English

Embargoed ! raporu Maraş’ı açmanın zamanı geldi

On yıllardır süren Kıbrıs Sorunu’nu sona erdirmek ve gelecekte yeni çatışmaların oluşmasını engellemek için,toprak ve mülkiyet konusunda gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritasının mevcut olması şarttır

.Londra merkezli insan hakları grubu Embargoed ! tarafından hazırlanan detaylı mülkiyet çalışması buna işaret ediyor. Yeni yayınlanan kapsamlırapor, Birleşmiş Milletler’in CransMontana’daki Kıbrıs Görüşmeleri’ndekisiyasi çıkmaza son vermeye yönelik çabalarının başarısızlığa uğraması ardından ve 15 Temmuz 1974’teki Yunandarbesi ve Türkiye müdahalesindensonrasında Mağusa’daki Maraş bölgesinin “hayalet kent” haline gelmesinin43.Yıldönümünde geliyor.Embargoed! aynı zamanda, her iki tarafın da AİHM’nin Demopoulos kararınauygun olarak yerel çözümleri güçlendirmesini ve dolayısıyla, bazıları mülkiyetinden 50 yıldan fazla süreyle yoksunbırakılmış olan mültecilerin yasal haklarının en kısa zamanda ele alınmasınıöneriyor.

Rapor, Kuzey Kıbrıs’taki Britanyalıların ve Britanya’daki Kıbrıslı Türk mülksahiplerinin görüşlerinin Kıbrıs Görüşmelerinde dikkate alınmaması şikayetlerinin üzerine hazırlandı. Bu iki toplumdan pek az kişinin oy kullanma hakkıolmasına rağmen, mülkiyet, bölgeseldüzenlemeler ve vatandaşlık kriterlerine ilişkin kararlar bu fertlerin üzerindebüyük ve kalıcı bir etkisi olacaktır. Embargoed!, Britan yalı Kıbrıs mülk paydaşlarla birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi ve aynı zamanda, siyasi gelişmelerle ilgili bulunan belgeleri inceledive bunları raporlarına yansıttı. “KıbrısMülkiyet yolu ve Siyasi BarikatlardanKurtuluş – Bir Britanya Perspektifi” başlıklı rapor, Kıbrıs’taki arazi mülkiyeti vetopraklarla ilgili gerçeklere ve istatistiklere yer veriyor ve yarım asrı aşkın birsüredir çözülemeyen bir anlaşmazlığınkökenlerini ve altında yatan farklılıklarıkapsıyor.Rapor, aynı zamanda görüşmelerde iki önemli bölge olan Omorfo/ Güzelyurt veVaroşa / Maraş’ı da inceliyor. Kıbrıslı Rumlar, Güzelyurt’ungeri iadesini talep ediyor ve eğer bugerçekleşirse, çoğunluğu Güney’dengelen mülteciler olan 30.000 KıbrıslıTürk tekrar yerlerinden edilmiş olacak.Rapor bu tür zorunlu toplu tahliyelerinve mülke duygusal bağlılığın, AİHM’ninDemopoulos kararına aykırı olduğunuöne sürüyor.

Toprak ayarlamaları için bir diğerönemli bölge olan Varoşa / Maraş’ınyalnızca Kıbrıslı Rumlara ait olduğudüşünülür. Oysa Evkaf’ın, Maraş’ın %90’ının tapu senedine sahip olduğunu iddia ediliyor. Raporda ayrıca,Evkaf’ın, ada topraklarının genelinin %20’sinden fazlasına sahip olduğuöne sürüyor. Evkaf mallarının, ‘geri alınamaz, kalıcı ve devredilemez’ olan tapuları, uluslararası anlaşmalar ve diğerkanıtlara dayanıyor. Rapor, 43 yıldır boşbırakılarak bir “hayalet kasaba”ya dönüştürülen Maraş’ın bu şekilde kimseyefaydası olmayacağını belirtiyor ve beldenin Kıbrıs’ın hem Türk hem de Rumtopluluklarının ihtiyaçlarını karşılamaküzere açılması gerektiğini öneriyor.Raporda, mülkiyetin adada çok sayıda kişiyi etkileyecek en büyük yegânesorun olduğu hakkındaki kaygıların altıçiziliyor: Tahmini 210.000 yerinden edilmiş kişi ve onların mirasçıları ve benzersayıdaki şu andaki sahipler ve onlarınmirasçıları.

Ölçeğin büyüklüğü, mülkleri çözüme kavuşturma girişiminde bulunmak için tek tek görülecek davalarınsonuçlanmasının onlarca yıl süreceğianlamına gelmesinin yanı sıra raporuyazanlar, “silahlı çatışmayı kolayca yeniden ateşleyebilecek topluluklar arasıgerginliklerin ortaya çıkma ihtimalininde yüksek” olduğunu söylüyor.Bu korku aynı zamanda, GüneyKıbrıs’ta çoğunluğu ELAM üyeleri tarafından gerçekleştirilen ve artmaktaolan nefret suçlarıyla da destekleniyor. Raporda, şu anda Kıbrıs RumParlamentosu’nda temsil edilen ırkçıELAM Partisi’nin, KKTC eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da dahilolmak üzereKıbrıslı Türklere yönelikşiddetli saldırılarda bulunduğu da belirtiliyor. Bu durum, iki bölgeliliğin, toplumlar arasında sıkı bir güven ortamıoluşturulana kadar devam etmesininzorunluluğunu ortaya koyuyor.

Embargoed! Başkanı Fahri Zihni,raporun tanıtımında şunları söyledi:“Mülkiyet yönetimi ile ilgili son öneriler, tatmin edici olmaktan uzak. Yeni biranlaşmanın başlangıcında yüz binlerceinsanı birbirine düşürmek bir çılgınlıktır. Önerilerimiz, yeni bir anlaşmanın ilkgününden itibaren kimin neyin sahibiolduğunu gösteren yasal bir kesinlikyaratmayı arzuluyor.”Zihni sözlerine şunları da ekledi:“Maraş’ı boş bırakmak yerine her ikitoplumun da kullanımına açmanın artık zamanı geldi. Kapsamlı bir çözümbulmanın imkânsız olduğunu tekrargördük, fakat Kıbrıs halkına, özelliklede haksız ambargolarla arka plana itilen Kıbrıslı Türklere barış ve refah getirmek için aşamalı bir yaklaşımı hiçbir şeyengelleyemez.

Önerilerimiz, Kıbrıs’tak itüm insanlar için adil, hızlı ve gerçekçi bir çözüm sunmakla birlikte aynı zamanda sağlam yasal dayanaklarla destekleniyor.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Sevi̇mli̇ ayı i̇le dans

Çocuk edebiyatının önemli karakterlerinden Paddington Ayısı, ara sıra Londra’nın meşhur istasyonlarından Paddington’da tüm
şirinliğiyle ortaya çıkıyor.

Çok tatlı bi̇r hi̇kaye “i̇lk öpücük” cineworld wood green’de

Murat Yıldırım ve Özge Gürel’in başrolünü paylaştığı, ‘İlk Öpücük’ filmi 20 Ekim’de Londra’da vizyona girdi. Cineworld Wood Green sinemasında izleyicisiyle buluşan İlk Öpücük’ün yönetmenliğini Murat Onbul üstlendi.

İki̇nci̇ Jenerasyonda iİnti̇hara Teşebbüs Oranı Yüksek

Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumlarında intihar oranının, sebeplerinin ve çözüm önerilerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Panele; Dr. Cemal Kavasoğulları, Dr. Erminia Colucci, Milletvekili Heidi Alexander, Araştırma Görevlisi Özlem Eylem, Derman Genel
Başkanı Nursel Taş ve Eğitimci Ertanç Hidayettin katıldı.

BAF’ın Genel Merkezi̇ 29 Eki̇m’de açılıyor

Avrupa’daki Alevi kurumları arasında en geniş yerleşkeye sahip Britanya Alevi Federasyonu, Enfield bölgesinin Edmonton semtindeki 50 bin metrekare alan üzerindeki ‘Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’ için açılış töreni düzenliyor.

Düşük mortgage faizi dönemi sona eriyor Düşük mortgage faizi dönemi sona eriyor

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan geçen haftalarda yapılan açık­lamalar sonrasında, temel faiz ora­nının yakın zamanda yükseleceğine dair beklentiler arttı.

Kurtlar Vadisi Vatan Londra’da vizyona girdi

Serdar Akar’ın yönetmenliğini yaptığı; Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Ertuğrul Şakar, Yücel Erten ve Ne­zih Işıtan’ın başrollerinde yer aldığı “Kurtlar Vadisi Vatan” izleyici ile bu­luşacak.

Gaz ve elektrik fiyatlarındaki kesinti erkene alınabilir Gaz ve elektrik fiyatlarındaki kesinti erkene alınabilir

Başbakan Theresa May, Çar­şamba günü enerji fiyatlarındaki ke­sinti planlarını tekrardan gündeme getirdi.Hükümet, tüketicilerin finansal açıdan daha erken rahatlayabilmesi için, enerji düzenleyici kurum olan Ofgem’den enerji fiyatlarındaki ke­sintinin bu kış yapılmasını istiyor.

Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı

Birleşik Krallık’taki konut pi­yasasında satışa sunulan ev sa­yısının yetersizliği ve istihdam seviyesinin artmasıyla, ev fiyat­larındaki artışlar da hızlanmaya başladı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, Birleşik Krallık ge­nelindeki ev fiyatlarında görülen yıllık artış eylül ayında yüzde 4 oranında oldu.

Sürüş sınavlarında değişikliğe gidiliyor

İngiltere, İskoçya ve Galler’de ya­pılan sürüş ehliyeti sınavlarının 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren de­ğişeceği açıklandı.Yapılan yeni değişikliklerle bera­ber sürücülerin, sınavın bağımsız sürüş kısmında artık navigasyon cihazlarıyla yönlendirileceği be­lirtiliyor.Bunun yanında sınavdaki bağımsız sürüş zamanı 20 dakikaya çıkacak ve geri manevralar ve sürüş esnasında araç güvenlik sorusunu cevaplama kısımları da değişecek.

Başbakan May şirketlere Brexit güvencesi verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May; GlaxoSmithKline, Vodafone, HSBC ve başka büyük şirketlerin yet­kilileriyle bir görüşme gerçekleşti­rerek, ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışından sonra kesinlikle iki yıllık bir geçiş süresi olacağını söyledi.

‘Ülkede bir milyonu aşkın yasa dışı göçmen var’

Hükümetin yıllardır inkar et­mesine rağmen, kıdemli bir yet ­kili Birleşik Krallık’ta yıllardır çok sayıda yasa dışı göçmen yaşadığını itiraf etti.Eski bir İçişleri Bakanlığı ida­recisi tarafından yapılan açıkla­mada, Birleşik Krallık’ta bir mil­yondan fazla yasadışı göçmen bulunduğu belirtildi.

Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı

Birleşik Krallık’taki konut pi­yasasında satışa sunulan ev sa­yısının yetersizliği ve istihdam seviyesinin artmasıyla, ev fiyat­larındaki artışlar da hızlanmaya başladı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, Birleşik Krallık ge­nelindeki ev fiyatlarında görülen yıllık artış eylül ayında yüzde 4 oranında oldu.

Levent Üzümcü anlatılan seni̇n hi̇kayendi̇r Londra’da

Cengiz Toroman’ın yazıp yönettiği Levent Üzümcü’nün oynadığı “Anlatılan Senin Hikayendir” adlı müzikli oyun 5 Kasım’da Islington Assembly Hall’da izleyicisiyle buluşuyor.

Yunus emre ensti̇tüsü’nde yeni̇ dönem kursları başladı

Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kül­türünü ve sanatını çeşitli etkinlik­lerle tanıtmaya devam ediyor. Ens­titünün Londra Merkezi bu sene de bir çok kurs seçenekleriyle yaban­cıların ve Türklerin buluşma nok­tası olacak.

‘Rubens’in 400 yıldır kayıp tablosu İskoçya’da bulundu

Barok dönemin en önemli temsilcilerinden olan Flaman ressam Peter Paul Rubens’in 400 yıldır kayıp olan eserinin, İskoçya daki Glasgow Müzesi’nde kopya sanılarak sergilendiği ortaya çıktı.

Yeni̇ ki̇tabı ‘Untouchable’ 450 bi̇n sattı

Kıbrıs kökenli best seller yazarı Sibel Hodge’un kitabı Untouchable Avusturya, ABD ve Kanada’da 450 bin satarak bir rekora koşuyor. Ya­zarın korku kitabı Beneath The Sur­face de piyasaya yeni çıktı…

Ceftus 6. Yılını Başarı Ödülleri̇yle Kutladı

CEFTUS 6 Toplumsal Başarı Ödülleri Galası 8 Ekim gecesi Westminster Park Plaza Hotel’de düzenlendi Ödül gecesi; siyaset ve iş dünyasından 700’den fazla misafirle yoğun katılımla gerçekleşti.

Vatandaşlarımızın Türki̇ye’deki̇ Mal Varlıkları İncelenmeyecek

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, ‘sosyal yardım alanların Türkiye’deki mal varlıklarının araştırılacaği’ yönünde basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Çınar, “Vatandaşlarımızın Türkiye’de mal varlıkları hakkındaki İngiltere tarafından başkonsolosluğumuza bilgi verilmesi söz konusu değil. Zaten bu konuda başkonsolosluğa ulaşmış bir başvuru yok” dedi.

Tugay Hurman; Aşure Bi̇rli̇k Ve Beraberli̇ği̇n En Güzel Örneği̇

Londra’da geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı İngiltere Alevi Kültür Kültür Merkezi ve Cemevi’nin (İAKM- Cemevi) Wood Green’deki yeni binasında gerçekleştirildi.

Tübi̇tak Londra’da nature jobs kari̇yer fuarı’nda

TÜBİTAK temsilcileri, “Hedef Türkiye” girişimi kapsamında Londra’da düzenlenen NatureJobs Kariyer etkinliğinde kurumun proje, eğitim ve kariyer imkanlarını tanıtmak amacıyla tanıtım masası açtı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter