English

BM Kıbrıs parametreleri tabu mu?

Prof. Dr. Ata Atun 4 Ağustos 2017

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun 24Haziran 2015 tarihinde yaptığı Basın Toplantısında dile getirdiği “Garantiler konusu tartışılmaz bir konu değildir.

Garantiler tartışılacaktır ama önce KıbrıslıTürkler ve Rumlar belli başlıklardabelli mesafe kat ettikten sonra”sözlerinin ne denli yanlış olduğu,birilerine yaranmak amaçlısöylendiği ve aceleyle dilegetirildiği, aradan geçen iki yıliçinde bariz bir şekilde ortaya çıktı.Halbuki o şanssız günde BarışBurcu “BM parametreleri tabudeğildir, gerektiği zaman tartışmayaaçılmalıdır” deseydi günümüzdekiCumhurbaşkanının, Müzakerecinin,Müzakere Heyetinin, AQB Özeldanışmanının ve kendisinin düşkırıklıklarını içeren açıklamalarınyapılmasına gerek kalmazdı.Cuma sabahı Barış Burcu’nun“Anatasiadis, Akıncı’nın kararlılığınınonda birini gösterseydi, farklı birnoktada olurduk” ifadesi, soniki yıldaki müzakere sürecindeyaşanan olumsuzluklardan sonraderinden hissedilen gerçek bir düşkırıklığını ortaya koymakta.Yıllardır acımasızca rahmetlikKurucu Cumhurbaşkanı Rauf. Denktaş’ı “Çözüm istemiyor”,“Müzakereleri baltalıyor”, “Herşeyehayır diyor” diye suçlayan ve Rumları melek gibi göstermeye çalışan kişiler, şimdi düş kırıklığı içindeler ve rahmetlik Denktaş ileaynı duruş pozisyonuna gelmi şdurumdalar.

Oysa bu kişiler hayaliçinde yaşamayıp Rumların gerçekyüzünü öğrenmeye ve Rumlarıtanımaya harcasalardı muhalefetyıllarını, “Garantiler tabu değildir”gibi Kıbrıslı Türklerin tezlerini yıkıcılafları etmezlerdi.Duyulan düş kırıklığını içerenaçıklamaları yapan sadece BarışBurcu değil. Akıncı’nın AB özelDanışmanı olan ve geçmiştegerek Rumlara gerekse de AB’yetoz kondurmayan Erhan Erçinde katıldığı bir TV programındaRum tarafı için özetle “Müstakbelortaklarımız siyası eşitliğe davalıBM parametreleri içinde federal birçözüme hazır hale gelene kadar bizuluslararası örgütlerle dış kamuoyuoluşturmaya devam edeceğiz”diyerek içine düştüğü düş kırıklığınıortaya koydu.BM Genel Sekreteri’nin KıbrısÖzel Danışmanı Espen BarthEide’nin “Garanti Antlaşmasıve Türkiye’nin müdahalehakkının hemen kaldırılmasıgerektiği” yönündeki sözleriise son iki yıl içinde sürdürülenyanlış müzakere stratejisinin birsonucu, ağır bir yenilgisi olmaklabirlikte, bizim dış siyasetimiziçin de tam bir yüz karası. Nedenli başarısız olduğumuzuortaya koyuyor bu sözler.

Müzakerelerin ikinci evresininbaşladığı 1977 yılından beri ağızaalınmasına bile tarafımızca izinverilmeyen “Garantiler, Türkiye’ningarantörlüğü ve Türkiye’ningarantör olarak 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın EK I,Madde 4’ünde açıkça belirtilengarantörler devletlerle müşterekenveya da tek başına 1960 KıbrısCumhuriyeti’nin statüsünündeğiştirilmesi durumundamüdahale etmek hakkı” artıkağızlara sakız olmuş, BMGenel Sekreteri’nin Kıbrıs ÖzelDanışmanı’nın da diline düşmüş.Garantiler, Türkiye’ninGarantörlüğü ve Müdahale hakkınınulu orta konuşulmasına ve masayakonulmasına çanak tutulmasıyerine “Türklere eşit siyasi haklarveren 13 Anayasa maddesinin,1960 Anayasasına aykırı olaraksadece Rum Milletvekillerinin oylarıile değiştirilerek yaratılan sahteKıbrıs Cumhuriyeti’nin yasallığı vegeçerli olup olmadığının masayakonması, tartışmaya açılması ve uluorta her yerde, her fırsatta ve herkonumda dile getirilmesi gerekirdi.

Ne yazık ki Cumhurbaşkanı Akıncıve çalışma arkadaşları son iki yıldaçok yanlış ve geleceğimizi tehlikealtına sokan girişimlerle, Kıbrıs Türk’ünün haklarını ve geleceğinitehlike altına sokmuşlar, şimdi debunun farkına vararak içine düşülenbu kıskaçtan, cicili biçili sözler veAnastasiadis’i suçlayan cümlelerlekurtulmaya çalışmaktalar.Cumhurbaşkanı Akıncı ve çalışma arkadaşları “Garantiler, Türkiye’ninGarantörlüğü ve Müdahale hakkı”nı müzakere masasında tartışmayan açmak yerine, “BM’nin Kıbrıs Parametreleri tabu değildir ve değişmelidir” açıklaması ile gündeme bu konuyu getirmesi ve tartışmaya açması gerekmektedir.

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Sevi̇mli̇ ayı i̇le dans

Çocuk edebiyatının önemli karakterlerinden Paddington Ayısı, ara sıra Londra’nın meşhur istasyonlarından Paddington’da tüm
şirinliğiyle ortaya çıkıyor.

Çok tatlı bi̇r hi̇kaye “i̇lk öpücük” cineworld wood green’de

Murat Yıldırım ve Özge Gürel’in başrolünü paylaştığı, ‘İlk Öpücük’ filmi 20 Ekim’de Londra’da vizyona girdi. Cineworld Wood Green sinemasında izleyicisiyle buluşan İlk Öpücük’ün yönetmenliğini Murat Onbul üstlendi.

İki̇nci̇ Jenerasyonda iİnti̇hara Teşebbüs Oranı Yüksek

Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumlarında intihar oranının, sebeplerinin ve çözüm önerilerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Panele; Dr. Cemal Kavasoğulları, Dr. Erminia Colucci, Milletvekili Heidi Alexander, Araştırma Görevlisi Özlem Eylem, Derman Genel
Başkanı Nursel Taş ve Eğitimci Ertanç Hidayettin katıldı.

BAF’ın Genel Merkezi̇ 29 Eki̇m’de açılıyor

Avrupa’daki Alevi kurumları arasında en geniş yerleşkeye sahip Britanya Alevi Federasyonu, Enfield bölgesinin Edmonton semtindeki 50 bin metrekare alan üzerindeki ‘Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’ için açılış töreni düzenliyor.

Düşük mortgage faizi dönemi sona eriyor Düşük mortgage faizi dönemi sona eriyor

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan geçen haftalarda yapılan açık­lamalar sonrasında, temel faiz ora­nının yakın zamanda yükseleceğine dair beklentiler arttı.

Kurtlar Vadisi Vatan Londra’da vizyona girdi

Serdar Akar’ın yönetmenliğini yaptığı; Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Ertuğrul Şakar, Yücel Erten ve Ne­zih Işıtan’ın başrollerinde yer aldığı “Kurtlar Vadisi Vatan” izleyici ile bu­luşacak.

Gaz ve elektrik fiyatlarındaki kesinti erkene alınabilir Gaz ve elektrik fiyatlarındaki kesinti erkene alınabilir

Başbakan Theresa May, Çar­şamba günü enerji fiyatlarındaki ke­sinti planlarını tekrardan gündeme getirdi.Hükümet, tüketicilerin finansal açıdan daha erken rahatlayabilmesi için, enerji düzenleyici kurum olan Ofgem’den enerji fiyatlarındaki ke­sintinin bu kış yapılmasını istiyor.

Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı

Birleşik Krallık’taki konut pi­yasasında satışa sunulan ev sa­yısının yetersizliği ve istihdam seviyesinin artmasıyla, ev fiyat­larındaki artışlar da hızlanmaya başladı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, Birleşik Krallık ge­nelindeki ev fiyatlarında görülen yıllık artış eylül ayında yüzde 4 oranında oldu.

Sürüş sınavlarında değişikliğe gidiliyor

İngiltere, İskoçya ve Galler’de ya­pılan sürüş ehliyeti sınavlarının 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren de­ğişeceği açıklandı.Yapılan yeni değişikliklerle bera­ber sürücülerin, sınavın bağımsız sürüş kısmında artık navigasyon cihazlarıyla yönlendirileceği be­lirtiliyor.Bunun yanında sınavdaki bağımsız sürüş zamanı 20 dakikaya çıkacak ve geri manevralar ve sürüş esnasında araç güvenlik sorusunu cevaplama kısımları da değişecek.

Başbakan May şirketlere Brexit güvencesi verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May; GlaxoSmithKline, Vodafone, HSBC ve başka büyük şirketlerin yet­kilileriyle bir görüşme gerçekleşti­rerek, ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışından sonra kesinlikle iki yıllık bir geçiş süresi olacağını söyledi.

‘Ülkede bir milyonu aşkın yasa dışı göçmen var’

Hükümetin yıllardır inkar et­mesine rağmen, kıdemli bir yet ­kili Birleşik Krallık’ta yıllardır çok sayıda yasa dışı göçmen yaşadığını itiraf etti.Eski bir İçişleri Bakanlığı ida­recisi tarafından yapılan açıkla­mada, Birleşik Krallık’ta bir mil­yondan fazla yasadışı göçmen bulunduğu belirtildi.

Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı

Birleşik Krallık’taki konut pi­yasasında satışa sunulan ev sa­yısının yetersizliği ve istihdam seviyesinin artmasıyla, ev fiyat­larındaki artışlar da hızlanmaya başladı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, Birleşik Krallık ge­nelindeki ev fiyatlarında görülen yıllık artış eylül ayında yüzde 4 oranında oldu.

Levent Üzümcü anlatılan seni̇n hi̇kayendi̇r Londra’da

Cengiz Toroman’ın yazıp yönettiği Levent Üzümcü’nün oynadığı “Anlatılan Senin Hikayendir” adlı müzikli oyun 5 Kasım’da Islington Assembly Hall’da izleyicisiyle buluşuyor.

Yunus emre ensti̇tüsü’nde yeni̇ dönem kursları başladı

Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kül­türünü ve sanatını çeşitli etkinlik­lerle tanıtmaya devam ediyor. Ens­titünün Londra Merkezi bu sene de bir çok kurs seçenekleriyle yaban­cıların ve Türklerin buluşma nok­tası olacak.

‘Rubens’in 400 yıldır kayıp tablosu İskoçya’da bulundu

Barok dönemin en önemli temsilcilerinden olan Flaman ressam Peter Paul Rubens’in 400 yıldır kayıp olan eserinin, İskoçya daki Glasgow Müzesi’nde kopya sanılarak sergilendiği ortaya çıktı.

Yeni̇ ki̇tabı ‘Untouchable’ 450 bi̇n sattı

Kıbrıs kökenli best seller yazarı Sibel Hodge’un kitabı Untouchable Avusturya, ABD ve Kanada’da 450 bin satarak bir rekora koşuyor. Ya­zarın korku kitabı Beneath The Sur­face de piyasaya yeni çıktı…

Ceftus 6. Yılını Başarı Ödülleri̇yle Kutladı

CEFTUS 6 Toplumsal Başarı Ödülleri Galası 8 Ekim gecesi Westminster Park Plaza Hotel’de düzenlendi Ödül gecesi; siyaset ve iş dünyasından 700’den fazla misafirle yoğun katılımla gerçekleşti.

Vatandaşlarımızın Türki̇ye’deki̇ Mal Varlıkları İncelenmeyecek

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, ‘sosyal yardım alanların Türkiye’deki mal varlıklarının araştırılacaği’ yönünde basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Çınar, “Vatandaşlarımızın Türkiye’de mal varlıkları hakkındaki İngiltere tarafından başkonsolosluğumuza bilgi verilmesi söz konusu değil. Zaten bu konuda başkonsolosluğa ulaşmış bir başvuru yok” dedi.

Tugay Hurman; Aşure Bi̇rli̇k Ve Beraberli̇ği̇n En Güzel Örneği̇

Londra’da geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı İngiltere Alevi Kültür Kültür Merkezi ve Cemevi’nin (İAKM- Cemevi) Wood Green’deki yeni binasında gerçekleştirildi.

Tübi̇tak Londra’da nature jobs kari̇yer fuarı’nda

TÜBİTAK temsilcileri, “Hedef Türkiye” girişimi kapsamında Londra’da düzenlenen NatureJobs Kariyer etkinliğinde kurumun proje, eğitim ve kariyer imkanlarını tanıtmak amacıyla tanıtım masası açtı.

Designed by: Olay Gazeter