English

Başkonsolos Çınar Ergin; Randevu sürelerini çok daha kısa sürelere indirdik

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin sivil top­lum kuruluşlarının temsilcilerini rezi­dansta ağırladı. Ergin, 2017 yılının genel bir değerlendirmesini yaptı ve 2018’e ait öngörülerini anlattı.

Katılımcılar arasında CHP İngiltere Birliği başkanı Hasan Dikme, UETD UK başkanı Erdal Yetimova, İngiltere Türk Federasyonu Genel başkanı Ab­bas Balta, TUSİAD’ın Londra Temsil­cisi Hasan Turunç da yer aldı. Gecede Ergin, Londra başkonsolosluğunun, Türkiye’nin en eski başkonsolosluk­larından biri olduğuna işaret ederek, “Hatta Cumhuriyetimizle yaşıt bir ku­ruluş. Tarihi dosyalara baktım, ilk kon­solos Sadullah Ferit Bey 1923 yılında 27 Aralık günü göreve başlamış. Saydım, ben de 32. başkonsolosuymuşum. Gö­revime bu yıl 15 Şubat’ta başlamıştım. Yıl içerisinde önemli gelişmeler yaşa­dık. Bunlardan biri kuşkusuz Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdur. Oy verme işlemi Londra’da 6-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Yeni seçmen kayıtlarını son ana kadar devam ettir­dik. Başkonsolosluğumuz referendum süresince de vatandaşlarımızın kimlik yenilenmesi gibi hususlarda hep açık kaldı. Netice itibarıyla 89 bin 533 vatan­daşımız seçmen kütüğüne kaydoldu. Se­çime katılım oranı da yüzde 38.4 olarak gerçekleşti. Referandumu hiç bir sorun yaşanmadan sakin bir şekilde geride bı­raktık. Bu noktada herkese içtenlikle bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kuşkusuz en büyük takdir yüksek bir olgunlukla hareket etmesini bilmiş olan İngiltere Türk toplumuna aittir” dedi.Geride ka­lan yıl içerisinde İngiltere’nin bir dizi te­rör eylemine hedef olduğunu vurgula­yan Başkonsolos Ergin, “Türkiye, terör eylemleri karşısında kararlı ve net du­ruşunu her zaman sergilemiştir, bunu biliyorsunuz. Bu terör eylemlerinde milliyetlerine bakmaksızın çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesi bi­zim için üzüntü kaynağı olmuştur. Te­rör eylemleri ve teröre karşı mücadele her zaman olduğu gibi başkonsoloslu­ğumuzun önceliği oldu. Başta PKK ve FETÖ olmak üzere ülkemizin varlığına ve masum insanların hayatlarına kaste­den terör örgütlerinin gerçek yüzlerinin Birleşik Krallık makamları tarafından da gayet iyi anlaşılması; tereddüte yer ve­rilmeyecek derecede bunun adının kon­ması ve bunlarla mücadele hususunda var olan bütün çabayı sergiledik; onlara durumlarını aktararak sürekli iletişim içerisinde olduk. Bu yaklaşımımızı hız kesmeden kuşkusuz 2018 yılı içerisinde de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Başkonsolosluk olarak vatandaş­larla temas için sosyal medyayı ak­tif olarak kullanıldığını 14 Haziran’da meydana gelen Grenfell Tower yangını örneği ile anlatan Ergin konuşmasında, “Çok şükür 2 vatandaşımız yaraları ola­rak hayatlarını kurtardılar. Macit aile­sine buradan tekrar geçmiş olsun diyo­ruz. Sosyal medyanın hayat kurtarmada ne kadar yardımcı olduğunu gösterdi bu olayda. Birkaç saat içinde vatandaş­larımıza ulaştık ve hastanede ziyaret ettik. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanılmasına önümüzdeki yılda sür­düreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkonsoloslukta her ay yaklaşık 2 bin 200 işlem yapıldığının altını çizen Çı­nar Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu da Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu’nu dünyadaki en yo­ğun 5 başkonsolosluğumuzdan biri ya­pıyor. Görev bölgemizde vatandaş sayı­mızın 400 ile 500 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Tahmin diyorum çünkü gerçek rakam belli değil. Kayıt­larımızda bulunan vatandaş sayısı hala 200 bine ulaşmış değil. 199 küsür bin ci­varında. Vatandaşlarımız ancak belli bir işlem olduğunda konsolosluğa müracat ediyorlar. Veya çeşitli nedenlerden do­layı gelmeye çekiniyorlar. Ancak konso­losluk onların evi. Konsolosluk sadece resmi işlemlerin yapıldığı bir yer değil, tam tersine burada onlara sahip çıkabi­lecek ilk kurum. Dolayısıyla kayıtlarının yaptırılması, vatandaşlarımıza etkin bir konsolosluk himayesi sağlanabilmesi­nin belki de ilk koşulu. Buradan, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden dilek­lerimden biri, vatandaşlarlarımızın ka­yıtlarını yaptırmaları veya yenilemeleri konusunda teşvik etmeniz.”

Başkonsolos Ergin konuşmasını; “Randevu aralıklarının kısaltılması için düzenlemeler yaparak, başarılı olduk. Randevu sürelerini çok daha kısa süre­lere indirdik. Bugün birkaç günde ran­devu alınabilecek noktaya geldik, bunu aynı şekilde devam ettirmeye kararlıyız. Yeni kimlik kartlarının yurtdışında da­ğıtımı henüz başlamadı, teknik altyapı çalışmaları devam ediyor, 2018 yılı içeri­sinde başlayacığını öngörüyoruz. Bina sorunumuz hala devam ediyor. Bina temini için araştırmalarımız devam ediyor. Sizlerden de bu konuda öneri­ler bekliyoruz” şeklindeki sözleriyle ta­mamladı. Başkonolos Ergin, yardımcısı Gülcan Ökçün ve 16 kişilik ekibi canla başla çalışarak vatandaşlara en hızlı hiz­meti verdiklerini ancak bu durumun bi­nadan kaynaklanan sorunları giderme­diğini bildirdi.

Yeni göreve başlayan Muavin Kon­solos Mert Sav’ı davetlilere tanıştıran Başkonsolos Ergin, konukların sorun­larını dinledi ve sorularını cevapladı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon baskısı dinmeye başladı Enflasyon baskısı dinmeye başladı

İngiltere Merkez Bankası’na göre, geçen yılın haziran ayından beridir ilk kez düşerek aralık ayında yüzde 3 seviyesine gerileyen enflas­yon oranı, bu yıl içinde gerilemeye devam edecek.

Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı

Avrupa Birliği mevzuatının Bir­leşik Krallık’ın iç hukukuna akta­rılmasında yetkiyi hükümete dev­reden Brexit yasa tasarısı parla­mentonun alt kanadında yapılan oylamayla kabul edildi.

Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek

Uber şirketinin gelecek hafta Birleşik Krallık genelinde yeni bir tedbir alarak, sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama ge­tirecek.

‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’ ‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’

Yapılan bir araştırma, bebekle­rin emekleme dönemlerinde, yetiş­kinlere göre yerdeki toz ve bakte­riyi dört kat daha fazla soluduğunu ortaya koydu.

Dünyadaki tüm Atatürkçüler için bir sinerji ve güç yarattı’

Atatürkçü Düşünce Dünya Plat­formu ( ADDP) Başkan Yardım­cıları Jale Özer ve Mevlit Deniz, Ankara’da bulununan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı.

Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı

Birleşik Krallık ekonomisindeki belirsizlikler ve reel maaşlarda olu­şan baskılar nedeniyle 2017 yılının, ev fiyatlarındaki artış bakımından son beş yılın en durgun senesi ol­duğu görüldü.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

Süpermarket tavuklarında zararlı bakteriler bulundu

Hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırma, Birleşik Krallık gene­lindeki süpermarketlerde satılan ta­vukların rekor seviyede antibiyotik­lere dirençli bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

İngiltere’de “Özgürlük İnisiyatifi” faaliyete geçti

Tottenham bölgesindeki Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde, cu­martesi akşamı düzenlenen etkin­liğe kurum yöneticilerinin yanı sıra Londra’da bulunan HDP Ağrı Millet­vekili Berdan Öztürk, Haringey Bele­diye Meclis Üyesi Ali Gül Özbek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı

Örge Volkan’dan Londra’da Rock Konseri

Londra’nın en eski ve köklü mü­zikli mekanlarından Cyprus Meze Bar Restaurant’ta gerçekleşecek Rock konserde, Örge Volkan, Hasan Evrim, Ali Kireşçi, Hüseyin Cemgünal

“Arif v 216” Londra’da vizyonda

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216 bugün (12 Ocak) itibarıyla Londra’da da vizyona girdi. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz

“Beyza’nın Portresi” Edinburgh İskoç Ulusal Portre Galerisi’nde sergileniyor

İngiltere’de düzenlenen, 87 ül­keden 2 bin 580 sanatçının katıl­dığı BP Portre Ödülleri’nde (BP Portrait Award) başarılı ressam Mustafa Özel’in ”Beyza’nın Port­resi” adlı eseri finale kalmayı ba­şarmıştı.

Güpse Özay Deliha 2 ile güldürmeye devam ediyor

Güpse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Deliha 2” isimli film, Londra’da da vizyona girdi. Wood Green ve Enfield Cineworld sinemasında vizyona giren

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan dede Cafer, Cemevi’nin insanlığa, Alevi toplumuna ve dünyada bulunan bütün mazlum insanlara hizmet eden bir cemevi olarak hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

“Britanya Özgürlük İnisiyatifi” Londra’da çalışmalarına başladı

Londra’da yer alan 22 farklı kurumdan oluşan “Britanya Özgürlük İnisiyatifi” düzenlenen basın toplantısıyla kuruluşunu resmen ilan etti.

Hasan Rai̇f Sonsuzluğa Uğurlandı

Londra’da uzun yıllardır yaşayan Kıbrıslı Türk devrimcilerden Hasan Raif (69), yüzlerce kişinin katıldığı törenlerle sonsuzluğa uğurlandı.

UBP kazandı ancak, partiler koalisyona yanaşmıyor

Kıbrıs Türkleri, 7 Ocak Pazar günü sandık başına gitti. Erken yapılan genel seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için yeterli oyu alamadı. KKTC’de koalisyon arayışları başladı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter