English

KKTC Turizm Bakanı Ataoğlu Londra’da turizm hedeflerini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ata­oğlu Londra’da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs turiz­minin artırılmasına yönelik hedef ve projeleri anlattı.

Bakan Fikri Ataoğlu, KKTC Londra Temsilciliği’nde Cumartesi günü düzenlediği toplantıda, Kuzey Kıbrıs’a gelen turist sayısını artır­mak için tanıtım kampanyalarını yo­ğunlaştıracaklarını ifade etti.

Ataoğlu, KKTC Londra Temsil­cisi, Büyükelçi Oya Tuncalı, Londra Turizm Direktörü Kadir Doruhan Özel Kalem Müdürü Türker Yük­sel, Halkla İlişkiler Sorumlusu Ne­riman İhtiyar ve Basın Danışmanı Onur Ersoy’un hazır bulunduğu ba­sın toplantısında Dünya Turizm Fu­arı için Londra’ya geldiğini belirtti.

KKTC’ye uygulanan ambargo, direkt uçuş ve Güney Kıbrıs yö­netiminin engellemelerine rağmen turizmi artıracak her türlü ulusla­rarası etkinliğe katıldıklarını an­latan Ataoğlu, Londra’da düzen­lenen Dünya Turizm Fuarı’nda da KKTC’nin standı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi şekilde temsil edileceğini kaydetti.

Bakanlık olarak tanıtım etkinlik­lerinin yanısıra, THY ve diğer pay­daşlarla farklı destinasyonlar oluş­turmak için girişimlerin artırıldığını hatırlatan Ataoğlu, “Bu girişimleri de önümüzdeki süreçte çeşitlendi­rerek devam ettireceğiz. Amacımız Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen sektör­lerinden biri turizmin en iyi şekilde olmasına imkanlar yaratmak, artan otel ve kazandırılan yatak sayısını da göz önünde bulunduracak olur­sak, bunun yanında farklı destinas­yonlardan ülkemize gelen ve direkt uçuşların olmayışından dolayı ‘Güney’i tercih eden, ağırlıklı İsrail pazarının her zaman her yerde ol­duğu gibi Güney ile karşı karşıya kal­dığımız her platformun yanısıra, gü­neyden kuzeye geçmeye çalışmak için adamıza gelmeye çaba sarfeden tur operatörlerinin girişimleri son­rasındaki, gelen misafirlerin engel­lenmesine rağmen ülkemize kazan­dırmak” dedi.

GÜNEY KIBRIS’IN ENGEL­LERİNE KARŞI GİRİŞİM

Daha fazla yabancı turistin Ku­zey Kıbrıs’ı ziyaret etmesini sağla­mak için kendi tanıtım ve girişim­lerinin yanısıra, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başlattığı yeni görüşme sürecinde Güney Kıbrıs yönetiminin engellemelerini hafif­letmesi yönünde talepte bulunduk­larının altını çizen Fikri Ataoğlu, “bu görüşmeler çerçevesinden Kuzey’e geçmek için Güney havayolları fir­malarını kullanan üçüncü ülke va­tandaşlarının gelmesine müsade edilmesiyle ilgili bir girişim yapıl­masını talep ettik. Umarım bu ta­lepkarlığımız gözardı edilmez ve bu talepkarlığımız karşısında Güney iyi niyetini gösterir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

İNGİLTERE TANITIMLARINA AĞIRLIK VERİLECEK

Bakan Ataoğlu, İngiltere’deki tur operatörleri ile birlikte yeni bir rek­lam ve tanıtım kampanyası başla­tıldığını, bu ülkeden daha fazla tu­ristin gelmesi için tur operatörleri­nin de elini taşın altına koyduğunu anlattı.

Bir takım eksikliklere rağmen hü­kümet olarak turizmi geliştirme ko­nusunda diğer bakanlıklarla da ça­lışma yaptıklarını bildiren Fikri Ata­oğlu, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan çalışma kapsamında İngiltere’de doğup büyümüş gençlerin Kuzey Kıbrıs’a gelmelerini sağlayacak adımların atıldığını ifade etti.

Bu çerçevede öncelikli olarak İngiltere Türk Toplumu Futbol Fe­derasyonu ile işbirliği yaparak ön­celikle bir grup gencin Ada’ya gel­mesini sağlanacağını, daha sonra da KKTC Londra Temsilcilğinin gi­rişimleri ile benzeri ziyaretlerin ar­tırılacağını belirten Ataoğlu, “Genç­lerimize atalarının doğduğu ülkeyi göstermek ve tanıtmak istiyoruz. Gelenler var mutlaka ama gelme­yenlerin de ziyaret etmelerini sağ­lamak istiyoruz” diyerek yeni pro­jelerini anlattı.

İnsanların tatil masraflarının asgariye indirilmesi için Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmalarının da teşvik edileceğini anlatan Bakan Ataoğlu, konut sahibi olma imkan­larından yararlananlar gibi olma­yanların da sahip olmalarını teşvik ederek Ada’ya bağlarının güçlen­dirilmesi için çalışmalar yapacak­larını söyledi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu basın toplantısında, İngiltere pazarını çok önemsedik­lerini ve bu pazardan daha fazla turistin Kuzey Kıbrıs’a gelmesi için tanıtım bütçesini artıracakla­rını açıkladı.

Halen İngiltere’deki tanıtımlar için 300 bin sterlin bütçe ayrıldığını, 2019 yılı başında KKTC Cumhuriyet Meclisi’den geçecek ihale yasası ile bu bütçenin daha da artırılacağını ifade eden Ataoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu:

“İngiltere pazarı bizim için önemli. Önümüzdeki yıl içerisinde bütün reklam ve tanıtımlarla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu­gün yaptığımızın kat kat daha fazlası ile gönünür durumda olmayı plan­lıyoruz. Bu yıl Tur operatörleri ile birlikte yaptığımız tanıtım kampan­yasında 300 bin sterlin gibi bir bütçe ayırdık. Bunun iki katı kadar da tur operatörlerinin harcama yaptığını biliyoruz. İngiltere pazarında eğer varsa eksiklerimiz onları telafi et­mek için buradayız. Önümüzdeki yıl çok daha rahat olacağız. Önümüz­deki yıl, ihale yasası değiştiğinde tanıtım bütçemizi daha da artıra­cağız ve daha büyük kampanyalar yapabileceğiz. İhale yasası meclis­ten geçmesinin ardından daha ra­hat tanıtım kampanyaları yapabi­leceğiz.”

KIŞ TURİZMİNİ CANLANDIRDIK

Üç yıl önce kış turizmini canlan­dırmak için başlatılan projelerin olumlu sonuçlanması sayesinde Kuzey Kıbrıs’a kış aylarında da zi­yaretlerin arttığını bildiren Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Acentalarımızın yaptığı girişim­lere destek vermek için birçok ül­keye günübirlik seyahatler yaptık. Üç yıl önce başlatmış olduğumuz kış turizmi operasyonu sayesinde Kuzey Kıbrıs’a kış aylarında önemli bir turist gelmesini sağladık.

Ülkemizin farklı bölgelerin turlar düzenleyerek, turistlerin kültürel değerlerimizi ve ülkemizin güzel­likleri görmelerini sağladık.

Turistlere hellimin yapılışını gös­teriyoruz, zeytin topluyor, portakal topluyor, patates toplayıp yumurta patates kavuruyoruz.

Hem otellerimizin yılın 12 ayında açık olmasını sağlamak hem de tu­rizm sektöründe çalışanların iş­lerini kaybetmesini önlüyoruz ve bunun yanısıra esnafımıza katkı sağlıyoruz.”

Turizm ve Ulaştırma Bakanlıkları olarak yeni havayolu kurulması ile ilgili hazırlıklar yapıldığını ve konu­nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiğini akta­ran Bakan Ataoğlu, Cumhurbaş­kanı Erdoğan’ın THY’den bir uça­ğın KKTC’de konuşlanması talimatı vermesi ile yeni düzenlemelere gi­dileceğini anlattı.

Bir Anadolu Jet uçağının, Türkiye’nin 4 veya 5 noktasına uçma imkanı sağlanacağını ve böylece yeni noktalara uçuş sağ­lanmasıyla birlikte yeni destinas­yonlar oluşturulacağını hatırlatan Ataoğlu, “Bu uygulama ile birlikte en büyük sıkıntımız olan uçak bilet fiyatlarının düşmesine vesile ola­cağız. Bu fiyatları düşürebilmek için, Girne – Alanya gemi seferle­rini başlattık. Buna rağmen uçak fiyatlarında düşüş olmadığını gör­dük. Büyük gövdeli uçakların gel­mesi ile ilgili çalışma başlattık fakat mevcut havalimanındaki pistin müsait olmadığını gözlem­ledik. Risk alma şansımız olma­dığı için yeni yapılan pistin 2019 yılının Ağustos ayında tamamlan­masıyla yoğun olan günlerde bü­yük gövdeli uçaklarla o yoğunluk telafi edilecek. Yeni havayolu ku­rulması yerine Kuzey Kıbrıs’a eks­tra uçak konuşlandırma daha uy­gun görüldü. Bizim için de daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bizim amacımız da en az üç uçak konuş­landırmayı sağlamaktı. Anadolu Jet uçağı ile bunu da değerlendirme imkanımız olacak. THY ve Atlasg­lobal gibi firmaların büyük gövdeli uçakları yeni pistin tamamlanması ile birlikte devreye sokulacak. Bu uygulamanın bilet ücretlerine de olumlu yansıyacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

Fikri Ataoğlu, İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’a seyahat edecek olanların bilet fiyatlarını gerekçe göstererek, Güney Kıbrıs’a uçmamaları çağrısı yaparak şöyle konuştu:

“Gerekirse önceden bilet ayır­tarak kendi havayolları firmaları­mızın kazanmasına olanak verelim. Bu ekonomik sıkıntı içerisinde Ku­zey Kıbrıs’taki herkesin aynı uçak­larla uçtuğunun bilinmesini hatır­latmak isterim. Bizim kazancımız ile İngiltere’deki kazançların far­kına da dikkat çekerek bu ülkeden Ada’ya gelecek olanların seyahat ederken kendi firmalarımızı tercih etmelerini istiyorum.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kabine Brexit’i onayladı Kabine Brexit’i onayladı

Başbakan Theresa May, Çarşamba günü kabinesiyle gerçekleştirdiği uzun toplantı sonrasında, Avrupa Birliği’nden ayrılmak için sunduğu anlaşma taslağının kabul edildiğini açıkladı.

AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı

Avrupa Birliği Komisyonu, İngil­tere ile AB arasında devam eden Brexit müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda va­tandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmasını teklif etti.

Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi

İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Baş­bakan Theresa May hakkında gü­vensizlik oylaması için başvurdu.

İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit sürecinin ülkesinin ba­ğımsızlık davasını güçlendirdi­ğini belirterek, “O gün gelecek ve geldiğinde de hiç şüphem yok İskoçya halkı bağımsızlığı seçe­cek.” dedi.

AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak

Göçmenlik Bakanı tarafından ya­pılan açıklamalara göre, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde İngiltere genelindeki iş­verenlerin, tüm AB vatandaşı ça­lışanları için derhal çalışma hakkı kontrolü yapması gerekecek.

Erkin Güney; 13 yıldır babamızı gömemiyoruz

İngiltere Türk İslam Vakfı Baş­kanı Erkin Güney, Kıbrıs’ta 2 Ka­sım 2006’da öldürüldüğünü öne sürdüğü işadamı babası Ramadan Güney’in cenazesini hukuki süre­cin tamamlanamadığı için bir türlü

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda ‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak

Göçmenlik Bakanı tarafından ya­pılan açıklamalara göre, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde İngiltere genelindeki iş­verenlerin, tüm AB vatandaşı ça­lışanları için derhal çalışma hakkı kontrolü yapması gerekecek.

Erkin Güney; 13 yıldır babamızı gömemiyoruz

İngiltere Türk İslam Vakfı Baş­kanı Erkin Güney, Kıbrıs’ta 2 Ka­sım 2006’da öldürüldüğünü öne sürdüğü işadamı babası Ramadan Güney’in cenazesini hukuki süre­cin tamamlanamadığı için bir türlü

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

Londra’da Hacı Bektaş-i Veli Gençlik Şenliği düzenlendi

Londra’da Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Gençlik Şöleni çeşitli etkinlikle kutlandı. İngiltere Alevi Kültür Mer­kezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) Genç­lik Kolları tarafından geleneksel olarak düzenlenen

Aşk ve sevgi̇ bütün farklılıkları aşabi̇li̇r

Londra’daki Enfield Belediyesi’nin Türkiye kökenli Belediye Başkanı Sa­ray Karakuş’un, ikisi de kendi gelenek­lerine bağlı İngiliz aile ile Türk ailenin bir ev ziyaretinde buluşmasını

İlhan Şeşen’den unutulmaz konser

Ünlü şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen, Londra konserinde hayranlarıyla buluştu. İlhan Şeşen konserinde dinleyicilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Celiloğlu’nun yeni oyunu The Cockpit’de

Tİyatro oyuncusu ve yönetmen Barış Celiloğlu’nun yönet­tiği oyun “Don’t You Dare!” 15 Kasım Salı saat 19’da “Gateforth Street, NW8 8EH Lon­don” adresinde gerçekleşecek.

Bozca-Der 10 yaşında

Bozca-Der kuruluşunun 10. Yılını ünlü sanatçıların sahne aldığı balo ile kutladı. Bozca-Der’in geleneksel dayanışma gecesinde konuşan başkan Mehmet Şar, derneğin 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, kuruluşundan bu zamana kadar destek verenlere teşekkür etti.

Londra’da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Verildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçi Ümit Yalçın’ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında
resepsiyon verildi. Geceye İngiltere’deki Türk toplumunun temsilcilerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Turist Sayısında 40 Milyonu Geçeceğiz

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market, Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, KKTC ve Azerbaycan tanıtım stantlarını ziyaret edip KKTC’li mevkidaşı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

Atatürk Londra’da Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıldı

Londra’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü münasebetiyle “Atatürk’ü Anma ve Anlama” başlığı altında düzenlenen “Atatürk Neden Ölümsüz?” konulu etkinlikte anıldı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter