English

Enflasyon yükselişe geçti

Gıda fiyatlarında görülen artışla birlikte enflasyon oranı, Ağustos 2018’den bu yana ilk kez yükselişe geçti.

Ekonomi uzmanları, yine de maaşların enflasyondan daha hızlı yükselmesinin, İngiltere Merkez Bankası’nın bu yıl içerisinde taban faiz oranında artışa gitme ihtimalini güçlendirdiğini söylüyor.

İngiltere Merkez Bankası dün yaptığı açıklamada, şimdilik sabit tutulacak olsa da Brexit’in sonu­cuna göre faiz oranının artabilece­ğini veya düşebileceğini söyledi.

Banka, Brexit’in sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi durumunda ileriki dönemlerde faiz artışına gi­dilmesi gerekebileceğini, Brexit’te anlaşmaya varılamaması durumun­daysa faiz oranında acil durum ke­sintisine gidilebileceğini açıkladı.

Bunun yanında, anlaşma olma­ması durumunda yüksek enflas­yonla baş etmek için borç masraf­larında artışa gidilmesi gerekebile­ceği de belirtildi.

Brexit konusundaki belirsizlik­ler, sterlinin değer kaybetmesine ve yurt dışından ithal edilen ürünlerin masraflarında artış yaşanmasına da neden olmuş durumda.

British Chambers of Commerce, işletmelerin ithalat masraflarında artış bildirmeye devam ettiğini söylüyor.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ta­rafından yayınlanan resmi veriler, enflasyon oranının şubat ayında yüzde 1,9’a yükseldiğini gösteriyor.

Enflasyon oranı ocak ayında yüzde 1,8 olarak görülüyordu.

ONS, ayakkabı ve giysi fiyat­larında görülen artışların yavaş­lamasına rağmen gıda ve alkol fiyatlarındaki artışların, enflas­yonun yükselmesine yardımcı ol­duğunu açıkladı. Enflasyon oranı yükselmiş olsa da hala İngiltere Merkez Bankası’nın yüzde 2 he­definin altında. Buna rağmen, Ca­pital Economics’ten ekonomi uz­manı Ruth Gregory, bu durumun uzun süre devam etme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

Gregory, şubat ayında yaşa­nan artışın, devamı gelecek yu­karı yönlü bir eğilimin başlangıcı olabileceğini ve enflasyon oranı­nın nisan ayına kadar yüzde 2,5’e ulaşabileceğini ifade etti. ONS ta­rafından yayınlanan veriler, enf­lasyondaki artışa rağmen işsizliğin düşüşte olduğunu da gösteriyor.

ONS verilerine göre, İngiltere genelinde çalışan insan sayısı, ka­sım ayından ocak ayına kadar ge­çen sürede 32,7 milyona ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Yüzde 76,1 ora­nına yükselen istihdam oranının, kayıtların başladığı 1971 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olduğu belirtiliyor. İşsiz insan sa­yısı ise 35 bin azalarak 1,34 mil­yona geriledi.

Böylelikle İşsizlik oranı da yüzde 3,9’a gerileyerek, 1975 yı­lından bu yana ilk kez yüzde 4’ün altına düşmüş oldu. Maaş artışla­rının ise primler dışarıda tutulmak üzere yüzde 3,4 oranında olduğu görülüyor.

Maaş artışları bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında yavaş­lama gösterse de hala enflasyon oranının oldukça üzerinde.

Faiz oranı şimdilik sabit tu­tuldu

İngiltere Merkez Bankası poli­tika faiz oranını yüzde 0,75 sevi­yesinde bıraktı.

Para Politikası Kurulu tutanak­larında, politika faiz oranı ve tah­vil alım hedefinin sabit tutulması kararlarının oy birliği ile alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere’nin 2019 yılı ilk çeyrek büyüme tahmi­ninin yüzde 0,2’den 0,3’e yükseltil­diği de hatırlatıldı. Tutanaklarda Brexit’ten kaynaklan belirsizliğin kısa vadeli ekonomik aktiviteler ve yatırımlar üzerinde baskı oluş­turmaya devam ettiğine vurgu ya­pıldı.Bankanın İngiltere’deki şir­ketlere yönelik yaptığı bir ankete göre de şirketlerin yüzde 80’nin anlaşmasız bir çıkış senaryosuna hazırlandığı kaydedildi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı

Sosyal medyada giderek yayılan aşı karşıtı içerikler, ailelerin aşı yap­tırmaya şüpheyle yaklaşmasına ne­den olmuş durumda. İngiltere’de yarım milyondan fazla çocuğun, oldukça önemli olan kızamık aşısını yaptırmadığı ortaya çıktı. Sağlık uzmanları, çocukların kızamık hastalığından tamamen ko­runabilmek için iki doz aşı olması gerektiğini söylüyor. Kızamık hastalığının oldukça bu­laşıcı olduğu ve ciddi sağlık sorun­larına yol açabileceği belirtiliyor. Hastalığın…

Aydın: Halkımız 23kg bagaj hakkını 30kg olarak kullanabilecek

Right Holidays, birçok projede birlikte hareket ettiği Caria Holidays ile bu projeye de birlikte imza attılar

Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme­sine onay verilmediğini açıkladı.

Ara Güler sergisi Saatchi Galeri’de açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafın­dan düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Gurbetçiye para ödemeden çıkış yok

Gümrükten çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Brexit’e Altı Ay Erteleme

Brüksel’de yapılan acil zirve sonra­sında, Avrupa Birliği liderleri İngiltere’ye Brexit için 6 ay daha süre tanınması ko­nusunda anlaştı.

Londra’dan Cem Adrian geçti…

Divaa Event’in Cem Adrian Londra konseri dopdoluydu…

Covent Garden tarihi turları geri dönüyor

West End her daim, yaz/kış ayrı güzel bir bölge peki ya West End’i daha önce hiç görmediğiniz yanları ile, daha tarihi bir bakış açısıyla ele almaya ne dersiniz?

Onur, mini albümünü paylaştı

İkinci kuşaktan müzisyen Onur, “Bin yılın rapsodisi” anlamına da ge­len ilk mini-albümü (EP) “A Millen­nial Rhapsody” yi 4 Nisan’da tüm streaming platformlarından dinleyi­cileriyle paylaştı.

“Pir Sultan Abdal, Pir” oyunu bu cumartesi

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) Da­nışma Kurulu, Okan Şenozan’ın “Pir Sultan Abdal, Pir ve Geçmiş­ten geleceğe bir çığlık” başlıklı tek kişilik oyunu Londra’da sanat se­verlerle buluşturacak.

Designed by: Olay Gazeter