English

Çavuşoğlu Londra’da gündemi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu­şoğlu, Suudi gazeteci Cemal Ka­şıkçı olayıyla ilgili başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konu­sunda, Suudi Arabistan’ın iş birliği yapması gerektiğini belirterek, “So­ruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda he­nüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz.” dedi.

Londra’da Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle yapacağı toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında dü­şünce kuruluşu Chatham House’da “Değişen Dünya Düzeninde Avrupa” konulu yuvarlak masa toplantısına katıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, toplantıda bölgedeki son gelişmeleri değerlendirme im­kanı bulduklarını belirterek, pazar­tesi günü de İngiliz mevkidaşı ile bir araya geleceğini ifade etti.

Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili son duruma ilişkin soru üzerine Ça­vuşoğlu, Kaşıkçı’nın Suudi Arabis­tan Başkonsolosluğuna girip, çık­mamasının ardından Türkiye’nin de bir soruşturma başlattığını belirtti.

Çavuşoğlu, “Bu soruşturma gi­derek derinleşiyor. Suudilerin tek­lifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var. Ama bu ortak çalışma grubu bizim bu konuyla ilgili yap­tığımız ve yapacağımız soruştur­maların durması anlamına gelmez. Bu soruşturma devam edecek. Bu konunun aydınlanması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan va­tandaşı olduğunu belirten Çavu­şoğlu, “Bunun değerlendirilmesi konusunda iş birliği yapılabilir. Ama diğer taraftan özellikle baş­savcılığın ve uzmanların, Suudi Ara­bistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan’ın iş birliği yapması gerekiyor. Nerede kayboldu? Burada, Başkonsolos­lukta. Dolayısıyla bu soruşturmanın selameti için ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, başsavcılığın ve tek­nik ekiplerin başkonsolosluğa gir­mesi gerektiğini vurgulayarak, şun­ları kaydetti:

“Suudi Arabistan’ın da bu ko­nuda bizimle iş birliği yapması ge­rekiyor. O gün Bağdat’ta söylemek istediğim de buydu. Bu konuda da görüşmelerimiz devam ediyor. Ba­kanlığımız, Suudi Arabistan yetkili­leri ile başsavcılık arasında köprü vazifesi de görüyor, temasları sür­dürüyoruz. İstihbaratımız, güvenlik birimlerimiz de İstanbul Başsavcılı­ğımızın tabii talimatları ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde bu çalış­maları yürütüyorlar.”

Kaşıkçı olayının İngiliz mevki­daşı ile yapacağı görüşmede gün­deme gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Tüm dünyanın gündeminde bu konu, tüm dünya bu konuya odak­lanmış, adeta kitlenmiş durumda. Ortadan kaybolan bir şahıs, gaze­teci, bir can. Herkesin duyarlılık göstermesi doğal. Sadece İngilizler değil, Amerika, Almanya ve diğer ülkelerden de açıklamalar geliyor. Herkes bu konunun aydınlığa ka­vuşturulmasını istiyor. O nedenle bu konuyu elbette gündeme getire­cektir diye düşünüyorum. “

Çavuşoğlu, ABD’li din adamı And­rew Craig Brunson’un serbest bıra­kılmasına ilişkin de “Brunson kendi tercümanlarının şikayeti üzerine tu­tuklanan ve yasal süreci iki yıldır de­vam eden bir konuydu.” dedi.

Brunson’un yargılanması süre­cinde ABD’nin konuya yaklaşımının kabul edilemeyecek boyuta ulaştı­ğını kaydeden Çavuşoğlu, “Tehdit dilini kullanması, hatta iki bakanı­mızla ilgili yaptırım kararının alın­ması. Biz hep şunu söyledik, ‘Böyle yaptırımlarla, tehditlerle bu işler çözülmez’. Bu işi kim çözer? Yargı çözer.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Brunson davasının 12 Ekim’de mahkemede görüldü­ğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mahkemede de deliller, şahit­ler değerlendirildi. Mahkeme de neticede suçlu buldu ve 3 sene 1 ay yanlış hatırlamıyorsam, bir ceza verdi. Buna herkesin saygı duyması gerekir. Amerika veya Batılılar şu anlayış içinde, kendi vatandaşları hangi ülkede bir suça karışırsa ka­rışsın vatandaşları dokunulmaz, onlar masumdur. Öyle hukukun üstünlüğü olmaz. Hukuktan bahse­diyoruz.”

Türkiye’den gidip Almanya’da suça karışan ve hapiste tutulan Türk vatandaşları olduğunu belir­ten Çavuşoğlu, bunlar ile ilgili süre­cin uluslararası anlaşmalar ve hu­kuk çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “Umarım ABD anlamıştır, öyle baskıyla vesaire di­ğer yöntemlerle Türkiye’den bir ne­tice alınmaz. Bağımsız yargıya bıra­kacaklar, yargı ne karar verirse ona da hepimizin uyması gerekiyor.” ifa­delerini kullandı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan Londra seferleri başlıyor

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim günü açıldı. Gerek modern tasarımı gerekse muhteşem görünümü ile tüm dünyanın konuştuğu İstanbul Havalimanı’na Avrupa Yakası’nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki yer alıyor.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

İngiltere, AB nezdinde Fas veya Azerbaycan gibi olacak

AB Komisyonunun Bütçeden So­rumlu Üyesi Oettinger, “2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3’lük sınırı aş­masıyla Cumhurbaşkanı Macron’un otoritesi zarar gördü.” dedi.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

Ciarán Dowd: Tek adamlık oyun

Tiyatro kültüründe “tek adamlı oyun” akımına dair birçok farklı dü­şünce bulunmaktadır.

Bu Pub Sadece Çiçekleri için Senede £25,000’den Fazla Harcıyor

Kensington’da bulunan ve “çiçekli pub” olarak bilinen The Churcill Arms, tüm dış binasını kaplayan çiçekleri için senede £25,000’den fazla harcama yapıyor.

Designed by: Olay Gazeter