English

Türki̇ye Turi̇zmi̇ Bi̇r Atılım Dönemi̇ne Gi̇rmi̇şti̇r

Türkiye’den WTM’e katılan tu­rizmciler temkinli başladıkları bu sezon kazançta olmasa da ağırlanan misafir sayısını tutturduklarını ve 2018 sezonunda 2015 rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi­ler. Turizmcilerin çoğu “Türkiye’de OHAL’in kalkmasının turizmi olumlu etkileyceği ortak görüşünde birleşti­ler.

WTM’de mikrofon uzattığımız tu­rizmcilerin yorumları şöyle:

EREN TURAN (Martı Hotels & Ma­rinas): 2017, 2016’ya kıyasla daha iyi geçtiğini söyleyebiliriz. İngiliz paza­rından ortaya çıkan açığı Ege ve Akde­niz hotelleri Rus pazarıyla doldurdu. Avrupa’dan gelen turist sayısı düştü. 2018’deki beklentimiz İngiltere paza­rından artış olması. Bu artış yalnız tur operatörleriyle değil online üze­rinden de olacağını öngörüyoruz. Al­man pazarında bir yükseliş bekliyo­ruz. OHAL’in kalkması durumunda turizm olumlu etkilenir çünkü OHAL nedeniyle Avrupada’ki sigorta şirket­leri Türkiye’de sigortaları kabul etmi­yorlar. Turistler Türkiye’ye geldikle­rinde sigortaları devre dışı kalıyor. OHAL nedeniyle turizmde bir düşüş oldu. Olağanüstü hal normalleştikce bu durum da düzelecektir…

EMRE TATAR (Ela): Antalya’da 2017 sezonu 2015’in iyi rakamlarına yakın gerçekleşti. Özellikle Rus pa­zarının 2015, 15 rakamlarını egale et­mesiyle birlikte 10 milyon seviyesine geldi. Fakat Almanya’nın oyunda ol­maması finansal anlamda bizi zorlu­yor. 2018’de beklentilerimiz özellikle İngiltere’den iyi fakat İngiltere’den gelecek turist sayısı 300-400 bin. Bu da Almanya’nın açığını kapatmaz. Almanya’nın oyuna dönmesi gere­kir. Biz 2018’de 2015 rakamlarını tu­rist sayısında yakalayacağımızı, gelir anlamında da yaklaşacağımızı umu­yorum. OHAL’in yurtdışını etkileyen durumundan daha çok yurt içindeki üst düzey bürokratlar rahatlatacak­tır. OHAL’in kalkması iç pazarı rahat­latacaktır.

MURAT ALPMAN (Rixos Hotels): 2017 yaraları kapatma anlamında güzel geçti. İstenilen doluluk oran­larına ulaşıldı ama kârlılık oranında hedeflere yaklaşılmadı. WTM’de Türkiye’ye ilgi olduğunu görüyoruz. Umarız 2018 iyi bir sezon olacak. OHAL’in turizmi direk etkilediğini düşünmüyorum. Fransa’da da OHAL süregidiyor.

ERDEM BAŞARIR (Vogue Hotel Bodrum): 2017’de 2015 rakamlarını yakaladığımız için iyi geçti. 2018’de beklentilerimiz daha iyi. WTM’de ha­vayı kokladık. Aldığımız veriler çok iyi. Hotellerimizle İngiliz pazarın­dan umduğumuzu bulacağız. Bod­rum’daki deprem ilk günlerinde et­kilese de çabuk geçti. Özellikle part­nerlerimizin yolcu taşımacılığında koltuk artırmaları da iyiye gidişi gösteriyor. OHAL kalkar kalkmaz tu­rizme olumlu etkisi olacağına inanı­yorum. Bize yansımasa da Avrupa’ya etkisi var. OHAL’in kalkması bize ya­rarlı olacaktır.

RAMAZAN BUDAK (Titanic): 2017 Bodrum için iyiydi. Hedefleri tuttur­duk. Bazı pazarlardan beklediğimizi alamadık. WTM’de 2018 beklentileri­mizde daha çok umutlandık. Burada çok olumlu bir hava esiyor. OHAL’in kalkması tabii ki turizmi olumlu de­ğiştirir.

ÖZCAN ŞİRİN (Cyristal Hotels): 2017 başlarda zor olsa da iyi geçti fa­kat kârlılık oranları düşüktü. Sezonu iyi kapattık. 2018’den çok umutluyuz. WTM verileri 2018’de çok büyük bir artışı gösteriyor. İngiltere pazarında çok ciddi bir artış var. Diğer pazarlar­dan da beklentimiz öyle. Tabii kont­rol edilebilir, istikrarlı bir artış olmalı. OHAL’in turizme etkisi araştırılmalı. Yabancılar Türkiye’nin hangi bölge­sinde neler olup bitiyor iyi biliyorlar. Bu açıdan OHAL’in direk bir etkisi ol­duğunu düşünmüyorum.

Ş. ŞADUN ALP (Aurum Hotels): 2016’da yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle turizmde ciddi bir geri­leme oldu. Özellikle Avrupa’dan ge­len turistler açısından hotellerimiz çok ciddi bir sıkıntı yaşadı.

Bundan dolayı da 2017’ye per­sonel sayısını azaltma, ikramları düşürme gibi temkinli yaklaştık. Görüldü ki 2017 bir öncekine gore daha iyi geçti. Herkesin bu se­zondan memnun olmasına karşın 2015’in hala gerisindeyiz. 2018’de İngiltere pazarında ciddi bir can­lanma ve Rus pazarındaki olumlu gelişmeler iyimserliğimizi artırıyor. Ne yazık ki AB ile yaşanan sıkıntılar Avrupa pazarını etkilemeyi sürdü­rüyor. Eğer AB ile sıkıntılar aşılırsa Avrupalı turistler de Türkiye’ye ge­lirse Yunanistan, İspanya ve Porte­kiz gibi ülkeleri tercih eden turist­ler yönünü Türkiye’ye çevirebilir. Her haliyle 2018 daha iyi geçebilir. OHAL kalkarsa tabiki turizm çok olumlu etkilenir. OHAL, ciddi an­lamda Dünyada ve Avrupada te­dirginlik yaratıyor.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Evde yemek yapmak giderek pahalılaşıyor Evde yemek yapmak giderek pahalılaşıyor

Balık, süt ürünleri, yağ ve sebze fi­yatlarının büyük oranda artmasıyla, Birleşik Krallık’ta gıda alışverişi yap­mak git gide pahalılaşmaya devam ediyor. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayınlanan resmi veriler, gıda fiyatlarının 2013 yılından bu yana görülen en büyük seviyede artarak, bir yıl öncesine göre yüzde 4.2 ora­nında yükseldiğini gösteriyor.

‘Theresa May Brexit tazminatını arttıracak’ ‘Theresa May Brexit tazminatını arttıracak’

Başbakan Theresa May, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında ticari ilişkilerin geleceğine yönelik, müzakerelerin aralık ayında başla­masını sağlamak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

İngiltere’de perakende satışları 2013’ten beri yıllık olarak ilk kez düştü İngiltere’de perakende satışları 2013’ten beri yıllık olarak ilk kez düştü

Giderek yükselmekte olan gıda fiyatları ve ekonomik belirsizlik­ler, Birleşik Krallık’taki tüketici­leri harcama konusunda daha dikkatli davranmaya itiyor.

Konut yapımını arttırmak için yeni plan devrede Konut yapımını arttırmak için yeni plan devrede

Hükümet tarafından geliştirilen yeni planlarla birlikte, konut der­neklerini borç alarak yeni ev inşaa­tına yatırım yapmaya teşvik etmek hedefleniyor.

Çocuklarımız Aldıkları Eği̇ti̇m İle Geleceğe Güvenle Yürüyor

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) haftasonu okulunda çocuklara ve gençlere yö­nelik çeşitli dallarda kurslar devam ediyor. Burada her biri kendi dalında uzman olan öğretmenler, gençlerimizi eğitim ile yukarı taşımak için canla başla çalışmaktalar.

Brexit AB’li işçi sayısını azaltmaya devam ediyor Brexit AB’li işçi sayısını azaltmaya devam ediyor

Geçen yıl yapılan Brexit refe­randumundan bu yana, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen işçiler Birleşik Krallık’ta işe girmekten vazgeçmeye başladı. Bu nedenle, ülke genelindeki şirketlerin uygun eleman bulma konusunda karşı­laştığı sorunlar git gide büyümeye devam ediyor.

‘Yaşama Ücreti’ ülke genelinde arttırıldı ‘Yaşama Ücreti’ ülke genelinde arttırıldı

Birleşik Krallık genelinde Ya­şama Ücreti’nin (Living Wgae) saat başına 8.75 sterline yükseltil­mesiyle, 150,000’den fazla işçinin maaşı enflasyon oranının üzerinde artış gösterdi.

‘Yurt dışında yaşamak zorunda kalan hiç bir vatandaşımız yalnız değil’

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Bölgesi (UETD UK) tarafından hazırlanan halk buluşmaları programlarına katılmak üzere gittiği İngiltere’de 3 farklı kentte Aksaraylı vatandaşlarla buluştu.

Brexit AB’li işçi sayısını azaltmaya devam ediyor

Geçen yıl yapılan Brexit refe­randumundan bu yana, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen işçiler Birleşik Krallık’ta işe girmekten vazgeçmeye başladı. Bu nedenle, ülke genelindeki şirketlerin uygun eleman bulma konusunda karşı­laştığı sorunlar git gide büyümeye devam ediyor.

‘Yaşama Ücreti’ ülke genelinde arttırıldı

Birleşik Krallık genelinde Ya­şama Ücreti’nin (Living Wgae) saat başına 8.75 sterline yükseltil­mesiyle, 150,000’den fazla işçinin maaşı enflasyon oranının üzerinde artış gösterdi.

‘Yurt dışında yaşamak zorunda kalan hiç bir vatandaşımız yalnız değil’

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Bölgesi (UETD UK) tarafından hazırlanan halk buluşmaları programlarına katılmak üzere gittiği İngiltere’de 3 farklı kentte Aksaraylı vatandaşlarla buluştu.

Brexit için altıncı tur süreci başladı

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin müza­kerelerin 6. turu Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı. Heyetler arası görüşmelerin iki gün süreceği Brüksel’deki müzakereleri, AB Komisyonu Brexit Başmüzakere­cisi Michel Barnier ve Brexit Bakanı David Davis himayelerindeki teknik ekipler sürdürüyor.

Sertab Erener 28 Ocak’ta Londra’da sahne alacak

Güçlü sesi ve etkileyici sahne per­formansıyla Sertab Erener, 28 Ocak ak­şamı O2 indigo’da dinleyicisiyle bulu­şuyor.

Özlem Çelik, İngiliz Operada sahne alacak

Londra’da ‘English National Opera’ ile ‘Formations’ adı altında sahnelene­cek ‘Mad King Suibhne’ Operasında Türk klarnet sanatçısı Özlem Çelik sahne alacak.

Aşk en güzel kusuruymuş hayatın!

Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç ve Cengiz Bozkurt’un pay­laştığı romantik komedi sinema filmi ‘Mutluluk Zamanı’ Londra’da sinema izleyicisiyle buluştu.

Londra’da Hüseyi̇n Kanatlı i̇le nostalji̇k yolculuk

Londra’da, Kıbrıs’ın yaşayan ef­sanesi, BRT tarihine altın harflerle adını yazdıran duayen Hüseyin Ka­natlı ile nostaljik yolculuk yapıldı.

Türki̇ye Ve KKTC World Travel Market London’da

Londra’da her yıl düzenlenen dünyanın en büyük ‘İkinci’ turizm fuarı World Travel Market (WTM), bu yıl 39’uncu kez kapılarını açtı. 8 Kasım’a kadar açık olacak WTM’de Türkiye ve KKTC güçlü bir şekilde temsil ediliyor.

İstanbul Meets London İki̇nci̇ Kez Açıldı

Londra’da yaşayan moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober`in himayeleri, Devrim Karabulut`un organizatörlüğü ve Gülce İlken`in sanat danışmanlığında düzenlenen sergi 5th Base Gallery`de açıldı.

Türki̇ye Turi̇zmi̇ Bi̇r Atılım Dönemi̇ne Gi̇rmi̇şti̇r

Dünya Turizm Fuarı’na (WTM) katılan Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin turizm hedefleriyle ilgili bilgi verdi. Kurtulmuş, “Geçtiğimiz
15 yıllık süre içerisinde turizm ile ilgili alt yapı çalışmalarını çok büyük oranda tamamlamış olan bir ülkeyiz.” dedi.

Derman Bi̇r Yıl İçi̇nde 4.428 Ki̇şi̇ye Sağlık Danışmanlığı Hi̇zmeti̇ Verdi̇

Derman Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Turan, “Geçen yıl 4.428 kişiye birebir doktorları ile olan randevularında sağlık danışmanlığı hizmeti verildi. Yaklaşık 800 kişiye de sosyal haklar danışmanlığı servisi verildi” dedi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter