English

‘Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi’nin tanıtımı yapıldı; Hükümetimiz sizi görüyor, duymaya, anlamaya açıktır

Londra’ya çeşitli temaslarda bu­lunmak için gelen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kud­ret Özersay, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC ile olan bağlarını güçlendirmeyi ve adaya dönüşlerini teşvik etmeyi amaç­layan “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi”nin lansmanını yaptı.

Yoğun Türk nüfusuna sahip Londra’nın kuzeyinde Grand Palace’da düzenlenen toplantıya, toplumun her kesiminden geniş bir katılım olurken, Dışişleri Ba­kanı Özersay, yurt dışındaki vatan­daşlarına bugüne kadar çok vaad­lerde bulunulduğunu ve mahcup olduklarını belirterek, özür diledi. Projede yer alan konuları tek tek açıklayan Başbakan Yardımcısı, as­kerlikten, Ercan’a direk uçuşa, ta­şınmaz mal alımında muafiyetten, gençleri adaya getirmeye kadar 13 başlıkta projeyi anlattı.

Özersay, projeyi hayata ge­çiremedikleri takdirde bir daha Londra’ya gelemeyeceğini söyledi. Yaklaşık 3 saat konuşan Özersay, sorulara verdiği cevaplarda da çok büyük bir kampanya ile yurt dışın­daki vatandaşlarına ulaşmaları ge­rektiğini, son yapılan elektrik zam­mının ise içindeki en büyük acı ol­duğunu söyledi.

KKTC Londra Temsilcisi Büyü­kelçi Zehra Başaran, bir önceki temsilci ve eylül ayında yeniden Londra’da aynı göreve gelecek olan Oya Tuncalı, Bakanlıktan Ta­nıtma Dairesi Müdürü Fatma De­mirel, müsteşar Güneş Onar, özel kalem müdürü Sonat Altuğ ile top­lantıya katılan Başbakan Yardım­cısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Yıllardır sürekli olarak azaldık, ‘yok oluyoruz’ dendi. Ancak bir türlü yurt dışına, dünyaya baka­madılar. Bu toplumun önemli bö­lümünün yurt dışında yaşadığını göremediler. Hükümetimiz sizi gö­rüyor, duymaya, anlamaya açıktır. Hükümetimiz adına bunu vurgula­maya geldim” diye sözlerine baş­ladı. Özersay, “Hükümeti temsi­len buradayım. Sizi önemsiyoruz, onun için aranızdayım. Hükümeti­mizi oluştururken yurt dışındaki vatandaşlarımızı öne çıkaracak politikayı uygulayacağız.

Sizin bir güç olduğunuzu gö­rerek göreve geldik. Son ziyare­timde zaman zaman yurt dışında yaşayan soydaşlarımız için söyle­nen ‘hariçten gazel okuyorlar’ de­nildiğine üzüldüm. Herkesin farklı nedenlerle buraya geldiğini uzun süre yurt dışında yaşadığım için biliyorum” diye devam etti.

Hükümet oluşturulurken, nü­fus politikasının, vatandaşlık poli­tikasının artık gözden geçirilmesi gerektiğinin net şekilde ortaya konduğunu anlatan Özersay, yurt dışında binlerce KKTC vatandaşı varken, kendi geleceğini KKTC’de görmeyen insanların değil, gerçek­ten geleceğini KKTC’de gören in­sanların ve yurt dışındaki vatan­daşların daha ön plana çıkacağı bir nüfus politikasını şekillendirmeye başladıklarını belirtti.

Özersay, projenin amaçların­dan birinin KKTC’de yaşayan Kıb­rıslı Türklerle yurt dışında yaşa­yan vatandaşlarla bağları güçlen­dirmek olduğunu anlattı.

İkinci olarak yurt dışı ile KKTC arasındaki gidiş gelişlerin artırıl­masını hedefleyen projenin diğer amaçları arasında KKTC’ye ya­pılan yatırımların artırılması; ül­keye dönüş yapmak isteyenlerin dönüşlerinin kolaylaştırılması ve Kıbrıs Türk kimliğinin yeni nesil­lere aktarılması ve kimliğe yönelik aidiyetin güçlü tutulması bulundu­ğunu aktardı.

Özersay, İngiltere’de yaşayan ve KKTC’ye hiç gitmemiş belirli sayıda gencin, her yıl bir defaya mahsus olmak üzere, KKTC’ye gi­debilmesi için uçak biletlerinin kar­şılanması yönünde bir yaklaşımları olduğunu kaydetti.

Kudret Özersay, yurt dışında ya­şayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’deki üniversitelerde eğitim görmelerini sağlamak için burs sağlanmasının da projeye dahil olduğunu anlattı.

Askerlikle ilgili yasalar konu­sunda bir bilgilendirme faaliye­tine ihtiyaç duyulduğunu belirten Özersay, ara statüde kalan ya da belirli nedenlerle mağdur olan va­tandaşlar konusunda gerekirse be­lirli sınırlar içerisinden af çıkarıl­masının da gündeme gelmesi ge­rektiğini anlattı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

“Ankara Antlaşmalı” mağdurlardan Home Office’e i̇htarname

Süresiz oturum izni koşullarını bir gecede değiştirmesine karşı çıkan Ankara Anlaşmalılar, haklarını koruma amacıyla İçişleri Bakanlığı’na ikinci ve son ihtarnameyi gönderdi.

Londralı Ezo Sarıcı İzmi̇r’de fi̇nal konseri̇ verdi̇

Londra’da küçük yaşlardan beri elde ettiği başarı ve saygın konser salonlarında vermiş olduğu kon­serlerle müzikseverlerin yakın­dan tanıdığı Ezo Sarıcı (16), usta­lık kursu kapsamında

Boris Johnson’a seçi̇m bölgesi̇nde protesto; Peçeyi̇ deği̇l, Boris’i̇ yasakla

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, peçeli kadınlar hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle seçim bölgesinde protesto edildi. Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson’ın Londra’nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge’deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Camden Town; Baba Zula’yı ağırladı

Türk psikedelik müziğinin ken­dine has ekiplerinden Baba Zula, Londra’da dinleyicisiyle buluştu.

Manga Londra’da hayranlarıyla buluşuyor

Manga konserleri her zaman capcanlı, kıpır kıpır havasıyla hayranlarına bir şölen yaşatmaya devam ediyor. Başarılı rock grubu Manga, sevilen şarkılarıyla 9 yıl aradan sonra bu kez Londra’daki sevenleriyle buluşuyor.

Paris Hilton KKTC’de Li̇mak Cyprus Deluxe Hotel’de parti̇ verdi̇

Amerikalı ünlü model Paris Hil­ton, Platinum Rush European 2018 Avrupa turnesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Limak Cyprus Deluxe Hotel’de DJ per­formansı sergiledi.

Ayı Paddington bu yıl 60’ıncı yaşını kutluyor

İngiliz kültürünün sevilen fi­gürü yeni yaşını özel tasarım ma­deni paralarla kutluyor. İlk kez A Bear Called Padding­ton kitabıyla 13 Ekim 1958’de ki­tapseverlerle buluşan ve aradan geçen yılda

Camden Town; Baba Zula’yı ağırladı

Türk psikedelik müziğinin ken­dine has ekiplerinden Baba Zula, Londra’da dinleyicisiyle buluştu.

Anadolu Kültür Festi̇vali̇ bu yıl 3 gün sürecek

Süleymaniye Kültür Merkezi ve Anadolu Toplum Derneği (ACA) tarafından düzenlenen ve bu yıl 12. yapılacak “Anadolu Kültür Festivali” 29- 30 Eylül ve 1 Ekim tarihinde halkla buluşacak.

“Ankara Antlaşmalı” mağdurlardan Home Office’e i̇htarname

Süresiz oturum izni koşullarını bir gecede değiştirmesine karşı çıkan Ankara Anlaşmalılar, haklarını koruma amacıyla İçişleri Bakanlığı’na ikinci ve son ihtarnameyi gönderdi.

Boris Johnson’a seçi̇m bölgesi̇nde protesto; Peçeyi̇ deği̇l, Boris’i̇ yasakla

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, peçeli kadınlar hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle seçim bölgesinde protesto edildi. Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson’ın Londra’nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge’deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter