English

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi “Tek festival komite toplantısından” çekildi

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Konsey), Turkish Cypriot Trust UK (TCT) çatısındaki dernekler ile birlikte yapılacak ortak Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’nin 12 üyelik Komite toplantısına katılmadı

Konsey Başkanı Leyla Kemal, olaydan haberi olmadığını belir­tirken, Konsey Genel Sekreteri Er­tuğrul Mehmet KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ın çabalarıyla yapılan “tek festival” anlaşmasına, karşı tarafın uy­madığı için top­lantıya gitmedik­lerini söyledi.

TCT çatısın­daki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver de ortak festival çabaları­nın kendilerinden geldiğini fakat Konsey’in toplantıya katılmaya­rak ortaklığı bozduğunu söyledi. Enver, “Toplumumuz tek festival çabalarımıza tanıktır. Bu durumda TCT olarak 23 Haziran’da festivali geçen yılın da deneyimlerimizle ha­yata geçireceğiz” dedi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhür­man ve eşi Nilden Bektaş geçen Mart’ta 4 günlük Londra gezisinde süper bir performans sergileye­rek toplumun her kesimiyle gö­rüşmeye çalışmış, ayrıca Kıbrıslı Türk toplumun gündemindeki iki ayrı festival sorununu da çözerek tarafları tek festivalde anlaşmala­rını sağlamıştı.

Konsey Genel Sekreteri Ertuğrul Mehmet konuya ilişkin ayrıntılı ba­sın açıklamasının kısa süre içinde yapılacağını belirtirken, TCT aşa­ğıdaki açıklamayı yaptı: “Mart ayı başlangıcında İngiltere’ye zi­yarette bu­lunan sayın KKTC Baş­bakanı Tufan Erhürman, 8 Mart tari­hinde KKTC Londra Temsilciliğinde sivil top­lum örgütleri ile bir toplantı yap­mıştı.

Toplantı esnasında Haziran ayında planlanan iki ayrı festival konusu gündeme geldi ve sayın Başbakan bu konudaki rahatsızlı­ğını dile getirerek tarafları anlaşıp tek festival yapmaya davet etmişti.

Toplantıda hazır bulunan İngil­tere Kıbrıs Türk Dernekleri Kon­seyi ve Turkish Cypriot Trust (TCT) temsilcileri birkaç saatlik toplantı sonucu tek festival konu­sunda anlaşmışlardı.

Anlaşmaya göre taraflar festi­val Komitesini eşit şekilde olmak üzere birlikte yöneteceklerdi.

Ayrıca, Konseyin ısrarı üzerine festival gelirlerinin yüzde 55’inin Konseye kalmasını ve geriye kalan yüzde 45 geliri TCT olarak Eğitim Konsorsiyumu ile paylaşmayı da seve seve kabul ettik. Çünkü bi­zim amacımız maddi kazanım de­ğil halkımıza hizmet etmek, gençle­rimizin asimilasyonunu önlemekti.

O tarihten uzun bir aradan sonra KKTC Londra Temsilcisi sayın Oya Tuncalı Konsey, Eğitim Konsorsi­yumu, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ve Türk Toplumu Futbol Federas­yonunu bir resepsiyona çağırdı.

İddia edilen anlaşmanın bu dört kurum arasında yapıldığı idi. Hal­buki biz bu anlaşmayı TCT olarak yapmıştık. Böyle olmasına rağmen tek festivalin gerçekleşmesi adına ve toplumsal çıkarlarımız adına resepsiyon esnasındaki konuşma­larda taviz verdik ve bu emrivakiyi kabul ettik.

Bu sefer Konsey temsilcileri Fes­tival Komitesinde de üstünlük sağ­lamak isteyip Komitenin de yüzde 55 ve 45 onların lehinde olmasında ısrar etmeye başladılar. Buna izin veremezdik. Çünkü ortaklık anlayı­şımız buna ters düşerdi. Uzun sü­ren tartışmalar sonucu Festival Ko­mitesinin 4 gruptan 3’er temsilci ile oluşmasında mutabakat sağlandı. Komitede her temsilcinin eşit ol­masına ve Komite başkanının ol­mamasına da karar verildi. Komi­tenin ilk toplantısı 8 Nisan olarak saptandı.

Toplantı tarihinde, toplantıdan bir saat önce Konsey Genel Sekre­teri Ertuğrul Mehmet Toplum Mer­kezi Başkanı Niyazi Enver’i araya­rak Konseyin toplantıya katılma­yacağını bildirdi ve Başbakana bu kararın nedenlerini mektupla bil­dirdiklerini ve ondan talimat bek­lediklerini belirtti.

Konseyin bu tutumu gösteriyor ki festivali bizlerle birlikte yapmayı hiçbir zaman istememişlerdi. Bi­zim uzlaşıcı tutumumuza rağmen maalesef Konsey toplumsal çıkar­ları göz önünde bulundurmadı ve bizi kendi festivalimizi yapma ka­rarı almamıza zorladı. TCT olarak 23 Haziran tarihinde askıya aldı­ğımız festivali yeniden gündeme getirip planlama kararı aldığımızı değerli halkımıza duyururuz.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı

Sosyal medyada giderek yayılan aşı karşıtı içerikler, ailelerin aşı yap­tırmaya şüpheyle yaklaşmasına ne­den olmuş durumda. İngiltere’de yarım milyondan fazla çocuğun, oldukça önemli olan kızamık aşısını yaptırmadığı ortaya çıktı. Sağlık uzmanları, çocukların kızamık hastalığından tamamen ko­runabilmek için iki doz aşı olması gerektiğini söylüyor. Kızamık hastalığının oldukça bu­laşıcı olduğu ve ciddi sağlık sorun­larına yol açabileceği belirtiliyor. Hastalığın…

Aydın: Halkımız 23kg bagaj hakkını 30kg olarak kullanabilecek

Right Holidays, birçok projede birlikte hareket ettiği Caria Holidays ile bu projeye de birlikte imza attılar

Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme­sine onay verilmediğini açıkladı.

Ara Güler sergisi Saatchi Galeri’de açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafın­dan düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Gurbetçiye para ödemeden çıkış yok

Gümrükten çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Brexit’e Altı Ay Erteleme

Brüksel’de yapılan acil zirve sonra­sında, Avrupa Birliği liderleri İngiltere’ye Brexit için 6 ay daha süre tanınması ko­nusunda anlaştı.

Londra’dan Cem Adrian geçti…

Divaa Event’in Cem Adrian Londra konseri dopdoluydu…

Covent Garden tarihi turları geri dönüyor

West End her daim, yaz/kış ayrı güzel bir bölge peki ya West End’i daha önce hiç görmediğiniz yanları ile, daha tarihi bir bakış açısıyla ele almaya ne dersiniz?

Onur, mini albümünü paylaştı

İkinci kuşaktan müzisyen Onur, “Bin yılın rapsodisi” anlamına da ge­len ilk mini-albümü (EP) “A Millen­nial Rhapsody” yi 4 Nisan’da tüm streaming platformlarından dinleyi­cileriyle paylaştı.

“Pir Sultan Abdal, Pir” oyunu bu cumartesi

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) Da­nışma Kurulu, Okan Şenozan’ın “Pir Sultan Abdal, Pir ve Geçmiş­ten geleceğe bir çığlık” başlıklı tek kişilik oyunu Londra’da sanat se­verlerle buluşturacak.

Designed by: Olay Gazeter