English

UETD- İngiltere’den operasyona destek verdi

Londra’da, Avrupalı Türk Demok­ratlar Birliği (UETD- İngiltere) tarafın­dan İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC önünde Türkiye’nin “Zeytin Dalı Hare­katı” ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Yağmur altında UETD UK Bölge sek­reteri İbrahim Altun tarafından yapılan basın açıklamasına yoğun katılım oldu. Çarşamba günü öğleden sonra düzen­lenen gösteride Türk vatandaşları, Türk bayraklarının yanı sıra İngilizce döviz ve pankartlar taşıdı. İngiliz poli­sinin dışarıdan yapılabilecek olası bir saldırıya müdahaleye etmek için oluş­turduğu 4 özel ekip ve bünyesindeki yaklaşık 100 polis ile çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Altun yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mu­halefet partilerinin desteği ve toplum­sal mutabakat ile askeri harekat ka­rarı almış ve Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin’e ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmıştır.

Bu harekat kuşkusuz PKK, PYD, DEAŞ ve türevleri olan terör örgüt­lerinin bölge halkına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik açık birer teh­dit olmasından dolayı icra edilmekte­dir. ‘Zeytin Dalı Harekatı’ Birleşmiş Mil­letler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) te­rörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı’na uygun bir şekilde başlatılmış­tır.Tıpkı ‘Fırat Kalkanı’nda’ olduğu gibi, bu harekâttaki amaç da Türkiye’nin sı­nırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölge halkı üzerindeki terör örgütlerinin baskısına nihai olarak son vermek ve bölgede huzurun yeniden tesis edilmesini sağ­lamaktır. Türkiye’nin güney sınırı bo­yunca alan kazanan, Suriye’de yaşanan şiddet ve istikrarsızlıktan nemalanan, bölgenin demografik yapısını ve sivil­leri hedef alan terör örgütleri PKK, YPG ve PYD gibi unsurların eylemleri bu ha­rekatı mecbur kılmıştır.

PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD, YPG ve türevlerinin sadece Türkiye dışında değil ülke içinde de sivil halkı hedef alan birçok saldırıya yeltendiği bilinmektedir. Bu hain örgütler son yıllarda Hendek Kalkışması, İstanbul Vezneciler ve Kızılay Güvenpark sal­dırıları başta olmak üzere yüzlerce şe­hit ve binlerce yaralı verilmesine yol açmıştır.

Türkiye sınırlarında yaşanan şiddet ve çatışma ile yukarıda isimleri sayı­lan terör örgütlerinin faaliyetleri sonu­cunda 370 bini Kürt olmak üzere 3 bu­çuk milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek bir yer, sığınılacak güvenli bir liman olarak Türkiye’yi görmüştür. Türkiye’nin yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalarla din, dil, ırk gözet­meksizin sığınmacılara sahip çıkılmış ve Türkiye bugün dünyada mültecilere en fazla yardım yapan ülke konumuna gelmiştir.

Türkiye, sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurla­rın özellikle son günlerde hedef gö­zetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırıları bitir­mek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır.Türkiye bu harekat ile Suriye’nin toprak bütünlü­ğünü veya bölgede yaşayan Türkmen, Kürt, Arap gibi herhangi bir unsuru he­def almadığını açıklamıştır. Burada he­def yukarıda da belirtildiği gibi tama­men PKK, YPG, PYD, DEAŞ ve türev­leri gibi terör örgütleridir.Türkiye’nin bir NATO müttefiği olması hasebiyle bu harekatın ayrıca NATO’nun güney sınırlarını da muhafaza amacı taşıdığı aşikardır.

Terör örgütlerinin bölgede oluşturduğu istikrarsızlık Avrupa Bir­liği ülkelerinin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. ‘Zeytin Dalı Harekatı’ Avrupa Birliği’ne yeni bir göç dalgasını da önleyecek olan önemli bir hamledir. Operasyonu hedef almak ve Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bı­rakmak isteyenlerin iddia ettiği gibi sivillere ve masum insanlara yönelik herhangi bir eylem söz konusu değil­dir. Tam tersine şu an Afrin’de PYD’nin yaptığı gibi teröristlerin sivilleri ken­dileri için zorla canlı kalkan olarak kullandıkları görülmektedir. Bu nok­tada operasyonu icra eden Türk Si­lahlı Kuvvetleri’nin azami dikkat, gay­ret ve hassasiyet gösterdiğine inancı­mız tamdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başından bu yana müttefik ve komşu ülkelere gerekli bilgilendirme yapıla­rak, şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Amacı huzur, barış ve güvenlik olan bu operasyonun uluslararası toplum tarafından desteklenmesini talep edi­yor, teröre karşı Türkiye’nin ve masum bölge halkının yanında olunmasını za­ruri görüyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

“Ankara Antlaşmalı” mağdurlardan Home Office’e i̇htarname

Süresiz oturum izni koşullarını bir gecede değiştirmesine karşı çıkan Ankara Anlaşmalılar, haklarını koruma amacıyla İçişleri Bakanlığı’na ikinci ve son ihtarnameyi gönderdi.

Londralı Ezo Sarıcı İzmi̇r’de fi̇nal konseri̇ verdi̇

Londra’da küçük yaşlardan beri elde ettiği başarı ve saygın konser salonlarında vermiş olduğu kon­serlerle müzikseverlerin yakın­dan tanıdığı Ezo Sarıcı (16), usta­lık kursu kapsamında

Boris Johnson’a seçi̇m bölgesi̇nde protesto; Peçeyi̇ deği̇l, Boris’i̇ yasakla

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, peçeli kadınlar hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle seçim bölgesinde protesto edildi. Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson’ın Londra’nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge’deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Camden Town; Baba Zula’yı ağırladı

Türk psikedelik müziğinin ken­dine has ekiplerinden Baba Zula, Londra’da dinleyicisiyle buluştu.

Paris Hilton KKTC’de Li̇mak Cyprus Deluxe Hotel’de parti̇ verdi̇

Amerikalı ünlü model Paris Hil­ton, Platinum Rush European 2018 Avrupa turnesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Limak Cyprus Deluxe Hotel’de DJ per­formansı sergiledi.

Ayı Paddington bu yıl 60’ıncı yaşını kutluyor

İngiliz kültürünün sevilen fi­gürü yeni yaşını özel tasarım ma­deni paralarla kutluyor. İlk kez A Bear Called Padding­ton kitabıyla 13 Ekim 1958’de ki­tapseverlerle buluşan ve aradan geçen yılda

Camden Town; Baba Zula’yı ağırladı

Türk psikedelik müziğinin ken­dine has ekiplerinden Baba Zula, Londra’da dinleyicisiyle buluştu.

Londralı Ezo Sarıcı İzmi̇r’de fi̇nal konseri̇ verdi̇

Londra’da küçük yaşlardan beri elde ettiği başarı ve saygın konser salonlarında vermiş olduğu kon­serlerle müzikseverlerin yakın­dan tanıdığı Ezo Sarıcı (16), usta­lık kursu kapsamında

Anadolu Kültür Festi̇vali̇ bu yıl 3 gün sürecek

Süleymaniye Kültür Merkezi ve Anadolu Toplum Derneği (ACA) tarafından düzenlenen ve bu yıl 12. yapılacak “Anadolu Kültür Festivali” 29- 30 Eylül ve 1 Ekim tarihinde halkla buluşacak.

“Ankara Antlaşmalı” mağdurlardan Home Office’e i̇htarname

Süresiz oturum izni koşullarını bir gecede değiştirmesine karşı çıkan Ankara Anlaşmalılar, haklarını koruma amacıyla İçişleri Bakanlığı’na ikinci ve son ihtarnameyi gönderdi.

Boris Johnson’a seçi̇m bölgesi̇nde protesto; Peçeyi̇ deği̇l, Boris’i̇ yasakla

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, peçeli kadınlar hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle seçim bölgesinde protesto edildi. Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson’ın Londra’nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge’deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter