English

Gaye Usluer; Kadınların siyasetteki yeri çok yetersiz

Londra’da düzenlenen toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri, Türk vatandaşlarıyla biraraya geldi.

CHP İngiltere Birliği’nin gerçekleştir­diği kahvaltı ve halkla buluşma toplantı­sına CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eskişe­hir Milletvekili Gaye Usluer, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ile CHP Mersin Milletve­killeri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak katıldı. Toplantıya katılacağı ilan edilen Parti Meclis Üyesi Sezgin Tanrıkulu’nun ise özel nedenlerden dolayı katılama­dığı ifade edildi.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binasının açılışı için gelen milletvekilleri, Londra’nın ku­zeyindeki CHP İngiltere Birliği salo­nunda düzenlenen panelde, partinin seçim politikaları ve kadının siyaset­teki yerine işaret edildi. Olağanüstü Hal Uygulaması’nın (OHAL) Türkiye’de yarattığı olumsuz atmosfer değerlen­dirildi. OHAL’in acilen kaldırılması ve normalleşme sürecine dönülmesi konu­şuldu. Cezaevlerinde tek tip elbise uygu­lamasına gidilmesinin uygun olmadığı ifade edildi. Bunun yeni bir kargaşayı tahrik edileceğine dikkat çekildi.

AK Partiye yakın Halk Özel Harekatı (HÖH) adı altında bazı yapıların kurul­duğu, silahlandığı bunların silahlı eğitim aldığı konusunda hem basına yansıyan hem de doğrudan kendi açıklamaları ol­duğu ifade edildi. Bu şekilde halkı halka kırdırmanın endişesinin yaşandığı belir­tildi. Kadın cinayetlerinin son dönemde giderek tırmandığı belirtildi. Bu artışın sebepleri arasında toplumun giderek şiddete özendirilmesi meselesinin çok etkin olduğu, devletin kadınları korun­ması konusunda yeterli görevi yapma­dığı dile getirildi. Cumhurbaşkanlığı se­çimi, yerel ve genel seçimler, gibi konu­lar tartışıldı.

Panelde konuşan Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, kısa süre önce İsviçre’de olduğunu hatırlatarak, bu ülkenin ka­dınlara seçme ve seçilme hakkını 1972 yılında verdiğini anlattı. Bazı kanton­larda bu hakkın da 1980’li yıllarda veril­diğini kaydeden Çamak konuşmasında, “İsviçre Parlamentosu’nda 200 milletve­kilinden 64’ü kadınlardan oluşuyor. Biz bu hakkı çok erken verdiğimiz halde ma­alesef istenen mesafe alınamadı” ifade­lerine yer verdi. Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, kadınların siyasetteki ye­rinin çok yetersiz olduğunu belirttiği ko­nuşmasında, İsviçre’nin kadına seçme ve seçilme hakkını 1980’lerde vermiş olmasına rağmen parlamento temsili­yetin yüzde 40’larda olduğuna dikkat çekerek, “Daha fazla kadının siyasette yer alması için ne yapabiliriz ve kadın milletvekillerini nasıl ayakta tutabiliriz bunun mücadelesini veriyoruz. Kadınlı – erkekli çoğalarak büyüyeceğimize ina­nıyorum. Bizden çok sonra kadınlara hak tanıyan İsviçre’de kadınların erkek­lere oranla temsiliyeti yüzde 40’lara var­mış, atı almışlar gidiyorlar, biz hala tırıs gidiyoruz” diye konuştu.

Gaye Usluer, bir partilinin seçim­lerde Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti ile ittifak yapılması önerisine, “Sağdan iyi parti olur mu asıl mesele bu” diyerek üstü kapalı karşı olduğunu söyledi. CHP’nin oy oranın yüzde 30’u geçmeyeceğini söyleyen bir katılımcıya cevaben söz alan Mersin milletvekili Ay­tuğ Atıcı, “Umutsuz olan Allah aşkına CHP’de siyaset yapmasın” dedi.

CHP’nin 1958 yılında iktidarı devret­tiğini ve 68 senedir tek başına iktidar ol­madığının altını çizen Atıcı, “Bugünden itibaren yeni birşeyler söylemek lazım. Sandık örgütlenmesini iyi yaptığımızda zaten yüzde 30’u geçiyoruz. Türkiye’de seçmenin yüzde 25’i kemik partili olma­dığı için sandık örgütlenmesi ile bu ke­simin yüzde 20’sinin oyunu alabiliriz.

 Sadece bu projeyle bile yüzde 30’u geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin başka partilerle ittifakı ko­nusuna da temas eden Atıcı, üst dü­zey ittifak yapan partilerin tamamının halk tarafından cezalandırıldığını Ek­meleddin İhsanoğlu örneğini vererek hatırlattı. Seçmenin tabanda ittifak yapmasına saygı duyacaklarını söyle­yen Atıcı, gayri meşru adımlara karşı olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “So­kağa dökülme kararını hiç bir parti ve­remez. ‘Gezi’de olduğu gibi halk hare­keti olursa yanında yer alır siyasi par­tiler. Halkı sokağa dökmek bir partinin hedefi olamaz.”

Bir partilinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nü hatırlatmasına ise Atıcı, “Genel başkan kimseye ‘yürü’ dememiştir. CHP, ge­nel başkanın arkasında yürümüştür” diye cevap verdi. Aytuğ Atıcı, son dö­nemde partili belediye başkanlarının görevden alınması ve Fetullah Gülen­cilerin CHP’den temizlenmesi ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl İSKİ skandalında Ergun Göknel’in kulağından tutmuşsak, şimdi de usulsüzlüğü olanlar varsa kapının önüne koyma kararlılığını sürdürme­liyiz. Topyekün mücadele ederek bu zihniyetten kurtulmamız gerekiyor.”

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da konuşmasında, son seçimlerin ya­pıldığı gece halkı sokağa çağırmanın doğru olmadığını belirterek, “Doğru zamanda doğru eylem yapılmalıdır. Bir siyasi parti demokratik eylem yapmalıdır. Ben hep ‘sivil itaatsizlik eylemlerini’ öneriyorum. Bizim parla­mentoda yürüttüğümüz mücadeleye sokaktaki halkın ses vermesi gerek­mektedir” dedi.Antakya Milletvekili Hilmi Yarayıcı’nın, Suriye’deki son ge­lişmeler, Kürt meselesi, 7 Haziran 1 Ka­sım süreci konularında düşüncelerini aktardığı toplantıda, İstanbul Milletve­kili İlhan Cihaner de son gelişmelerle ilgili soruları cevapladı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon baskısı dinmeye başladı Enflasyon baskısı dinmeye başladı

İngiltere Merkez Bankası’na göre, geçen yılın haziran ayından beridir ilk kez düşerek aralık ayında yüzde 3 seviyesine gerileyen enflas­yon oranı, bu yıl içinde gerilemeye devam edecek.

Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı

Avrupa Birliği mevzuatının Bir­leşik Krallık’ın iç hukukuna akta­rılmasında yetkiyi hükümete dev­reden Brexit yasa tasarısı parla­mentonun alt kanadında yapılan oylamayla kabul edildi.

Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek

Uber şirketinin gelecek hafta Birleşik Krallık genelinde yeni bir tedbir alarak, sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama ge­tirecek.

‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’ ‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’

Yapılan bir araştırma, bebekle­rin emekleme dönemlerinde, yetiş­kinlere göre yerdeki toz ve bakte­riyi dört kat daha fazla soluduğunu ortaya koydu.

Dünyadaki tüm Atatürkçüler için bir sinerji ve güç yarattı’

Atatürkçü Düşünce Dünya Plat­formu ( ADDP) Başkan Yardım­cıları Jale Özer ve Mevlit Deniz, Ankara’da bulununan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı.

Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı

Birleşik Krallık ekonomisindeki belirsizlikler ve reel maaşlarda olu­şan baskılar nedeniyle 2017 yılının, ev fiyatlarındaki artış bakımından son beş yılın en durgun senesi ol­duğu görüldü.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı

Gaye Usluer; Kadınların siyasetteki yeri çok yetersiz

Londra’da düzenlenen toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri, Türk vatandaşlarıyla biraraya geldi.

Süpermarket tavuklarında zararlı bakteriler bulundu

Hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırma, Birleşik Krallık gene­lindeki süpermarketlerde satılan ta­vukların rekor seviyede antibiyotik­lere dirençli bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

Örge Volkan’dan Londra’da Rock Konseri

Londra’nın en eski ve köklü mü­zikli mekanlarından Cyprus Meze Bar Restaurant’ta gerçekleşecek Rock konserde, Örge Volkan, Hasan Evrim, Ali Kireşçi, Hüseyin Cemgünal

Sertab Erener 28 Ocak’ta Londra’da

Güçlü sesi ve etkileyici sahne per­formansıyla her zaman izleyenleri ken­dine hayran bırakan Sertab Erener’in Sakin Ol, Aldırma Deli Gönlüm, Sev­dam Ağlıyor, Aslolan Aşktır, Yana­rım,

“Arif v 216” Londra’da vizyonda

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216 bugün (12 Ocak) itibarıyla Londra’da da vizyona girdi. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz

Mor ve Ötesi̇, 20 ocak’ta angel’da konser verecek

Mor ve Ötesi, akustik performansıyla 20 Ocak’ta Islington O2 Academy sahnesinde hayranları ile buluşuyor.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan dede Cafer, Cemevi’nin insanlığa, Alevi toplumuna ve dünyada bulunan bütün mazlum insanlara hizmet eden bir cemevi olarak hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

3,5 kilometre uzunluğunda geçit töreni düzenlendi

Yüzbinlerce kişi tarafından çoşkuyla izlenen Londra merkezindeki geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni, Piccadilly’den başlayarak Londra’nın en dikkat çekici noktalarından geçti.

Hasan Rai̇f Sonsuzluğa Uğurlandı

Londra’da uzun yıllardır yaşayan Kıbrıslı Türk devrimcilerden Hasan Raif (69), yüzlerce kişinin katıldığı törenlerle sonsuzluğa uğurlandı.

Ahmet, okulun gözdesi oldu

Enfield’de oturan Emine – Mecit Özpolat çiftinin iki oğlundan küçüğü Ahmet Mecit, resim kabiliyetiyle okulun ve ailenin gözdesi oldu.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter