English

‘Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi’nin tanıtımı yapıldı; Hükümetimiz sizi görüyor, duymaya, anlamaya açıktır

Londra’ya çeşitli temaslarda bu­lunmak için gelen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kud­ret Özersay, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC ile olan bağlarını güçlendirmeyi ve adaya dönüşlerini teşvik etmeyi amaç­layan “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi”nin lansmanını yaptı.

Yoğun Türk nüfusuna sahip Londra’nın kuzeyinde Grand Palace’da düzenlenen toplantıya, toplumun her kesiminden geniş bir katılım olurken, Dışişleri Ba­kanı Özersay, yurt dışındaki vatan­daşlarına bugüne kadar çok vaad­lerde bulunulduğunu ve mahcup olduklarını belirterek, özür diledi. Projede yer alan konuları tek tek açıklayan Başbakan Yardımcısı, as­kerlikten, Ercan’a direk uçuşa, ta­şınmaz mal alımında muafiyetten, gençleri adaya getirmeye kadar 13 başlıkta projeyi anlattı.

Özersay, projeyi hayata ge­çiremedikleri takdirde bir daha Londra’ya gelemeyeceğini söyledi. Yaklaşık 3 saat konuşan Özersay, sorulara verdiği cevaplarda da çok büyük bir kampanya ile yurt dışın­daki vatandaşlarına ulaşmaları ge­rektiğini, son yapılan elektrik zam­mının ise içindeki en büyük acı ol­duğunu söyledi.

KKTC Londra Temsilcisi Büyü­kelçi Zehra Başaran, bir önceki temsilci ve eylül ayında yeniden Londra’da aynı göreve gelecek olan Oya Tuncalı, Bakanlıktan Ta­nıtma Dairesi Müdürü Fatma De­mirel, müsteşar Güneş Onar, özel kalem müdürü Sonat Altuğ ile top­lantıya katılan Başbakan Yardım­cısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Yıllardır sürekli olarak azaldık, ‘yok oluyoruz’ dendi. Ancak bir türlü yurt dışına, dünyaya baka­madılar. Bu toplumun önemli bö­lümünün yurt dışında yaşadığını göremediler. Hükümetimiz sizi gö­rüyor, duymaya, anlamaya açıktır. Hükümetimiz adına bunu vurgula­maya geldim” diye sözlerine baş­ladı. Özersay, “Hükümeti temsi­len buradayım. Sizi önemsiyoruz, onun için aranızdayım. Hükümeti­mizi oluştururken yurt dışındaki vatandaşlarımızı öne çıkaracak politikayı uygulayacağız.

Sizin bir güç olduğunuzu gö­rerek göreve geldik. Son ziyare­timde zaman zaman yurt dışında yaşayan soydaşlarımız için söyle­nen ‘hariçten gazel okuyorlar’ de­nildiğine üzüldüm. Herkesin farklı nedenlerle buraya geldiğini uzun süre yurt dışında yaşadığım için biliyorum” diye devam etti.

Hükümet oluşturulurken, nü­fus politikasının, vatandaşlık poli­tikasının artık gözden geçirilmesi gerektiğinin net şekilde ortaya konduğunu anlatan Özersay, yurt dışında binlerce KKTC vatandaşı varken, kendi geleceğini KKTC’de görmeyen insanların değil, gerçek­ten geleceğini KKTC’de gören in­sanların ve yurt dışındaki vatan­daşların daha ön plana çıkacağı bir nüfus politikasını şekillendirmeye başladıklarını belirtti.

Özersay, projenin amaçların­dan birinin KKTC’de yaşayan Kıb­rıslı Türklerle yurt dışında yaşa­yan vatandaşlarla bağları güçlen­dirmek olduğunu anlattı.

İkinci olarak yurt dışı ile KKTC arasındaki gidiş gelişlerin artırıl­masını hedefleyen projenin diğer amaçları arasında KKTC’ye ya­pılan yatırımların artırılması; ül­keye dönüş yapmak isteyenlerin dönüşlerinin kolaylaştırılması ve Kıbrıs Türk kimliğinin yeni nesil­lere aktarılması ve kimliğe yönelik aidiyetin güçlü tutulması bulundu­ğunu aktardı.

Özersay, İngiltere’de yaşayan ve KKTC’ye hiç gitmemiş belirli sayıda gencin, her yıl bir defaya mahsus olmak üzere, KKTC’ye gi­debilmesi için uçak biletlerinin kar­şılanması yönünde bir yaklaşımları olduğunu kaydetti.

Kudret Özersay, yurt dışında ya­şayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’deki üniversitelerde eğitim görmelerini sağlamak için burs sağlanmasının da projeye dahil olduğunu anlattı.

Askerlikle ilgili yasalar konu­sunda bir bilgilendirme faaliye­tine ihtiyaç duyulduğunu belirten Özersay, ara statüde kalan ya da belirli nedenlerle mağdur olan va­tandaşlar konusunda gerekirse be­lirli sınırlar içerisinden af çıkarıl­masının da gündeme gelmesi ge­rektiğini anlattı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı

Oxford ve Exeter üniversite­lerinin yaptığı bir araştırmaya göre, nazik olmak ve nazik dü­şüncelere sahip olmak depresyo­nun önüne geçerken, daha kaliteli bir yaşam sürmede önemli bir rol oynuyor. Clinical Psychological Science dergisinde bulguları pay­laşılan araştırma, 135 katılımcının gözlemlenmesi ile sonuçlandı.

Karl Marx’ın mezarına ikinci kez saldırıya tepki

Karl Marx’ın Kuzey Londra Highgate Mezarlığı’ndaki anıt me­zarı iki haftada ikinci kez saldı­rıya uğraması EMEP ve DAY MER ile Britanya Komünist Partisi ve gençlik örgütü Britanya Komünist Gençlik Ligi tarafından mezarlıkta protesto edildi.

DERMAN: Kumar bağımlılarını suçlamayın, profesyonel anlamda destek almalarını sağlayın

DERMAN Genel Müdürü Nur­sel Taş ve Derman Ruh Sağlığı Servisi’nin sorumlusu Ufuk Genç kumar bağımlılığının toplumda açık­lanmayan fakat ciddi bir sorun ol­duğunu belirterek, bağımlıları ayıp­lamak yerine profesyonel yardım almalarının sağlanması gerektiğini söylediler.

İşçi Partisi’nden Corbyn karşıtı 7 vekil istifa etti İşçi Partisi’nden Corbyn karşıtı 7 vekil istifa etti

Milletvekilleri, istifa kararla­rına gerekçe olarak İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma stra­tejisi ve Yahudi düşmanlığıyla mücadele konusunda parti yöne­timiyle aralarındaki görüş ayrılık­larını gösterdi.

Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik

Vize ve Göçmenlik Hukuku uz­manı Av. Ahmet Emre Yüksel, İn­giltere vizeleriyle ilgili olarak bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “Türkiye’deki başvuru merkezle­rinde vize için istenen belgelerin asıllarının yerine taramaları alın­maya başladı. Böylece asıl belge­lerin kaybolma olasılığının önüne geçildi” dedi.

KTGBİ Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti; Türk okulları bizler için çok önemli

İngiltere’de doğup büyü­yen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen genç­lerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti.

Sala’nın köpeği hala bekliyor

Nantes’tan özel uçakla Cardiff’in yolunu tutan ve içinde Emiliano Sala’nın olduğu uçağın enkazına önceki gün ulaşılmıştı. Uçağı Manş Denizi’ne düşen futbolcu Emiliano Sala’yı sadece ailesi beklemiyor.

Dar iç çamaşırı giyen erkeklerin sperm sayıları azalıyor

Massachusetts General Hospital’da , 656 erkek üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, dar külot giyen erkeklerin hem sperm yoğunluğunun ve hem de total sperm sayılarının boksör külot gi­yenlere göre daha az olduğu ancak bu azalmaya rağmen sperm sayıla­rının çocuk sahibi olmak için ye­terli olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik

Vize ve Göçmenlik Hukuku uz­manı Av. Ahmet Emre Yüksel, İn­giltere vizeleriyle ilgili olarak bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “Türkiye’deki başvuru merkezle­rinde vize için istenen belgelerin asıllarının yerine taramaları alın­maya başladı. Böylece asıl belge­lerin kaybolma olasılığının önüne geçildi” dedi.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Alexandra Palace’a dair yeni park kuralları aileleri “uzaklaştırabilir”

Alexandra Palace’ın ziyaretçileri, tarihte ilk kez yeni park kuralları ile karşılaşabilirler.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Konsey Başkanı’nın evinde kitap tanıtımı

İngiltere Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, 28 Ocak Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs kökenli yazar Sonay Yakup Yakupsoy’un kitap tanıtımı için evinde resepsiyon verdi. Etkinliğe KKTC Eğitim ve Kültür Ataşemiz Gülgün Özçelik de katıldı.

Dua Lipa kafes elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu

Londra’da, müziğini bestelediği filmin galasına katılan şarkıcı Dua Lipa, kafesi andıran Armani imzalı elbisesi ile kırmızı halıda tüm bakışları üzerinde topladı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter