English

Baf Enfield’de 50 Bi̇n Metre Kare Yer Aldı

Edmonton’da A10 otoyoluna sınır Churchfield Recreation Ground olarak bilinen yer, BAF tarafından uzun süre­liğine Enfield Belediyesi’nden kiralandı. İki ayrı bina, odalar, derslikler, salon­lar ve spor sahalarından meydana ge­len kompleks yaklaşık 50 bin metre kare alandan oluşuyor.

BAF Başkanı İsrafil Erbil ve Yöne­tim Kurulu’nun uzun uğraşları sonucu topluma kazandırılan Churchfield Rec­reation Ground, eğitim, kültür ve spor tesisi olarak faaliyet gösterecek. Enfield bölgesinde çok geniş bir Türkiyeli ve Alevi toplum yaşamasına rağmen bir tek toplum merkezi bulunmaması ne­deniyle, Great Cambridge Rd, Enfield N9 9LE adresinde bulunan Churchfield’in büyük bir açığı kapatması bekleniyor. Binalar ve ona bitişik geniş yeşil alan, BAF’ın kullanımında olacak. Çim, halı saha ve kapalı spor alanları çocuklar­dan yaşlılara herkesin sağlık için spor yapmasına olanak sağlayacak. Festival ve açık hava toplantıları için kullanıma uygun ve uzun lease olarak BAF’ın kul­lanımına verilen tesisler yüzlerce oto­parkıyla da kitlesel faaliyetlere ev sa­hipliği yapacak. Geçen hafta anahtarı alan BAF Yetkilileri hızlı bir temizlik ve tamir işlemine başladılar. Ek bina ve spor tesisi yapma izni bulunan merke­zin bir çok bölümü bir hafta gibi kısa sürede faaliyete hazır hale geldi. Hafta sonu Birleşik Krallık’ta bulunan Cemev­leri ve Londra’da bulunan çok sayıda köy derneklerini Churchfield Recrea­tion Ground’a davet eden BAF yetkili­leri, merkezin tanıtımını yaptı. BAF Baş­kanı İsrafil Erbil, alınan komplesin tüm toplumun hizmetinde olduğunu belir­terek, özellikle kira ödemekte zorlanan köy derneklerine her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi. ‘Wood Green’de bulunan Cemevi binasının henüz ta­mamlanmadığı, toplum kaynaklarının oraya aktarılması gerektiği’ uyarısına yanıt veren İsrafil Erbil, iki merkezinde toplumun ve Alevilerin olduğunu söy­ledi. Erbil sözlerine söyle devam etti, “Canlar, iki yerde bizim, şu ana kadar burası için toplumdan bağış toplama­dık, Wood Green Cemevi tamamlanana kadarda Churchfield için yardım top­lamayacağız”. Tesislerin çok büyük ol­duğu eleştirini de yanıtlayan Erbil, ya­rısını iade etme durumunun olmadığını belirtti. Planladıkları spor ve sosyal faa­liyetler için bir süre sonra bu alanın bile dar geleceğini ifade eden Erbil, toplantı ve diğer etkinlikler için Cemevi ve köy derneklerinin merkezi kullanabilecekle­rini sözlerine ekledi. Londra dışından ve Londra içinde bulunan Cemevi tem­silcileri ve yöre dernek yönetcileri de alınan yerin toplum için gurur kaynağı olduğunu ve kapılarının kendilerine de açılacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.

Toplumda heyecanla karşılanan te­sislerin kısa sürede hizmete açılması için araç, gereç ve inşaat malzemeleri konusunda destekler sürüyor. Çorbada benim de tuzum olsun diyen bir çok in­san da boya ve temizlik işlerine iş gücü olarak destek veriyor.

Çok sağlam malzemelerden yapılan var olan binalar bir hafta içinde temizle­nerek kullanıma açıldı. Ders ve kursların hemen başlayabileceğini açıklayan BAF Yetkilileri, spor tesislerinin de en kısa sürede hizmete girmesi için çalıştıkla­rını kaydettiler.Churchfield Recreation Ground, restaurant, cafe, dersane, top­lantı odaları ve çok amaçlı salonları da içinde barındıracak. Işıklı halı sahalar, gece gündüz spor imkanı sunacak ve kurulması planlanan kapalı spor alanı da çocukların kış aylarında üşümeden spor yapmalarına olanak sunacak. Kon­ser ve diğer aktiviteler için uygun olacak kapalı alanlar, çok amaçlı kullanılacak. Yeşil alan olmasından dolayı çevreye uygun şekilde planlanacak tesisler, geri dönüşümlü malzemelerden inşaa edile­cek. Ana yolun kenarında toplu taşıma olanağı bulunan tesisler, yaklaşık yüz elli araçlık otoparkıyla ‘car park’ prob­lemlerine yanıt verecek. Özel günler, toplantılar ve festivallerde artabilecek otopark talebini karşılamak için gerek­tiğinde kullanılabilecek onlarca ek oto­park alanlarının bulunması Churchfi­eld Recreation Ground’ın değerini ar­tırıyor. Tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olduklarını ve planlamalarını yaptıkla­rını belirten BAF Yetkilileri, insanların huzur bulacakları bir sosyal kompleks ve merkez için kolları sıvadıklarını kısa sürede bunu hayata geçirmek için ça­lıştıklarını söylüyorlar.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Küçük işletmelere büyük business rate artışı yolda Küçük işletmelere büyük business rate artışı yolda

Enflasyonun sürekli yükselme­siyle halihazırda finansal baskı al­tında olan küçük işletmelere bir darbe de business rate artışların­dan gelebilir.

Dünyada 6 ölümden 1’inin nedeni çevre kirliliği Dünyada 6 ölümden 1’inin nedeni çevre kirliliği

Çevre kirliliğinin 2015 yılında dünya çapında 9 milyon kişinin ölümüne yol açtığı ortaya çıktı. Tıp dergisi The Lancet’te yayın­lanan bir rapora göre, bu ölümle­rin neredeyse hepsi düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldi.

Hücrelerdeki az miktar değişiklikler bile kanseri tetikleyebiliyor Hücrelerdeki az miktar değişiklikler bile kanseri tetikleyebiliyor

Britanyalı bilim insanları, sağ­lıklı bir hücrenin kanserli bir hüc­reye dönüşmesi için kaç değişik­lik aşamasından geçmesi gerektiği üzerine bir araştırma yaptı.

NHS’te turist ücretleri yürürlüğe girdi NHS’te turist ücretleri yürürlüğe girdi

İngiltere’de NHS’e bağlı has­tane ve kliniklerin ücretsiz ba­kım hakkı olmayanlardan ücret talep etmesini zorunlu hale ge­tiren kural, dünden itibaren yü­rürlüğe girdi.

3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü 3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü

Theresa May, Birleşik Krallık’ta ya­şayan 3 milyon Avrupa Birliği vatanda­şının Brexit sonrasında ülkede kalma­sının mümkün olduğunca kolaylaştırı­lacağına dair söz verdi.Bunun için bir başvuru süreci ola­cağını söyleyen May, şu anda ülkede yasal olarak yaşamını devam ettiren AB vatandaşlarının başvurularının kabul edileceğini ifade etti.

Benefit alanlar enflasyon nedeniyle zor durumda Benefit alanlar enflasyon nedeniyle zor durumda

Düşük gelirli ailelerin faydalandığı sosyal yardımlarla (benefit) ödenen para miktarını dört yıllığına sabitle­yen uygulama, enflasyondaki keskin yükseliş nedeniyle yoksulluk içinde yaşayan insan sayısını arttırıyor.

Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı

Birleşik Krallık’taki konut pi­yasasında satışa sunulan ev sa­yısının yetersizliği ve istihdam seviyesinin artmasıyla, ev fiyat­larındaki artışlar da hızlanmaya başladı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, Birleşik Krallık ge­nelindeki ev fiyatlarında görülen yıllık artış eylül ayında yüzde 4 oranında oldu.

Giderek artan kira fiyatları finansal baskı oluşturuyor Giderek artan kira fiyatları finansal baskı oluşturuyor

Birleşik Krallık genelinde gün­den güne artan kira fiyatları, dü­şük gelirli aileleri finansal açıdan baskı altına almaya devam ediyor. Düşük gelirli kiracılar şu anda ortalama olarak gelirlerinin yüzde 28’ini ev kirası için harcıyor.1990’lı yılların ortalarında bu oranın yüzde 21 olduğu ifade edildi. Aynı dönemde, özel sek­törde ev kiralayanların oranı da yüzde 8’den yüzde 19’a yükseldi.

Sürüş sınavlarında değişikliğe gidiliyor

İngiltere, İskoçya ve Galler’de ya­pılan sürüş ehliyeti sınavlarının 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren de­ğişeceği açıklandı.Yapılan yeni değişikliklerle bera­ber sürücülerin, sınavın bağımsız sürüş kısmında artık navigasyon cihazlarıyla yönlendirileceği be­lirtiliyor.Bunun yanında sınavdaki bağımsız sürüş zamanı 20 dakikaya çıkacak ve geri manevralar ve sürüş esnasında araç güvenlik sorusunu cevaplama kısımları da değişecek.

3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü

Theresa May, Birleşik Krallık’ta ya­şayan 3 milyon Avrupa Birliği vatanda­şının Brexit sonrasında ülkede kalma­sının mümkün olduğunca kolaylaştırı­lacağına dair söz verdi.Bunun için bir başvuru süreci ola­cağını söyleyen May, şu anda ülkede yasal olarak yaşamını devam ettiren AB vatandaşlarının başvurularının kabul edileceğini ifade etti.

Başbakan May şirketlere Brexit güvencesi verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May; GlaxoSmithKline, Vodafone, HSBC ve başka büyük şirketlerin yet­kilileriyle bir görüşme gerçekleşti­rerek, ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışından sonra kesinlikle iki yıllık bir geçiş süresi olacağını söyledi.

‘Ülkede bir milyonu aşkın yasa dışı göçmen var’

Hükümetin yıllardır inkar et­mesine rağmen, kıdemli bir yet ­kili Birleşik Krallık’ta yıllardır çok sayıda yasa dışı göçmen yaşadığını itiraf etti.Eski bir İçişleri Bakanlığı ida­recisi tarafından yapılan açıkla­mada, Birleşik Krallık’ta bir mil­yondan fazla yasadışı göçmen bulunduğu belirtildi.

‘Rubens’in 400 yıldır kayıp tablosu İskoçya’da bulundu

Barok dönemin en önemli temsilcilerinden olan Flaman ressam Peter Paul Rubens’in 400 yıldır kayıp olan eserinin, İskoçya daki Glasgow Müzesi’nde kopya sanılarak sergilendiği ortaya çıktı.

Mona Lisa’nın nü taslağı ortaya çıktı

Fransa’da 150 yıldır sergilen­mekte olan bir kara kalem resmin Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa resminin taslağı olduğu ortaya çıktı.

Yunus emre ensti̇tüsü’nde yeni̇ dönem kursları başladı

Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kül­türünü ve sanatını çeşitli etkinlik­lerle tanıtmaya devam ediyor. Ens­titünün Londra Merkezi bu sene de bir çok kurs seçenekleriyle yaban­cıların ve Türklerin buluşma nok­tası olacak.

Türk Ud sanatçısı Baha Yetki̇n Royal Albert Hall’de

Türk Ud Sanatçısı Baha Yetkin, Royal Albert Hall’de solo perfor­mans gerçekleştirecek. Meslek hayatını İngiltere’de sürdüren, ud sanatçısı Baha Yetkin, Londra’nın dünyaca ünlü kültür ve sanat mer­kezi Royal Albert Hall tarafından solo konser daveti aldı.

BAF’ın Genel Merkezi̇ 29 Eki̇m’de açılıyor

Avrupa’daki Alevi kurumları arasında en geniş yerleşkeye sahip Britanya Alevi Federasyonu, Enfield bölgesinin Edmonton semtindeki 50 bin metrekare alan üzerindeki ‘Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’ için açılış töreni düzenliyor.

Ceftus 6. Yılını Başarı Ödülleri̇yle Kutladı

CEFTUS 6 Toplumsal Başarı Ödülleri Galası 8 Ekim gecesi Westminster Park Plaza Hotel’de düzenlendi Ödül gecesi; siyaset ve iş dünyasından 700’den fazla misafirle yoğun katılımla gerçekleşti.

Vatandaşlarımızın Türki̇ye’deki̇ Mal Varlıkları İncelenmeyecek

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, ‘sosyal yardım alanların Türkiye’deki mal varlıklarının araştırılacaği’ yönünde basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Çınar, “Vatandaşlarımızın Türkiye’de mal varlıkları hakkındaki İngiltere tarafından başkonsolosluğumuza bilgi verilmesi söz konusu değil. Zaten bu konuda başkonsolosluğa ulaşmış bir başvuru yok” dedi.

Tugay Hurman; Aşure Bi̇rli̇k Ve Beraberli̇ği̇n En Güzel Örneği̇

Londra’da geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı İngiltere Alevi Kültür Kültür Merkezi ve Cemevi’nin (İAKM- Cemevi) Wood Green’deki yeni binasında gerçekleştirildi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter