English

Edirne valisinden gurbetçilere Kapıkule müjdesi: Çile çekmeden yolculuk yapacaklar

Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sı­nır Kapısı’nda oluşan TIR kuyruk­larına son vermek amacıyla Tica­ret Bakanlığı ve Edirne Valiliği iş birliğinde yeni bir sistem hayata geçirildi. Edirne Valisi, Ayrıca gur­betçilerin yaz aylarındaki sıkıntıla­rın da bertaraf edilmesine yönelik belli bir çalışmalarının olduğunu duyurdu.

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda TIR sürü­cüleri için çileye dönen araç kuy­ruklarını sona erdirecek sistem kullanılmaya başlandı. Şoförler, Kapıkule yolu üzerinde kurulan pe­rondan aldıkları sıra numarasının ardından tesislerde dinlenirken, cep telefonlarına gelen mesaj ya da uygulama üzerinden kendile­rine sıra geldiğini öğrenerek yola çıkacak.

Kapıkule yolu üzerinde şoför­lere numara verilen peronu ince­leyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, şunları söyledi:

“Edirne dediğimizde akla ge­len kötü imajlardan bir tanesi TIR kuyruklarıydı. Bazen 10-15 kilo­metreyi, hatta 22 kilometreyi bu­lan TIR kuyruklarımız oluyordu. Bu kuyruklar neden oluyor? Bir defa bunu görmek gerekiyor. Ka­pıkule dünyadaki en büyük ikinci kara hudut kapısı. Amerika ile Mek­sika arasındaki hudut kapısını bir kenara bırakacak olursanız, dün­yada en fazla araç yoğunluğunun yaşandığı hudut kapısı Kapıkule.

Dünyanın en büyük ikinci kapısı olmasına rağmen bizim ülkemizin ekonomisinin dinamizminin de bir timsalidir aslında, burada kapasi­teyi ne kadar artırsanız da belli miktarda kuyruk mutlaka olur.

Bu kuyruklar da bazı dönem­lerde 22 kilometreyi bulabiliyor. Valilik, bölge müdürlüğümüz ola­rak, vali yardımcılarımız, il emni­yet müdürümüz ve il jandarma ko­mutanımızla beraber çok sayıda toplantı yaptık, ‘Acaba biz bu TIR kuyruklarını nasıl sonlandırırız?’ diye. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi Edirne’ye gel­diğinde de bu konuyu kendisiyle görüştük, kendisinin talimatlarını alma şansımız oldu. Daha sonra yine kendisiyle telefonla görüşme yapmak suretiyle yine bu TIR kuy­ruklarının sonlandırılması nokta­sında kendilerinden desteklerini talep ettik.

TOBB Başkanı Rifat Bey de aynı şekilde her türlü destek olacak­larını ifade etti. Kendi aramızda yaptığımız belli toplantılar netice­sinde bu gördüğünüz küçük kulü­benin TIR kuyruklarını sonlandır­ması noktasında çok faydalı olabi­leceği fikir birliğine vardık.”

TIR şoförlerinin sıra fişi alma­larının ardından cep telefonlarına uyarı mesajı gönderildiğini anlatan Vali Canalp, “Başlangıçta bu yazı­lımın nasıl olması gerektiği nokta­sında tereddütler yaşadık. Uygu­lamaya geçmesi noktasında bazı sıkıntılar yaşadık ama her sıkın­tıyı aşama aşama sona erdirmek suretiyle bugün artık bu tesisi faal hale getirme imkanımız oldu. Bun­dan sonra TIR şoförlerimiz artık gayriinsani koşullar altında araç­larında sıra beklemek zorunda kal­mayacak. Malumlarınız, TIR şoför­lerimiz günün 8 saatini araç kullan­makla geçirebilirler, geri kalan 16 saatlerinde de dinlenmek zorunda­lar. Daha fazla araç kullanmaları yasaktır.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen gurbetçi vatandaşların oluşturduğu küçük araç kuyruk­larının önüne geçilmesi için de çalışmalarının olduğunu söyledi. Vali Canalp, “Yaz aylarında bir de gurbetçilerimizin çektiği bir başka sıkıntımız daha var. TIR şo­förlerimizin sıkıntılarını giderdik, gurbetçilerimizin sıkıntısını asla unutuyor değiliz. Yaz aylarındaki sıkıntıların da bertaraf edilmesine yönelik belli bir çabamız var. Bir­kaç tane alternatif model üzerinde bunun da sonlandırılmasına yöne­lik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah gurbet sezonu geldiği za­man da gurbetçilerimizin Türkiye sınırları içerisinde çile çekmeden yolculuk yapma imkanı sağlaya­bilecek bir sistematik modelleme üzerinde çalışmaya devam ediyo­ruz” ifadelerini kullandı.

 

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı

Sosyal medyada giderek yayılan aşı karşıtı içerikler, ailelerin aşı yap­tırmaya şüpheyle yaklaşmasına ne­den olmuş durumda. İngiltere’de yarım milyondan fazla çocuğun, oldukça önemli olan kızamık aşısını yaptırmadığı ortaya çıktı. Sağlık uzmanları, çocukların kızamık hastalığından tamamen ko­runabilmek için iki doz aşı olması gerektiğini söylüyor. Kızamık hastalığının oldukça bu­laşıcı olduğu ve ciddi sağlık sorun­larına yol açabileceği belirtiliyor. Hastalığın…

Aydın: Halkımız 23kg bagaj hakkını 30kg olarak kullanabilecek

Right Holidays, birçok projede birlikte hareket ettiği Caria Holidays ile bu projeye de birlikte imza attılar

Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme­sine onay verilmediğini açıkladı.

Ara Güler sergisi Saatchi Galeri’de açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafın­dan düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Gurbetçiye para ödemeden çıkış yok

Gümrükten çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Brexit’e Altı Ay Erteleme

Brüksel’de yapılan acil zirve sonra­sında, Avrupa Birliği liderleri İngiltere’ye Brexit için 6 ay daha süre tanınması ko­nusunda anlaştı.

Londra’dan Cem Adrian geçti…

Divaa Event’in Cem Adrian Londra konseri dopdoluydu…

Covent Garden tarihi turları geri dönüyor

West End her daim, yaz/kış ayrı güzel bir bölge peki ya West End’i daha önce hiç görmediğiniz yanları ile, daha tarihi bir bakış açısıyla ele almaya ne dersiniz?

Onur, mini albümünü paylaştı

İkinci kuşaktan müzisyen Onur, “Bin yılın rapsodisi” anlamına da ge­len ilk mini-albümü (EP) “A Millen­nial Rhapsody” yi 4 Nisan’da tüm streaming platformlarından dinleyi­cileriyle paylaştı.

“Pir Sultan Abdal, Pir” oyunu bu cumartesi

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) Da­nışma Kurulu, Okan Şenozan’ın “Pir Sultan Abdal, Pir ve Geçmiş­ten geleceğe bir çığlık” başlıklı tek kişilik oyunu Londra’da sanat se­verlerle buluşturacak.

Designed by: Olay Gazeter