English

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı ve İsveç Alevi Federasyonu (ARF) Eş­başkanı olan Nevin Kamilağaoğlu ve İs­veç Alevi Federasyonu (AAKB) Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Özen’de katıldı.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği Baş­kanı Özlem Şahin, “Britanya Alevi Ka­dınlar Birliği olarak, 9 yaşındaki kız çocuklarının gebe, 12 yaşındaki erkek çocukların da baba olabileceğine dair fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hakkında, tepkimizi ortaya koy­mak ve sizler aracılığıyla düşüncemizi kamuoyuna ulaştırmak için bu basın toplantısını yapmış bulunuyoruz” dedi.

Ülke ve toplum olarak DİB’ın mağdu­riyetlerini hep birlikte yaşandığını ifade eden Şahin, şunları söyledi; “Unutma­yalım ki, en büyük mağdur kadınlar ve çocuklarımızdır. Mevcut iktidar döne­minde artan mezhepçi dinci gericilik, önce eğitim sistemini, sonra da top­lumun gündelik hayatını, Diyanet ve cemaatler üzerinden tahrip etmeye başladı.AKP iktidarı mezhepçi bir re­jim kuruyor. Diyanet ise bu rejimin ku­rumsallaşmasında önemli rol üstlenmiş bir mevzi konumundadır. Başta kadın­lar ve çocuklar, bu gerici ve mezhepçi politikaların hedefi haline getirilmiştir.

Biz Alevi kadınlar, DİB’nın, Muaviye soyuna dayanan kökünden ve kötülük­lerinden tanıyoruz. Mezhepçi ve devlet dinine dönüşmüş Emevi zihniyetini cin­siyetçi, imhacı, inkarcı, asimilasyoncu ve halka zulmeden fetvalarından da bili­yor ve tanıyoruz. Biz Aleviler ise, bu sal­dıralara katmerli şekilde maruz kalıyo­ruz.Diyanet Aleviliği ve laikliği sevmez. Çünkü laiklikten yana olan Aleviler ve Alevilik kadın-erkek ayrımı yapmadan, eşitlik temelinde yaşama, kadının ka­musal alana katılımına önem verir. Kız çocuklarını okuturlar. İnançları gereği, kadını aşağılayan, eve kapatan, çocuk yaşta evliliklere onay veren ve kadını dışlayan öğretilere sahip değillerdir. Dolaysıyla Aleviliğin bu evrensel öğre­tisi, kadınların ve kız çocuklarının ye­tişmelerinde, kimlik sahibi olmalarında belirleyici olmuştur.

Bu açıdan bakıldığında, diyanetin neden kadın ve kız çocuklarına dair cinsiyetçi fetvaları ve asimilasyon po­litikaları, zorunlu din eğitimleri yoluyla Alevi çocuklarına da dayattığı da anla­şılmış olacaktır.

Diyanet önce Muaviyeci terzileri­nin biçtiği elbiseyi Alevilere giydirmek için, Aleviliği bir inanç olarak görmeyip, ‘tasavvufi özellikleri öne çıkan sosyo-kültürel bir yapı’ olarak tanımlamış ve Alevilerin ibadet yeri olan ‘cemevle­rinin caminin alternatifi gösterilmesi kırmızı çizgimizdir’ diyerek ‘cemevinin ibadet yeri olmadığına’ dair açıklama yapmıştı. Diyanet’in internet sitesinde bulunan ‘Fetvalar’ bölümünde ise ‘Alevi olan kişi ile evlilik caiz midir?’ sorusuna, ‘Müslüman olanla evlenilir, olmayanla evlenilmez’ diye cevaplamıştı.

Dolaysıyla dün insanların evlilik­lerine etnik, siyasi, kültürel, dinsel sı­nırlar koyan Diyanet’in, bugün de 9 ya­şındaki kız çocuklarını anne ve çocuk gelin adayı göstermesi bizi şaşırtmadı. Bu hafta içinde artan toplumsal tepkiler sonucu, Diyanet bu gerici zihniyetinden ‘geri adım’ atmış gibi görünse de, asıl zihniyetlerinde zerre bir değişimin ol­madığını biliyoruz. Dinci eğitim müfre­datlarına ve İmam Hatip okullarındaki ders kitaplarına bakıldığında, bu zihni­yetin devam ettiği görülecektir. Ensar Vakfı gibi tarikatların ve cemaatlerin yurtlarındaki çocuklara istismar eden­lere tanık olarak, bu zihniyetin devam ettiğini de biliyoruz. ‘Babanın kızına şehvet duyması haram değil’ fetvasıyla ensesti ve erkeğe dört kadınla evliliği hak gören zihniyet, bu kez 9 yaşında kızın anne, 12 yaşındaki erkek çocuğun baba olmasının fetvasını veriyor. Yine geçtiğimiz günlerde ‘Kadınların kaşla­rını alması caiz değildir’, ‘Bir kimse yü­züne ya da mesajla eşine boş ol derse boşanabilir’ diyerek, kadının bedeni üzerinden dincilik yapan, kadını ‘boş ol’ emriyle sokağa atma hakkını erkeğe veren fetvaları dinen caiz görenler, ‘kü­çüğün rızası’ söylemiyle çocuğa teca­vüzü aklayanlardan başkaları değildir. Diyanet’in fetvaları sadece mezhepçi değil, aynı zamanda cinsiyetçidir. Müftü nikahını resmileştirmek, ardından 9 ya­şında çocuk gelinlerle evliliğe yol açan, taciz ve tecavüze zemin yaratılmıştır.

Dünyanın neresinde olursa olsun, 9 yaşında kız anne, 12 yaşındaki erkek ço­cuk baba olamaz! Medeni Kanununun yasakladığı ve evlilik için öngördüğü 17- 18 yaş sınırı varken, Diyanetin ka­nunlara aykırı fetva vermesi, çocuk hak­larının temelden ihlalidir. 9 yaşındaki kız çocuğu koca yatağında değil, oyun­larının ve derslerin başında olmalıdır.

Çocuklara bu yaşta evlilik dayatmak insani değerlere aykırı ve ancak sapkın bir düşünceye aittir. Kadınları ve çocuk­larımızı sömüren, istismar eden, taciz ve tecavüz edilmelerine yol açan Diya­net İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır.

Diyanet devlet dini üzerinden yarat­tığı baskı mekanizmaları sonucu, kadın­lar eve kapatılıyor, kız çocukları eğitim haklarından mahrum bırakılıp çocuk gelin haline getiriliyor. İnsan ve çocuk haklarına aykırı gelişen tüm süreç, aynı zamanda demokrasiye, hukukun ev­rensel değerlerine ve laikliğe aykırıdır.

Alevi kadınlar olarak diyoruz ki; adımızı, kimliğimizi, bedenimizi, ruhu­muzu, haklarımızı ve çocuklarımızı sizin karanlık gerici fetvalarınızın insafına bı­rakmayacağız!

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kalp krizi riski erken yaşta teşhis edilecek Kalp krizi riski erken yaşta teşhis edilecek

Yapılan yeni bir çalışmada, daha yüksek kalp krizi riskiyle doğanların bir kerelik gen testiyle belirlenebi­leceği sonucuna ulaşıldı.

Çocuklarda görülen ruh sağlığı sorunları artış gösterdi Çocuklarda görülen ruh sağlığı sorunları artış gösterdi

Yapılan yeni bir araştırma, İn­giltere genelindeki çocuklarda gö­rülen ruh sağlığı sorunlarının, son yıllarda endişe verici bir şekilde artmakta olduğunu gösteriyor.

İlk kez bir robot parlamentoda tanıklık yapacak İlk kez bir robot parlamentoda tanıklık yapacak

İngiltere’de bir robot tanıklık et­mek üzere parlamentoya çağrıldı. Middlesex Üniversitesi’nde ikamet eden Pepper isimli robot, bir ya­sama organı karşısına çıkacak ilk insan dışı varlık olacak.

WHO; Yaklaşık 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon kişi de bunama yaşıyor WHO; Yaklaşık 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon kişi de bunama yaşıyor

Dünyanın her ülkesinde ruh sağ­lığı bozukluklarında artış olduğu ve eğer toplu bir önlem alınmazsa bunun 2010 ile 2030 arasında küre­sel ekonomiye maliyetinin 16 tril­yon doları bulabileceği iade edildi.

Avrupa Birliği, dijital kimliklere resmi olarak destek vermeye başladı Avrupa Birliği, dijital kimliklere resmi olarak destek vermeye başladı

Eğer AB vatandaşlığınız varsa, kimliğinizi onaylamak artık daha kolay hale geldi. Çünkü Avrupa Bir­liği, resmi olarak sınırlar arası diji­tal kimlik sistemini desteklemeye başladı.

Haringey’de kahveler kansere karşı i̇çi̇ldi̇

Kanserle mücadele derneği Macmillan’ın organize ettiği ve pek çok görüllü kurum ve kuruluşlarının da kendi organizasyonuyla destek verdiği “Dünyanın en büyük sabah kahvesi” etkinliği 28 Eylül’de yapıldı.

Yetersiz uykunun çocuklar üzerindeki etkisi araştırıldı

Harvard Tıp Fakültesi’nden El­sie Taveras’in, başını çektiği yeni bir araştırmaya göre, yeteri kadar uyku uyumayan 3-7 yaş arasındaki çocukların dikkat, duygusal kontrol

Bulgurcu’ya ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ Ödülü

Hayatını İngiltere’de sürdüren iş adamı Nuri Bulgurcu, Ankara merkezli TÜRYAK tarafından 2018 “Örnek Kı­demli Vatandaş” olarak seçildi.

Avrupa Birliği, dijital kimliklere resmi olarak destek vermeye başladı

Eğer AB vatandaşlığınız varsa, kimliğinizi onaylamak artık daha kolay hale geldi. Çünkü Avrupa Bir­liği, resmi olarak sınırlar arası diji­tal kimlik sistemini desteklemeye başladı.

Gaziantep son dakikalarda sevindi

Geçen hafta çok gollü bir maç oy­nayan Gaziantepspor, bu hafta Türk­menköy karşısında gol atmakta zor­landı ve oyunun son dakikalarında attığı tek golle maçı kazandı.

Haringey’de kahveler kansere karşı i̇çi̇ldi̇

Kanserle mücadele derneği Macmillan’ın organize ettiği ve pek çok görüllü kurum ve kuruluşlarının da kendi organizasyonuyla destek verdiği “Dünyanın en büyük sabah kahvesi” etkinliği 28 Eylül’de yapıldı.

Bulgurcu’ya ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ Ödülü

Hayatını İngiltere’de sürdüren iş adamı Nuri Bulgurcu, Ankara merkezli TÜRYAK tarafından 2018 “Örnek Kı­demli Vatandaş” olarak seçildi.

Sanat profesyonelleri Royal Festival Hall’da buluştu

Londra’daki Türkiye kökenli sanat profesyonelleri ve sanatse­verler tanışmak, kaynaşmak, fikir üretmek, yardımlaşmak kısacası bir network oluşturmak için bir araya geldi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

12 Yıldır Londra’da Anadolu Kültürü Tanıtıliyor

Londra’da Anadolu kültürü geleneksel bir festivalle 12 yıldır tanıtılmaya devam ediyor. Bu yılkı festivalin açılışını Anadolu Toplum Derneği Başkanı Avukat İsmail Şık ve Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin yaptı.

Enfield’de Sazlı-Sözlü Aşure

Enfield Alevi Kültür Merkezi’nin hafta sonu BAF yerleşkesinde düzenlediği etkinlikte aşure, sanatçıların saz ve türküleri eşliğinde vatandaşlara dağıtıldı.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter