English

Mahir Kılıç: ‘Betra etni̇k yemek endüstri̇si̇ni̇ temsi̇l edecek’

Birleşik Krallığın karnını doyuran endüstrinin temsilcilerinin 2017 sonbaha­rında biraraya geldiği yer Londra Excel. Konu ciddi, çünkü paket servisi ve restoran hizmetlerindeki yenilikler ortaya konuluyor.

Britanya’nın özellikle Etnik yemeklere ilgisi bu hizmetleri sunanların artışı yeni bir kuruluşun da ortaya çıkma sebebi. Betra, bu sektörün eğitim ve ruhsatlandırma gibi sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı. Birleşik Krallığın karnını doyuran endüstrinin temsilcilerinin 2017 sonbaha­rında biraraya geldiği yer Londra Excel. Konu ciddi, çünkü paket servisi ve restoran hizmetlerindeki yenilikler ortaya konuluyor. Britanya’nın özellikle Etnik yemeklere ilgisi bu hizmetleri sunanların artışı yeni bir kuruluşun da ortaya çıkma sebebi. Betra, bu sektörün eğitim ve ruhsatlandırma gibi sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı.

İbrahim Doğuş / Betra Kurucu Üyesi: Hükümetle ortak çalışma­lar yürüten danışma ekibimizin, hükümet ve muhalefet vekille­rine yönelik lobi çalışması yürüt­mekte. Küçük ve orta boylu işlet­melerin belediye vergilerinin dü­şürülmesi, etnik gıda sektöründe çalışanların göçmenlik durumla­rıyla ilgili olarak çalışma yürüt­meye başladık.

Önümüzdeki günlerde Brexit’in etnik yemek endüstrisine etkileri, yeni iş sahaları gibi konularda parlamentoda seminerler düzen­leyeceğiz. Bunlardan ilki 19 Ekim tarihinde.

Detaylı bilgileri websitemiz­den takip edilebilir.

Betra standı fuarda Etnik ye­mek sunan işletmelerin soru yağ­muruna uğradı. Gördüğü ilgi işlet­melerin otoritelerle yasal ilişkile­rini düzenleme açısından önemli bir boşluğu dolduracağının ka­nıtı. Sektörün çevrimiçi sipariş ve teslimde büyük görev üstle­nen Just Eat’in genel müdürü de Betra’nın bu boşluğu dolduraca­ğını şu sözlerle ifade etti.


Hetal Patel: Epos Sistemleri satış görevlisi : Etnik Pazar bi­zim de ürünlerimizin hedefinde. Potansiyel müşterilerimizin ara­sındaki değişik etnik ihtiyaçları gözetmeye çalışıyoruz. Hizmet­lerimizi de onlara nasıl uydura­bileceğimizi düşünüyoruz.

Joseph Cheung : Chilli Pro­ducer : Bir çok Asyalı, Nijer­yalı müşterimiz var. Aralarına Yunanistan’dan, Kıbrıs’dan, Ro­manya ve Litvanya’dan da ka­tılanlar oldu müşteri portföyü­müze. Sektör gelişiyor ve daha da yayılıyor.

Graham Corfield / Just Eat Managing Director : Paket servisi işindekilerin sesi olacak. Sektö­rün o bölümü sıklıkla, küçük ya­tırımcılardan ve işletmelerden oluşuyor. Kendi başlarına sesle­rini duyuramayabilirler. Bunun için yeterli yatırımları, zamanları, uğraşacak enerjileri olmayabilir. Burası onların sorunlarını çözme konusunda doğru adres olacak­tır.

Just Eat gibi bir endüstri de­vinin bu tespiti de Betra’nın var­lığını destekler nitelikte. Etnik Yemek sunan restoranların ön­celiklerini başka ürün ve hizmet verenler de farketmiş durumda.

 Sokrates Camenon / Kebap Restoranı işletmecisi :

Yunan asıllı Sokrates Came­non, muhteşem dürümleriyle fuar ziyaretçilerinin hem karnını duyurdu hem de kebap işinde ben de varım dedi. Piyasadaki dönerler sanki biraz özensiz ha­zırlanıyor.

Almanya pazarında boy göste­ren döner hazırlama şekli burada da piyasaya girmeye başladı. Biz de kıyma yerine et dönerle pa­zara çıkıyoruz ve öyle hissediyo­rum ki çok tutacak.

Nicole Vickery: Fırın Satıcısı : İster Hint mutfağınız olsun is­ter Çin; hatta Fish&Chips dük­kanınız bile olabilir ve diyelim ki pizzacılık aklınızın ucundan bile geçmiyor.

Sattığımız fırınlardan biri mut­laka sizin bir ihtiyacınızı karşı­lar nitelikte.

Birleşik krallıkta paket ser­vise yılda harcanan para yak­laşık 10 milyar Sterlin. 230 bin­den fazla kişi geçimini bu işten sağlıyor.

Köşe başlarındaki kebapçılar, Çin, Hint,

İtalyan mutfakları bütün ül­kenin toplam ekonomisinin % 0.5’ini oluşturuyor.

Bisiklet, Motosiklet üretici­lerinden geri dönüşümlü kap üreticisine herkes sektörden pay kapma yarışında. Dahası, Türkiye’den gelen göçmenlerle kebap yarışına girenler bile var.

Nicki Taylor / Catering Equ­ipment Provider : Kolay hazırla­nan bir yiyecekle başlamalarını tavsiye ederim. Ucuz ve her mev­sim bulunabilen malzemelerden yapılabilmeli. Herkesin sevebile­ceği lezzetleri araştırmak gerek. Özellikle çocukların çok sevdiği şeyler çok gider. Kadın erkek tüm yetişkinleri çekmeli. Özel­likle benim gibi yediğine içtiğine çok dikkat eden tipleri dikkate al­malısınız. Örneğin acılı yemekleri herkes yiyemez. Kolay ve çabuk olsun. Tabii ki sağlıklı ve besle­yici olması da çok önemli.

Tavsiyede sıralanan madde­ler deneyim gerektiren konular. Betra’nın standında oluşan kuy­ruktakilerin de akıllarında bir sürü soru var. Şimdiki ya da ge­lecekte hayal ettikleri işletmele­rine biçim verebilmek için ihti­yaçlarına hızlı karşılıklar bekli­yorlar. Kurucu üye Mahir Kılıç ise onlara kendilerini gösterebi­lecekleri yeni bir fırsatın müjde­sini veriyor.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon baskısı dinmeye başladı Enflasyon baskısı dinmeye başladı

İngiltere Merkez Bankası’na göre, geçen yılın haziran ayından beridir ilk kez düşerek aralık ayında yüzde 3 seviyesine gerileyen enflas­yon oranı, bu yıl içinde gerilemeye devam edecek.

Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı

Avrupa Birliği mevzuatının Bir­leşik Krallık’ın iç hukukuna akta­rılmasında yetkiyi hükümete dev­reden Brexit yasa tasarısı parla­mentonun alt kanadında yapılan oylamayla kabul edildi.

Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek

Uber şirketinin gelecek hafta Birleşik Krallık genelinde yeni bir tedbir alarak, sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama ge­tirecek.

‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’ ‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’

Yapılan bir araştırma, bebekle­rin emekleme dönemlerinde, yetiş­kinlere göre yerdeki toz ve bakte­riyi dört kat daha fazla soluduğunu ortaya koydu.

Dünyadaki tüm Atatürkçüler için bir sinerji ve güç yarattı’

Atatürkçü Düşünce Dünya Plat­formu ( ADDP) Başkan Yardım­cıları Jale Özer ve Mevlit Deniz, Ankara’da bulununan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı.

Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı

Birleşik Krallık ekonomisindeki belirsizlikler ve reel maaşlarda olu­şan baskılar nedeniyle 2017 yılının, ev fiyatlarındaki artış bakımından son beş yılın en durgun senesi ol­duğu görüldü.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

Süpermarket tavuklarında zararlı bakteriler bulundu

Hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırma, Birleşik Krallık gene­lindeki süpermarketlerde satılan ta­vukların rekor seviyede antibiyotik­lere dirençli bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı

İngiltere’de “Özgürlük İnisiyatifi” faaliyete geçti

Tottenham bölgesindeki Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde, cu­martesi akşamı düzenlenen etkin­liğe kurum yöneticilerinin yanı sıra Londra’da bulunan HDP Ağrı Millet­vekili Berdan Öztürk, Haringey Bele­diye Meclis Üyesi Ali Gül Özbek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Örge Volkan’dan Londra’da Rock Konseri

Londra’nın en eski ve köklü mü­zikli mekanlarından Cyprus Meze Bar Restaurant’ta gerçekleşecek Rock konserde, Örge Volkan, Hasan Evrim, Ali Kireşçi, Hüseyin Cemgünal

“Arif v 216” Londra’da vizyonda

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216 bugün (12 Ocak) itibarıyla Londra’da da vizyona girdi. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz

“Beyza’nın Portresi” Edinburgh İskoç Ulusal Portre Galerisi’nde sergileniyor

İngiltere’de düzenlenen, 87 ül­keden 2 bin 580 sanatçının katıl­dığı BP Portre Ödülleri’nde (BP Portrait Award) başarılı ressam Mustafa Özel’in ”Beyza’nın Port­resi” adlı eseri finale kalmayı ba­şarmıştı.

Güpse Özay Deliha 2 ile güldürmeye devam ediyor

Güpse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Deliha 2” isimli film, Londra’da da vizyona girdi. Wood Green ve Enfield Cineworld sinemasında vizyona giren

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan dede Cafer, Cemevi’nin insanlığa, Alevi toplumuna ve dünyada bulunan bütün mazlum insanlara hizmet eden bir cemevi olarak hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

“Britanya Özgürlük İnisiyatifi” Londra’da çalışmalarına başladı

Londra’da yer alan 22 farklı kurumdan oluşan “Britanya Özgürlük İnisiyatifi” düzenlenen basın toplantısıyla kuruluşunu resmen ilan etti.

Hasan Rai̇f Sonsuzluğa Uğurlandı

Londra’da uzun yıllardır yaşayan Kıbrıslı Türk devrimcilerden Hasan Raif (69), yüzlerce kişinin katıldığı törenlerle sonsuzluğa uğurlandı.

UBP kazandı ancak, partiler koalisyona yanaşmıyor

Kıbrıs Türkleri, 7 Ocak Pazar günü sandık başına gitti. Erken yapılan genel seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için yeterli oyu alamadı. KKTC’de koalisyon arayışları başladı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter