English

Kiracılara koruma geliyor

Şu anda özel sektörde ev kirala­yanlar, belirli kontrat süreleri bit­tikten sonra kiracılarını bir gerekçe göstermeden 8 hafta içinde evden çıkarabiliyor.

Yapılan değişiklikle kiracıların korunmalarının ve daha uzun sü­reli güvencelere sahip olmalarının planlandığı belirtiliyor.

Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda, kiracıları gerekçe göstermeden evden çıkarmayı sağ­layan ‘Section 21’in itiraz edilmesi zor bir kural olduğu ve bunun aile­lerin evsiz kalmasına yol açan en büyük nedenlerden biri haline gel­diği ifade ediliyor.

Konutlandırma Bakanı James Brokenshire, BBC’ye yaptığı açık­lamalarda, ev kiralayan ailelerin sayısının giderek arttığını ve yeni değişikliklerin bu aileler için istik­rar sağlayacağını söyledi.

Brokenshire ayrıca, kiracıların artık evden çıkarılmaktan korkma­dan ev sahipleri hakkında şikayette bulunabileceklerini ifade etti.

Citizens Advice tarafından ya­pılan ve özel sektörde kiracı olan 2 bin civarında kişiyi kapsayan bir araştırmada, resmi bir şikayette bu­lunan kiracıların gelecek altı ayda evden çıkarılma ihtimalinin yüzde 46 olduğu sonucuna ulaşıldı.

Yeni planlar doğrultusunda, ev sahiplerinin kiracıları çıkarmak için, halihazırda yasalarda belirtil­miş somut ve kanıtlanmış bir sebep sunmaları gerekecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Theresa May, değişikliklerle birlikte sorumluluk sahibi kiracıların, etik olmayan dav­ranışlardan korunacağını ve hak et­tikleri gibi içlerinin rahat olacağını söyledi.

May, hükümetin haksız tahliye­leri engellemek için harekete geç­tiğini belirtti. Ev sahipleri birliği The National Landlords Associa­tion (NLA) ise yeni planların ‘kaos’ yaratacağını ve belirli süresi olan kontratları anlamsız hale getirece­ğini söylüyor. NLA tarafından ya­pılan açıklamada, kirayı ödememe gibi sözleşme şartlarını ihlal eden durumlarda ev sahiplerinin, evle­rini geri alabilmek için ‘Section 8’ kuralını kullanmaları gerektiği be­lirtiliyor. Kiracıların evden çıkmayı reddetmeleri halindeyse ev sahip­lerinin mahkemeye giderek para harcaması gerekiyor.

NLA Başkanı Richard Lam­bert, birçok ev sahibinin ‘Section 21’i kullanmak zorunda kaldığını, çünkü mahkemelerin ‘Section 8’ başvurularıyla hızlı ve kesin bir şekilde ilgileneceği konusunda gü­vensiz olduklarını ifade etti.

Lambert, yeni değişikliklerin sonu olmayan kira anlaşmalarına sebebiyet verebileceğini ve esas odaklanılması gereken konunun ‘Section 8’ ve mahkeme sürecini geliştirmek olduğunu söyledi.

Konutlandırma Bakanlığı adına konuşan bir sözcü, mahkeme sü­reçlerinin de hızlandırılacağını ve ev sahiplerinin haklı olduğu durum­larda mülklerini sorunsuz, hızlı bir şekilde geri alabileceklerini belirtti.

Evsizlere ve kötü koşullar al­tında yaşayanlara yardım eden bir hayır kuruluşu olan Shelter, yeni önerilerin hayatları değiştireceğini söylüyor. Shelter Başkanı Polly Ne­ate, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:“Hükümetin bir kusur ol­madan evden çıkarmayı yürürlük­ten kaldırması, İngiltere’de özel sektörde ev kiralayan 11 milyon insan için olağanüstü bir zafer.”

Muhalefetteki İşçi Partisi’nin Gölge Konutlandırma Bakanı John Healey ise kiracılara yardım etme konusunda verilecek herhangi bir sözün iyi haber olduğunu fakat, ev sahiplerinin kira fiyatını yükselte­rek kiracıları çıkmaya zorlayabil­mesi halinde bu planların bir işe yaramayacağını ifade etti.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı

Sosyal medyada giderek yayılan aşı karşıtı içerikler, ailelerin aşı yap­tırmaya şüpheyle yaklaşmasına ne­den olmuş durumda. İngiltere’de yarım milyondan fazla çocuğun, oldukça önemli olan kızamık aşısını yaptırmadığı ortaya çıktı. Sağlık uzmanları, çocukların kızamık hastalığından tamamen ko­runabilmek için iki doz aşı olması gerektiğini söylüyor. Kızamık hastalığının oldukça bu­laşıcı olduğu ve ciddi sağlık sorun­larına yol açabileceği belirtiliyor. Hastalığın…

Aydın: Halkımız 23kg bagaj hakkını 30kg olarak kullanabilecek

Right Holidays, birçok projede birlikte hareket ettiği Caria Holidays ile bu projeye de birlikte imza attılar

Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme­sine onay verilmediğini açıkladı.

Ara Güler sergisi Saatchi Galeri’de açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafın­dan düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Gurbetçiye para ödemeden çıkış yok

Gümrükten çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Brexit’e Altı Ay Erteleme

Brüksel’de yapılan acil zirve sonra­sında, Avrupa Birliği liderleri İngiltere’ye Brexit için 6 ay daha süre tanınması ko­nusunda anlaştı.

Londra’dan Cem Adrian geçti…

Divaa Event’in Cem Adrian Londra konseri dopdoluydu…

Covent Garden tarihi turları geri dönüyor

West End her daim, yaz/kış ayrı güzel bir bölge peki ya West End’i daha önce hiç görmediğiniz yanları ile, daha tarihi bir bakış açısıyla ele almaya ne dersiniz?

Onur, mini albümünü paylaştı

İkinci kuşaktan müzisyen Onur, “Bin yılın rapsodisi” anlamına da ge­len ilk mini-albümü (EP) “A Millen­nial Rhapsody” yi 4 Nisan’da tüm streaming platformlarından dinleyi­cileriyle paylaştı.

“Pir Sultan Abdal, Pir” oyunu bu cumartesi

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) Da­nışma Kurulu, Okan Şenozan’ın “Pir Sultan Abdal, Pir ve Geçmiş­ten geleceğe bir çığlık” başlıklı tek kişilik oyunu Londra’da sanat se­verlerle buluşturacak.

Designed by: Olay Gazeter