English

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı ve İsveç Alevi Federasyonu (ARF) Eş­başkanı olan Nevin Kamilağaoğlu ve İs­veç Alevi Federasyonu (AAKB) Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Özen’de katıldı.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği Baş­kanı Özlem Şahin, “Britanya Alevi Ka­dınlar Birliği olarak, 9 yaşındaki kız çocuklarının gebe, 12 yaşındaki erkek çocukların da baba olabileceğine dair fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hakkında, tepkimizi ortaya koy­mak ve sizler aracılığıyla düşüncemizi kamuoyuna ulaştırmak için bu basın toplantısını yapmış bulunuyoruz” dedi.

Ülke ve toplum olarak DİB’ın mağdu­riyetlerini hep birlikte yaşandığını ifade eden Şahin, şunları söyledi; “Unutma­yalım ki, en büyük mağdur kadınlar ve çocuklarımızdır. Mevcut iktidar döne­minde artan mezhepçi dinci gericilik, önce eğitim sistemini, sonra da top­lumun gündelik hayatını, Diyanet ve cemaatler üzerinden tahrip etmeye başladı.AKP iktidarı mezhepçi bir re­jim kuruyor. Diyanet ise bu rejimin ku­rumsallaşmasında önemli rol üstlenmiş bir mevzi konumundadır. Başta kadın­lar ve çocuklar, bu gerici ve mezhepçi politikaların hedefi haline getirilmiştir.

Biz Alevi kadınlar, DİB’nın, Muaviye soyuna dayanan kökünden ve kötülük­lerinden tanıyoruz. Mezhepçi ve devlet dinine dönüşmüş Emevi zihniyetini cin­siyetçi, imhacı, inkarcı, asimilasyoncu ve halka zulmeden fetvalarından da bili­yor ve tanıyoruz. Biz Aleviler ise, bu sal­dıralara katmerli şekilde maruz kalıyo­ruz.Diyanet Aleviliği ve laikliği sevmez. Çünkü laiklikten yana olan Aleviler ve Alevilik kadın-erkek ayrımı yapmadan, eşitlik temelinde yaşama, kadının ka­musal alana katılımına önem verir. Kız çocuklarını okuturlar. İnançları gereği, kadını aşağılayan, eve kapatan, çocuk yaşta evliliklere onay veren ve kadını dışlayan öğretilere sahip değillerdir. Dolaysıyla Aleviliğin bu evrensel öğre­tisi, kadınların ve kız çocuklarının ye­tişmelerinde, kimlik sahibi olmalarında belirleyici olmuştur.

Bu açıdan bakıldığında, diyanetin neden kadın ve kız çocuklarına dair cinsiyetçi fetvaları ve asimilasyon po­litikaları, zorunlu din eğitimleri yoluyla Alevi çocuklarına da dayattığı da anla­şılmış olacaktır.

Diyanet önce Muaviyeci terzileri­nin biçtiği elbiseyi Alevilere giydirmek için, Aleviliği bir inanç olarak görmeyip, ‘tasavvufi özellikleri öne çıkan sosyo-kültürel bir yapı’ olarak tanımlamış ve Alevilerin ibadet yeri olan ‘cemevle­rinin caminin alternatifi gösterilmesi kırmızı çizgimizdir’ diyerek ‘cemevinin ibadet yeri olmadığına’ dair açıklama yapmıştı. Diyanet’in internet sitesinde bulunan ‘Fetvalar’ bölümünde ise ‘Alevi olan kişi ile evlilik caiz midir?’ sorusuna, ‘Müslüman olanla evlenilir, olmayanla evlenilmez’ diye cevaplamıştı.

Dolaysıyla dün insanların evlilik­lerine etnik, siyasi, kültürel, dinsel sı­nırlar koyan Diyanet’in, bugün de 9 ya­şındaki kız çocuklarını anne ve çocuk gelin adayı göstermesi bizi şaşırtmadı. Bu hafta içinde artan toplumsal tepkiler sonucu, Diyanet bu gerici zihniyetinden ‘geri adım’ atmış gibi görünse de, asıl zihniyetlerinde zerre bir değişimin ol­madığını biliyoruz. Dinci eğitim müfre­datlarına ve İmam Hatip okullarındaki ders kitaplarına bakıldığında, bu zihni­yetin devam ettiği görülecektir. Ensar Vakfı gibi tarikatların ve cemaatlerin yurtlarındaki çocuklara istismar eden­lere tanık olarak, bu zihniyetin devam ettiğini de biliyoruz. ‘Babanın kızına şehvet duyması haram değil’ fetvasıyla ensesti ve erkeğe dört kadınla evliliği hak gören zihniyet, bu kez 9 yaşında kızın anne, 12 yaşındaki erkek çocuğun baba olmasının fetvasını veriyor. Yine geçtiğimiz günlerde ‘Kadınların kaşla­rını alması caiz değildir’, ‘Bir kimse yü­züne ya da mesajla eşine boş ol derse boşanabilir’ diyerek, kadının bedeni üzerinden dincilik yapan, kadını ‘boş ol’ emriyle sokağa atma hakkını erkeğe veren fetvaları dinen caiz görenler, ‘kü­çüğün rızası’ söylemiyle çocuğa teca­vüzü aklayanlardan başkaları değildir. Diyanet’in fetvaları sadece mezhepçi değil, aynı zamanda cinsiyetçidir. Müftü nikahını resmileştirmek, ardından 9 ya­şında çocuk gelinlerle evliliğe yol açan, taciz ve tecavüze zemin yaratılmıştır.

Dünyanın neresinde olursa olsun, 9 yaşında kız anne, 12 yaşındaki erkek ço­cuk baba olamaz! Medeni Kanununun yasakladığı ve evlilik için öngördüğü 17- 18 yaş sınırı varken, Diyanetin ka­nunlara aykırı fetva vermesi, çocuk hak­larının temelden ihlalidir. 9 yaşındaki kız çocuğu koca yatağında değil, oyun­larının ve derslerin başında olmalıdır.

Çocuklara bu yaşta evlilik dayatmak insani değerlere aykırı ve ancak sapkın bir düşünceye aittir. Kadınları ve çocuk­larımızı sömüren, istismar eden, taciz ve tecavüz edilmelerine yol açan Diya­net İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır.

Diyanet devlet dini üzerinden yarat­tığı baskı mekanizmaları sonucu, kadın­lar eve kapatılıyor, kız çocukları eğitim haklarından mahrum bırakılıp çocuk gelin haline getiriliyor. İnsan ve çocuk haklarına aykırı gelişen tüm süreç, aynı zamanda demokrasiye, hukukun ev­rensel değerlerine ve laikliğe aykırıdır.

Alevi kadınlar olarak diyoruz ki; adımızı, kimliğimizi, bedenimizi, ruhu­muzu, haklarımızı ve çocuklarımızı sizin karanlık gerici fetvalarınızın insafına bı­rakmayacağız!

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan Londra seferleri başlıyor

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim günü açıldı. Gerek modern tasarımı gerekse muhteşem görünümü ile tüm dünyanın konuştuğu İstanbul Havalimanı’na Avrupa Yakası’nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki yer alıyor.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

İngiltere, AB nezdinde Fas veya Azerbaycan gibi olacak

AB Komisyonunun Bütçeden So­rumlu Üyesi Oettinger, “2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3’lük sınırı aş­masıyla Cumhurbaşkanı Macron’un otoritesi zarar gördü.” dedi.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

Ciarán Dowd: Tek adamlık oyun

Tiyatro kültüründe “tek adamlı oyun” akımına dair birçok farklı dü­şünce bulunmaktadır.

Bu Pub Sadece Çiçekleri için Senede £25,000’den Fazla Harcıyor

Kensington’da bulunan ve “çiçekli pub” olarak bilinen The Churcill Arms, tüm dış binasını kaplayan çiçekleri için senede £25,000’den fazla harcama yapıyor.

Designed by: Olay Gazeter