English

Aile danışmanı Etkin; Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeme konularında ısrar ediyoruz

Londra’da aileleri bilinçlendir­mek ve desteklemek amacıyla düzen­lenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. 2010 yılından bu yana Enfield Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyelere ait resmi kurum ve kuruluşlarla çalışan Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, yardımcısı Erdenay Tezel, ailenin toplumun omurgası olduğunu be­lirterek programın önemine değindi.

Türkiye ve Kıbrıs kökenli toplu­mun yoğun olarak yaşadığı Barnet ilçesindeki okullarda da çok sayıda seminerler veren eğitmenler Et­kin ve Tezel programlarına, Wood Greende’ki Cemevi’nde devam ediyorlar. Kurs sonunda konuştu­ğumuz Eğitmen Etkin, Londra’da uyuşturucu ve çetelere karışmış çok sayıda zengin, fakir çocukların olduğunu belirtti. Eğitmen Etkin, çocukların uyuşturucu ve çeteler bataklığına sürüklenmelerini say­gınlık ve statü kazanmak, arkadaş edinmek, bir yere ait olma duygusu, heyecan, aile sıcaklığından yoksun olmak, güç, korunma, para ve arka­daş baskısı gibi sebeplerden kaynak­landığını söyledi.

Etkin, “Yaş ortalaması insanın kanını donduracak derecede dü­şük. İşin içinde küçücük çocuklar, dağılmış aileler, hayata küsmüş ve kaybolmuş gençler var ve bu endişe verici bir durum” şeklinde konuştu.

Etkin, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ şeklindeki düşünceler konusunda aileleri uyardı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Türkçe konuşan toplumun eğitim alanında listenin sonlarında oldu­ğunu belirten Etkin, “Uyuşturucu ve çeteleri buna dahil edersek, ma­alesef çocuklarımızın bu bataklığın içerisinde olduklarını görebiliyoruz. Etkin, uyuşturucu ve çetelere dahil olan zengin ve varlıklı aile çocukla­rının yanı sıra kız çocuklarının da bu tür çetelere ilgi gösterdiğini ve çetelere katıldığını üzülerek gözle­mekteyiz diye sözlerine ekledi.

Kıbrıs doğumlu olan ve uzun yıl­lar Türkiye’de yaşayan Esen Etkin, İngiltere’ye geldikten sonra Türk okullarında yaptığı çalışmalar ve Eldon School (Parent Governor) Aile temsilcisi, görevlerinde bulun­duğunu, Türkçe konuşan toplumu iyi tanıdığını ve bunun eğitim ko­nusunda avantaj olduğunu söyle­yerek şöyle devam etti: “Bizlerin görevi toplum ile profesyoneller arasında köprü vazifesi görmek. Gerektiğinde profesyonellerin ye­rini almak, ya da yapılan toplantı­larda toplumun savunucusu olmayı görevlerimiz arasında sayabiliriz. Eğitimini aldığımız ve uzmanlaştı­ğımız 3 ana başlık, Suç, Eğitim ve Sağlık alanlarında. Bizlere bağlı ola­rak üçünü ya da birini seçebiliyo­ruz. Benim alanımda özellikle eği­tim alanında. ‘Aileleri ve toplumu güçlendirmek’tir, 13 hafta süren Ebeveyn programları, 13 hafta sü­ren 11 yaş üzeri çocuklara; cinsel eğitim dersleri, 6 haftalık çetelere, arkadaş baskısı, uyuşturucu, öfke kontrolü gibi programlari konu alan cözum bulma derslerini sayabiliriz. Bu dersler genellikle okullarda ve­riliyor.”

Yapılan araştırma istatistiklere göre Türkçe konuşan toplumun eğitim alanında listenin sonlarında bulunduğunu ve buna uyuşturucu ile çetelerin dahil edildiğinde pek de iyi bir konumda olmadığımızı, çocuklarımızın bu batağın içeri­sinde olduklarını ifade eden Etkin, şöyle devam etti: “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız bir­çok yanlış var. Kullandıkları negatif disiplin yöntemleri bunlardan biri. Bu ülkede yaşamamıza rağmen bu ülkeyi tanımamaya, konuştuğu dili öğrenmemeye ve alışkanlıklarımız­dan vazgeçmeme konularında ıs­rar ediyoruz. Ancak unutulma­ması gereken önemli bir konu var ki, çocuklarımız toplum içerisinde bizlerden çok daha aktifler. Bu du­rumda çocuklarımız bir adım öne çıkarıyor. Buradaki hayatımızı ya­şarken, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ mantığıyla hareket ediyoruz. Taki o yılan dönüp bize zarar verene kadar. O zamanda çok geç kalmış oluyoruz.”

Henüz ilkokul çağlarında olan çocukların isteklerini yerine ge­tirmek birbiriyle yarışan ailelerin bu tutumlarının çocukları etkiledi­ğini belirten Etkin, bu yarışta bazı çocukların unutularak aile sıcaklı­ğından mahrum kaldıklarını sözle­rine ekledi.

Derslerin genellikle kurumlar aracılığı ile verildiğini, bu derslere ilgi ve ihtiyaç duyan ailelerin okul­lardaki aile destek bölümü, ya da Belediyelerin aile destek birimleri ile temasa geçebiliceklerini söy­ledi. Etkin aynı zamanda ailelerin kendisiyle de temasa geçebilecek­lerini belirtti.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Karl Marx’ın mezarına ikinci kez saldırıya tepki

Karl Marx’ın Kuzey Londra Highgate Mezarlığı’ndaki anıt me­zarı iki haftada ikinci kez saldı­rıya uğraması EMEP ve DAY MER ile Britanya Komünist Partisi ve gençlik örgütü Britanya Komünist Gençlik Ligi tarafından mezarlıkta protesto edildi.

DERMAN: Kumar bağımlılarını suçlamayın, profesyonel anlamda destek almalarını sağlayın

DERMAN Genel Müdürü Nur­sel Taş ve Derman Ruh Sağlığı Servisi’nin sorumlusu Ufuk Genç kumar bağımlılığının toplumda açık­lanmayan fakat ciddi bir sorun ol­duğunu belirterek, bağımlıları ayıp­lamak yerine profesyonel yardım almalarının sağlanması gerektiğini söylediler.

İşçi Partisi’nden Corbyn karşıtı 7 vekil istifa etti İşçi Partisi’nden Corbyn karşıtı 7 vekil istifa etti

Milletvekilleri, istifa kararla­rına gerekçe olarak İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma stra­tejisi ve Yahudi düşmanlığıyla mücadele konusunda parti yöne­timiyle aralarındaki görüş ayrılık­larını gösterdi.

Savaştan Kaçan Suriyeli Kadınların Hazırladığı Tasarımlar Londra’da Sergilendi

Şehir merkezinde Holborn sem­tindeki ünlü gösterim merkezi Londra Presentation Studio’da gerçekleşen defilede Kartal tara­fından hazırlanan 35 parça kıyafet 20 tane İngiliz model tarafından tanıtıldı.

Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik

Vize ve Göçmenlik Hukuku uz­manı Av. Ahmet Emre Yüksel, İn­giltere vizeleriyle ilgili olarak bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “Türkiye’deki başvuru merkezle­rinde vize için istenen belgelerin asıllarının yerine taramaları alın­maya başladı. Böylece asıl belge­lerin kaybolma olasılığının önüne geçildi” dedi.

KTGBİ Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti; Türk okulları bizler için çok önemli

İngiltere’de doğup büyü­yen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen genç­lerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti.

Sala’nın köpeği hala bekliyor

Nantes’tan özel uçakla Cardiff’in yolunu tutan ve içinde Emiliano Sala’nın olduğu uçağın enkazına önceki gün ulaşılmıştı. Uçağı Manş Denizi’ne düşen futbolcu Emiliano Sala’yı sadece ailesi beklemiyor.

Dar iç çamaşırı giyen erkeklerin sperm sayıları azalıyor

Massachusetts General Hospital’da , 656 erkek üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, dar külot giyen erkeklerin hem sperm yoğunluğunun ve hem de total sperm sayılarının boksör külot gi­yenlere göre daha az olduğu ancak bu azalmaya rağmen sperm sayıla­rının çocuk sahibi olmak için ye­terli olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik

Vize ve Göçmenlik Hukuku uz­manı Av. Ahmet Emre Yüksel, İn­giltere vizeleriyle ilgili olarak bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “Türkiye’deki başvuru merkezle­rinde vize için istenen belgelerin asıllarının yerine taramaları alın­maya başladı. Böylece asıl belge­lerin kaybolma olasılığının önüne geçildi” dedi.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Alexandra Palace’a dair yeni park kuralları aileleri “uzaklaştırabilir”

Alexandra Palace’ın ziyaretçileri, tarihte ilk kez yeni park kuralları ile karşılaşabilirler.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Konsey Başkanı’nın evinde kitap tanıtımı

İngiltere Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, 28 Ocak Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs kökenli yazar Sonay Yakup Yakupsoy’un kitap tanıtımı için evinde resepsiyon verdi. Etkinliğe KKTC Eğitim ve Kültür Ataşemiz Gülgün Özçelik de katıldı.

Dua Lipa kafes elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu

Londra’da, müziğini bestelediği filmin galasına katılan şarkıcı Dua Lipa, kafesi andıran Armani imzalı elbisesi ile kırmızı halıda tüm bakışları üzerinde topladı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter