English

Kıbrıs’ta federal devlete doğru adım

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anasta­siadis, Kıbrıs adasında her iki top­lumun da yararına olacak güven yaratıcı önlemler konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Elektrik şebekelerinin kalıcı bağ­lantısının sağlanması ve cep telefon­larının adanın her iki tarafında da kullanılabilmesi konularında, taraf­ların anlaşmaya vardığı açıklandı.

Akıncı tarafından yapılan açık­lamalara göre, elektrik şebekeleri­nin bağlantısının kalıcı olarak sağ­lanması durumunda, ani sistem veya şebeke çökmesi gibi sorunlar yaşanmayacak ve herhangi bir ta­rafta kesinti meydana gelmesi ha­linde diğer taraftan beslenebilme imkanı olacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile gerçek­leştirdiği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin iki bölümde gerçek­leştiğini ifade eden Akıncı, ilk bö­lümde güven yaratıcı önlemlerle il­gili önceden uzlaşma sağlanan ko­nuların hayata geçirilmesi ve bazı yeni unsurlar üzerinde mutabakat aradıklarını belirtti.

Akıncı, görüşmenin ikinci bölü­münde ise Anastasiadis ile desantra­lizasyon konusu üzerinde görüş alış­verişinde bulunduklarını kaydetti.

Elektrik şebekelerinin kalıcı bağ­lantısı konusunda herhangi bir pü­rüz kalmadığını söyleyen Akıncı, bunun her iki tarafa da ciddi avan­tajlar getireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu ko­nuda artık geçici anlaşmalar yapa­rak, bir tarafın diğer tarafa elektrik satması gibi düzenlemelere gerek kal­madığını, ciddi bir arıza halinde ve süreklilik gerektiren durumlarda ti­cari anlaşma yapılacağını dile getirdi.

Bunun yanında, cep telefonları­nın adanın her iki tarafında da kul­lanılabilir hale gelmesi konusunda da mutabakata varıldığı belirtiliyor.

Varılan mutabakatla, her iki ta­rafın operatörlerinin de Avrupa ko­nuşlu bir merkez ile ayrı ayrı anlaşmalar yapacağı ve iki tarafta da cep telefonlarıyla iletişimin bu merkez üzerinden mümkün olacağı kaydedildi.

Görüşmede gündeme gelen bir diğer konu da adanın tamamen ma­yınlardan temizlenmesi oldu.

Akıncı, mayınlarla ilgili konuda da mutabakata varıldığını, her iki taraftan da dokuzar mayın tarla­sının temizlenmesi ile ilgili askeri yetkililerin çalışmasına karar veril­diğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, iyi niyet jesti olarak, 1974 yılından sonra ku­zeyde muhafaza altına alınan Rum ressamlara ait eserleri sahiplerine iade edeceklerini kaydetti.

Buna karşılık, Anastasiadis’in de bir jest yaparak, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nda 1963 öncesinde kayıtları bulunan Kıbrıslı Türk sa­natçılara ait kayıtları ileteceklerini söylediği belirtildi.

Akıncı, desantralizasyon konu­sunda yapılan görüş alışverişiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

“Anastasiadis, merkezdeki yet­kilerin hangilerinin ilkesel anlamda hangilerinin merkezde kalması ge­rektiği konusunda düşüncelerini söyledi. Ama o yetkilerin tümü üzerinde ayrıntılı, somut olarak kanatlara verilsin şeklinde bir ça­lışma yine eksik kaldı. Anastasiadis bu konudaki çalışmalarını daha da sürdüreceğini söylüyor. Biz de bu çalışmaları gelecekte de değerlen­direbileceğimizi düşünüyoruz.

“Bir konunun altını yeniden çizmekte fayda görüyorum. Yan­lış anlamalara meydan vermemek bakımından. Ne kadar daraltılırsa daraltılsın merkezdeki yetkiler, bir miktar yetki kalacak. O miktar yet­kinin nasıl kullanılabileceği önemli olmaya devam edecektir.

“Siyasi eşitlik de bu noktada önem arz ediyor. Geriye kalacak yetkiler, merkezin elinde bulundu­racağı yetkiler ne kadar dar olursa olsun, orada kararların nasıl üreti­leceği meselesidir. Siyasi eşitlik, ka­rarlara etkin katılım, o konuda da kendini göstermektedir. Bu alanlar­daki tarafların pozisyonu aynı şe­kilde devam ediyor.”

Akıncı, Anastasiadis ile yeniden bir araya gelme olasılıkları bulun­duğunu kaydetti.

Görüşmenin gayrı resmi bir bu­luşma olduğuna işaret eden Akıncı, desantralizasyon konusu ile ilgili resmi bir görüşme başladığının söy­lenemeyeceğini ifade etti.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Brexit oylamasında son raunt

Bu hafta üçüncü kez oylanması beklenen anlaşma Brexit’in kaderini belirleyecek

Uzmanlardan tavsiye: Brexit süresince evinizi sakın satmayın Uzmanlardan tavsiye: Brexit süresince evinizi sakın satmayın

Britanya’da Brexit gündemi her gün değişirken, uzmanlardan uyarı­lar gecikmedi. RICS UK Residential Market Survey anketi sonuçlarına göre, Brexit belirsizlikleri konut pi­yasasında gittikçe artan durgunluk­ları beraberinde getiriyor.

“Müslümanları hedef alan bir terör saldırısı olabilir” “Müslümanları hedef alan bir terör saldırısı olabilir”

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, Yeni Zelanda’daki gibi Müslümanları hedef alan bir terör saldırısının İngiltere’de de olabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda’daki terör saldırıları protesto edildi

Londra’da 10 binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüdü ve Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

Brexit anlaşmasına şartlı değişiklik tasarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının mec­listen onay alması için ikinci bir referandum şartlı değişiklik tasa­rısı hazırladığı kaydedildi.

Fransa’da yaşayan İngilizlerin ehliyet başvuruları donduruldu

Fransa’da yaşayan İngiliz vatan­daşları bir süre araçlarını kullana­mayabilir. Fransız yetkililer Brexit konusu netliğe kavuşana kadar İn­gilizlerin Fransız sürücü ehliyetleri için yaptıkları başvuruların dondu­rulduğunu ve İngiliz sürücü ehli­yetlerinin Fransız ehliyetleriyle de­ğiştirilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa’nın en büyük Alevi Festivali 24 Mayıs’ta başlayacak

Londra’da Alevi kültürünü tanıt­mak amacıyla Avrupa’nın en büyük festivallerinden olan Alevi festivali­nin bu yıl 9’uncusu gerçekleştirile­cek. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) tarafın­dan geleneksel olarak düzenlenen “Alevi Festivali”nin bu yıl 9’uncusu tertiplenecek.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Brexit anlaşmasına şartlı değişiklik tasarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının mec­listen onay alması için ikinci bir referandum şartlı değişiklik tasa­rısı hazırladığı kaydedildi.

Brexit’e rağmen borçlanma artıyor

Bankaların onayladığı mortgage sayısı da Eylül 2017’den beri görülen en yüksek seviyede

İngiltere’ye akın var: Türkiye’den iş kurma başvuruları ikiye katlandı

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı veri­lere göre, İngiltere tarafından ve­rilen bir iş kurma izni vizesi olan Ankara Anlaşması’na 2018 yılında toplam 7 bin 607 Türk vatandaşı başvurdu. Bu rakam 2017 yılında yine bir rekor olan 5 bin 205 kişiydi.

Anlaşmasız Brexit tobacco endüstrisinde büyük zarara mal olacak

Dünyaca ünlü tobacco devleri, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız (No-deal) şeklinde çık­ması halinde, özellikle üzerinde si­gara içmenin zararlarını belirten paketlerin ülkeye getirilmesinin milyonlara mal olacağını belirterek sigara sektöründe oluşabilecek bir ekonomik krizin sinyallerini verdi.

Soho Yemek Festivali 2019 tarihi belli oldu!

Her hafta gerçekleşen Berwick Street sokak yemeği fuarının yanı sıra, tüm West End’in her sene dört gözle beklediği bir diğer “lezzetli” festival ise, şüphesiz geleneksel Soho yemek festivali…

Klasik ve barok müzik Orta- Asya ilhamıyla buluşursa…

Londra’da ve Avrupa’da mo­dern ve klasik sanatın önde gelen merkezlerinden Barbican Centre, klasik müzik, orta asya müziği, barok ve daha fazlasını yanyana koyan, farklı dünyaların müzikal bileşkesinin yarattığı yepyeni bir sentez müzik deneyimini Londralı müzikseverlere sunuyor.

Doğanın yakarışına “İnteraktif sergi dikkati”

West End’in sanat evlerinden biri olan Fitzrovia’da yaza kadar devam edecek bu özel interaktif sergi, “Missing” (Eksik) adıyla Londralılarla buluşurken, soyu tükenmekte olan canlıların korunmasına dair anektodlara, ve soyu tükenen canlıların tam bir listesine yer veriyor.

Açık hava sinamaları açılmaya başlıyor!

Her ne kadar yalancı baharla­rın gelişine kansak da, Nisan ayına doğru Londra’nın en sevdiğimiz açık hava sinemaları açılmaya başlıyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter