English

Şekerli içeceklere vergi uygulanacak

Birleşik Krallık genelinde 7 ve 11 yaş arasındaki çocuklarda görülen aşırı kilolu veya obez olma oranında büyük artış meydana geldi. Son beş yılda, aşırı kilolu veya obez olma oranlarında azalma olan tek Avrupa şehri Amsterdam oldu. Britanya hükümeti de çocuklar­daki aşırı kilo sorunuyla mücadele etmek adına 1 Nisan 2018’den iti­baren şekerli içeceklere vergi uy­gulama planları yapıyor.

Uzmanlar, aşırı kilolu veya obez olan çocukların daha ileri yaşlarda kalp hastalıkları ve diyabet gibi has­talıklara yakalanma riskinin artabi­leceği konusunda uyarılarda bulu­nuyor.

12,000 çocuğun yer aldığı ve Centre for Longitudinal Studies ta­rafından incelenen çalışma sonuç­larına göre, yedi yaşındaki çocuk­ların yüzde 25’inin aşırı kilolu veya obez olduğu, 11 yaşındaki çocuk­lar için ise bu oranın yüzde 35’e kadar yükseldiği görüldü. 11 ve 14 yaş arasındaki çocukları kapsayan oranlarda pek bir değişiklik olma­dığı gözlemlendi. Bunun en büyük nedeninin ise bu yaşlardaki çocuk­ların artık kendi yemek seçimlerini kendilerinin yapmaya başlaması ol­duğu belirtildi.

Konuya ilgili yürütülen kampan­yalarda, çocuklarda görülen aşırı kilo sorunu için daha fazla önlem alınması çağrısı yapılıyor. UCL Institute of Educati­on’daki Centre for Longitudinal Stu­dies araştırmacıları, Millennium Co­hort Study isimli çalışmada, 2000 ve 2001 yıllarında doğmuş olan ve 3, 5, 7, 11 ve 14 yaşlarında kilo ve boy öl­çümleri yapılan yaklaşık 12,000 çocuk hakkındaki bilgileri inceledi.

Aşırı kilolu olma oranları, ülkelere göre değişkenlik gösterdi. Kuzey İrlan­da’daki çocukların yüzde 40’ının, Gal­ler’deki çocukların yüzde 38’inin ve İn­giltere ve İskoçya’daki çocukların ise yüzde 35’inin aşırı kilolu veya obez olduğu gözlemlendi. 7 yaşına kadar olan dönemde kilo seviyelerindeki de­ğişkenlik az olsa da sonraki dört yılda büyük bir artış görüldü.

7 yaşında olan erkek çocukların aşırı kilolu veya obez olma oranı­nın yüzde 25.5 olduğu, fakat dört yıl sonra 11 yaşına geldiklerinde bu ora­nın yüzde 36.7’ye çıktığı belirtildi. Kız çocuklarında ise 7 yaşında aşırı kilolu veya obez olma oranı yüzde 23.7 ola­rak görülürken, 11 yaşında bu oran yüzde 33.9’a çıktı. 14 yaşına geldik­lerinde erkek çocuklarda aşırı kilolu olma oran yüzde 34.1’e gerilerken, kız çocuklarda yüzde 36.3’e yükseldi.

Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Benedetta Pongiglione, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Ergenlik çağının başlarından orta­larına kadar olan dönemde çocukla­rın daha çok kendi kararlarını almaya başladığını biliyoruz ve bu, fiziksel ak­tiviteler, diyet ve diğer kararları da içeriyor olabilir. Çevre baskısı da ha­yatlarında önemli bir rol oynuyor. Bi­zim gözlemlerimize göre, 7 ve 11 yaş aralığı, çoğu kararı ebeveynlerin aldığı bir dönem olabilir.”

Yine araştırma ekibinde yer alan Profesör Emla Fitzsimons ise konuyla ilgili açıklamalarında, “aşırı kilolu veya obez olan çocuklar, hayatlarının iler­leyen dönemlerinde kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet de dahil olmak üzere birçok sağlık sorunu riskinin yüksel­mesi durumuyla karşılaşabilir” dedi.

Bazı uzmanlar ise fast food ve abur cubur reklamlarının bu konuda oldukça etkili olabileceği konusunda uyarıyor ve bu tür reklamlar hak­kında bazı önlemler alınması gerek­tiğini söylüyor.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan Londra seferleri başlıyor

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim günü açıldı. Gerek modern tasarımı gerekse muhteşem görünümü ile tüm dünyanın konuştuğu İstanbul Havalimanı’na Avrupa Yakası’nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki yer alıyor.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

İngiltere, AB nezdinde Fas veya Azerbaycan gibi olacak

AB Komisyonunun Bütçeden So­rumlu Üyesi Oettinger, “2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3’lük sınırı aş­masıyla Cumhurbaşkanı Macron’un otoritesi zarar gördü.” dedi.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

Ciarán Dowd: Tek adamlık oyun

Tiyatro kültüründe “tek adamlı oyun” akımına dair birçok farklı dü­şünce bulunmaktadır.

Bu Pub Sadece Çiçekleri için Senede £25,000’den Fazla Harcıyor

Kensington’da bulunan ve “çiçekli pub” olarak bilinen The Churcill Arms, tüm dış binasını kaplayan çiçekleri için senede £25,000’den fazla harcama yapıyor.

Designed by: Olay Gazeter