English

En zengin 42 kişi tüm dünyaya bedel!

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, yıllık küresel servetin yüzde 82’sinin, nüfusun sadece yüzde 1’lik kısmını oluşturan zenginlerin cebine gittiğini bildirdi.

İngiltere Londra merkezli kuruluş­tan yapılan açıklamada gelir dağılımı eşitsizliğinin artmaya devam ettiği, son bir yılda oluşan küresel serve­tin yüzde 82’sinin dünya nüfusunun sadece yüzde 1’lik kısmını oluşturan zenginlere gittiği vurgulandı.

Açıklamada 2016 yılının temmuz ayı ve 2017 yılının haziran ayı ara­sındaki dönemde kaydedilen top­lam küresel servet artışının 9.2 tril­yon dolar olduğu, bunun 7.6 trilyon dolarlık kısmının toplam 75 milyon zengine gittiği belirtildi. Öte yandan aynı dönemde dünya nüfusunun en alt gelir seviyesinde olan 3.7 milyar insanın ise yıllık küresel servet artı­şından hiçbir şekilde yararlanmadığı kaydedildi.

– Oxfam’ın verilerine göre, 2017 yılında yapılan hesaplamalar dün­yanın en zengin sekiz bireyinin var­lıklarının toplamının, dünya nüfusu­nun yarısına karşılık gelen ‘en yok­sul kesimi’nin varlıklarının toplamına eşit düzeydeydi.

Yardım kuruluşu, bu yıl aynı ana­lizi farklı bir hesaplama yöntemiyle yaptı ve dünyanın en yoksul yüzde 50’lik kesiminin varlıkları kadar var­lığa sahip olan en zengin sayısını 42 olarak buldu. Oxfam’ın aynı yöntemle revize ettiği 2017 verilerine göre de ‘sekiz kişi’ olarak belirlenen ‘en zen­gin’ sayısının 61 olduğu görüldü. Bu hesaplama yöntemine göre dünyanın en yoksul yüzde 50’lik bölümünün varlıkları toplamına sahip olan kişi sayısı 2017 yılında 61 iken, bu yıl bu ‘en zengin 42 kişi’ olarak belirlendi.

– Her yıl İsviçre’nin Davos kasaba­sında Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) düzenlendiği hafta, gelir da­ğılımı eşitsizliğine ilişkin araştırma­larını yayımlayan yardım kuruluşu, sorunun artarak büyümesine neden olarak vergi kaçırma, şirketlerin devlet politikaları üzerindeki etki­sinin artması, çalışanların haklarını giderek kaybetmesi gösterildi. Açık­lamada zenginlerin vergileri ödemek­ten kaçınmasının dünyanın en fakir bölgelerine ve gelişmekte olan eko­nomilere toplamda yılda yaklaşık 170 milyar dolara mal olduğu, bu kayna­ğın normal koşullar altında kamu hiz­meti yatırımlarına gitmesi gerektiği vurgulandı.

Küresel servet küçük bir azınlığa ait olmaya devam ediyor. Dünyanın en zenginleri ile dünyanın geri kalanı arasındaki uçurumun derinleştiğine ve ‘artan eşitsizlik’ trendinin devam ettiğine dikkat çeken Oxfam CEO’su Mark Goldring, raporun ‘ulaşılabilen en iyi verilere’ dayandırılması nede­niyle sürekli revize edildiğini söyledi. Goldring, “Bu duruma nasıl bakarsa­nız bakın bu rapor kabul edilemez bir eşitsizlik olduğunu gösteriyor.

Servet artışının tepedekilerin elinde toplanması ekonominin canlı olduğunun göstergesi değil, yoksul­luk sınırında çalışan, yediklerimizi, giydiklerimizi üreten milyonlarca in­san için başarısız olan bir sistemin göstergesi” diye konuştu. Oxfam, ka­dın çalışanların küresel eşitsizlikten daha fazla etkilendiğini de vurguladı. Genelde erkeklerden daha az kaza­nıyorlar ve daha kötü iş güvenliğine sahipler.

WEF, kadınların işyerlerinde er­kekler kadar ücret alması için 217 yıl geçmesi gerektiğini hesapladı. 2017 yılı Forbes’un zengin listesine göre, dünyanın en zengin beş kişisi erkek. Bunlar arasında Microsoft’tan Bill Ga­tes, Warren Buffett, Amazon’un pat­ronu Jeff Bezos, Inditex’ten Amancio Ortega gibi isimler var. Oxfam, bütün çalışanların yaşamlarını idame etti­recek kadar ücret almaları, cinsiyet ayrımının ortadan kalkması ve sert vergi kurallarının değiştirilmesi ge­rektiği konusunda çağrıda bulundu. Uzmanlar, “Zenginliğin dağıtıldığı yol endişe verici” dedi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

‘İngiltere’de konut piyasasının geleceği kötü gibi görünüyor’ ‘İngiltere’de konut piyasasının geleceği kötü gibi görünüyor’

Konut piyasasının geleceği ile ilgili açıklamalar yapan Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) kurumu, gelecek üç aydaki görünümün son 20 yılın en kötüsü olduğunu söyledi.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan Londra seferleri başlıyor

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim günü açıldı. Gerek modern tasarımı gerekse muhteşem görünümü ile tüm dünyanın konuştuğu İstanbul Havalimanı’na Avrupa Yakası’nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki yer alıyor.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

İngiltere, AB nezdinde Fas veya Azerbaycan gibi olacak

AB Komisyonunun Bütçeden So­rumlu Üyesi Oettinger, “2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3’lük sınırı aş­masıyla Cumhurbaşkanı Macron’un otoritesi zarar gördü.” dedi.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

Ciarán Dowd: Tek adamlık oyun

Tiyatro kültüründe “tek adamlı oyun” akımına dair birçok farklı dü­şünce bulunmaktadır.

Bu Pub Sadece Çiçekleri için Senede £25,000’den Fazla Harcıyor

Kensington’da bulunan ve “çiçekli pub” olarak bilinen The Churcill Arms, tüm dış binasını kaplayan çiçekleri için senede £25,000’den fazla harcama yapıyor.

Designed by: Olay Gazeter