English

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

Büyükelçi Oya Tuncalı, gazete­mize verdiği özel demeçte bu dönem hedeflerini sıralayarak, önemli nokta­lara işaret etti;

“Ben bir temsilci olarak her ke­sime eşit durmak durumundayım. Her kesim temsilcisini hareketlen­dirmeye, yardımcı olmaya çalışıyo­rum. Dernek olarak da yanlarında olacağımı hissettiriyorum. Şimdiye kadar aldığımız yorumlar bize şevk veriyor.”

Tuncalı sözlerini şöyle sürdürdü; “Birkaç örnek var. Konseyimizin yaptığı iki festival, diğer festival veya 100’üncü yıl etkinliği.. Yeterli mi ? Daha birçok birarada olmaya, ortak noktamızı ortaya çıkarmaya ih­tiyacımız var. Yani birlik beraberlik her zaman söylüyoruz. Olmuyorsa, olmuyor. Ama ortak paydamızı bu ülkede unutmamalıyız. Ben artık şi­kayete geleni bile konuşturmamaya çalışıyorum. Biz pozitif enerji istiyo­ruz. Burada ortak noktalarımızı or­taya çıkaracağız. Bizim zenginliğimiz o farklılıklarımızdır. Çok eskide kaldı ama hala sağ sol diyen insanlar bile var. Bunlarla festival ikiye bölündü. Tamam biraraya getirmek için çalışa­yım. Ama olmuyorsa da o insanları biraraya getirip, tekrar parçalanma­larına, tekrar birbirlerine kötü kullan­malarını, negative enerji yüklemele­rini istemem.

Burada yapılacak olan bir haftada bir festival yapmak değildir. Belki sü­reyi koyarız. Biri festival yerine başka birşey yapar. Bu toplumda madem bu talep var, her iki festivale de çok sayıda giden oldu.. Geçenlerde ben Anadolu Kültür Festivalindeydim. Madem bu kadar zengin bir toplu­mumuz var, on tane yapalım. Ama kavga etmeyelim.”Konuşmasında STK’ların durumuna da değinen Oya Tuncalı;“Herkes başkan olmasın. Bir de bu konumuz var. Bir kez başkan olunsun diye bölünüyoruz sürekli. İyi bir yere gitmiyoruz, herkesin kendi takdiridir. Derneklere karışacak ha­limiz yok.

Ama burada önemli nokta, kimin daha çok göründüğüne bakmayaca­ğız. Ben gazetede daha çok görün­düm, sosyal medyada ben çıktım, orada ben görünmeliydim, elçiliğe ben gittim değil.. Bize sonuç önemli.. Ayşe , Fatma çalışır, Halil çalışmaz.. Neticede bireysel veya derneksel ola­rak ufak veya büyük başarılar oluyor. Ama niye daha büyük olmasın ?

Amacım yine aynı doğrultuda.. Et­kinliklerde kardeşlerimizle biraraya gelip, toplumun içinde olarak onları da motive ediyoruz. Ancak yaşlanıp, yorulmuş bir grubumuz var artık. Genç isimleri taşımak, görev değişik­liği yapmak durumundayız. Üniversi­telerden öğrencilerle sürekli irtibat halindeyiz..

Yeni bir gençlik örgütü daha ku­rulmak üzere. Gençlik kuruluşları çok uzun ömürlü olamıyor. Birkaç yılda devamı gelemiyor, dağılıyor. Bu ol­mamalı.. İngiltere Kıbrıs Türk top­lumu farklı yerlerden ilgiyle izleni­yor, ben bunu Kıbrıs’a dönünce de gördüm. Hem Türkiye’de, hem ülke­mizdeki vatandaşlarımız kardeşleri­miz hem Avustralya Türk toplumu.. İngiltere onlar için doğru bir örnek. Biz bu doğru örneği daha da düzgün hale getirmeliyiz ki oradaki Kıbrıs Türk toplumları da takip edebilsin. Çünkü merkez bir şehirde yaşıyo­ruz. “ Kuzey Kıbrıs , Dünya Turizm Fuarında yer alacak, dünyanın ikinci en büyük fuarı. Turizm koordinatör­lüğümüz süratle o konuda çalışıyor. Kasım ayında önce Turizm Bakanı, daha sonra Eğitim Bakanımız geli­yor. Türk okullarındaki programlar ve Cumhuriyet Resepsiyonumuzda bulunmak üzere geliyorlar. Her za­man turizm önemli. Ülkemiz turizm cenneti, güzellikleri çok fazla. Çok bü­yük yatırımlar , oteller var. Tek sıkın­tımız uçuşlar, tanınmamış olmanın, bazı ambargo ve izolasyonların de­vam etmesi .. Ama turizmi bir şekilde pazarladığımızda iyi birşey yaptığı­mıza inanıyorum. Turizm Bakanımız da yeni bir programla burada olacak, tabi en iyi bilgiyi ondan alacağız. Tu­rizm ivme yapmış ve devam etmekte, pazar da büyüdü şeklinde bilgi alıyo­ruz. Bu ekonomik sıkıntılar nedeniyle turizm fuarlarının hepsine katılamı­yoruz. Bundan dolayı bu fuara katıl­mamız bizim için çok önemli.. Ulaşım çok önemli, yaşlısı var, hastası var. Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler projesi çok önemli bir proje. Sayın bakanımızın burada söylediği birçok madde ger­çekleşmeye başladı. Sayın Bakanımız Kudret Özersay, BRT’nin buradan ya­yın yapması gerektiğini söylemişti. O sözü tuttular ve BRT başladı. ASAL Şube ofisi artık Ercan’da hizmet ve­riyor.

Sayın bakanımızın 4’üncü mad­desi, buradaki Konsolosluk faaliyet­lerine yardımcı olmak üzere ilk işaret şöyle diyeyim. Konsolos giriş katında hizmet vermeye başladı, bir konso­losumuz daha geliyor. Yukarıda çift konsolosumuz var, siyasi ve toplum­sal konularda. İki konsolos da konso­loslukta çalışacak. Toplam şu an 12 kişiyiz. Turizm ayrıdır. 6 tane ataşe diplomat var. “

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon yükselişe geçti

İngiltere Merkez Bankası faizler için Brexit durumunun netleşmesini bekliyor

Parlamento’ya ait dilekçe websitesi aşırı ilgiden ‘çöktü’

Britanya hükümeti ve parla­mentosunun topluma açık dilekçe platformu olan Petitions bölümü, 21 Mart Perşembe günü öğle saat­lerinde Brexit’in durdurulmasını ta­lep eden vatandaşların yoğun akını sebebiyle çöktü. Başbakan Theresa May’e, Birleşik Krallığın AB’den çık­masını sağlayacak Article 50’i ger­çekleştirmemesi üzerine talepte bulunan dilekçeler, çok kısa sürede bir milyonu geçerek rekor kırdı.

Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupta Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi.

Milletvekillerine güvenlik uyarısı Milletvekillerine güvenlik uyarısı

Başbakan Theresa May’in mil­letvekillerini “Brexit sürecini tı­kamakla” suçlamasının ardından, Avam Kamarasının Başkan Yardım­cısı Lindsay Hoyle de milletvekille­rine “Parlamento binasından yalnız ayrılmamaları” uyarısı yaptı.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter