English

Mahir Kılıç: ‘Betra etni̇k yemek endüstri̇si̇ni̇ temsi̇l edecek’

Birleşik Krallığın karnını doyuran endüstrinin temsilcilerinin 2017 sonbaha­rında biraraya geldiği yer Londra Excel. Konu ciddi, çünkü paket servisi ve restoran hizmetlerindeki yenilikler ortaya konuluyor.

Britanya’nın özellikle Etnik yemeklere ilgisi bu hizmetleri sunanların artışı yeni bir kuruluşun da ortaya çıkma sebebi. Betra, bu sektörün eğitim ve ruhsatlandırma gibi sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı. Birleşik Krallığın karnını doyuran endüstrinin temsilcilerinin 2017 sonbaha­rında biraraya geldiği yer Londra Excel. Konu ciddi, çünkü paket servisi ve restoran hizmetlerindeki yenilikler ortaya konuluyor. Britanya’nın özellikle Etnik yemeklere ilgisi bu hizmetleri sunanların artışı yeni bir kuruluşun da ortaya çıkma sebebi. Betra, bu sektörün eğitim ve ruhsatlandırma gibi sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı.

İbrahim Doğuş / Betra Kurucu Üyesi: Hükümetle ortak çalışma­lar yürüten danışma ekibimizin, hükümet ve muhalefet vekille­rine yönelik lobi çalışması yürüt­mekte. Küçük ve orta boylu işlet­melerin belediye vergilerinin dü­şürülmesi, etnik gıda sektöründe çalışanların göçmenlik durumla­rıyla ilgili olarak çalışma yürüt­meye başladık.

Önümüzdeki günlerde Brexit’in etnik yemek endüstrisine etkileri, yeni iş sahaları gibi konularda parlamentoda seminerler düzen­leyeceğiz. Bunlardan ilki 19 Ekim tarihinde.

Detaylı bilgileri websitemiz­den takip edilebilir.

Betra standı fuarda Etnik ye­mek sunan işletmelerin soru yağ­muruna uğradı. Gördüğü ilgi işlet­melerin otoritelerle yasal ilişkile­rini düzenleme açısından önemli bir boşluğu dolduracağının ka­nıtı. Sektörün çevrimiçi sipariş ve teslimde büyük görev üstle­nen Just Eat’in genel müdürü de Betra’nın bu boşluğu dolduraca­ğını şu sözlerle ifade etti.


Hetal Patel: Epos Sistemleri satış görevlisi : Etnik Pazar bi­zim de ürünlerimizin hedefinde. Potansiyel müşterilerimizin ara­sındaki değişik etnik ihtiyaçları gözetmeye çalışıyoruz. Hizmet­lerimizi de onlara nasıl uydura­bileceğimizi düşünüyoruz.

Joseph Cheung : Chilli Pro­ducer : Bir çok Asyalı, Nijer­yalı müşterimiz var. Aralarına Yunanistan’dan, Kıbrıs’dan, Ro­manya ve Litvanya’dan da ka­tılanlar oldu müşteri portföyü­müze. Sektör gelişiyor ve daha da yayılıyor.

Graham Corfield / Just Eat Managing Director : Paket servisi işindekilerin sesi olacak. Sektö­rün o bölümü sıklıkla, küçük ya­tırımcılardan ve işletmelerden oluşuyor. Kendi başlarına sesle­rini duyuramayabilirler. Bunun için yeterli yatırımları, zamanları, uğraşacak enerjileri olmayabilir. Burası onların sorunlarını çözme konusunda doğru adres olacak­tır.

Just Eat gibi bir endüstri de­vinin bu tespiti de Betra’nın var­lığını destekler nitelikte. Etnik Yemek sunan restoranların ön­celiklerini başka ürün ve hizmet verenler de farketmiş durumda.

 Sokrates Camenon / Kebap Restoranı işletmecisi :

Yunan asıllı Sokrates Came­non, muhteşem dürümleriyle fuar ziyaretçilerinin hem karnını duyurdu hem de kebap işinde ben de varım dedi. Piyasadaki dönerler sanki biraz özensiz ha­zırlanıyor.

Almanya pazarında boy göste­ren döner hazırlama şekli burada da piyasaya girmeye başladı. Biz de kıyma yerine et dönerle pa­zara çıkıyoruz ve öyle hissediyo­rum ki çok tutacak.

Nicole Vickery: Fırın Satıcısı : İster Hint mutfağınız olsun is­ter Çin; hatta Fish&Chips dük­kanınız bile olabilir ve diyelim ki pizzacılık aklınızın ucundan bile geçmiyor.

Sattığımız fırınlardan biri mut­laka sizin bir ihtiyacınızı karşı­lar nitelikte.

Birleşik krallıkta paket ser­vise yılda harcanan para yak­laşık 10 milyar Sterlin. 230 bin­den fazla kişi geçimini bu işten sağlıyor.

Köşe başlarındaki kebapçılar, Çin, Hint,

İtalyan mutfakları bütün ül­kenin toplam ekonomisinin % 0.5’ini oluşturuyor.

Bisiklet, Motosiklet üretici­lerinden geri dönüşümlü kap üreticisine herkes sektörden pay kapma yarışında. Dahası, Türkiye’den gelen göçmenlerle kebap yarışına girenler bile var.

Nicki Taylor / Catering Equ­ipment Provider : Kolay hazırla­nan bir yiyecekle başlamalarını tavsiye ederim. Ucuz ve her mev­sim bulunabilen malzemelerden yapılabilmeli. Herkesin sevebile­ceği lezzetleri araştırmak gerek. Özellikle çocukların çok sevdiği şeyler çok gider. Kadın erkek tüm yetişkinleri çekmeli. Özel­likle benim gibi yediğine içtiğine çok dikkat eden tipleri dikkate al­malısınız. Örneğin acılı yemekleri herkes yiyemez. Kolay ve çabuk olsun. Tabii ki sağlıklı ve besle­yici olması da çok önemli.

Tavsiyede sıralanan madde­ler deneyim gerektiren konular. Betra’nın standında oluşan kuy­ruktakilerin de akıllarında bir sürü soru var. Şimdiki ya da ge­lecekte hayal ettikleri işletmele­rine biçim verebilmek için ihti­yaçlarına hızlı karşılıklar bekli­yorlar. Kurucu üye Mahir Kılıç ise onlara kendilerini gösterebi­lecekleri yeni bir fırsatın müjde­sini veriyor.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Küçük işletmelere büyük business rate artışı yolda Küçük işletmelere büyük business rate artışı yolda

Enflasyonun sürekli yükselme­siyle halihazırda finansal baskı al­tında olan küçük işletmelere bir darbe de business rate artışların­dan gelebilir.

Dünyada 6 ölümden 1’inin nedeni çevre kirliliği Dünyada 6 ölümden 1’inin nedeni çevre kirliliği

Çevre kirliliğinin 2015 yılında dünya çapında 9 milyon kişinin ölümüne yol açtığı ortaya çıktı. Tıp dergisi The Lancet’te yayın­lanan bir rapora göre, bu ölümle­rin neredeyse hepsi düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldi.

Hücrelerdeki az miktar değişiklikler bile kanseri tetikleyebiliyor Hücrelerdeki az miktar değişiklikler bile kanseri tetikleyebiliyor

Britanyalı bilim insanları, sağ­lıklı bir hücrenin kanserli bir hüc­reye dönüşmesi için kaç değişik­lik aşamasından geçmesi gerektiği üzerine bir araştırma yaptı.

NHS’te turist ücretleri yürürlüğe girdi NHS’te turist ücretleri yürürlüğe girdi

İngiltere’de NHS’e bağlı has­tane ve kliniklerin ücretsiz ba­kım hakkı olmayanlardan ücret talep etmesini zorunlu hale ge­tiren kural, dünden itibaren yü­rürlüğe girdi.

3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü 3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü

Theresa May, Birleşik Krallık’ta ya­şayan 3 milyon Avrupa Birliği vatanda­şının Brexit sonrasında ülkede kalma­sının mümkün olduğunca kolaylaştırı­lacağına dair söz verdi.Bunun için bir başvuru süreci ola­cağını söyleyen May, şu anda ülkede yasal olarak yaşamını devam ettiren AB vatandaşlarının başvurularının kabul edileceğini ifade etti.

Benefit alanlar enflasyon nedeniyle zor durumda Benefit alanlar enflasyon nedeniyle zor durumda

Düşük gelirli ailelerin faydalandığı sosyal yardımlarla (benefit) ödenen para miktarını dört yıllığına sabitle­yen uygulama, enflasyondaki keskin yükseliş nedeniyle yoksulluk içinde yaşayan insan sayısını arttırıyor.

Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı

Birleşik Krallık’taki konut pi­yasasında satışa sunulan ev sa­yısının yetersizliği ve istihdam seviyesinin artmasıyla, ev fiyat­larındaki artışlar da hızlanmaya başladı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, Birleşik Krallık ge­nelindeki ev fiyatlarında görülen yıllık artış eylül ayında yüzde 4 oranında oldu.

Giderek artan kira fiyatları finansal baskı oluşturuyor Giderek artan kira fiyatları finansal baskı oluşturuyor

Birleşik Krallık genelinde gün­den güne artan kira fiyatları, dü­şük gelirli aileleri finansal açıdan baskı altına almaya devam ediyor. Düşük gelirli kiracılar şu anda ortalama olarak gelirlerinin yüzde 28’ini ev kirası için harcıyor.1990’lı yılların ortalarında bu oranın yüzde 21 olduğu ifade edildi. Aynı dönemde, özel sek­törde ev kiralayanların oranı da yüzde 8’den yüzde 19’a yükseldi.

Sürüş sınavlarında değişikliğe gidiliyor

İngiltere, İskoçya ve Galler’de ya­pılan sürüş ehliyeti sınavlarının 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren de­ğişeceği açıklandı.Yapılan yeni değişikliklerle bera­ber sürücülerin, sınavın bağımsız sürüş kısmında artık navigasyon cihazlarıyla yönlendirileceği be­lirtiliyor.Bunun yanında sınavdaki bağımsız sürüş zamanı 20 dakikaya çıkacak ve geri manevralar ve sürüş esnasında araç güvenlik sorusunu cevaplama kısımları da değişecek.

3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü

Theresa May, Birleşik Krallık’ta ya­şayan 3 milyon Avrupa Birliği vatanda­şının Brexit sonrasında ülkede kalma­sının mümkün olduğunca kolaylaştırı­lacağına dair söz verdi.Bunun için bir başvuru süreci ola­cağını söyleyen May, şu anda ülkede yasal olarak yaşamını devam ettiren AB vatandaşlarının başvurularının kabul edileceğini ifade etti.

Başbakan May şirketlere Brexit güvencesi verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May; GlaxoSmithKline, Vodafone, HSBC ve başka büyük şirketlerin yet­kilileriyle bir görüşme gerçekleşti­rerek, ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışından sonra kesinlikle iki yıllık bir geçiş süresi olacağını söyledi.

‘Ülkede bir milyonu aşkın yasa dışı göçmen var’

Hükümetin yıllardır inkar et­mesine rağmen, kıdemli bir yet ­kili Birleşik Krallık’ta yıllardır çok sayıda yasa dışı göçmen yaşadığını itiraf etti.Eski bir İçişleri Bakanlığı ida­recisi tarafından yapılan açıkla­mada, Birleşik Krallık’ta bir mil­yondan fazla yasadışı göçmen bulunduğu belirtildi.

‘Rubens’in 400 yıldır kayıp tablosu İskoçya’da bulundu

Barok dönemin en önemli temsilcilerinden olan Flaman ressam Peter Paul Rubens’in 400 yıldır kayıp olan eserinin, İskoçya daki Glasgow Müzesi’nde kopya sanılarak sergilendiği ortaya çıktı.

Mona Lisa’nın nü taslağı ortaya çıktı

Fransa’da 150 yıldır sergilen­mekte olan bir kara kalem resmin Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa resminin taslağı olduğu ortaya çıktı.

Yunus emre ensti̇tüsü’nde yeni̇ dönem kursları başladı

Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kül­türünü ve sanatını çeşitli etkinlik­lerle tanıtmaya devam ediyor. Ens­titünün Londra Merkezi bu sene de bir çok kurs seçenekleriyle yaban­cıların ve Türklerin buluşma nok­tası olacak.

Türk Ud sanatçısı Baha Yetki̇n Royal Albert Hall’de

Türk Ud Sanatçısı Baha Yetkin, Royal Albert Hall’de solo perfor­mans gerçekleştirecek. Meslek hayatını İngiltere’de sürdüren, ud sanatçısı Baha Yetkin, Londra’nın dünyaca ünlü kültür ve sanat mer­kezi Royal Albert Hall tarafından solo konser daveti aldı.

BAF’ın Genel Merkezi̇ 29 Eki̇m’de açılıyor

Avrupa’daki Alevi kurumları arasında en geniş yerleşkeye sahip Britanya Alevi Federasyonu, Enfield bölgesinin Edmonton semtindeki 50 bin metrekare alan üzerindeki ‘Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’ için açılış töreni düzenliyor.

Ceftus 6. Yılını Başarı Ödülleri̇yle Kutladı

CEFTUS 6 Toplumsal Başarı Ödülleri Galası 8 Ekim gecesi Westminster Park Plaza Hotel’de düzenlendi Ödül gecesi; siyaset ve iş dünyasından 700’den fazla misafirle yoğun katılımla gerçekleşti.

Vatandaşlarımızın Türki̇ye’deki̇ Mal Varlıkları İncelenmeyecek

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, ‘sosyal yardım alanların Türkiye’deki mal varlıklarının araştırılacaği’ yönünde basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Çınar, “Vatandaşlarımızın Türkiye’de mal varlıkları hakkındaki İngiltere tarafından başkonsolosluğumuza bilgi verilmesi söz konusu değil. Zaten bu konuda başkonsolosluğa ulaşmış bir başvuru yok” dedi.

Tugay Hurman; Aşure Bi̇rli̇k Ve Beraberli̇ği̇n En Güzel Örneği̇

Londra’da geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı İngiltere Alevi Kültür Kültür Merkezi ve Cemevi’nin (İAKM- Cemevi) Wood Green’deki yeni binasında gerçekleştirildi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter