English

Kıbrıs’ta federal devlete doğru adım

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anasta­siadis, Kıbrıs adasında her iki top­lumun da yararına olacak güven yaratıcı önlemler konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Elektrik şebekelerinin kalıcı bağ­lantısının sağlanması ve cep telefon­larının adanın her iki tarafında da kullanılabilmesi konularında, taraf­ların anlaşmaya vardığı açıklandı.

Akıncı tarafından yapılan açık­lamalara göre, elektrik şebekeleri­nin bağlantısının kalıcı olarak sağ­lanması durumunda, ani sistem veya şebeke çökmesi gibi sorunlar yaşanmayacak ve herhangi bir ta­rafta kesinti meydana gelmesi ha­linde diğer taraftan beslenebilme imkanı olacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile gerçek­leştirdiği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin iki bölümde gerçek­leştiğini ifade eden Akıncı, ilk bö­lümde güven yaratıcı önlemlerle il­gili önceden uzlaşma sağlanan ko­nuların hayata geçirilmesi ve bazı yeni unsurlar üzerinde mutabakat aradıklarını belirtti.

Akıncı, görüşmenin ikinci bölü­münde ise Anastasiadis ile desantra­lizasyon konusu üzerinde görüş alış­verişinde bulunduklarını kaydetti.

Elektrik şebekelerinin kalıcı bağ­lantısı konusunda herhangi bir pü­rüz kalmadığını söyleyen Akıncı, bunun her iki tarafa da ciddi avan­tajlar getireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu ko­nuda artık geçici anlaşmalar yapa­rak, bir tarafın diğer tarafa elektrik satması gibi düzenlemelere gerek kal­madığını, ciddi bir arıza halinde ve süreklilik gerektiren durumlarda ti­cari anlaşma yapılacağını dile getirdi.

Bunun yanında, cep telefonları­nın adanın her iki tarafında da kul­lanılabilir hale gelmesi konusunda da mutabakata varıldığı belirtiliyor.

Varılan mutabakatla, her iki ta­rafın operatörlerinin de Avrupa ko­nuşlu bir merkez ile ayrı ayrı anlaşmalar yapacağı ve iki tarafta da cep telefonlarıyla iletişimin bu merkez üzerinden mümkün olacağı kaydedildi.

Görüşmede gündeme gelen bir diğer konu da adanın tamamen ma­yınlardan temizlenmesi oldu.

Akıncı, mayınlarla ilgili konuda da mutabakata varıldığını, her iki taraftan da dokuzar mayın tarla­sının temizlenmesi ile ilgili askeri yetkililerin çalışmasına karar veril­diğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, iyi niyet jesti olarak, 1974 yılından sonra ku­zeyde muhafaza altına alınan Rum ressamlara ait eserleri sahiplerine iade edeceklerini kaydetti.

Buna karşılık, Anastasiadis’in de bir jest yaparak, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nda 1963 öncesinde kayıtları bulunan Kıbrıslı Türk sa­natçılara ait kayıtları ileteceklerini söylediği belirtildi.

Akıncı, desantralizasyon konu­sunda yapılan görüş alışverişiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

“Anastasiadis, merkezdeki yet­kilerin hangilerinin ilkesel anlamda hangilerinin merkezde kalması ge­rektiği konusunda düşüncelerini söyledi. Ama o yetkilerin tümü üzerinde ayrıntılı, somut olarak kanatlara verilsin şeklinde bir ça­lışma yine eksik kaldı. Anastasiadis bu konudaki çalışmalarını daha da sürdüreceğini söylüyor. Biz de bu çalışmaları gelecekte de değerlen­direbileceğimizi düşünüyoruz.

“Bir konunun altını yeniden çizmekte fayda görüyorum. Yan­lış anlamalara meydan vermemek bakımından. Ne kadar daraltılırsa daraltılsın merkezdeki yetkiler, bir miktar yetki kalacak. O miktar yet­kinin nasıl kullanılabileceği önemli olmaya devam edecektir.

“Siyasi eşitlik de bu noktada önem arz ediyor. Geriye kalacak yetkiler, merkezin elinde bulundu­racağı yetkiler ne kadar dar olursa olsun, orada kararların nasıl üreti­leceği meselesidir. Siyasi eşitlik, ka­rarlara etkin katılım, o konuda da kendini göstermektedir. Bu alanlar­daki tarafların pozisyonu aynı şe­kilde devam ediyor.”

Akıncı, Anastasiadis ile yeniden bir araya gelme olasılıkları bulun­duğunu kaydetti.

Görüşmenin gayrı resmi bir bu­luşma olduğuna işaret eden Akıncı, desantralizasyon konusu ile ilgili resmi bir görüşme başladığının söy­lenemeyeceğini ifade etti.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

May’in üzerindeki baskı Brexit istifalarıyla artıyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sürecinde yeni bir anlaş­mayı parlamentoda oylamaya sun­maya çalışan Başbakan Theresa May üzerindeki istifa baskılarının arttığı ifade ediliyor. İngiltere basınında May’in yeni Brexit planını parlamen­toya sunamadan istifasını açıklamak zorunda kalabileceğini yazıyor.

Enerji fiyatları enflasyonu tetikledi

İngiltere’de elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış enflasyonu yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Ersin Tatar, KKTC’de Başbakanlık görevini devraldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi­nin (HP) koalisyon hükümeti ku­rulması için anlaşmaya varması­nın ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan başbakan­lık görevini devraldı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Avrupa’da emeklilik sistemi değişti!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ikincisini yayımladığı, “Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik” kitabı, Türkiye’de gündeme gelmesi beklenen tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışmalara da ışık tutuyor.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

On dükkandan biri boş

Yüksek vergiler ve online rekabet nedeniyle binlerce dükkan kapanıyor

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Samaia Trio: Geleneksel müziğin akıcı ve sürekli değiştiğine inanıyoruz

Geçtiğimiz günlerde bir dizi konser ve etkinlik kapsamında İngiltere turu gerçekleştiren üç müzisyen kadından oluşan Samaia Trio, olağanüstü performansları ile dinleyicileri büyülediler. 2017 yılında kurulan ve 2018 yılında ilk albümlerini çıkaran grubun üyelerine, Samaia Trio’ya dair merak ettiklerimizi sorduk.

Soho’da İngiliz kültürü modern dinamiklerle hayat buluyor

Londra West End, yapısı gereği birçok kültürün evi olmasından ötürü, kimi zaman özellikle turistlerin sıklıkla aradığı “salt İngiliz” kültürünü kimi zaman tam anlamıyla temsil edemiyor, desek aslında yalan olur.

“River Stage” ve Southbank yazı getiriyor

National Theatre Square, geçtiğimiz sene de Londra ile buluşturduğu açık hava prodüksiyonu River Stage ile Londra’nın en ünlü performans sanatçılarını, müzisyenlerini ve şairlerini bir araya getiren renkli bir festivale hazırlanıyor.

Dalston Çocuk Festivali Başlıyor

25 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Cumartesi olmak üzere iki güne yayılacak Dalston Çocuk Festivali, tiyatrolardan kukla gösterilerine, animasyonlardan birbirinden zevkli oyunlara Dalston’un birbirinden farklı köşelerinde çocuklara unutamayacakları bir eğlence deneyimi sunacak.

Designed by: Olay Gazeter