English

2018’de yemek endüstri̇si̇ni̇ şeki̇llendi̇recek

Mahir Kılıç 22 Aralık 2017

2017 yılında Brexit’in olası etki­leri Britanya gündeminin en hassas ve en çok konuşulan konusuydu.Britanya Restoran, Kebapçı ve Marketçiler Birliği (NARTS) Başkanı Mahir Kılıç: ‘BREXİT’den sonra İngi­liz Sterlinin değerindeki ani düşme ithal yiyecek maliyetlerini önemli oranda artırdı.

Britanya’da yiyeceklerin %50’si ithal menşeyli ve neredeyse %30’u AB’den ithal edilmekte. Bu durum tüketici har­camalarının daralması ve harcanabilir gelirlerin durağanlaşması tehdidinde bulunuyor.’ açıklamasında bulunarak, ‘Birleşik Krallığın, AB ile olan ticaret anlaşmaları belirsizliklerini korurken, Britanya’nın dört bir yanında kurulu 17,000’in üzerinde Türkiyeli gıda işlet­mecileri, yiyecekler üzerine gelecek ek ithal tarifelerini tabutlarına çakılacak son çivi olarak görüyorlar’ dedi.

Brexit sonucunda AB vatandaşları­nın çalışma haklarının kısıtlanmasının ardından, restoran ve etnik paket yiye­cek servis sektörünü de etkileyeceği aşikar. Bu nedenle gıda endüstrisinde var olan yerimizi koruyabilmemiz için restoran, kebapçı ve marketçilerimizin market trendlerini takip edip, kendile­rini yenilemeleri gerekiyor.

NPD Group’un yapmış olduğu 2018’de Yemek endüstrisine yön ve­recek 5 trendi sizler için mercek al­tına aldık. Sektör analizleriyle tanınan NPD Group’a göre Yemek Endüstrisine 2018’de damga vuracak trendlerin ba­şında Click and Collect, Müşteri Sada­kat Programları ve Kalifiye Personele Yatırım geliyor.

  • CLICK AND COLLECT İLE MUTLAKA TANIŞIN

Günümüzde akıllı telefonlar iş yapış şekillerini hızla değiştirmekte. Click and Collect uygulaması, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla her geçen gün daha fazla tüketici tarafından kullanılmakta. Bu uygulamayla tüketiciler siparişle­rini internet üzerinden veriyor, sipari­şini teslim almak istediği saati belirliyor ve ödemeyi yine internet üzerinden ya­pıyor. Restorana geldiğinde hazır olan siparişini alıp alışverişini tamamlıyor.

Bu uygulama tüketicilerin resto­randa bekleme süresini azaltıyor. İşet­melere sipariş yoğunluğunu önceden görebilme ve saatle çalışan personel sayısını talebe göre düzenleyebilme fırsatını veriyor.

Click and Collect’in bir diğer avantajı da işletmelere müşteri datası sunması. Doğru analiz edilen müşteri datalarıyla restoranlar özel menüler hazırlayarak karlılığını ve satışını artırabiliyor.

Son dönemde yapılan araştırmalar Click and Collect kullanan tüketicilerin ekspres kasa gibi ayrı bir noktadan sipa­rişlerini teslim almak istediklerini gös­termekte. Bu açıdan restoranların ayrı bir teslimat noktası oluşturmaları öne­riliyor. Çalışanlarına bu uygulamayla il­gili eğitim vermeleri de tavsiye ediliyor.

  • KALİFİYE PERSONELE YATIRIM YAPIN

Personel, işletme ve müşteri­ler arasındaki duygusal bağı güç­lenmesinde çok önemli rol üstle­niyor. Bu doğrultuda işletmeler personelini iyi seçmeli ve mes­leki eğitimlerle gelişimlerini des­teklemeli.

2018’de iyi bir ekiple hizmet su­nan işletmeler bir adım öne çıka­caklar. İşe alma sürecinde kalifiye personele yaptıkları yatırımın kar­şılığını fazlasıyla alacaklar.

  • SADAKAT PROGRA­MINIZI ‘VIP HİZMET’E DÖNÜŞTÜRÜN

Müşteri sadakati ; müşterilerin aynı hizmeti tercih etme sıklığı, hizmet aldık­ları işletme ile ilişkilerini devam ettirme istekleri olarak tanımlanır. Müşteri de­neyimi yönetimi stratejileri, restoranlar için her zaman önemli bir konu olmuş­tur. ‘Müşteri velinimettir’ anlayışı ile hizmetlerini sürdüren restoranlar, gü­nümüzün ve geleceğin müşterilerine hitap edebilmek için modern teknoloji unsurlarını müşteri deneyimini güçlendirecek şe­kilde restoranlarında kullanmaya başlamalıdırlar. Teknoloji yatırımı yapmadan önce, müşteri anali­zinin iyi bir şekilde yapılmış olması gerekir. Müşte­rilerin ihtiyaç duyacağı teknolojiler, müşteri analizi sonucu elde edilen veriler yardımı ile belirlenebilir.

Günümüzde tüketiciler sadakat programların­dan (Loyalty scheme) indirim veya promosyonların ötesinde ayrıcalıklar bekliyor. 2018 kişiselleştiril­miş ve müşteriye özel hizmetlerin ön plana çıkacağı bir yıl olacak. İşletmelere sadakat programlarında, müşterilerini VIP veya Exclusive hissettirecek özel ayrıcalıklara yer vermeleri öneriliyor.

Sadık müşterilerine benzersiz ve yenilikçi ayrıca­lıklar sunan işletmeler, kısa dönemde karlılığının ar­tırmanın, uzun dönemde ise kulaktan kulağa yayıla­rak daha fazla müşteri kazanmanın yolunu açacak.

  • YAPAMAYACAĞINIZ VAATLER­DE BULUNMAYIN

NDP’nin raporu “Hiçbir işletme yerine getireme­yeceği hizmetler için vaade bulunmamalı” diyor ve ekliyor: “İşletmelerin ürün kalitesi, servisi ve tanıtım çalışmaları mutlaka vaatleriyle aynı çizgide olmalı”

Müşterinizin restoranınızda yaşayacağı dene­yim uzun bekleme süresi, kötü personel ve kali­tesiz tedarik zincirinin olumsuzluklarından ibaret olmamalı. Unutulmamalıdır ki, Yemek Endüstrisi son derece rekabetçi bir yapıya sahip ve iyi giden işler bir anda tersine dönebiliyor. Üstelik tüketici­ler artık yaşadıkları deneyimleri sosyal medyada paylaşmak gibi güçlü bir silaha sahip.

  • TAVSİYEDE BULUNUN

Tüketiciler gittikleri restoranda menüden ne sipariş edebileceklerine dair tavsiyeler al­mayı seviyorlar. İşte bu noktada servis ele­manlarının müşteriye hitap eden doğru se­çenekleri sunması kalıcı bir iz bırakmak açı­sından oldukça anlamlı. Üstelik günümüzde müşteri datası ve teknolojinin yardımıyla ki­şiye özel menü önerileri vermenin mümkün olduğunu unutmamak gerekir.

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Designed by: Olay Gazeter