English

Besli; İngiltere ile kapsamlı bir serbest ticari anlaşması yapmak istiyoruz

Bursa’da farklı sektörlerde üretim ve ticaret yapan 26 MÜSİAD Bursa üyesi, İngiltere’de iş fırsatlarını değerlendir­mek üzere Londra’da Türk iş dünya­sıyla toplantı yaptı.

Tower Hill yakınındaki America Square Centre’de çarşamba günü ya­pılan toplantıya MÜSİAD Londra Baş­kanı Nuri Bulgurcu, kurucu ve onur başkanı Remzi Gül’ün de aralarında bulunduğu üyeler, Türk-İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası’nda (Turkish-British Chamber of Commerce and Industry – TBCCI) Başkanı Emma Edhem ve TBCCI Koordinatörü Yavuz Sökmen, Londra Ticaret Baş Müşaviri Süleyman Beşli ile konuk heyetten oluşan 50’ye yakın katılımcı yer aldı. Bursa’nın sanayi ve ti­caret fırsatlarını anlatan kısa film göste­risi sonrasında MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Üyesi ve Kaledonya Dış Ticaret Temsilcisi Murat Bayizit açılış konuş­ması yaptı. Konuk ve ev sahibi heyet başkanları birbirlerine plaket ve hedi­yeler verdi.

Açılış konuşmasında Bayizit, MÜ­SİAD Bursa olarak 198 nokta ile iş bir­liği içinde olduklarını vurgulayarak “Bursa’da 13 İngiliz sermayeli şirket fa­aliyet gösteriyor. Bursa’nın İngiltere’ye yaptığı ihracatın toplamı 550 milyon dolar seviyesinde” dedi. İngiltere pa­zarının önemine değinen Bayizit, MÜ­SİAD Londra ev sahipliğindeki ziyaretin Bursa’nın dünyaya açılma çabasının bir parçası olduğunu söyledi.Toplantıdaki konuşmalar özetle şöyle:

NURİ BULGURCU (MÜSİAD LONDRA BAŞKANI): Osmanlının ilk başkenti Bursa’dan gelmiş olan siz de­ğerli MÜSİAD Bursa üyelerimizi saygıyla selamlıyorum. Son derece kapsamlı ve yoğun bir şekilde organize edilmiş olan bu ziyaretleri sırasında bizler eminiz ki MÜSİAD Bursa ekibi ileriye dönük olumlu bir çok işbirliğinin de temelleri atılacaktır. Bu etkinliğin mimarlarından Murat Bayizit’in özverili çalışmalarına teşekkür ediyorum.

MUSTAFA GÜRSES (MÜSİAD BURSA BAŞKANI): MÜSİAD 25 yıllık bir geçmişi var. Türkiye’nin her ilinde ve dünyanın 200’e yakın teşkilatlanma­sını tamamlamış en büyük STK’lerden. Siyasi konjonktüre bakıldığında Tür­kiye-İngiltere ticaret kapasitesinin art­ması gerekir. Bu toplantının bereketli olacaktır inşallah. Bursa, İstanbul’dan sonra ülkenin en büyük ticaretine sahip­tir. Bursa, katma değer noktasında da Türkiye’nin 2023 hedefi kilogram başına 4 dolara ulaşmış durumdadır. Bursa’da dinamik bir yapı var yüksek teknoloji kullanacak TEKNOSAT kurulmaktadır. Buralardan da yatırımcılara ihtiyaç ola­caktır. Savunma sanayiye önem veren bir memleket haline geldik. Savunma sa­nayiye Ankara ve İstanbul’dan sonra en büyük yatırım Bursa’dadır.

EMMA EDHEM (TBCCI BAŞKANI): TBCCI 30 yıldır faaliyet göstermekte­dir. Bursa’nın Türkiye ekonomisinde olduğu kadar uluslararası ekonomide de önemli bir konuma sahiptir. Biz iki ül­kenin karşılıklı ekonomik ve ticari faali­yetlerini destek ve cesaretlendirmekte­yiz. Türkiye- İngiltere ekonomik ve ticari ilişkileri giderek artmaktadır. 2018’in ilk üç ayında ikili ticarette 5 milyon dolar artış sevindiricidir. Londra’daki iş dün­yasıyla birlikte iş fırsatlarını değerlen­dirmek üzere sizleri Londra’da görmek­ten memnunuz.

REMZİ GÜR (MÜSİAD LONDRA KU­RUCU BAŞKANI): Türkiye- İngiltere ara­sında 16 milyar dolar ticaret hacmi var. İngiltere Kraliçesi’nin Türkiye’ye gitti­ğinde size de misafir olması Bursa’ya verilen değeri de gösteriyor. Avrupa’da bir sürü para var fakat yatırım yapa­cak saha yok. Türkiye önemli sahalar­dan biri. Bizim gibi ülkelerde iş ve or­taklık yapmak onların menfaatinedir. İngiltere’nin finansı iyi. Savuma sana­yisi, ulaşım ve teknolojide iyidir. Biz onlara Türkiye’den ortaklık vererek, onların önünü açarak madencilikte, te­lekomünikasyonda, savunma sanayide hatta bunların denizaltılarında kullan­dıkları çok küçük atom reaktörleri var… Bütün bunlarda ve enerjide ortak iş yapabileceğimize inandığımız bir ülke.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter