English

Londra’daki ‘Kıbrıs Festivali’ krizinde taraflar birbirini suçladı

Geçtiğimiz ay Londra’ya gelen Başbakan Tufan Erhürman’nın gayretiyle ortaklaşa düzenlenmesine karar verilen Festivalin, daha sonra yeniden iki ayrı festival olarak düzenlenmesi kararında, her iki taraf da birbirini suçluyor. Gazetemizin konuştuğu Konsey Başkanı Leyla Kemal ile Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver, karşılıklı olarak birbirlerini “yanlış bilgi vermekle” itham etti

Konsey Başkanı Leyla Kemal ; “ Biz festivalin yüzde 80 hazırlığını bitirmişken, Sayın Başbakanımı­zın gayreti ile tek festivali kabul ettik. Toplantıya gelemeyeceği­mizi bildirdik. Tek festivalin ip­tali kararını basından öğrendik. Toplantıya gelememek başka, fes­tivali iptal başka. Kesin ayrıldık mı? Bilmiyorum. Ancak onların basın bildirisine göre kesin ayrıl­dık. 30 Haziran’da geçtiğimiz yıl yaptığımız yerde 3’üncü Festiva­limizi gerçekleştireceğiz”

Toplum Merkezi Başkanı Ni­yazi Enver; “ Karşı taraf yalan söy­lüyor. Toplantıya , “kusura bak­mayın, Konsey Başkanı kendisini baskı altında hissettiği için gele­meyeceğini iletti “ mazeretiyle gelmediler. Başbakanın önünde festival management komite işini konuşup, kararlaştırdık. 50-50 an­laşmıştık.Biz de kendi yapacağı­mızın festivalin yüzde 80 hazır­lığını tamamlamıştık. Toplum yararına fedakarlık yaptık. 23 Haziran’da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Lee Valley’de Festivalimizi, Turkish Cypriot Trust olarak ya­pacağız. “

Geçtiğimiz hafta, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Festivali’nde alınan kararın değiş­mesi ve tek festival yerine iki ayrı etkinliğin, ayrı tarihlerde yapıla­cağının açıklanmasıyla ilgili gaze­temiz her iki tarafın yetkilileriyle konuşarak, son durumu öğrendi.

Mart ayında Londra’ya yap­tığı ziyarette Başbakan Tufan Erhürman’ın gayretiyle Haziran ayında düzenlenmesi planlanan iki ayrı festivalin, tek festival olarak yapılması kararı, geçtiği­miz hafta bozulmuştu. Buna ge­rekçe olarak, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, Eğitim Konsorsiyumu ve Türk Futbol Federasyonu, İngil­tere Kıbrıs TÜrk Dernekleri Kon­seyinin uzlaşmaz tutumunu gös­terirken, Konsey Başkanı Leyla Kemal kararı basın bildirisiyle öğrendiğini ve konunun para me­selesi olmadığını, ancak baskıyla bazı şeyleri yaptırmak istedikle­rini iddia ederek, şunları söyledi; “Dışardan management komitesi istemedik. Biz zaten Başbakanı­mız bunu önerdiğinde Festival ile ilgili hazırlıklarımızın yüzde 80’nini bitirmiştik. Festival fikri bizim, 2 sene başarıyla yaptık. Ayrılma kararını basından öğ­rendik ve bize yazılı hiçbir bilgi verilmedi. Biz 30 Haziran’da geçti­ğimiz yıl yaptığımız yerde 3’üncü festivalimizi yapacağız. ”

Diğer yandan Toplum Mer­kezi Başkanı Niyazi Enver, ken­dilerinin de tek festival kararı alındığında hazırlıklarının yüzde 80’nini tamamladığını, ancak top­lum yararına fedakarlık yaptıkla­rını belirterek, şunları söyledi;

“-Yalan söylüyorlar. Niye ? Eli­mizde hem eski Konsey Başkanı Çetin Ramadan’ın e-mail’i var. Hem de Ertuğrul Mehmet’in tele­fon görüşmesi var. Ertuğrul bey, toplantıya iki saat kala arayarak, “ Kusura bakmayın, bu toplantıya katılamayacağız. Leyla Hanım kendini baskı altında hissettiğini ve gelemeyeceklerini iletti.” Dedi. Biz şimdi 23 Haziran’da geçen yıl yaptığımız yerde 2’inci Festivali­mizi yapacağız. Festivali, Limited by Guarantee olarak kurduğumuz Turkish Cypriot Trust yapacak. “

Karşılıklı olarak birbirlerini Festivalin idaresi konusunda suçlayan tarafların görüşlerini alan gazetemize, Konsey Başkanı Leyla Kemal ile Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver ‘in anlattık­ları aynen şöyle;

“Kesin ayrıldık mı , bil­miyorum. Basın bildiri­sine göre kesin ayrıldık”

İngiltere Türk Dernekleri Kon­seyi Başkanı Leyla Kemal, gaze­temize karşılıklı yazışmaları içe­ren mesajları göndererek, 8 Nisan tarihli toplantıya katılmamanın başka, Festivali iptal etmenin başka olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi;

“- Karşı tarafın ikisi arasındaki farkı görmesini beklerdik. Üzücü olan konu, eğer o gece kendi ara­larında toplanıyor ve karar alıyor­larsa, prensip olarak festivalin diğer muhatabı bize alınan karar bildirilmeliydi. Ben bunu gaze­teci Faruk Eskioğlu’ndan öğren­dim. Bu konunun basında taraflı yazılması da hoşumuza gitmiyor. Başbakanın gitmesinden sonra Londra Temsilciliğinde Sayın Temsilcimiz Büyükelçi Oya Tun­calı hanım Festivalin taraflarının temsilcilerini resepsiyona davet etti. Biz bunun toplantı mı, re­sepsiyon mu olduğunu sorduğu­muzda aldığımız yanıt resepsiyon oldu. Oraya ben, Işık Vedat, Ertuğ­rul Mehmet, Tuğrul Yiğitoğlu ka­tıldık. Ancak konu açılınca davet, toplantıya dönüştü. İlk toplantıda Temsilcimiz yüzde 50-50 festivali yapacağımızı söylemişti. Konsey, Toplum Merkezi, Eğitim Konsor­siyumu ve Türk Futbol Federas­yonu. Festivali Turkish Cypriot Trust ile yapmayacağımızı söy­lemiştim. Başbakanın önünde tartışılan ve karara varılan bir konu tekrak gündeme getirilmek isteniyordu. Temsilcilikteki bu davetten birgün önce Futbol Fe­derasyonunun bu ortaklıktan çe­kileceğine dair duyum almıştık. Festivali Turkish Cypriot Trust ile yapmamız için bastırılıyordu. Üzerimizde bir baskı hissettik. Bu trust yasal değil, kayıtları yok. Trust’ta kim var diyoruz, cevap yok. İsimleri Trust ancak yasal olarak hiçbir yerde kayıtları yok. Hayalet bir varlık ile Konsey ola­rak işbirliğine müsademiz yoktur.

Başbakanın önünde konu tartı­şıldı. Bu dernek sayılarıyla yüzde 45-yüzde 55 olarak paylaşım ya­pıldı. Bize baskıyla yüzde 50-50 management komitesi kurulması baskısı yapıldı. Biz festivalin çoğu işini bitirdik. Bize sil baştan di­yorlar. Gönüllü bir çalışma bu. Bizi zorluyorlar, uslupları ağır, konuşma tarzları kavga gibi. Her kuruluştan yüzde 25 ile manage­ment komitesi önerildi.

Biz Başbakanımızın önünde alınan kararı üyemiz 28 derneğe bildirdik. Ancak diğer katılımcı 3 grup kararı değiştirme konu­sunda bizi zorladı. Festival Ha­zırlık komitesi ile karar komitesi farklı. Ayrıca gönüllü çalışan bir üçüncü grubumuz da var. Biz Baş­bakanımıza işlerin yüzde 80’nini bitirdiğimizi söyledik. O da kalan işleri siz bitirin dedi.

Mesele para meselesi değil.. İstediğimiz , Kıbrıs Türk Festiva­lini tek olarak beraber yapmaktı. Ancak baskıyla yaptırmak istedi­ler. Konsey olarak dışardan bir management komitesi isteme­dik. Söz hakkını eşit istiyorlar, biz iyi niyetle yüde 45 ve yüzde 55 üzerinden anlaştık. Fikri çıka­ran Konsey’dir. İki sene başarıyla yaptık. “

“Kesin ayrıldınız mı” sorumuza ise Leyla Kemal’in yanıtı şu oldu ;

“- Bilmiyorum.. Ama onla­rın basın bildirisine göre kesin ayrıldık. Anlaşmadan önce on­ların ünlü sanatçılarla anlaşma yolunda olduğuna dair duyum­lar aldık. Demek ayrılma niyet­leri vardı. Çünkü bize bu konuda birşey söylememişlerdi. Ayrılma kararından sonra bizi Başbakan­lıktan veya Temsilcilikten arama­dılar, kararı basından öğrendik. Bize yazılı bilgi verilmedi. Bizi ya­lancılıklar suçladılar. Bunlar çok üzücüdür. “

Niyazi Enver “ Kaçan onlar, çekilen onlar”

Konunun diğer muhatabı Kıb­rıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver ise Konsey’i suçlaya­rak, gazetemize şunları söyledi;

“ Kaçan onlar, çekilen onlar. Çekildiklerini toplantıdan iki saat önce bildiriyorlar. Yalan söylü­yorlar. Hem Çetin Ramadan’ın e-mail’I var. Hem Ertuğrul Meh­met arayarak, “ Kusura bakma­yın, bu toplantıya katılamayaca­ğız. Kendisini baskı altında his­settiğini ve gelemeyeceğini iletti” dedi.

Management komite konu­sunu Başbakanın önünde ko­nuştuk, Onlar da bilfiil karıştı­lar. Yarı yarıya idi. Daha sonra Sayın Oya Tuncalı’nın davetinde de konu açıldı. Festival Komitesi, 8 Nisan’da Toplum Merkezinde buluşacaktı. Konsey’in önemli iki ismi Çetin Ramadan ve Ertuğ­rul Mehmet toplantıdan iki saat önce bizi arayıp, durumu bildir­diler. Ortaklık nasıl olur ? Biz de festivalimizin yüzde 80 hazırlığını bitirmiştik. Fedakarlık yaptık..

Festivali yapacak 4 kuruluştan 3’er kişiden toplam 12 kişi mana­gement komitesinde olacaktık.

Sorgulanan Turkish Cypriot Trust, “ Limited by Guarantee” olarak kurulan bir kuruluştur. Şu anda ortaklık olmadığı için Fes­tivali , 23 Haziran’da Trust ya­pacak. Trust’a üye “ Türk Top­lumu Futbol Federasyonu, Kıbrıs Türk toplum Merkezi, Kıbrıs Türk Cemiyeti, Kıbrıs Türk Sanatçı­lar Birliği, Londra Türk Master­ler, Şeyh Nazım Dergahı, Kıbrıs Türk Gençler Birliği, Mehmetçik Derneği, Avcılar Birliği, Boğaziçi Derneği” olmak üzere 11 kuruluş var. Festival Trust’un bir çalışma­sıdır.Başbakanın katıldığı baloyu da Trust yaptı.

Ortak festival kesinlikle olma­yacak. Leyla Hanım, “Baskı al­tında oldu bittiye getilrildiği için toplantıya gelemeyeceğiz” dedi.. Beni daha sonra Işık Vedat ara­yarak, mahcup olduğunu , hatta festival konusunda yardımcı bile olabileceğini söyledi.

Biz ortak festival yapma yo­lunda ilerlerken, Trust’ta bazı arkadaşlarımız gocundular. Biz bunları da aştık.. Taviz verdik, Kıbrıs Türk Toplumu vardır de­dik. Konsey’in yaptığı basın açık­laması da yanlıştır. Kaçan onlar, çekilen onlar. Toplantıyı ertele­dilerse nedeni nedir ? En önemli iki isimleri e-mail ve telefon ile durumu bildirdi.

Ben basın önünce bu kişilerle yüzyüze gelip, tartışmaya hazı­rım. Ortaya yalan , yanlış iddia­lar atamazlar. Biz tek festivalde gerçekten samimiydik.

Bu karardan sonra Devlet’imiz­den beni arayıp, nedenini sordu­lar, ben de aynen izah ettim. “

Seneye aynı teklif gelirse gö­rüşür müsünüz? sorumuza ise , Niyazi Enver, “ Konseyin Başında Leyla Hanım olursa o yönetimle olmaz. “ yanıtını verdi .

Geçtiğimiz yıl Lee Valley’de ya­pılan festivalde 100 bin pound’a yakın harcama olduğunu, KKTC Turizm Bakanlığından 4 bin 800 sterlin geldiğini, 6 bin 500 pound zarar ettikerini kaydeden Niyazi Enver, Festivale 15 bin 400 kişinin geldiğini , bu sene de başarılı bir katılım beklediklerini kaydetti.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

May’in üzerindeki baskı Brexit istifalarıyla artıyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sürecinde yeni bir anlaş­mayı parlamentoda oylamaya sun­maya çalışan Başbakan Theresa May üzerindeki istifa baskılarının arttığı ifade ediliyor. İngiltere basınında May’in yeni Brexit planını parlamen­toya sunamadan istifasını açıklamak zorunda kalabileceğini yazıyor.

Enerji fiyatları enflasyonu tetikledi

İngiltere’de elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış enflasyonu yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Ersin Tatar, KKTC’de Başbakanlık görevini devraldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi­nin (HP) koalisyon hükümeti ku­rulması için anlaşmaya varması­nın ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan başbakan­lık görevini devraldı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Avrupa’da emeklilik sistemi değişti!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ikincisini yayımladığı, “Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik” kitabı, Türkiye’de gündeme gelmesi beklenen tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışmalara da ışık tutuyor.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

On dükkandan biri boş

Yüksek vergiler ve online rekabet nedeniyle binlerce dükkan kapanıyor

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Samaia Trio: Geleneksel müziğin akıcı ve sürekli değiştiğine inanıyoruz

Geçtiğimiz günlerde bir dizi konser ve etkinlik kapsamında İngiltere turu gerçekleştiren üç müzisyen kadından oluşan Samaia Trio, olağanüstü performansları ile dinleyicileri büyülediler. 2017 yılında kurulan ve 2018 yılında ilk albümlerini çıkaran grubun üyelerine, Samaia Trio’ya dair merak ettiklerimizi sorduk.

Soho’da İngiliz kültürü modern dinamiklerle hayat buluyor

Londra West End, yapısı gereği birçok kültürün evi olmasından ötürü, kimi zaman özellikle turistlerin sıklıkla aradığı “salt İngiliz” kültürünü kimi zaman tam anlamıyla temsil edemiyor, desek aslında yalan olur.

“River Stage” ve Southbank yazı getiriyor

National Theatre Square, geçtiğimiz sene de Londra ile buluşturduğu açık hava prodüksiyonu River Stage ile Londra’nın en ünlü performans sanatçılarını, müzisyenlerini ve şairlerini bir araya getiren renkli bir festivale hazırlanıyor.

Dalston Çocuk Festivali Başlıyor

25 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Cumartesi olmak üzere iki güne yayılacak Dalston Çocuk Festivali, tiyatrolardan kukla gösterilerine, animasyonlardan birbirinden zevkli oyunlara Dalston’un birbirinden farklı köşelerinde çocuklara unutamayacakları bir eğlence deneyimi sunacak.

Designed by: Olay Gazeter