English

Çalışma hayatını “Türkiye stajları” ile tanıyorlar

Yurt dışında yaşayan ve yüksek öğ­renim gören 18-26 yaş aralığındaki genç­lere yönelik Türkiye Stajları”nın bu yıl ikinci dönem programına katılan genç­ler, yaşadıkları ülkelere ilişkin izlenim­lerini, programa ilişkin duyduklarını AA muhabirine anlattı.

Programa Hollandadan katılan Enes Güven, dedesinin 1960lı yıllarda Karamandan Avrupaya gittiğini, kendi­sinin üçüncü kuşak olarak orada doğ­duğunu söyledi.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) staj yaptığını belirten Güven, Türkiyedeki devlet kurumları hakkında daha farklı bir bakış açım vardı. Ne kadar bürokrasi olsa da, aradaki samimiyetin bu boyutta olduğunu düşünmüyordum. Çok güzel izlenimler edindim. Geldiğimiz için hiç pişman değiliz. Tecrübeler edindik, de­ğerli kişilerle tanıştık, istişare ettik. Tür­kiye Stajları’nın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. diye konuştu.

Üniversite öğrenimini Avusturyada ekonomi alanında tamamlayan 24 yaşın­daki Elif Akcan, 1970li yıllarda dedesi­nin önce Uşaktan Almanyaya gittiğini, daha sonra Avusturyaya geçtiğini ifade ederek, Dedem, babamı henüz o 4 yaş­larındayken babaannemle birlikte almış yanına. Böylelikle babam hayatının çğunu Avusturyada geçirmiş, annemle evlenince de annem Avusturyaya geldi. Klasik gurbetçi hikayesi. dedi.

Kardeşleriyle birlikte Avusturyada doğup büyüdüğünü anlatan Akcan, “İki kültürü bir arada yaşayabilmek gurur verici bir şey. Çünkü diğer insanlardan farklı oluyorsun ve her fırsatta Türk ol­duğunu dile getiriyorsun. Bu beni her zaman mutlu ediyor. ifadesini kullandı.Yaşadığı yerde belediyenin ekonomi ve okul komitesi üyesi olduğunu, top­lantı ve projelerde yer aldığını dile geti­ren Akcan, Benim için büyük tecrübe. Gittiğimde de kendi gözümle gördüğüm şeyleri daha iyi aktarabileceğimi düşü­nüyorum. diye konuştu.Türkiye Stajları”na Avusturyadan katılan 22 yaşındaki Elif Tekinkuş, Vi­yana Tıp Üniversitesinde diş hekimliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisi oldu­ğunu, stajını Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesinde yaptığını belirtti.

Avrupada iki kültürlü bir hayatın da mümkün olduğunu söyleyen Tekinkuş, bulundukları ülkede Türk ve Müslüman kimliğini temsil ettikleri için yurt dı­şında yaşayan Türk vatandaşların ayrı bir sorumluluk yüklendiğini vurguladı.

Staj sırasında hastalarla iletişim ku­rabildiği ve hayat tecrübesi edindiği için kendini şanslı hissettiğini belirten Tekinkuş, Hedefim, Türkiye ve Avus­turya arasında bir köprü olmak. diye konuştu.Türkiye Stajları’na Fransadan katılan Deniz Sebukhan, Kazak asıllı bir Türk olduğunu, anne ve babasının 1980li yıllarda çalışmak için Parise git­tiğini söyledi.Sebukhan, program kap­samında Vakıflar Genel Müdürlüğünde yaptığı stajda Türkiyedeki iş ortamını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.İstanbuldaki akrabalarını gör­mek için sık sık Türkiyeyi ziyaret et­tiğini vurgulayan Sebukhan, Fransada Türk olduğunu her fırsatta paylaştığını, Beni önce Japon zannediyorlar. Son­radan Kazak mısın? Nasıl oluyor da Türkiyeden geliyorsun? diyorlar. Ama ben anlatıyorum. Dedelerim Türkiyeye göçtü, Türk devleti bize kollarını açtı ve ben Türk vatandaşıyım. Kendimi Türk hissediyorum, kendimi Türk devletine borçlu hissediyorum. diyorum. Bura­nın kendi vatanım olduğunu düşünüyo­rum, Türküm. diye anlattı.

Sebukhan, Türkiye ile Avrupa ara­sında politik sıkıntılar olsa da herkesin Türkiyenin değerinin ve gücünün far­kında olduğunu kaydetti.

Program kapsamında Dışişleri Ba­kanlığında staj yapan iktisat ve işletme öğrencisi 24 yaşındaki Ayla Yasemin Dağoğlu, aslen Elazığlı olan babasının 1992de İsveç’e gittiğini, annesinin İs­veçli olduğunu ve kendisinin orada doğup büyüdüğünü anlattı.Annesiyle birlikte İsveç’te yaşadığını, Türkiyeye kesin dönüş yapan babasını ve Ela­zığ’daki akrabalarını görmek için sık sık memlekete geldiğini söyleyen Da­ğoğlu, Türkiyenin Dışişleri Bakanlığı benim için bir hayaldi. Liseden bu yana Türk diplomat olmayı hayal ediyorum, Dışişleri Bakanlığında staj yapmak be­nim idealim. Orada Türkiyenin son dönemdeki aktif dış politikasını analiz ediyoruz. Makaleler okuyoruz, sunum yapacağız, araştırma yapıyoruz. dedi.

Stockholm Üniversitesinde Türk öğ­renci ve akademisyen derneğinin baş­kanlığını yaptığını ve Türk STKlarda aktif görev aldığını belirten Dağoğlu, Türkiye gündeme geldiğinde zaman zaman İsveç medyasına da demeç verdiğini söyledi. Dağoğlu, “Şimdi Dı­şişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezinde Türkiyenin dış politikasına dair bilgi kazandığımı düşünüyorum. Oraya döndüğümde, haberlerde gün­dem konuşulunca bu bilgileri oradaki insanlara aktarabileceğime inanıyo­rum. diye konuştu.Türkiye Stajları”, yurt dışındaki vatandaşların Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmeyi, Türkçe yeterliliklerini geliştirmeyi, kamusal ve sosyal hayatta tecrübelerini artırmayı ve Türkiyedeki kamu ve özel kurum ile kuruluşları tanıtarak kariyer planlama­larına destek olmayı amaçlıyor.Geçen yıl 98 öğrencinin Türkiyede staj yap­tığı programa bu yıl 60’ı 1. dönemde, 100’ü 2. dönemde olmak üzere toplam 160 öğrenci kabul edildi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

BoE, faiz artırımı sinyali verebilir BoE, faiz artırımı sinyali verebilir

İngiltere Merkez Bankası’nın on yıl sonra ilk kez temel faiz oranla­rında artışa gidebileceğine dair be­lirtiler, sterlinin dolar karşısında Brexit referandumundan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkma­sına neden oldu.

Brexit sonrasında yeni savunma anlaşması önerilecek Brexit sonrasında yeni savunma anlaşması önerilecek

Birleşik Krallık, üyelikten çıktıktan sonra Avrupa Birliği ile yeni bir savunma anlaşması imzalayarak “giderek büyüyen ve sınırları aşan tehditleri” yok etmek için gereken iş birliğini sürdürmek ve derinleştirmeyi önerecek.

Tüm dünyadaki tarım arazileri verimsizleşiyor Tüm dünyadaki tarım arazileri verimsizleşiyor

Birleşmiş Milletler’in bir çalış­ması, dünyadaki arazilerin üçte birinin yoğun tarım pratikleri ne­deniyle aşırı derecede aşındığını ortaya koydu.‘The Global Land Outlook’ (Kü­resel Arazi Görünümü) isimli ça­lışmada, verimsizleşen topraklar nedeniyle milyonlarca insanın aç­lık, yoksulluk ve çatışma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Saray kumaşı Londra’da podyuma taşındı

Modaseverlerin yoğun ilgi gös­terdiği Londra Moda Haftası (LFW), İngiltere’de yaşam süren Türk mo­dacı Bora Aksu’nun cuma günü muh­teşem defilesiyle start aldı.

Süpermarketçi Hacı Arslan’ın hikayesi, ders niteliğinde

Hacı Arslan: O adamlar benim dük­kanıma geldiği zaman bana böyle, sanki böyle bir suç işlemişim gibi; beni bu memlekette istemiyorlar gi­biydi. Yani tamam, alkol satmışız, o suçtur ama o yetkililerin yani trading standarts dediğimiz ekibin buraya gelip bu dükkana o gözle bakmaları beni uyandırdı.

Brexit sonrası Avrupa’lı göçmene kısıtlama Brexit sonrası Avrupa’lı göçmene kısıtlama

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden gelecek en kalifiye işçiler hariç tüm göçleri kısıtlamaya yönelik planlar ya­pıyor.Basına sızdırılan bir hükümet bel­gesine göre bu planlar doğrultusunda Brexit’in resmi olarak gerçekleşmesi­nin hemen ardından, AB’den gelecek iş­çileri caydırmaya yönelik kısıtlamalar getirilecek.

Sizleri Kıbrıs Türk halkının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz

Halkın Partisi yetkilileri Londra’da Kıbrıslı Türk iş insanla­rıyla bir araya geldi. HP lideri Prof. Dr. Kudret Özer­say KKTC’den Londra’ya varışın­dan çok kısa bir süre sonra aya­ğının tozuyla Londra’da

Banka kartı ve kredi kartı dolandırıcıları postacılarla işbirliği yapıyor Banka kartı ve kredi kartı dolandırıcıları postacılarla işbirliği yapıyor

İngiltere’de banka kartı ve kredi kartı dolandırıcılığında yeni bir durum ortaya çıkarıldı. Bu kartların bilgilerini yasa dışı yollardan ele geçiren çeteler, kendilerine farklı yollar bulmak­tan da geri durmuyorlar.

Brexit sonrası Avrupa’lı göçmene kısıtlama

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden gelecek en kalifiye işçiler hariç tüm göçleri kısıtlamaya yönelik planlar ya­pıyor.Basına sızdırılan bir hükümet bel­gesine göre bu planlar doğrultusunda Brexit’in resmi olarak gerçekleşmesi­nin hemen ardından, AB’den gelecek iş­çileri caydırmaya yönelik kısıtlamalar getirilecek.

Brexit’e karşı yeni öneri

İngiltere’nin eski başbakanla­rından Tony Blair, halkı Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde oy ver­meye sevk eden sorunların çözül­mesi halinde, AB içinde kalınması­nın mümkün olabileceğini savundu.

Londra’daki ev krizi için yeni çözüm planı

Sadiq Khan, karşılanabilir evler için 250 milyon sterlinlik arazi yatırımı yapılacağını açıkladı.Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra’daki karşılanabilir ko­nut krizini çözmek için yeni bir plan geliştirilerek 250 milyon sterlinlik arazi yatırımı yapılacağını duyurdu.

Ev fiyatlarındaki artış son sekiz ayın en yüksek seviyesinde

Birleşik Krallık’taki ev fiyatları ağustos ayında, bu yıl içerisinde aylık bazda görülen en hızlı sevi­yede arttı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, ev fiyatları temmuz ayındaki fiyatlara oranla yüzde 1.1 artış gösterdi ve Brexit referan­dumu sonrasında yavaşlamaya başlayan konut piyasasına güç kazandırdı.

Ceylan Ertem konser verecek

Türkiye’nin önemli kadın vokallerinden Ceylan Ertem, Kasım ayında Londra’da bir konser verecek. Islington’da bulunan Gracepoint’ta 17 Kasım’da düzenlenecek olan konser saat 18.30’da başlayacak.

Miki Oshita, Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde

Japonya’da engelli çocuklara ge­leneksel Türk sanatı ebruyu öğre­ten Miki Oshita, Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde (LYEE) 6-7 Ekim günle­rinde ebru atölye çalışması yapacak…

Her çocuğun okuması gereken kitaplar

1868 yılında denizlerde bazı ge­milerin çarpıp batmasına neden olan garip bir nesnenin varlığı de­nizcileri heyecanlandırmaktadır. Fransız bilim adamı Pierre Aron­nax, konuyu araştıran bir ABD bi­lim gemisine uşağı ile birlikte biner.

Thomas Allom’un gözünden İstanbul ve Türki̇ye

1800’lü yıllarda Avrupa’dan Anadolu’ya seyahat eden en önemli gravür sanatçılarından olan mimar Thomas Allom’un İstanbul gravürleri 18 Eylül 2017 tarihinde ünlü modacı Zeynep Kartal’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenleyeceği defile öncesi aynı salonda dünyanın her yerinden gelen konuklar için sergilenecek.

Nilgün Canver Son Yolculuğuna Törenle Uğurlandı..

İşçi Partisi’nde uzun yıllar aktif siyaset yapan Nilgün Canver (60), kansere yenik düşmesi ardından Londra’da toprağa verildi. Cenaze törenine ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de katıldı.

Kktc Haksız İzolasyonlar Yükü Altında

Londra’da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma programı düzenledi. Bayramlaşmada, konuklara Kıbrıs Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.

Bayram Hyde Park’ta Kutlandı

Londra’da, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin halkla bayramlaştı. Başkonsolosluk tarafından Hyde Park’taki göl kenarında düzenlenen piknikte,konsolosluk çalışanları ile Londra’da yasayan Türkler bir araya geldi.

Londra’da Kurban Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Londra ve civarında yaşayan vatandaşlarımız bayram namazı kılmak için cuma günü sabahın erken saatinde camilere akın etti.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter