English

Başkonsolos Çınar Ergin; Randevu sürelerini çok daha kısa sürelere indirdik

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin sivil top­lum kuruluşlarının temsilcilerini rezi­dansta ağırladı. Ergin, 2017 yılının genel bir değerlendirmesini yaptı ve 2018’e ait öngörülerini anlattı.

Katılımcılar arasında CHP İngiltere Birliği başkanı Hasan Dikme, UETD UK başkanı Erdal Yetimova, İngiltere Türk Federasyonu Genel başkanı Ab­bas Balta, TUSİAD’ın Londra Temsil­cisi Hasan Turunç da yer aldı. Gecede Ergin, Londra başkonsolosluğunun, Türkiye’nin en eski başkonsolosluk­larından biri olduğuna işaret ederek, “Hatta Cumhuriyetimizle yaşıt bir ku­ruluş. Tarihi dosyalara baktım, ilk kon­solos Sadullah Ferit Bey 1923 yılında 27 Aralık günü göreve başlamış. Saydım, ben de 32. başkonsolosuymuşum. Gö­revime bu yıl 15 Şubat’ta başlamıştım. Yıl içerisinde önemli gelişmeler yaşa­dık. Bunlardan biri kuşkusuz Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdur. Oy verme işlemi Londra’da 6-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Yeni seçmen kayıtlarını son ana kadar devam ettir­dik. Başkonsolosluğumuz referendum süresince de vatandaşlarımızın kimlik yenilenmesi gibi hususlarda hep açık kaldı. Netice itibarıyla 89 bin 533 vatan­daşımız seçmen kütüğüne kaydoldu. Se­çime katılım oranı da yüzde 38.4 olarak gerçekleşti. Referandumu hiç bir sorun yaşanmadan sakin bir şekilde geride bı­raktık. Bu noktada herkese içtenlikle bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kuşkusuz en büyük takdir yüksek bir olgunlukla hareket etmesini bilmiş olan İngiltere Türk toplumuna aittir” dedi.Geride ka­lan yıl içerisinde İngiltere’nin bir dizi te­rör eylemine hedef olduğunu vurgula­yan Başkonsolos Ergin, “Türkiye, terör eylemleri karşısında kararlı ve net du­ruşunu her zaman sergilemiştir, bunu biliyorsunuz. Bu terör eylemlerinde milliyetlerine bakmaksızın çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesi bi­zim için üzüntü kaynağı olmuştur. Te­rör eylemleri ve teröre karşı mücadele her zaman olduğu gibi başkonsoloslu­ğumuzun önceliği oldu. Başta PKK ve FETÖ olmak üzere ülkemizin varlığına ve masum insanların hayatlarına kaste­den terör örgütlerinin gerçek yüzlerinin Birleşik Krallık makamları tarafından da gayet iyi anlaşılması; tereddüte yer ve­rilmeyecek derecede bunun adının kon­ması ve bunlarla mücadele hususunda var olan bütün çabayı sergiledik; onlara durumlarını aktararak sürekli iletişim içerisinde olduk. Bu yaklaşımımızı hız kesmeden kuşkusuz 2018 yılı içerisinde de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Başkonsolosluk olarak vatandaş­larla temas için sosyal medyayı ak­tif olarak kullanıldığını 14 Haziran’da meydana gelen Grenfell Tower yangını örneği ile anlatan Ergin konuşmasında, “Çok şükür 2 vatandaşımız yaraları ola­rak hayatlarını kurtardılar. Macit aile­sine buradan tekrar geçmiş olsun diyo­ruz. Sosyal medyanın hayat kurtarmada ne kadar yardımcı olduğunu gösterdi bu olayda. Birkaç saat içinde vatandaş­larımıza ulaştık ve hastanede ziyaret ettik. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanılmasına önümüzdeki yılda sür­düreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkonsoloslukta her ay yaklaşık 2 bin 200 işlem yapıldığının altını çizen Çı­nar Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu da Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu’nu dünyadaki en yo­ğun 5 başkonsolosluğumuzdan biri ya­pıyor. Görev bölgemizde vatandaş sayı­mızın 400 ile 500 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Tahmin diyorum çünkü gerçek rakam belli değil. Kayıt­larımızda bulunan vatandaş sayısı hala 200 bine ulaşmış değil. 199 küsür bin ci­varında. Vatandaşlarımız ancak belli bir işlem olduğunda konsolosluğa müracat ediyorlar. Veya çeşitli nedenlerden do­layı gelmeye çekiniyorlar. Ancak konso­losluk onların evi. Konsolosluk sadece resmi işlemlerin yapıldığı bir yer değil, tam tersine burada onlara sahip çıkabi­lecek ilk kurum. Dolayısıyla kayıtlarının yaptırılması, vatandaşlarımıza etkin bir konsolosluk himayesi sağlanabilmesi­nin belki de ilk koşulu. Buradan, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden dilek­lerimden biri, vatandaşlarlarımızın ka­yıtlarını yaptırmaları veya yenilemeleri konusunda teşvik etmeniz.”

Başkonsolos Ergin konuşmasını; “Randevu aralıklarının kısaltılması için düzenlemeler yaparak, başarılı olduk. Randevu sürelerini çok daha kısa süre­lere indirdik. Bugün birkaç günde ran­devu alınabilecek noktaya geldik, bunu aynı şekilde devam ettirmeye kararlıyız. Yeni kimlik kartlarının yurtdışında da­ğıtımı henüz başlamadı, teknik altyapı çalışmaları devam ediyor, 2018 yılı içeri­sinde başlayacığını öngörüyoruz. Bina sorunumuz hala devam ediyor. Bina temini için araştırmalarımız devam ediyor. Sizlerden de bu konuda öneri­ler bekliyoruz” şeklindeki sözleriyle ta­mamladı. Başkonolos Ergin, yardımcısı Gülcan Ökçün ve 16 kişilik ekibi canla başla çalışarak vatandaşlara en hızlı hiz­meti verdiklerini ancak bu durumun bi­nadan kaynaklanan sorunları giderme­diğini bildirdi.

Yeni göreve başlayan Muavin Kon­solos Mert Sav’ı davetlilere tanıştıran Başkonsolos Ergin, konukların sorun­larını dinledi ve sorularını cevapladı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter