English

KKTC Turizm Bakanı Ataoğlu Londra’da turizm hedeflerini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ata­oğlu Londra’da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs turiz­minin artırılmasına yönelik hedef ve projeleri anlattı.

Bakan Fikri Ataoğlu, KKTC Londra Temsilciliği’nde Cumartesi günü düzenlediği toplantıda, Kuzey Kıbrıs’a gelen turist sayısını artır­mak için tanıtım kampanyalarını yo­ğunlaştıracaklarını ifade etti.

Ataoğlu, KKTC Londra Temsil­cisi, Büyükelçi Oya Tuncalı, Londra Turizm Direktörü Kadir Doruhan Özel Kalem Müdürü Türker Yük­sel, Halkla İlişkiler Sorumlusu Ne­riman İhtiyar ve Basın Danışmanı Onur Ersoy’un hazır bulunduğu ba­sın toplantısında Dünya Turizm Fu­arı için Londra’ya geldiğini belirtti.

KKTC’ye uygulanan ambargo, direkt uçuş ve Güney Kıbrıs yö­netiminin engellemelerine rağmen turizmi artıracak her türlü ulusla­rarası etkinliğe katıldıklarını an­latan Ataoğlu, Londra’da düzen­lenen Dünya Turizm Fuarı’nda da KKTC’nin standı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi şekilde temsil edileceğini kaydetti.

Bakanlık olarak tanıtım etkinlik­lerinin yanısıra, THY ve diğer pay­daşlarla farklı destinasyonlar oluş­turmak için girişimlerin artırıldığını hatırlatan Ataoğlu, “Bu girişimleri de önümüzdeki süreçte çeşitlendi­rerek devam ettireceğiz. Amacımız Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen sektör­lerinden biri turizmin en iyi şekilde olmasına imkanlar yaratmak, artan otel ve kazandırılan yatak sayısını da göz önünde bulunduracak olur­sak, bunun yanında farklı destinas­yonlardan ülkemize gelen ve direkt uçuşların olmayışından dolayı ‘Güney’i tercih eden, ağırlıklı İsrail pazarının her zaman her yerde ol­duğu gibi Güney ile karşı karşıya kal­dığımız her platformun yanısıra, gü­neyden kuzeye geçmeye çalışmak için adamıza gelmeye çaba sarfeden tur operatörlerinin girişimleri son­rasındaki, gelen misafirlerin engel­lenmesine rağmen ülkemize kazan­dırmak” dedi.

GÜNEY KIBRIS’IN ENGEL­LERİNE KARŞI GİRİŞİM

Daha fazla yabancı turistin Ku­zey Kıbrıs’ı ziyaret etmesini sağla­mak için kendi tanıtım ve girişim­lerinin yanısıra, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başlattığı yeni görüşme sürecinde Güney Kıbrıs yönetiminin engellemelerini hafif­letmesi yönünde talepte bulunduk­larının altını çizen Fikri Ataoğlu, “bu görüşmeler çerçevesinden Kuzey’e geçmek için Güney havayolları fir­malarını kullanan üçüncü ülke va­tandaşlarının gelmesine müsade edilmesiyle ilgili bir girişim yapıl­masını talep ettik. Umarım bu ta­lepkarlığımız gözardı edilmez ve bu talepkarlığımız karşısında Güney iyi niyetini gösterir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

İNGİLTERE TANITIMLARINA AĞIRLIK VERİLECEK

Bakan Ataoğlu, İngiltere’deki tur operatörleri ile birlikte yeni bir rek­lam ve tanıtım kampanyası başla­tıldığını, bu ülkeden daha fazla tu­ristin gelmesi için tur operatörleri­nin de elini taşın altına koyduğunu anlattı.

Bir takım eksikliklere rağmen hü­kümet olarak turizmi geliştirme ko­nusunda diğer bakanlıklarla da ça­lışma yaptıklarını bildiren Fikri Ata­oğlu, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan çalışma kapsamında İngiltere’de doğup büyümüş gençlerin Kuzey Kıbrıs’a gelmelerini sağlayacak adımların atıldığını ifade etti.

Bu çerçevede öncelikli olarak İngiltere Türk Toplumu Futbol Fe­derasyonu ile işbirliği yaparak ön­celikle bir grup gencin Ada’ya gel­mesini sağlanacağını, daha sonra da KKTC Londra Temsilcilğinin gi­rişimleri ile benzeri ziyaretlerin ar­tırılacağını belirten Ataoğlu, “Genç­lerimize atalarının doğduğu ülkeyi göstermek ve tanıtmak istiyoruz. Gelenler var mutlaka ama gelme­yenlerin de ziyaret etmelerini sağ­lamak istiyoruz” diyerek yeni pro­jelerini anlattı.

İnsanların tatil masraflarının asgariye indirilmesi için Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmalarının da teşvik edileceğini anlatan Bakan Ataoğlu, konut sahibi olma imkan­larından yararlananlar gibi olma­yanların da sahip olmalarını teşvik ederek Ada’ya bağlarının güçlen­dirilmesi için çalışmalar yapacak­larını söyledi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu basın toplantısında, İngiltere pazarını çok önemsedik­lerini ve bu pazardan daha fazla turistin Kuzey Kıbrıs’a gelmesi için tanıtım bütçesini artıracakla­rını açıkladı.

Halen İngiltere’deki tanıtımlar için 300 bin sterlin bütçe ayrıldığını, 2019 yılı başında KKTC Cumhuriyet Meclisi’den geçecek ihale yasası ile bu bütçenin daha da artırılacağını ifade eden Ataoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu:

“İngiltere pazarı bizim için önemli. Önümüzdeki yıl içerisinde bütün reklam ve tanıtımlarla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu­gün yaptığımızın kat kat daha fazlası ile gönünür durumda olmayı plan­lıyoruz. Bu yıl Tur operatörleri ile birlikte yaptığımız tanıtım kampan­yasında 300 bin sterlin gibi bir bütçe ayırdık. Bunun iki katı kadar da tur operatörlerinin harcama yaptığını biliyoruz. İngiltere pazarında eğer varsa eksiklerimiz onları telafi et­mek için buradayız. Önümüzdeki yıl çok daha rahat olacağız. Önümüz­deki yıl, ihale yasası değiştiğinde tanıtım bütçemizi daha da artıra­cağız ve daha büyük kampanyalar yapabileceğiz. İhale yasası meclis­ten geçmesinin ardından daha ra­hat tanıtım kampanyaları yapabi­leceğiz.”

KIŞ TURİZMİNİ CANLANDIRDIK

Üç yıl önce kış turizmini canlan­dırmak için başlatılan projelerin olumlu sonuçlanması sayesinde Kuzey Kıbrıs’a kış aylarında da zi­yaretlerin arttığını bildiren Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Acentalarımızın yaptığı girişim­lere destek vermek için birçok ül­keye günübirlik seyahatler yaptık. Üç yıl önce başlatmış olduğumuz kış turizmi operasyonu sayesinde Kuzey Kıbrıs’a kış aylarında önemli bir turist gelmesini sağladık.

Ülkemizin farklı bölgelerin turlar düzenleyerek, turistlerin kültürel değerlerimizi ve ülkemizin güzel­likleri görmelerini sağladık.

Turistlere hellimin yapılışını gös­teriyoruz, zeytin topluyor, portakal topluyor, patates toplayıp yumurta patates kavuruyoruz.

Hem otellerimizin yılın 12 ayında açık olmasını sağlamak hem de tu­rizm sektöründe çalışanların iş­lerini kaybetmesini önlüyoruz ve bunun yanısıra esnafımıza katkı sağlıyoruz.”

Turizm ve Ulaştırma Bakanlıkları olarak yeni havayolu kurulması ile ilgili hazırlıklar yapıldığını ve konu­nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiğini akta­ran Bakan Ataoğlu, Cumhurbaş­kanı Erdoğan’ın THY’den bir uça­ğın KKTC’de konuşlanması talimatı vermesi ile yeni düzenlemelere gi­dileceğini anlattı.

Bir Anadolu Jet uçağının, Türkiye’nin 4 veya 5 noktasına uçma imkanı sağlanacağını ve böylece yeni noktalara uçuş sağ­lanmasıyla birlikte yeni destinas­yonlar oluşturulacağını hatırlatan Ataoğlu, “Bu uygulama ile birlikte en büyük sıkıntımız olan uçak bilet fiyatlarının düşmesine vesile ola­cağız. Bu fiyatları düşürebilmek için, Girne – Alanya gemi seferle­rini başlattık. Buna rağmen uçak fiyatlarında düşüş olmadığını gör­dük. Büyük gövdeli uçakların gel­mesi ile ilgili çalışma başlattık fakat mevcut havalimanındaki pistin müsait olmadığını gözlem­ledik. Risk alma şansımız olma­dığı için yeni yapılan pistin 2019 yılının Ağustos ayında tamamlan­masıyla yoğun olan günlerde bü­yük gövdeli uçaklarla o yoğunluk telafi edilecek. Yeni havayolu ku­rulması yerine Kuzey Kıbrıs’a eks­tra uçak konuşlandırma daha uy­gun görüldü. Bizim için de daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bizim amacımız da en az üç uçak konuş­landırmayı sağlamaktı. Anadolu Jet uçağı ile bunu da değerlendirme imkanımız olacak. THY ve Atlasg­lobal gibi firmaların büyük gövdeli uçakları yeni pistin tamamlanması ile birlikte devreye sokulacak. Bu uygulamanın bilet ücretlerine de olumlu yansıyacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

Fikri Ataoğlu, İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’a seyahat edecek olanların bilet fiyatlarını gerekçe göstererek, Güney Kıbrıs’a uçmamaları çağrısı yaparak şöyle konuştu:

“Gerekirse önceden bilet ayır­tarak kendi havayolları firmaları­mızın kazanmasına olanak verelim. Bu ekonomik sıkıntı içerisinde Ku­zey Kıbrıs’taki herkesin aynı uçak­larla uçtuğunun bilinmesini hatır­latmak isterim. Bizim kazancımız ile İngiltere’deki kazançların far­kına da dikkat çekerek bu ülkeden Ada’ya gelecek olanların seyahat ederken kendi firmalarımızı tercih etmelerini istiyorum.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Brexit baskısı artıyor Brexit baskısı artıyor

Başbakan Theresa May’in Parlamento desteğini almak için zamanı azalıyor

‘Borç sorunları depresyonla bağlantılı’ ‘Borç sorunları depresyonla bağlantılı’

Yapılan yeni bir analize göre, ruh sağlığı problemleri bulunan kişilerin, borç konusunda sorun yaşama ihtimali üç buçuk kat fazla.

Nicola Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumu artık kaçınılmaz oldu Nicola Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumu artık kaçınılmaz oldu

İskoçya hükümetinin lideri Ni­cola Sturgeon, ülkede ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılma­sının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

‘İngiltere’de makineler 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir’ ‘İngiltere’de makineler 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir’

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ta­rafından yapılan bir açıklamaya göre, İngiltere genelindeki 1,5 mil­yon insan, işini makinelere kap­tırma riskiyle karşı karşıya.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter