English

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

Büyükelçi Oya Tuncalı, gazete­mize verdiği özel demeçte bu dönem hedeflerini sıralayarak, önemli nokta­lara işaret etti;

“Ben bir temsilci olarak her ke­sime eşit durmak durumundayım. Her kesim temsilcisini hareketlen­dirmeye, yardımcı olmaya çalışıyo­rum. Dernek olarak da yanlarında olacağımı hissettiriyorum. Şimdiye kadar aldığımız yorumlar bize şevk veriyor.”

Tuncalı sözlerini şöyle sürdürdü; “Birkaç örnek var. Konseyimizin yaptığı iki festival, diğer festival veya 100’üncü yıl etkinliği.. Yeterli mi ? Daha birçok birarada olmaya, ortak noktamızı ortaya çıkarmaya ih­tiyacımız var. Yani birlik beraberlik her zaman söylüyoruz. Olmuyorsa, olmuyor. Ama ortak paydamızı bu ülkede unutmamalıyız. Ben artık şi­kayete geleni bile konuşturmamaya çalışıyorum. Biz pozitif enerji istiyo­ruz. Burada ortak noktalarımızı or­taya çıkaracağız. Bizim zenginliğimiz o farklılıklarımızdır. Çok eskide kaldı ama hala sağ sol diyen insanlar bile var. Bunlarla festival ikiye bölündü. Tamam biraraya getirmek için çalışa­yım. Ama olmuyorsa da o insanları biraraya getirip, tekrar parçalanma­larına, tekrar birbirlerine kötü kullan­malarını, negative enerji yüklemele­rini istemem.

Burada yapılacak olan bir haftada bir festival yapmak değildir. Belki sü­reyi koyarız. Biri festival yerine başka birşey yapar. Bu toplumda madem bu talep var, her iki festivale de çok sayıda giden oldu.. Geçenlerde ben Anadolu Kültür Festivalindeydim. Madem bu kadar zengin bir toplu­mumuz var, on tane yapalım. Ama kavga etmeyelim.”Konuşmasında STK’ların durumuna da değinen Oya Tuncalı;“Herkes başkan olmasın. Bir de bu konumuz var. Bir kez başkan olunsun diye bölünüyoruz sürekli. İyi bir yere gitmiyoruz, herkesin kendi takdiridir. Derneklere karışacak ha­limiz yok.

Ama burada önemli nokta, kimin daha çok göründüğüne bakmayaca­ğız. Ben gazetede daha çok görün­düm, sosyal medyada ben çıktım, orada ben görünmeliydim, elçiliğe ben gittim değil.. Bize sonuç önemli.. Ayşe , Fatma çalışır, Halil çalışmaz.. Neticede bireysel veya derneksel ola­rak ufak veya büyük başarılar oluyor. Ama niye daha büyük olmasın ?

Amacım yine aynı doğrultuda.. Et­kinliklerde kardeşlerimizle biraraya gelip, toplumun içinde olarak onları da motive ediyoruz. Ancak yaşlanıp, yorulmuş bir grubumuz var artık. Genç isimleri taşımak, görev değişik­liği yapmak durumundayız. Üniversi­telerden öğrencilerle sürekli irtibat halindeyiz..

Yeni bir gençlik örgütü daha ku­rulmak üzere. Gençlik kuruluşları çok uzun ömürlü olamıyor. Birkaç yılda devamı gelemiyor, dağılıyor. Bu ol­mamalı.. İngiltere Kıbrıs Türk top­lumu farklı yerlerden ilgiyle izleni­yor, ben bunu Kıbrıs’a dönünce de gördüm. Hem Türkiye’de, hem ülke­mizdeki vatandaşlarımız kardeşleri­miz hem Avustralya Türk toplumu.. İngiltere onlar için doğru bir örnek. Biz bu doğru örneği daha da düzgün hale getirmeliyiz ki oradaki Kıbrıs Türk toplumları da takip edebilsin. Çünkü merkez bir şehirde yaşıyo­ruz. “ Kuzey Kıbrıs , Dünya Turizm Fuarında yer alacak, dünyanın ikinci en büyük fuarı. Turizm koordinatör­lüğümüz süratle o konuda çalışıyor. Kasım ayında önce Turizm Bakanı, daha sonra Eğitim Bakanımız geli­yor. Türk okullarındaki programlar ve Cumhuriyet Resepsiyonumuzda bulunmak üzere geliyorlar. Her za­man turizm önemli. Ülkemiz turizm cenneti, güzellikleri çok fazla. Çok bü­yük yatırımlar , oteller var. Tek sıkın­tımız uçuşlar, tanınmamış olmanın, bazı ambargo ve izolasyonların de­vam etmesi .. Ama turizmi bir şekilde pazarladığımızda iyi birşey yaptığı­mıza inanıyorum. Turizm Bakanımız da yeni bir programla burada olacak, tabi en iyi bilgiyi ondan alacağız. Tu­rizm ivme yapmış ve devam etmekte, pazar da büyüdü şeklinde bilgi alıyo­ruz. Bu ekonomik sıkıntılar nedeniyle turizm fuarlarının hepsine katılamı­yoruz. Bundan dolayı bu fuara katıl­mamız bizim için çok önemli.. Ulaşım çok önemli, yaşlısı var, hastası var. Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler projesi çok önemli bir proje. Sayın bakanımızın burada söylediği birçok madde ger­çekleşmeye başladı. Sayın Bakanımız Kudret Özersay, BRT’nin buradan ya­yın yapması gerektiğini söylemişti. O sözü tuttular ve BRT başladı. ASAL Şube ofisi artık Ercan’da hizmet ve­riyor.

Sayın bakanımızın 4’üncü mad­desi, buradaki Konsolosluk faaliyet­lerine yardımcı olmak üzere ilk işaret şöyle diyeyim. Konsolos giriş katında hizmet vermeye başladı, bir konso­losumuz daha geliyor. Yukarıda çift konsolosumuz var, siyasi ve toplum­sal konularda. İki konsolos da konso­loslukta çalışacak. Toplam şu an 12 kişiyiz. Turizm ayrıdır. 6 tane ataşe diplomat var. “

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kabine Brexit’i onayladı Kabine Brexit’i onayladı

Başbakan Theresa May, Çarşamba günü kabinesiyle gerçekleştirdiği uzun toplantı sonrasında, Avrupa Birliği’nden ayrılmak için sunduğu anlaşma taslağının kabul edildiğini açıkladı.

AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı

Avrupa Birliği Komisyonu, İngil­tere ile AB arasında devam eden Brexit müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda va­tandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmasını teklif etti.

Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi

İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Baş­bakan Theresa May hakkında gü­vensizlik oylaması için başvurdu.

İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit sürecinin ülkesinin ba­ğımsızlık davasını güçlendirdi­ğini belirterek, “O gün gelecek ve geldiğinde de hiç şüphem yok İskoçya halkı bağımsızlığı seçe­cek.” dedi.

AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak

Göçmenlik Bakanı tarafından ya­pılan açıklamalara göre, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde İngiltere genelindeki iş­verenlerin, tüm AB vatandaşı ça­lışanları için derhal çalışma hakkı kontrolü yapması gerekecek.

Erkin Güney; 13 yıldır babamızı gömemiyoruz

İngiltere Türk İslam Vakfı Baş­kanı Erkin Güney, Kıbrıs’ta 2 Ka­sım 2006’da öldürüldüğünü öne sürdüğü işadamı babası Ramadan Güney’in cenazesini hukuki süre­cin tamamlanamadığı için bir türlü

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda ‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak

Göçmenlik Bakanı tarafından ya­pılan açıklamalara göre, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde İngiltere genelindeki iş­verenlerin, tüm AB vatandaşı ça­lışanları için derhal çalışma hakkı kontrolü yapması gerekecek.

Erkin Güney; 13 yıldır babamızı gömemiyoruz

İngiltere Türk İslam Vakfı Baş­kanı Erkin Güney, Kıbrıs’ta 2 Ka­sım 2006’da öldürüldüğünü öne sürdüğü işadamı babası Ramadan Güney’in cenazesini hukuki süre­cin tamamlanamadığı için bir türlü

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

Londra’da Hacı Bektaş-i Veli Gençlik Şenliği düzenlendi

Londra’da Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Gençlik Şöleni çeşitli etkinlikle kutlandı. İngiltere Alevi Kültür Mer­kezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) Genç­lik Kolları tarafından geleneksel olarak düzenlenen

Aşk ve sevgi̇ bütün farklılıkları aşabi̇li̇r

Londra’daki Enfield Belediyesi’nin Türkiye kökenli Belediye Başkanı Sa­ray Karakuş’un, ikisi de kendi gelenek­lerine bağlı İngiliz aile ile Türk ailenin bir ev ziyaretinde buluşmasını

İlhan Şeşen’den unutulmaz konser

Ünlü şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen, Londra konserinde hayranlarıyla buluştu. İlhan Şeşen konserinde dinleyicilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Celiloğlu’nun yeni oyunu The Cockpit’de

Tİyatro oyuncusu ve yönetmen Barış Celiloğlu’nun yönet­tiği oyun “Don’t You Dare!” 15 Kasım Salı saat 19’da “Gateforth Street, NW8 8EH Lon­don” adresinde gerçekleşecek.

Bozca-Der 10 yaşında

Bozca-Der kuruluşunun 10. Yılını ünlü sanatçıların sahne aldığı balo ile kutladı. Bozca-Der’in geleneksel dayanışma gecesinde konuşan başkan Mehmet Şar, derneğin 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, kuruluşundan bu zamana kadar destek verenlere teşekkür etti.

Londra’da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Verildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçi Ümit Yalçın’ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında
resepsiyon verildi. Geceye İngiltere’deki Türk toplumunun temsilcilerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Turist Sayısında 40 Milyonu Geçeceğiz

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market, Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, KKTC ve Azerbaycan tanıtım stantlarını ziyaret edip KKTC’li mevkidaşı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

Atatürk Londra’da Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıldı

Londra’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü münasebetiyle “Atatürk’ü Anma ve Anlama” başlığı altında düzenlenen “Atatürk Neden Ölümsüz?” konulu etkinlikte anıldı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter