English

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

Büyükelçi Oya Tuncalı, gazete­mize verdiği özel demeçte bu dönem hedeflerini sıralayarak, önemli nokta­lara işaret etti;

“Ben bir temsilci olarak her ke­sime eşit durmak durumundayım. Her kesim temsilcisini hareketlen­dirmeye, yardımcı olmaya çalışıyo­rum. Dernek olarak da yanlarında olacağımı hissettiriyorum. Şimdiye kadar aldığımız yorumlar bize şevk veriyor.”

Tuncalı sözlerini şöyle sürdürdü; “Birkaç örnek var. Konseyimizin yaptığı iki festival, diğer festival veya 100’üncü yıl etkinliği.. Yeterli mi ? Daha birçok birarada olmaya, ortak noktamızı ortaya çıkarmaya ih­tiyacımız var. Yani birlik beraberlik her zaman söylüyoruz. Olmuyorsa, olmuyor. Ama ortak paydamızı bu ülkede unutmamalıyız. Ben artık şi­kayete geleni bile konuşturmamaya çalışıyorum. Biz pozitif enerji istiyo­ruz. Burada ortak noktalarımızı or­taya çıkaracağız. Bizim zenginliğimiz o farklılıklarımızdır. Çok eskide kaldı ama hala sağ sol diyen insanlar bile var. Bunlarla festival ikiye bölündü. Tamam biraraya getirmek için çalışa­yım. Ama olmuyorsa da o insanları biraraya getirip, tekrar parçalanma­larına, tekrar birbirlerine kötü kullan­malarını, negative enerji yüklemele­rini istemem.

Burada yapılacak olan bir haftada bir festival yapmak değildir. Belki sü­reyi koyarız. Biri festival yerine başka birşey yapar. Bu toplumda madem bu talep var, her iki festivale de çok sayıda giden oldu.. Geçenlerde ben Anadolu Kültür Festivalindeydim. Madem bu kadar zengin bir toplu­mumuz var, on tane yapalım. Ama kavga etmeyelim.”Konuşmasında STK’ların durumuna da değinen Oya Tuncalı;“Herkes başkan olmasın. Bir de bu konumuz var. Bir kez başkan olunsun diye bölünüyoruz sürekli. İyi bir yere gitmiyoruz, herkesin kendi takdiridir. Derneklere karışacak ha­limiz yok.

Ama burada önemli nokta, kimin daha çok göründüğüne bakmayaca­ğız. Ben gazetede daha çok görün­düm, sosyal medyada ben çıktım, orada ben görünmeliydim, elçiliğe ben gittim değil.. Bize sonuç önemli.. Ayşe , Fatma çalışır, Halil çalışmaz.. Neticede bireysel veya derneksel ola­rak ufak veya büyük başarılar oluyor. Ama niye daha büyük olmasın ?

Amacım yine aynı doğrultuda.. Et­kinliklerde kardeşlerimizle biraraya gelip, toplumun içinde olarak onları da motive ediyoruz. Ancak yaşlanıp, yorulmuş bir grubumuz var artık. Genç isimleri taşımak, görev değişik­liği yapmak durumundayız. Üniversi­telerden öğrencilerle sürekli irtibat halindeyiz..

Yeni bir gençlik örgütü daha ku­rulmak üzere. Gençlik kuruluşları çok uzun ömürlü olamıyor. Birkaç yılda devamı gelemiyor, dağılıyor. Bu ol­mamalı.. İngiltere Kıbrıs Türk top­lumu farklı yerlerden ilgiyle izleni­yor, ben bunu Kıbrıs’a dönünce de gördüm. Hem Türkiye’de, hem ülke­mizdeki vatandaşlarımız kardeşleri­miz hem Avustralya Türk toplumu.. İngiltere onlar için doğru bir örnek. Biz bu doğru örneği daha da düzgün hale getirmeliyiz ki oradaki Kıbrıs Türk toplumları da takip edebilsin. Çünkü merkez bir şehirde yaşıyo­ruz. “ Kuzey Kıbrıs , Dünya Turizm Fuarında yer alacak, dünyanın ikinci en büyük fuarı. Turizm koordinatör­lüğümüz süratle o konuda çalışıyor. Kasım ayında önce Turizm Bakanı, daha sonra Eğitim Bakanımız geli­yor. Türk okullarındaki programlar ve Cumhuriyet Resepsiyonumuzda bulunmak üzere geliyorlar. Her za­man turizm önemli. Ülkemiz turizm cenneti, güzellikleri çok fazla. Çok bü­yük yatırımlar , oteller var. Tek sıkın­tımız uçuşlar, tanınmamış olmanın, bazı ambargo ve izolasyonların de­vam etmesi .. Ama turizmi bir şekilde pazarladığımızda iyi birşey yaptığı­mıza inanıyorum. Turizm Bakanımız da yeni bir programla burada olacak, tabi en iyi bilgiyi ondan alacağız. Tu­rizm ivme yapmış ve devam etmekte, pazar da büyüdü şeklinde bilgi alıyo­ruz. Bu ekonomik sıkıntılar nedeniyle turizm fuarlarının hepsine katılamı­yoruz. Bundan dolayı bu fuara katıl­mamız bizim için çok önemli.. Ulaşım çok önemli, yaşlısı var, hastası var. Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler projesi çok önemli bir proje. Sayın bakanımızın burada söylediği birçok madde ger­çekleşmeye başladı. Sayın Bakanımız Kudret Özersay, BRT’nin buradan ya­yın yapması gerektiğini söylemişti. O sözü tuttular ve BRT başladı. ASAL Şube ofisi artık Ercan’da hizmet ve­riyor.

Sayın bakanımızın 4’üncü mad­desi, buradaki Konsolosluk faaliyet­lerine yardımcı olmak üzere ilk işaret şöyle diyeyim. Konsolos giriş katında hizmet vermeye başladı, bir konso­losumuz daha geliyor. Yukarıda çift konsolosumuz var, siyasi ve toplum­sal konularda. İki konsolos da konso­loslukta çalışacak. Toplam şu an 12 kişiyiz. Turizm ayrıdır. 6 tane ataşe diplomat var. “

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan Londra seferleri başlıyor

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim günü açıldı. Gerek modern tasarımı gerekse muhteşem görünümü ile tüm dünyanın konuştuğu İstanbul Havalimanı’na Avrupa Yakası’nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki yer alıyor.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

İngiltere, AB nezdinde Fas veya Azerbaycan gibi olacak

AB Komisyonunun Bütçeden So­rumlu Üyesi Oettinger, “2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3’lük sınırı aş­masıyla Cumhurbaşkanı Macron’un otoritesi zarar gördü.” dedi.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

Ciarán Dowd: Tek adamlık oyun

Tiyatro kültüründe “tek adamlı oyun” akımına dair birçok farklı dü­şünce bulunmaktadır.

Bu Pub Sadece Çiçekleri için Senede £25,000’den Fazla Harcıyor

Kensington’da bulunan ve “çiçekli pub” olarak bilinen The Churcill Arms, tüm dış binasını kaplayan çiçekleri için senede £25,000’den fazla harcama yapıyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter