English

City of London Başkanı Lord Peter Estlin: Türk ekonomisi büyük fırsatlar sunuyor

Dünyanın en büyük finans mer­kezi Londra’daki City of London’ın Başkanı Lord Peter Estlin, Türk ekonomisinin son derece canlı ol­duğunu belirterek, İngiltere ve Tür­kiye arasında büyük iş birliği fırsat­larının bulunduğunu söyledi.

Estlin, tarihi 18.yüzyılın orta­larına dayanan ve finans merkezi başkanlarının ikametgahı olan Man­sion House’da AA muhabirinin so­rularını yanıtladı.

Estlin, “Türk ekonomisi son dönemde çok hızlı bir şekilde bü­yüdü. Bu heyecan verici ve bü­yük fırsatlar sunuyor. İngiltere ve Türkiye, Avrupa’nın batısında ve doğusunda yer alarak simbiyotik bir ilişki ortaya koyuyor.” değer­lendirmesinde bulundu. İngiltere ve Türkiye’nin karşılıklı ekonomik ilişkilerde yeni alanlara ilerleyebile­ceğinin altını çizen Estlin, “İnovas­yon gerektiren yeni teknolojilerin kullanılmasında, finans teknoloji­sinde, sigortacılık alanlarında bir­çok fırsat görüyorum. Türkiye’nin iş birliği yapabileceğimiz canlı bir ekonomi olduğunu görüyor ve his­sediyorum. Londra büyük oranda finans teknolojilerinin merkezi. Fa­kat özellikle İstanbul’da çok sayıda yetenekli insan var. Bu uzmanlık­larımızı her iki piyasada nasıl pay­laşabiliriz? Hedefimiz bu olacak.” İfadelerini kullandı.

İstanbul’un finans merkezi ol­ması konusunda atılan adımları da değerlendiren Lord Estlin, “Türkiye’nin finans sektörünü ge­liştirdiğini ve özelikle İslami fi­nans gibi alanlarda geliştirebilece­ğini görüyorum. Londra batıda bir merkezken, İstanbul da bölgesel bir oyuncu. Bence asıl konun karşılıklı düzenlemeler yoluyla gücümüzü artırmak ve piyasalarımıza erişe­bilmek. Birlikte büyümek yolunda çok sayıda fırsat görüyorum.” yo­rumunu yaptı. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına (Bre­xit) ilişkin de değerlendirmede bu­lunan Estlin, “Londra finans mer­kezi başından beri Birlik’te kalınma­sından yana oldu ama demokrasiye de saygı göstermemiz gerekiyor. Anlaşmasız ayrılık iyi bir sonuç ol­maz. Bu İngiltere için de Türkiye için de iyi bir sonuç doğurmaz. Par­lamentonun bir anlaşmayı oluştura­bileceğini düşünüyorum. Bu küre­sel istikrar için de daha iyi olacaktır. ” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin uzun vadeli kalıcı küresel serbest ticaretin oluşturul­masını hedeflendiğini belirten Est­lin, “Sadece mal ticaretinde değil aynı zamanda ürünlerinde ticareti konusunda Türkiye’nin de istekli ol­duğunu görüyorum.” dedi.

Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) mevcut yapısının bugünün ihtiyaç­larına cevap vermekte yetersiz kal­dığını belirten Estlin, “WTO’nun ge­liştirilmesi gerekiyor. İngiliz ekono­misinin yüzde 80’ini hizmet sektörü oluşturuyor. Türkiye’de de hizmet sektörü giderek payını artırıyor. Bizim uluslararası seviyede bu ih­tiyaçlara cevap verebilecek yapıla­rın arayışında olmamız gerekiyor.” dedi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı

Sosyal medyada giderek yayılan aşı karşıtı içerikler, ailelerin aşı yap­tırmaya şüpheyle yaklaşmasına ne­den olmuş durumda. İngiltere’de yarım milyondan fazla çocuğun, oldukça önemli olan kızamık aşısını yaptırmadığı ortaya çıktı. Sağlık uzmanları, çocukların kızamık hastalığından tamamen ko­runabilmek için iki doz aşı olması gerektiğini söylüyor. Kızamık hastalığının oldukça bu­laşıcı olduğu ve ciddi sağlık sorun­larına yol açabileceği belirtiliyor. Hastalığın…

Aydın: Halkımız 23kg bagaj hakkını 30kg olarak kullanabilecek

Right Holidays, birçok projede birlikte hareket ettiği Caria Holidays ile bu projeye de birlikte imza attılar

Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme­sine onay verilmediğini açıkladı.

Ara Güler sergisi Saatchi Galeri’de açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafın­dan düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Gurbetçiye para ödemeden çıkış yok

Gümrükten çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Brexit’e Altı Ay Erteleme

Brüksel’de yapılan acil zirve sonra­sında, Avrupa Birliği liderleri İngiltere’ye Brexit için 6 ay daha süre tanınması ko­nusunda anlaştı.

Londra’dan Cem Adrian geçti…

Divaa Event’in Cem Adrian Londra konseri dopdoluydu…

Covent Garden tarihi turları geri dönüyor

West End her daim, yaz/kış ayrı güzel bir bölge peki ya West End’i daha önce hiç görmediğiniz yanları ile, daha tarihi bir bakış açısıyla ele almaya ne dersiniz?

Onur, mini albümünü paylaştı

İkinci kuşaktan müzisyen Onur, “Bin yılın rapsodisi” anlamına da ge­len ilk mini-albümü (EP) “A Millen­nial Rhapsody” yi 4 Nisan’da tüm streaming platformlarından dinleyi­cileriyle paylaştı.

“Pir Sultan Abdal, Pir” oyunu bu cumartesi

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) Da­nışma Kurulu, Okan Şenozan’ın “Pir Sultan Abdal, Pir ve Geçmiş­ten geleceğe bir çığlık” başlıklı tek kişilik oyunu Londra’da sanat se­verlerle buluşturacak.

Designed by: Olay Gazeter