English

Kiralamak için ev alanlar piyasadan elini çekiyor

İkinci kez ev alanların ödediği ver­gilerde yapılan artışlar, faiz yardım­larının kaldırılması ve borç veren ku­rumlara daha sert standartlar uygu­lanmaya başlanılmasıyla, kiralamak için ev almak olarak bilinen ‘buy-to-let’ piyasası serbest düşüşe geçti. UK Finance tarafından açıklanan ve­rilere göre, borç veren kurumlar, ki­ralamak için ev alacak olanlarla mart ayında 5,500 adet mortgage anlaş­ması yaptı ve bu sayı, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19.1 oranında düşmüş oldu.

İkinci kez ev alanlara uygulanan ‘stamp duty’ (damga vergisi) ücret­lerinin yüzde 3 oranında yükseltil­mesinin ardından, buy-to-let kredisi alanların sayısı Nisan 2016’dan bu yana düşüş gösteriyor.

İkinci evini alanların ödeyeceği vergileri yükseltmesinin sebebi, ilk kez ev alacak olanların da konut pi­yasasına giriş yapmasına yardımcı olmaktı.

Hükümetin bu doğrultuda attığı bir başka adım da halihazırda ev sa­hibi olanların, mortgage masrafları üzerinden talep edebileceği vergi in­dirimlerini azaltması oldu.

Bunlara ek olarak, İngiltere Mer­kez Bankası da amatör emlak yatı­rımcılarının mortgage almasını zor­laştırmak adına borç verme kural­larını sıkılaştırmıştı. UK Finance’tan mortgage direktörü konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Vergi ve mevzuat değişiklik­lerinin taleplere etki etmeye de­vam etmesiyle, buy-to-let piyasa­sındaki durgunluk sürüyor.”

İngiltere Merkez Bankası ve hü­kümet tarafından yapılan müdaha­leler öncesinde, buy-to-let, on yıl­dan uzun bir süre boyunca mort­gage piyasasının en hızlı büyüyen sektörü olarak görülmüştü.

2007 yılında, konut kredilerinin yüzde 8.5’i, halihazırda ev sahibi olanlar tarafından alınıyordu.

Bu pay, 2016 yılında en yüksek seviyesine ulaşmıştı ve o zaman­dan beri sabit bir şekilde ilerli­yordu.

Şu an, piyasadaki konutların beşte biri özel kiralama sektörü tarafından sağlanıyor.

One Savings Bank’tan satış ve pazarlama direktörü John Eastgate’in konuyla ilgili açıkla­maları şu şekilde:

“Hükümet politikasını belirle­yenlerin, şu an konut piyasasının beşte birinden fazlasını oluşturan ve Birleşik Krallık ekonomisine 15 milyar sterlinlik katkı sağlayan bir sektörü daha fazla baltalamamak için dikkatli olmaları gerekiyor.”

UK Finance tarafından açıkla­nan son veriler, yeni ev alanlara verilen mortgage sayısında ise is­tikrarlı bir artış olduğunu göste­riyor.

İlk kez ev alan bireylerin orta­lama 30 yaşında olduğu ve yıllık ortalama hane halkı gelirlerinin 42,000 sterlin olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, ilk kez ev alanların sayısının az miktarda artış göster­diğini, fakat, bu durumun oldukça umut verici olduğunu söylüyor.

Genel anlamda ise mortgage pi­yasasının mart ayında zayıfladığı ve bunun piyasada yavaşlama ko­nusunda endişelere neden olduğu ifade ediliyor.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Brexit baskısı artıyor Brexit baskısı artıyor

Başbakan Theresa May’in Parlamento desteğini almak için zamanı azalıyor

‘Borç sorunları depresyonla bağlantılı’ ‘Borç sorunları depresyonla bağlantılı’

Yapılan yeni bir analize göre, ruh sağlığı problemleri bulunan kişilerin, borç konusunda sorun yaşama ihtimali üç buçuk kat fazla.

Nicola Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumu artık kaçınılmaz oldu Nicola Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumu artık kaçınılmaz oldu

İskoçya hükümetinin lideri Ni­cola Sturgeon, ülkede ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılma­sının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

‘İngiltere’de makineler 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir’ ‘İngiltere’de makineler 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir’

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ta­rafından yapılan bir açıklamaya göre, İngiltere genelindeki 1,5 mil­yon insan, işini makinelere kap­tırma riskiyle karşı karşıya.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter