English

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı ve İsveç Alevi Federasyonu (ARF) Eş­başkanı olan Nevin Kamilağaoğlu ve İs­veç Alevi Federasyonu (AAKB) Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Özen’de katıldı.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği Baş­kanı Özlem Şahin, “Britanya Alevi Ka­dınlar Birliği olarak, 9 yaşındaki kız çocuklarının gebe, 12 yaşındaki erkek çocukların da baba olabileceğine dair fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hakkında, tepkimizi ortaya koy­mak ve sizler aracılığıyla düşüncemizi kamuoyuna ulaştırmak için bu basın toplantısını yapmış bulunuyoruz” dedi.

Ülke ve toplum olarak DİB’ın mağdu­riyetlerini hep birlikte yaşandığını ifade eden Şahin, şunları söyledi; “Unutma­yalım ki, en büyük mağdur kadınlar ve çocuklarımızdır. Mevcut iktidar döne­minde artan mezhepçi dinci gericilik, önce eğitim sistemini, sonra da top­lumun gündelik hayatını, Diyanet ve cemaatler üzerinden tahrip etmeye başladı.AKP iktidarı mezhepçi bir re­jim kuruyor. Diyanet ise bu rejimin ku­rumsallaşmasında önemli rol üstlenmiş bir mevzi konumundadır. Başta kadın­lar ve çocuklar, bu gerici ve mezhepçi politikaların hedefi haline getirilmiştir.

Biz Alevi kadınlar, DİB’nın, Muaviye soyuna dayanan kökünden ve kötülük­lerinden tanıyoruz. Mezhepçi ve devlet dinine dönüşmüş Emevi zihniyetini cin­siyetçi, imhacı, inkarcı, asimilasyoncu ve halka zulmeden fetvalarından da bili­yor ve tanıyoruz. Biz Aleviler ise, bu sal­dıralara katmerli şekilde maruz kalıyo­ruz.Diyanet Aleviliği ve laikliği sevmez. Çünkü laiklikten yana olan Aleviler ve Alevilik kadın-erkek ayrımı yapmadan, eşitlik temelinde yaşama, kadının ka­musal alana katılımına önem verir. Kız çocuklarını okuturlar. İnançları gereği, kadını aşağılayan, eve kapatan, çocuk yaşta evliliklere onay veren ve kadını dışlayan öğretilere sahip değillerdir. Dolaysıyla Aleviliğin bu evrensel öğre­tisi, kadınların ve kız çocuklarının ye­tişmelerinde, kimlik sahibi olmalarında belirleyici olmuştur.

Bu açıdan bakıldığında, diyanetin neden kadın ve kız çocuklarına dair cinsiyetçi fetvaları ve asimilasyon po­litikaları, zorunlu din eğitimleri yoluyla Alevi çocuklarına da dayattığı da anla­şılmış olacaktır.

Diyanet önce Muaviyeci terzileri­nin biçtiği elbiseyi Alevilere giydirmek için, Aleviliği bir inanç olarak görmeyip, ‘tasavvufi özellikleri öne çıkan sosyo-kültürel bir yapı’ olarak tanımlamış ve Alevilerin ibadet yeri olan ‘cemevle­rinin caminin alternatifi gösterilmesi kırmızı çizgimizdir’ diyerek ‘cemevinin ibadet yeri olmadığına’ dair açıklama yapmıştı. Diyanet’in internet sitesinde bulunan ‘Fetvalar’ bölümünde ise ‘Alevi olan kişi ile evlilik caiz midir?’ sorusuna, ‘Müslüman olanla evlenilir, olmayanla evlenilmez’ diye cevaplamıştı.

Dolaysıyla dün insanların evlilik­lerine etnik, siyasi, kültürel, dinsel sı­nırlar koyan Diyanet’in, bugün de 9 ya­şındaki kız çocuklarını anne ve çocuk gelin adayı göstermesi bizi şaşırtmadı. Bu hafta içinde artan toplumsal tepkiler sonucu, Diyanet bu gerici zihniyetinden ‘geri adım’ atmış gibi görünse de, asıl zihniyetlerinde zerre bir değişimin ol­madığını biliyoruz. Dinci eğitim müfre­datlarına ve İmam Hatip okullarındaki ders kitaplarına bakıldığında, bu zihni­yetin devam ettiği görülecektir. Ensar Vakfı gibi tarikatların ve cemaatlerin yurtlarındaki çocuklara istismar eden­lere tanık olarak, bu zihniyetin devam ettiğini de biliyoruz. ‘Babanın kızına şehvet duyması haram değil’ fetvasıyla ensesti ve erkeğe dört kadınla evliliği hak gören zihniyet, bu kez 9 yaşında kızın anne, 12 yaşındaki erkek çocuğun baba olmasının fetvasını veriyor. Yine geçtiğimiz günlerde ‘Kadınların kaşla­rını alması caiz değildir’, ‘Bir kimse yü­züne ya da mesajla eşine boş ol derse boşanabilir’ diyerek, kadının bedeni üzerinden dincilik yapan, kadını ‘boş ol’ emriyle sokağa atma hakkını erkeğe veren fetvaları dinen caiz görenler, ‘kü­çüğün rızası’ söylemiyle çocuğa teca­vüzü aklayanlardan başkaları değildir. Diyanet’in fetvaları sadece mezhepçi değil, aynı zamanda cinsiyetçidir. Müftü nikahını resmileştirmek, ardından 9 ya­şında çocuk gelinlerle evliliğe yol açan, taciz ve tecavüze zemin yaratılmıştır.

Dünyanın neresinde olursa olsun, 9 yaşında kız anne, 12 yaşındaki erkek ço­cuk baba olamaz! Medeni Kanununun yasakladığı ve evlilik için öngördüğü 17- 18 yaş sınırı varken, Diyanetin ka­nunlara aykırı fetva vermesi, çocuk hak­larının temelden ihlalidir. 9 yaşındaki kız çocuğu koca yatağında değil, oyun­larının ve derslerin başında olmalıdır.

Çocuklara bu yaşta evlilik dayatmak insani değerlere aykırı ve ancak sapkın bir düşünceye aittir. Kadınları ve çocuk­larımızı sömüren, istismar eden, taciz ve tecavüz edilmelerine yol açan Diya­net İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır.

Diyanet devlet dini üzerinden yarat­tığı baskı mekanizmaları sonucu, kadın­lar eve kapatılıyor, kız çocukları eğitim haklarından mahrum bırakılıp çocuk gelin haline getiriliyor. İnsan ve çocuk haklarına aykırı gelişen tüm süreç, aynı zamanda demokrasiye, hukukun ev­rensel değerlerine ve laikliğe aykırıdır.

Alevi kadınlar olarak diyoruz ki; adımızı, kimliğimizi, bedenimizi, ruhu­muzu, haklarımızı ve çocuklarımızı sizin karanlık gerici fetvalarınızın insafına bı­rakmayacağız!

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

İngiltere’de süresiz oturum hakkı kaldırıldı İngiltere’de süresiz oturum hakkı kaldırıldı

İngiltere’de Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verilen süresiz oturum hakkı kal­dırıldı. Bu karar, ‘self employed’ (kendi işinde çalışan) kategorisinde İngiltere’de Ankara Anlaşması ile bulunan kişileri etkiliyor; Ankara An­laşması ile işçi olarak çalışan kişileri kapsamıyor.

‘Kök hücre nakli MS hastalığını durdurabilir’ ‘Kök hücre nakli MS hastalığını durdurabilir’

Bilim insanları, kök hücre nak­linin MS (multiple skleroz) hasta­lığının ilerleyişini durdurabildiğini ve semptomları azaltabildiğini or­taya koydu. Tıp uzmanları, bu buluşun MS tedavisinde bir dönüm noktası ola­bileceğini söyledi.

Banka kartlarında dolandırıcılık arttı Banka kartlarında dolandırıcılık arttı

2017 yılında ‘contactless’ kart he­saplarından çalınan para miktarının toplamda 14 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, kayıp bir kart bulan hır­sızların dört haneli pin kodunu tah­min etmeyi denemeyeceklerini,

MFÖ Londra’yı Coşturdu

Londra’da, Türkiye’nin efsane grubu Mazhar Fuat Özkan (MFÖ), ilk kez konser verdi. Most Production’un düzenlediği konser Indigo O2’de, pazar gecesi gerçekleştirildi.

Danimarka, Iraklı mülteci kızla resmen dalga geçti

Sınırlı sayıda mülteci aldığı halde, güvenlik görevlilerinin mülteci çocuk­larla oynadığı fotoğrafları yayınlaya­rak gösteriş yapan Danimarka yöne­timi, şov malzemesi yaptığı Iraklı kızı sınırdışı etti.

2018’i̇n en i̇yi̇ kebapçıları belli̇ oldu

Londra’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri (British Kebap Awards) dün ak­şam gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahip­lerini buldu.

İngiltere’deki vergilerde indirim dönemi sona erdi İngiltere’deki vergilerde indirim dönemi sona erdi

İngiltere’de eğitim, sosyal güvenlik ve hepsinden öte sağlık için yapılan harcamalar önüne geçilemez bir şe­kilde artmaya başladı. Bu harcamaları finanse edebilmek adına, özellikle 1960’lı yıllardan önce doğan kişilerin varlık vergilerinde ya­şanabilecek artışlara karşı hazır olma­ları gerektiği belirtiliyor.

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde ücretsiz sağlık taraması yapıldı

Londra’da 43 yıldan bu yana hiz­met veren Kıbrıs Türk Toplum Mer­kezi (TCCA) tarafından vatandaşlar için ücretsiz sağlık taraması düzen­lendi.

İngiltere’de süresiz oturum hakkı kaldırıldı

İngiltere’de Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verilen süresiz oturum hakkı kal­dırıldı. Bu karar, ‘self employed’ (kendi işinde çalışan) kategorisinde İngiltere’de Ankara Anlaşması ile bulunan kişileri etkiliyor; Ankara An­laşması ile işçi olarak çalışan kişileri kapsamıyor.

Londra’da çocuklarla sağlıklı iletişim ve sağlıklı beslenmenin yolları anlatılacak

Psikolog Özden Bayraktar ile Diyetisyen Öykü Uman tarafından düzenlenecek seminerde iki uzman katılımcıları, çocuklarıyla iletişim kurma ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirecek.

Ti̇yatro öğrenci̇leri̇ “deli̇ler gi̇bi̇” oynayacak

Umut Ulaş Er şunları söyledi: “Öğren­cilerimin Londra Saz Okulu’nun deste­ğiyle gerçekleşen bu atölyedeki ilk ça­lışmalarında yazılmış hazır bir metni oynamaları yerine bir tiyatro oyununun

Türkiye’ni̇n efsane grubu MFÖ 18 mart’ta Londra’da

Eğlence sektöründe hem Türkiye’de hem de dünya çapındaki başarılı projeleriyle bilinen Most Pro­duction UK ,Türkiye’nin kült müzik grupların­dan MFÖ’yü ve ardından Sıla’yı Lond­ralılarla buluşturuyor.

Aşık Veysel şi̇i̇r di̇nleti̇si̇

Türkiye’nin Londra Büyükelçili Eğitim Müşavirliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Eğitim ve Kültür Ataşeliğine bağlı okullarda eğitim ve öğrenim gören öğrenciler bu yılki şiir etkinliğini Aşık Veysel adına gerçekleştirdi.

Londra’da Kebap Oscar’ları Gecesi̇

Londra’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri (British Kebab Awards) pazartesi akşamı gerçekleştirilen ışıltılı bir törenle dağıtıldı.

Tüm i̇nsanlığın bi̇r umuda i̇hti̇yaci var

Hornsey Atatürk Okulu öğrencileri öncülüğünde başlatılan ‘Aklın Yolu Sevgidir’ projesi kapsamında 2018 yılı ‘Sevgi ve Barış Yılı’ ilan edildi. Bu çerçevede okul öğretmeni Sevinç Çağlar, bir grup öğrenci ve veli, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’i ziyaret etti.

Müzi̇ği̇n Babaları Londra’yı Coşturdu

Londra’da, Türkiye’nin efsane grubu Mazhar Fuat Özkan (MFÖ), ilk kez konser verdi. Most Production’un düzenlediği konser Indigo O2’de, pazar gecesi gerçekleştirildi. Konsere Londralı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Programlarına sırasıyla ‘Ele
Güne Karşı’, ‘Mazeretim var asabiyim ben’, ‘Zor olsada galiba dönuyorum sana’ adlı eserlerle başlayan pop müziğin sevilen sesi MFÖ, ardından ‘Sana sarı laleler aldım, çiçek pazarından’ adlı eserlerini seslendirdi.

Ni̇lgün Belgün: Kadının bi̇r duruşu olmalı

Britanya Türk Kadınları Derneği’nin düzenlediği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinliğinde sahne alan Nilgün Belgün, sahneye koyduğu oyunu ile davetlilere neşeli dakikalar yaşattı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter