English

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı ve İsveç Alevi Federasyonu (ARF) Eş­başkanı olan Nevin Kamilağaoğlu ve İs­veç Alevi Federasyonu (AAKB) Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Özen’de katıldı.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği Baş­kanı Özlem Şahin, “Britanya Alevi Ka­dınlar Birliği olarak, 9 yaşındaki kız çocuklarının gebe, 12 yaşındaki erkek çocukların da baba olabileceğine dair fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hakkında, tepkimizi ortaya koy­mak ve sizler aracılığıyla düşüncemizi kamuoyuna ulaştırmak için bu basın toplantısını yapmış bulunuyoruz” dedi.

Ülke ve toplum olarak DİB’ın mağdu­riyetlerini hep birlikte yaşandığını ifade eden Şahin, şunları söyledi; “Unutma­yalım ki, en büyük mağdur kadınlar ve çocuklarımızdır. Mevcut iktidar döne­minde artan mezhepçi dinci gericilik, önce eğitim sistemini, sonra da top­lumun gündelik hayatını, Diyanet ve cemaatler üzerinden tahrip etmeye başladı.AKP iktidarı mezhepçi bir re­jim kuruyor. Diyanet ise bu rejimin ku­rumsallaşmasında önemli rol üstlenmiş bir mevzi konumundadır. Başta kadın­lar ve çocuklar, bu gerici ve mezhepçi politikaların hedefi haline getirilmiştir.

Biz Alevi kadınlar, DİB’nın, Muaviye soyuna dayanan kökünden ve kötülük­lerinden tanıyoruz. Mezhepçi ve devlet dinine dönüşmüş Emevi zihniyetini cin­siyetçi, imhacı, inkarcı, asimilasyoncu ve halka zulmeden fetvalarından da bili­yor ve tanıyoruz. Biz Aleviler ise, bu sal­dıralara katmerli şekilde maruz kalıyo­ruz.Diyanet Aleviliği ve laikliği sevmez. Çünkü laiklikten yana olan Aleviler ve Alevilik kadın-erkek ayrımı yapmadan, eşitlik temelinde yaşama, kadının ka­musal alana katılımına önem verir. Kız çocuklarını okuturlar. İnançları gereği, kadını aşağılayan, eve kapatan, çocuk yaşta evliliklere onay veren ve kadını dışlayan öğretilere sahip değillerdir. Dolaysıyla Aleviliğin bu evrensel öğre­tisi, kadınların ve kız çocuklarının ye­tişmelerinde, kimlik sahibi olmalarında belirleyici olmuştur.

Bu açıdan bakıldığında, diyanetin neden kadın ve kız çocuklarına dair cinsiyetçi fetvaları ve asimilasyon po­litikaları, zorunlu din eğitimleri yoluyla Alevi çocuklarına da dayattığı da anla­şılmış olacaktır.

Diyanet önce Muaviyeci terzileri­nin biçtiği elbiseyi Alevilere giydirmek için, Aleviliği bir inanç olarak görmeyip, ‘tasavvufi özellikleri öne çıkan sosyo-kültürel bir yapı’ olarak tanımlamış ve Alevilerin ibadet yeri olan ‘cemevle­rinin caminin alternatifi gösterilmesi kırmızı çizgimizdir’ diyerek ‘cemevinin ibadet yeri olmadığına’ dair açıklama yapmıştı. Diyanet’in internet sitesinde bulunan ‘Fetvalar’ bölümünde ise ‘Alevi olan kişi ile evlilik caiz midir?’ sorusuna, ‘Müslüman olanla evlenilir, olmayanla evlenilmez’ diye cevaplamıştı.

Dolaysıyla dün insanların evlilik­lerine etnik, siyasi, kültürel, dinsel sı­nırlar koyan Diyanet’in, bugün de 9 ya­şındaki kız çocuklarını anne ve çocuk gelin adayı göstermesi bizi şaşırtmadı. Bu hafta içinde artan toplumsal tepkiler sonucu, Diyanet bu gerici zihniyetinden ‘geri adım’ atmış gibi görünse de, asıl zihniyetlerinde zerre bir değişimin ol­madığını biliyoruz. Dinci eğitim müfre­datlarına ve İmam Hatip okullarındaki ders kitaplarına bakıldığında, bu zihni­yetin devam ettiği görülecektir. Ensar Vakfı gibi tarikatların ve cemaatlerin yurtlarındaki çocuklara istismar eden­lere tanık olarak, bu zihniyetin devam ettiğini de biliyoruz. ‘Babanın kızına şehvet duyması haram değil’ fetvasıyla ensesti ve erkeğe dört kadınla evliliği hak gören zihniyet, bu kez 9 yaşında kızın anne, 12 yaşındaki erkek çocuğun baba olmasının fetvasını veriyor. Yine geçtiğimiz günlerde ‘Kadınların kaşla­rını alması caiz değildir’, ‘Bir kimse yü­züne ya da mesajla eşine boş ol derse boşanabilir’ diyerek, kadının bedeni üzerinden dincilik yapan, kadını ‘boş ol’ emriyle sokağa atma hakkını erkeğe veren fetvaları dinen caiz görenler, ‘kü­çüğün rızası’ söylemiyle çocuğa teca­vüzü aklayanlardan başkaları değildir. Diyanet’in fetvaları sadece mezhepçi değil, aynı zamanda cinsiyetçidir. Müftü nikahını resmileştirmek, ardından 9 ya­şında çocuk gelinlerle evliliğe yol açan, taciz ve tecavüze zemin yaratılmıştır.

Dünyanın neresinde olursa olsun, 9 yaşında kız anne, 12 yaşındaki erkek ço­cuk baba olamaz! Medeni Kanununun yasakladığı ve evlilik için öngördüğü 17- 18 yaş sınırı varken, Diyanetin ka­nunlara aykırı fetva vermesi, çocuk hak­larının temelden ihlalidir. 9 yaşındaki kız çocuğu koca yatağında değil, oyun­larının ve derslerin başında olmalıdır.

Çocuklara bu yaşta evlilik dayatmak insani değerlere aykırı ve ancak sapkın bir düşünceye aittir. Kadınları ve çocuk­larımızı sömüren, istismar eden, taciz ve tecavüz edilmelerine yol açan Diya­net İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır.

Diyanet devlet dini üzerinden yarat­tığı baskı mekanizmaları sonucu, kadın­lar eve kapatılıyor, kız çocukları eğitim haklarından mahrum bırakılıp çocuk gelin haline getiriliyor. İnsan ve çocuk haklarına aykırı gelişen tüm süreç, aynı zamanda demokrasiye, hukukun ev­rensel değerlerine ve laikliğe aykırıdır.

Alevi kadınlar olarak diyoruz ki; adımızı, kimliğimizi, bedenimizi, ruhu­muzu, haklarımızı ve çocuklarımızı sizin karanlık gerici fetvalarınızın insafına bı­rakmayacağız!

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Nesli̇han Doğan i̇le “ki̇şi̇sel ve ruhsal geli̇şi̇m sohbetleri̇ 30 hazi̇ran ‘da…

Kişisel Gelişim Danışmanı ve Yazar Neslihan Doğan, 30 Hazi­ran Cumartesi günü Londra’da ka­dınlara yönelik vereceği bir semi­nerde duygu yönetiminin önemi, çekim yasası,

Birleşik Krallık’ta sandığa ilgi Avrupa ortalamasının altında

Birleşik Krallık’ta kayıtlı bulunan 99 bin 250 seçmenin 42 bin 731’i oy kullandı. Dış temsilciliklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarındaki oy kullanım oranı 47 bin 517’ye ulaştı.

Geleneksel Eid Festi̇val Haftasonu Trafalgar Meydanı’nda!

Ramazan Bayramı’nı (Eid) kutlamak amacıyla geleneksel olarak, Londra Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Eid Festival, ülkenin dört bir yanından katılacak

İngiltere’de oy verme sürecinde son gün

Londra’daki seçmen, 24 Haziran’da Türkiye’deki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi için “Olympia London”da sandığa gitmeyi sürdürüyor. Londra’da 16 Haziran’da “Hammersmith Road, Kensington W14 8UX” adresindeki “Olympia London”da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran Salı saat 21’e kadar sürecek.

Zaza dili ve kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması hedefleniyor

Görseller eşliğinde Türkiye’de Zazalar adıyla, Zazaları İngilizce olarak anlatan broşür; Britanya Zaza Derneği tarafından Londra’da yayın­landı. Broşürün basına tanıtımı için

Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Sajid Javid, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, hükümetin mevcut göçmen politikasındaki önemli kısımların tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

Yurt dışı oylarına KISA KISA üst düzey koruma

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının, 24 Haziran seçimlerinde iradelerini yansıtacakları oy pusulaları ve zarflar, en üst düzey güvenlik uygulanarak Türkiye’ye ulaştırılacak.

Hackney’i̇n en köklü etki̇nli̇ği̇ Day-Mer festi̇vali̇ başladı

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY MER) Kültür Sanat Fes­tivali Londra Toplum Merkezi’nde ya­pılan açılış resepsiyonu ile başladı. Toplumdaki en köklü festivalin açılış

Zaza dili ve kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması hedefleniyor

Görseller eşliğinde Türkiye’de Zazalar adıyla, Zazaları İngilizce olarak anlatan broşür; Britanya Zaza Derneği tarafından Londra’da yayın­landı. Broşürün basına tanıtımı için

Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Sajid Javid, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, hükümetin mevcut göçmen politikasındaki önemli kısımların tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

Yurt dışı oylarına KISA KISA üst düzey koruma

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının, 24 Haziran seçimlerinde iradelerini yansıtacakları oy pusulaları ve zarflar, en üst düzey güvenlik uygulanarak Türkiye’ye ulaştırılacak.

Hackney’i̇n en köklü etki̇nli̇ği̇ Day-Mer festi̇vali̇ başladı

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY MER) Kültür Sanat Fes­tivali Londra Toplum Merkezi’nde ya­pılan açılış resepsiyonu ile başladı. Toplumdaki en köklü festivalin açılış

Sky Garden yaz günlerinde Londra’nın güzelliğini gözler önüne seriyor

Londra merkezinde her daim yapacak çok şey var, nitekim ge­rek turistik gerekse de şehrin yerlisi olarak gidip her defasında ayrı bir şekilde büyüleneceğiniz mekanlar arıyorsanız, Sky Gar­den kesinlikle bunlardan biri.

Mübarek Ramazan Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz

Mübarek Ramazan Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz

Geleneksel Eid Festi̇val Haftasonu Trafalgar Meydanı’nda!

Ramazan Bayramı’nı (Eid) kutlamak amacıyla geleneksel olarak, Londra Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Eid Festival, ülkenin dört bir yanından katılacak

KKTC Kültür Sanat Festivali

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı köklü dernek ve kuruluşun bir araya gelerek organize ettiği “1. Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali” 10 Haziran Pazar günü Lea Valley Park’ta birlik ve beraberlik ruhu içinde gerçekleştirildi.

İngiltere’de oy verme sürecinde son gün

Londra’daki seçmen, 24 Haziran’da Türkiye’deki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi için “Olympia London”da sandığa gitmeyi sürdürüyor. Londra’da 16 Haziran’da “Hammersmith Road, Kensington W14 8UX” adresindeki “Olympia London”da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran Salı saat 21’e kadar sürecek.

Türk vatandaşlarına yeniden süresiz oturum hakkı geliyor

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, İngiltere’de beş yıl aralıksız yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum almak için başvuru yapabilecek.

29’ncu Day-Mer Kültür Sanat Festi̇vali̇ Başladı

DAY-MER Kültür Sanat Festivali Londra Toplum Merkezi’nde yapılan açılış resepsiyonu ile başladı. Birincisi 1990 yılında yapılan festivalin resepsiyonuna sendika, kitle örgütü, siyasi parti temsilcisinin yanısıra DAY-MER üyelerinden kalabalık bir katılım oldu.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter