English

Alemdar; Yolumuza devam etmemizde, pusulamız, Atatürk ve O’nun ilkeleri olmuştur

İngiltere’deki Türk Dili ve Kültürü Okulları, düzenledikleri etkinliklerle CumhuriyetBayramını kutladı ve Atatürk’ü andı.

İngiltere Türk Aile Birliği’ne bağlı Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu’nun, Cumartesi günü okul sa­lonunda gerçekleştirdiği Cumhuri­yet Bayramınıkutlama ve 10 kasım Atatürk’ü anma programına, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, ÇAP başkanı Servet Hassan, İngiltere Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Mansur Işıkbol, vatandaşlar ve okul aile birliği mensupları katıldı.

Okul öğretmenlerinden Burhan Alıç’ın koordinasyonunda gerçek­leşen kutlama ve anma programı, istiklal marşının okunması ve saygı duruşu ilebaşladı.Günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma ya­pan Okul Başkanı Sevtap Kemal, Cumhuriyet’in Türk halkına getiri­leri ve Atatürk’ün Cumhuriyet’e gi­den yoldaki mücadelesinden örnek­ler verdi.Türk halkının özgürlüğünü büyük asker Gazi Mustafa Kemal’e borçlu olduğunu kaydeden Sevtap Kemal, “vefanın 80. Yıldönümünde O’nu rahmetle anıyoruz” dedi.

Programa katılan KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar’ın konuş­ması şöyle: “Sadece Türk dünyasına değil, tüm 20. Yüzyıla damgasını vur­muş Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke­leri, hem iç hem de dış politikadaki konulara yaklaşımı, vecizeleri, 21. Yüzyılda bile hala geçerliliğini koru­makta ve bir çok ulusa ışık tutmaya devam etmektedir.

Biz Kıbrıslı Türklerin de, Atatürk’ün evlatları olarak, milli mü­cadelemizde, KKTC’nin kuruluşunda ve devletimizin sağlam temeller üze­rine oturtulup yolumuza devam et­memizde, pusulamız, Atatürk ve onun ilkeleri olmuştur.

10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl­dönümünde hep beraber biraraya geldiğimiz bu günler, sadece basit bir anma programı değildir. Hem Atatürk’ü, hem de onun verdiği me­sajları hatırlamaktır. Hele bu tören­lerin, Londra gibi merkezlerde, ana­vatanlarımız Türkiye ve KKTC’den binlerce kilometre uzakta yaşayan vatandaşlarımız tarafından düzenle­nerek; çocuklarımızın, yüce Türk mil­letinin parçası olduklarını hissetme­lerinin sağlanması, zaten başlıbaşına büyük önem arzetmektedir.

Bugün, burada, ulu önderimiz Atatürk’ü anarken, benim size ha­tırlatmak istediğim ise; Atatürk’ün “Muhtaç olduğun kudret, damarla­rındaki asil kanda mevcuttur’ söyle­midir. İşte gerek evlerimizde, gerek eğitimin içerisinde, gerekse siz Türk okullarının düzenlediği bu tür tören­lerle; ileriye doğru giderken, geride ne kadar büyük mücadeleler verdiği­mizi, ne merhalelerden geçtiğimizi ve Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ne mucizeler başardığımızı çocuk­larımıza öğretmeliyiz, zihinlerine iş­lemeliyiz. Damarlarındaki asil kanın farkına varmalarına ve hayatlarının her alanında, mücadele güçlerinin zannettiklerinden çok daha fazla olduğunu farketmelerine yardımcı olmalıyız. Atatürk’ü yeniden keşfet­melerini sağlamakla; aslında kendi­lerinin de ait olduğu Türk ulusunun özelliklerini yani ‘kendileri’ni tanıma­larına yardımcı olacağımızı düşünü­yorum.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bugüne kadar Türkiye ve KKTC için canlarını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle, tüm gazileri­mizi de saygıyla anıyorum.”

Çanakkale Anma Platformu Baş­kanı Servet Hasan da programda Atatürk’ü anlattı.

Hassan, konuşmasında şu görüş­lere yer verdi: “10 Kasım 1938’de sonsuzluğa uğurladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölü­münün 80’inci yıldönümünde saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz.

24 yaşında kurmay binbaşı olarak tarih sahnesine çıkan Mustafa Kemal, izleyen 17 yıl içinde bir cepheden di­ğerine koşarak askerliğini 41 yaşında, bütün dünyanın gözlerini kamaştıran bir zaferin mimarı olarak mareşallik rütbesiyle taçlandırmıştır.

Askerlik kariyeri sayısız zaferle dolu olan Atatürk savaş için “Ulu­sun yaşamı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkca savaş bir cinayettir” de­miş, bir barış adamı olarak yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden bu­gün vatandaşı olmakla gurur duydu­ğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin ku­rulmasına öncülük etmiştir.

Adını tarihe altın harflerle yazdı­ran bu kahraman asker, ömrünün geri kalanını Türk ulusuna adamış, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesi etnik ve inançsal ay­rım yapmadan, kadın ve erkek eşit olmak üzere kulluktan yurttaş düze­yine çıkartmıştır.

Devlet adamlığı döneminde uy­guladığı politikalar, gerçekleştirdiği köklü değişlik ve yeniliklerle Türk ulusunun çağ atlayarak “muassır me­deniyetlerin üzerine çıkması” için ge­rekli adımları atmıştır.Bugün, “Yurtta sulh, dünyada sulh” sözü tüm dün­yada yankılanmakta, insan aleminin içinde bulunduğu savaş ve çatışma ortamında bizlere gelecek için yön gösterici olmaktadır.

Bu şanlı kahraman ve büyük dev­let adamının Türk ulusunun bir ferdi olması nedeniyle büyük kıvanç duyu­yor, önünde saygı ve minnetle eğili­yoruz. Nur içinde yatsın!

Kurucusu olduğu laik Türkiye Cumhuriyeti’ne, ilke ve eserlerine birlik ve bütünlük içinde sonsuza dek sahip çıkacağız. Bu vesileyle, bize bu cennet vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, ga­zilerimizi ve dünyanın her köşesinde vatanımız uğruna mücadele veren­leri şükranla anıyoruz.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

‘Council tax’ artışı geliyor

Buna rağmen belediye hizmetlerinde kesinti yapılması planlanıyor.

‘Avrupa ile İngiltere ilişkileri tehdit altında’

İngiltere Dışişleri Bakanı Je­remy Hunt, Brexit sürecine ilişkin, “İki tarafın da güven ve vizyona ih­tiyacı var. Çünkü İngiltere’nin gele­cek 25 yılda Avrupalı komşularıyla inşa edeceği ilişki tehdit altında.” değerlendirmesinde bulundu.

Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı

Oxford ve Exeter üniversite­lerinin yaptığı bir araştırmaya göre, nazik olmak ve nazik dü­şüncelere sahip olmak depresyo­nun önüne geçerken, daha kaliteli bir yaşam sürmede önemli bir rol oynuyor. Clinical Psychological Science dergisinde bulguları pay­laşılan araştırma, 135 katılımcının gözlemlenmesi ile sonuçlandı.

Karl Marx’ın mezarına ikinci kez saldırıya tepki

Karl Marx’ın Kuzey Londra Highgate Mezarlığı’ndaki anıt me­zarı iki haftada ikinci kez saldı­rıya uğraması EMEP ve DAY MER ile Britanya Komünist Partisi ve gençlik örgütü Britanya Komünist Gençlik Ligi tarafından mezarlıkta protesto edildi.

Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik

Vize ve Göçmenlik Hukuku uz­manı Av. Ahmet Emre Yüksel, İn­giltere vizeleriyle ilgili olarak bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “Türkiye’deki başvuru merkezle­rinde vize için istenen belgelerin asıllarının yerine taramaları alın­maya başladı. Böylece asıl belge­lerin kaybolma olasılığının önüne geçildi” dedi.

KTGBİ Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti; Türk okulları bizler için çok önemli

İngiltere’de doğup büyü­yen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen genç­lerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti.

Sala’nın köpeği hala bekliyor

Nantes’tan özel uçakla Cardiff’in yolunu tutan ve içinde Emiliano Sala’nın olduğu uçağın enkazına önceki gün ulaşılmıştı. Uçağı Manş Denizi’ne düşen futbolcu Emiliano Sala’yı sadece ailesi beklemiyor.

Dar iç çamaşırı giyen erkeklerin sperm sayıları azalıyor

Massachusetts General Hospital’da , 656 erkek üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, dar külot giyen erkeklerin hem sperm yoğunluğunun ve hem de total sperm sayılarının boksör külot gi­yenlere göre daha az olduğu ancak bu azalmaya rağmen sperm sayıla­rının çocuk sahibi olmak için ye­terli olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik

Vize ve Göçmenlik Hukuku uz­manı Av. Ahmet Emre Yüksel, İn­giltere vizeleriyle ilgili olarak bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “Türkiye’deki başvuru merkezle­rinde vize için istenen belgelerin asıllarının yerine taramaları alın­maya başladı. Böylece asıl belge­lerin kaybolma olasılığının önüne geçildi” dedi.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Alexandra Palace’a dair yeni park kuralları aileleri “uzaklaştırabilir”

Alexandra Palace’ın ziyaretçileri, tarihte ilk kez yeni park kuralları ile karşılaşabilirler.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Konsey Başkanı’nın evinde kitap tanıtımı

İngiltere Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, 28 Ocak Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs kökenli yazar Sonay Yakup Yakupsoy’un kitap tanıtımı için evinde resepsiyon verdi. Etkinliğe KKTC Eğitim ve Kültür Ataşemiz Gülgün Özçelik de katıldı.

Dua Lipa kafes elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu

Londra’da, müziğini bestelediği filmin galasına katılan şarkıcı Dua Lipa, kafesi andıran Armani imzalı elbisesi ile kırmızı halıda tüm bakışları üzerinde topladı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter