English

Nilgün Yıldırım; Her 40 saniyede bir kişi canına kıyıyor

İngiltere Kadın Platformu yöneti­minde, Queen Mary Üniversitesi Kli­nik Psikiyatristi Özlem Eylem’in ya­zıp yürüttüğü ve Lifetime Learning Charity’nin salonunda düzenlenen etkinlikte, her 40 saniyede bir kişi­nin intihar ettiği ve 25 yılda dünyada zihinsel ve ruhsal hastalıklarda dra­matik artış görüldüğü açıklandı.

İngiltere Kadın Platformu’nun, Queen Mary Üniversitesi Klinik Psi­kolojisi Psikiyatristlerinden Özlem Eylem’in yazıp yürüttüğü proje çer­çevesinde düzenlediği Moments / Anlar Projesinin intiharlara ilişkin çalışmasının sonuçları kapsamlı bir etkinlikle açıklandı.

Projeye destek veren Life­time Learning Charity’nin Canary Wharf’daki merkezinde düzenlenen ve geniş çaplı katılımın olduğu etkin­likte, proje sonuçlarını gösteren bir sergi, konuya ilişkin film, tartışma, panel ve çalışma atölyeleriyle zengin bir program sunuldu.

Kadın Platformu ( WPUK – IKP) Başkanı Nilgün Yıldırım, yaptığı açış konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü­nün açıklamasına göre, her 40 sani­yede bir kişinin canına kıydığını be­lirterek, son 25 yılda dünyada zihin­sel ve ruhsal hastalıklarda dramatik bir artış görüldüğünü kaydetti.

Birkaç hafta önce İngiltere’nin Dünya Zihin / Ruh Sağlığı Zirvesine ev sahipliği yaptığını ve birkaç gün önce de “İntiharı Önleme Bakanı” atadığına dikkati çeken Nilgün Yıl­dırım, şunları söyledi; “Toplumlarda cinsiyet eşitliğini ilke edinmiş bir si­vil toplum kuruluşu olarak amacımız bellidir. Moments /Anlar projesiyle toplumda geniş bir yelpazeyi bira­raya getirmeyi hedefledik. Toplum­larda ayıp, günah , utanılacak bir du­rum gibi görülen intihar gerçeğinin konuşulup, tartışılması ve toplumun bilgilendirilmesi için başta sivil top­lum kurumları, siyasetçiler, eğitim­ciler, avukatlar, ruh ve zihin sağlığı uzmanları, toplum temsilcilerini bi­raraya getirdik. Bu projeyle konuşa­mayan, anlatamayan insanlara için­deki gücü farketmesine yardımcı ol­mayı hedefledik.

Queen Mary Üniversitesinde kli­nik psikoloji doktorasını tamamla­yan Özlem Eylem’i, halının altına süpürülen bir konuya cesaretle yö­nelip, proje haline getirdiği ve 7/24 Türkçe ve İngilizce konuşan psi­kologların olduğu “Kıyma Canına” isimli digital yardım platformunu kurduğu için tebrik ediyorum.

Ayrıca projemize destek veren Queen Mary Üniversitesi Mind in Society Centre’a, Lifetime Learning Charity, Hercules Construction, Yrosho Film, Kadınsal Hareketler Bunlar kuruluşlarına da içten teşek­kür ediyoruz.“

Projeyi yazıp, yöneten Klinik Psikolog’u Özlem Eylem, etkinlikte konuyla ilgili geniş bilgi vererek, so­ruları yanıtladı.

İstanbul Üniversitesi Sinema Bölümü öğrencilerinden Omar Azazy’nin yazıp, yönettiği Moments başlıklı kısa film, tanınmış belgesel film yapımcısı ve yönetmeni Dr. Er­minia Colucci tarafından tartışıldı.

Türkçe konuşan göçmen top­lumlarda intihar konulu panelde ise farklı sektörlerden konuşma­cılar gerçek hayatlardan örnekler sundular.

Queen Mary Üniversitesinden Özlem Eylem, University College London’dan Dr Ayesha Ahmad, İn­giltere Türk Dili ve Eğitimi Konsor­siyumundan Nuriye Mertcan, Nati­onal Resource Centre for Supple­mentary Education Kurumundan Ertanç Hidayettin, Kier Construc­tion DART Projesi müdürü Phil Hob­son, Scansca Construction Proje Müdürü Raj Kumar’ın konuşmacı olduğu panelde, konuşmacı ve izle­yicilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.  

Türkiye’den projeye destek ve­ren uzman psikolog doktorlar Aynil Yenel, Deniz Şarlak, Queen Mary Üni­versitesi doktora araştırmacısı Dr. Christopher Halvorsrud ve Klinik Psikolog Özlem Eylem çalışma atöl­yeleriyle katkıda bulundukları pro­jede bir bildiri yayınladılar. Röportaj: Mihrişah Safa

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Brexit baskısı artıyor Brexit baskısı artıyor

Başbakan Theresa May’in Parlamento desteğini almak için zamanı azalıyor

‘Borç sorunları depresyonla bağlantılı’ ‘Borç sorunları depresyonla bağlantılı’

Yapılan yeni bir analize göre, ruh sağlığı problemleri bulunan kişilerin, borç konusunda sorun yaşama ihtimali üç buçuk kat fazla.

Nicola Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumu artık kaçınılmaz oldu Nicola Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumu artık kaçınılmaz oldu

İskoçya hükümetinin lideri Ni­cola Sturgeon, ülkede ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılma­sının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

‘İngiltere’de makineler 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir’ ‘İngiltere’de makineler 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir’

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ta­rafından yapılan bir açıklamaya göre, İngiltere genelindeki 1,5 mil­yon insan, işini makinelere kap­tırma riskiyle karşı karşıya.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter