English

Türki̇ye Turi̇zmi̇ Bi̇r Atılım Dönemi̇ne Gi̇rmi̇şti̇r

Türkiye’den WTM’e katılan tu­rizmciler temkinli başladıkları bu sezon kazançta olmasa da ağırlanan misafir sayısını tutturduklarını ve 2018 sezonunda 2015 rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi­ler. Turizmcilerin çoğu “Türkiye’de OHAL’in kalkmasının turizmi olumlu etkileyceği ortak görüşünde birleşti­ler.

WTM’de mikrofon uzattığımız tu­rizmcilerin yorumları şöyle:

EREN TURAN (Martı Hotels & Ma­rinas): 2017, 2016’ya kıyasla daha iyi geçtiğini söyleyebiliriz. İngiliz paza­rından ortaya çıkan açığı Ege ve Akde­niz hotelleri Rus pazarıyla doldurdu. Avrupa’dan gelen turist sayısı düştü. 2018’deki beklentimiz İngiltere paza­rından artış olması. Bu artış yalnız tur operatörleriyle değil online üze­rinden de olacağını öngörüyoruz. Al­man pazarında bir yükseliş bekliyo­ruz. OHAL’in kalkması durumunda turizm olumlu etkilenir çünkü OHAL nedeniyle Avrupada’ki sigorta şirket­leri Türkiye’de sigortaları kabul etmi­yorlar. Turistler Türkiye’ye geldikle­rinde sigortaları devre dışı kalıyor. OHAL nedeniyle turizmde bir düşüş oldu. Olağanüstü hal normalleştikce bu durum da düzelecektir…

EMRE TATAR (Ela): Antalya’da 2017 sezonu 2015’in iyi rakamlarına yakın gerçekleşti. Özellikle Rus pa­zarının 2015, 15 rakamlarını egale et­mesiyle birlikte 10 milyon seviyesine geldi. Fakat Almanya’nın oyunda ol­maması finansal anlamda bizi zorlu­yor. 2018’de beklentilerimiz özellikle İngiltere’den iyi fakat İngiltere’den gelecek turist sayısı 300-400 bin. Bu da Almanya’nın açığını kapatmaz. Almanya’nın oyuna dönmesi gere­kir. Biz 2018’de 2015 rakamlarını tu­rist sayısında yakalayacağımızı, gelir anlamında da yaklaşacağımızı umu­yorum. OHAL’in yurtdışını etkileyen durumundan daha çok yurt içindeki üst düzey bürokratlar rahatlatacak­tır. OHAL’in kalkması iç pazarı rahat­latacaktır.

MURAT ALPMAN (Rixos Hotels): 2017 yaraları kapatma anlamında güzel geçti. İstenilen doluluk oran­larına ulaşıldı ama kârlılık oranında hedeflere yaklaşılmadı. WTM’de Türkiye’ye ilgi olduğunu görüyoruz. Umarız 2018 iyi bir sezon olacak. OHAL’in turizmi direk etkilediğini düşünmüyorum. Fransa’da da OHAL süregidiyor.

ERDEM BAŞARIR (Vogue Hotel Bodrum): 2017’de 2015 rakamlarını yakaladığımız için iyi geçti. 2018’de beklentilerimiz daha iyi. WTM’de ha­vayı kokladık. Aldığımız veriler çok iyi. Hotellerimizle İngiliz pazarın­dan umduğumuzu bulacağız. Bod­rum’daki deprem ilk günlerinde et­kilese de çabuk geçti. Özellikle part­nerlerimizin yolcu taşımacılığında koltuk artırmaları da iyiye gidişi gösteriyor. OHAL kalkar kalkmaz tu­rizme olumlu etkisi olacağına inanı­yorum. Bize yansımasa da Avrupa’ya etkisi var. OHAL’in kalkması bize ya­rarlı olacaktır.

RAMAZAN BUDAK (Titanic): 2017 Bodrum için iyiydi. Hedefleri tuttur­duk. Bazı pazarlardan beklediğimizi alamadık. WTM’de 2018 beklentileri­mizde daha çok umutlandık. Burada çok olumlu bir hava esiyor. OHAL’in kalkması tabii ki turizmi olumlu de­ğiştirir.

ÖZCAN ŞİRİN (Cyristal Hotels): 2017 başlarda zor olsa da iyi geçti fa­kat kârlılık oranları düşüktü. Sezonu iyi kapattık. 2018’den çok umutluyuz. WTM verileri 2018’de çok büyük bir artışı gösteriyor. İngiltere pazarında çok ciddi bir artış var. Diğer pazarlar­dan da beklentimiz öyle. Tabii kont­rol edilebilir, istikrarlı bir artış olmalı. OHAL’in turizme etkisi araştırılmalı. Yabancılar Türkiye’nin hangi bölge­sinde neler olup bitiyor iyi biliyorlar. Bu açıdan OHAL’in direk bir etkisi ol­duğunu düşünmüyorum.

Ş. ŞADUN ALP (Aurum Hotels): 2016’da yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle turizmde ciddi bir geri­leme oldu. Özellikle Avrupa’dan ge­len turistler açısından hotellerimiz çok ciddi bir sıkıntı yaşadı.

Bundan dolayı da 2017’ye per­sonel sayısını azaltma, ikramları düşürme gibi temkinli yaklaştık. Görüldü ki 2017 bir öncekine gore daha iyi geçti. Herkesin bu se­zondan memnun olmasına karşın 2015’in hala gerisindeyiz. 2018’de İngiltere pazarında ciddi bir can­lanma ve Rus pazarındaki olumlu gelişmeler iyimserliğimizi artırıyor. Ne yazık ki AB ile yaşanan sıkıntılar Avrupa pazarını etkilemeyi sürdü­rüyor. Eğer AB ile sıkıntılar aşılırsa Avrupalı turistler de Türkiye’ye ge­lirse Yunanistan, İspanya ve Porte­kiz gibi ülkeleri tercih eden turist­ler yönünü Türkiye’ye çevirebilir. Her haliyle 2018 daha iyi geçebilir. OHAL kalkarsa tabiki turizm çok olumlu etkilenir. OHAL, ciddi an­lamda Dünyada ve Avrupada te­dirginlik yaratıyor.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter