English

Çocuğunuz i̇çi̇n sağlıklı ayakkabı terci̇h edi̇n

Ayda Göktürk Çetinkaya 6 Temmuz 2018

Anne karnıdaki ilk günün­lerinden hayatımızın son anına ka­dar üzerlerinde titrediğimiz çocuk­larımızın her türlü eşyasını alırken neye göre tercih yapıyoruz?

Çocukların kullandığı kıya­fetten oyuncağa her parçanın fiz­yolojik, psikolojik, sağlık ve eğitim açısından onların üzerinde etkileri var. Rengarenk vitrinler, alternatif çeşitlilik çoğumuzu etkiler ve hiç düşünmeden gerekli gereksiz, uy­gun ya da değil çocuklarımız için bir çok eşya alırız. Bir çoğunu kul­lanmayız bile. Oysa çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için alınan her eş­yanın bilinçli seçilmesi gerekir. El­bette bu alanda kullanılan her eş­yanın çocuklar üzerindeki etkileri uzmanlık açısından ayrı ayrı ince­lenmesi gerekir.

Bu hafta sizler için uzmanların dilinden çocuklar için doğru ayak­kabı seçimi hakkında bilgiler aktar­maya çalışacağım.

Uzmanlara göre, çocuğun ge­lişimini ve ayak sağlığını etkileyen ayakkabı seçimi çok fazla detay içe­riyor.Yanlış ayakkabı kullanımı dö­nüşümü olmayan gelişim ve sağlık problemlerine neden oluyor.

Yine ortapedi uzmanlarına göre, çocukların 2 yaşına kadar ayakkabıya çok fazla ihtiyacları yok. Sağlıklı kas gelişimleri, ayakla­rının normal büyümesi ve parmak­larının kavrama yeteneğinin geliş­mesi için çıplak ayak ya da çorapla yürütülmeliler. Yeni doğan ve süt çocukluğu dönemindeki çocukların patik ya da çorap giymeleri yeterli olup, dış ortamlarda ise yumuşak ve yuvarlak hatları olan ayakkabılar tercih edilmeliler. Sert tabanlı ayak­kabı giydirilmesi; ark denilen ayak kavislerinin fizyolojik gelişimini en­geller ve düztabanlığın oluşmasını kolaylaştırır. Çocuklar ilerleyen yaşlarda daha aktif hale geldikçe ve ayakları geliştikçe, ayakkabı ihtiyacı belirginleşir. Ayakkabının önemi bu aşamadan sonra ortaya çıkar. Yürümeye yeni başlayan çocukların ayakları gelişme süre­cinde olduğu için, kauçuk ya da plastik materyalden yarı esnek ta­banlı ayakkabılar tercih edilmelidir. Yürümenin başlangıç aşamasında, lastik spor ayakkabı yerine normal ayakkabı kullanılması daha uygun­dur.

BİR YIL SONRADA GİYER DEMEYİN!

Çocuğunuza seçtiğiniz ayak­kabı ne dar ne de geniş, doğru bü­yüklükte olmalıdır. Zamanla açılır ya da bir yıl sonrada giyer mantı­ğından uzak durun. Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için ayakkabı ayak boyutlarıyla uyumlu olalıdır.

PEKİ BU KONTROLÜ NASIL YAPACAKSIN?

Genişlik testi; Çocuğunz ayak­kabıyı giyindiğinde ayakkabının yanlarına elinizle bastırarak ayak­ların kenarlara sıfırlanmadığından emin olun.

-Uzunluk testi; Elinizle ayakka­bının ön kısmına bastırarak baş par­mak ile ayakkabının uç kısmı ara­sında yarım santimlik bir mesafe olmasına dikkat edin.

-Topuk testi; Çocuğunuzun ayak bileyinden tutarak ayağını aşağı yu­karı oynatın. Çocuğunuzun ayağı ra­hatlıkla aşağı yukarı hareket ediyor ve ayakkabı çıkmıyorsa bu ayakkabı çocuğunuz için doğru tercihtir.

Çocuklar İçin Ayakkabı Seçi­minde Dikkat Edilmesi Gerekenler

-Kaliteli Malzeme; Çocukların gelişimi için kalite önemsenmelidir. Plastik, mantar gibi sağlığa zararlı malzemelerden uzak durulmalıdır. En uygun malzeme doğal deridir. Derinin gözenekli yapısı, ayağın te­neffüs etmesini sağlar. Esneme ka­biliyeti vardır ve ayak için en uygun şekli kolayca alabilir.

Hafif Ayakkabı; Çocukların ge­reyinden fazla yorulma ve düşme riskini ortadan kaldıracak hafif ayakkabılar tercih edilmelidir.

Esnek Model; Çocukların hare­ket kabiliyetini kısıtlamayan esnek ayakkabılar tercih edilmelidir. Ta­banı ve derisi sert ayakkabılardan uzak durulmalıdır.

Kaymaz Taban; Güvenle yere basma duygusu edinme ve düşme riskini ortadan kaldırmak için ayak­kabı tabanının kaymayan malzeme­lerden yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Uygun Fiat; Kalite göstergesi­nin fiyat değil kullanılan malzeme olduğu bilinciyle, kaliteli ayakka­bıyı uygun fiyata alma mantığı be­nimsenmelidir.

Deneyerek Alın; Ayakkabı nu­maraları modellerine göre değiş­kenlik gösterebilir. Ayakkabılar kullanılan çorapla denenerek alın­malıdır.

Büyük Ayağı Baz Alın; Bazı kişi­lerde iki ayağın ölçüsü birbirinden farklı olabilir. Bu durumda büyük olan ayağa göre tercih yapın.

Topuksuz Seçin; Yeni yürümeye başlayan çocuklarda ayakkabılar kesinlikle topuksuz olmalı, daha büyük çocuklard da topuk yüksek­liği 1-2 cm yi geçmemelidir.

Alışverişi Öğleden Sonra Yapın; Büyüklerde olduğu gibi çocukların ayaklarıda gün içerisinde hafif şi­şer. Bu nedenle ayakkabı için öğle­den sonra yapılan ailışverişler daha doğru tercihtir.

Ayağa Baskı Yapmamalı; Ter­cih edilen ayakkabı ayağa baskı yapmamalıdır.Topuk kısmı topuğu destekleyecek şekilde sert, ön ve bilek kısım ise ayağın rahatça ha­reket edebilmesi için yumuşak ve esnek olmalıdır.

Renk Seçimi; Renkler çocukla­rın gelişimi için çok önemlidir.Her rengin özellikle çocukların algı ge­lişimleri açısından çok önemi var­dır. Çocuğunuzun eksik bulduğu­nuz yönlerini geliştirecek renkler tercih edilmelidir.

Pratik Kullanım; Çocuğunuzun kendisinin rahatlıkla giyip çıkarabi­leceği modeller tercih edin. Bu yaş­larda zorlanacakları bağcıklı model­lerden uzak durum.

AYAKKABI KULLANIMI

Ayakkabıların daha uzun ömürlü olmalarını sağlamak için bazı konu­lara dikkat etmek gerekir. Eğer büt­çeniz yeterliyse iki ayakkabı almayı tercih edin ve ayakkabıları birer gün aralıklarla giydirerek ayakka­bının hava almasını sağlayın. Ayak­kabının kullanım klavuzuna uyarak temizliğini yapın. Ayakkabıların ta­banlarına basılmasına izin verme­yin.Bu durum ayakkabının yapısın bozarak çocuğunuzun ayağının sağ­lıksız gelişmesine neden olur.

Ayakkabı bir aksesuar değil, çocuğunuzun ortapedik gelişimine destek olan ve kesinlikle doğru se­çilmesi gereken bir giyim ürünüdür. Çocuğunuzun kas ve iskelet siste­mine zarar vermeyen ayakkabı se­çimi çok önemlidir. Bu nedenle ayakkabıya bir aksesuar gözüyle bakılmamalıdır. Renkleriyle, mo­delleriyle kolayca bizleri etkisi al­tınaalan sağlıksız malzemeler kul­lanılmış ve modeller uygulanmış ayakkabılara aldanılmamalıdır. Çocuğumuzun sağlıklı ortapedik gelişimi ve özgüveni için ayakkabı tercihinde uygun fiyata kalite en doğru tercihtir.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

Avrupa Birliği, dijital kimliklere resmi olarak destek vermeye başladı Avrupa Birliği, dijital kimliklere resmi olarak destek vermeye başladı

Eğer AB vatandaşlığınız varsa, kimliğinizi onaylamak artık daha kolay hale geldi. Çünkü Avrupa Bir­liği, resmi olarak sınırlar arası diji­tal kimlik sistemini desteklemeye başladı.

Haringey’de kahveler kansere karşı i̇çi̇ldi̇

Kanserle mücadele derneği Macmillan’ın organize ettiği ve pek çok görüllü kurum ve kuruluşlarının da kendi organizasyonuyla destek verdiği “Dünyanın en büyük sabah kahvesi” etkinliği 28 Eylül’de yapıldı.

Yetersiz uykunun çocuklar üzerindeki etkisi araştırıldı

Harvard Tıp Fakültesi’nden El­sie Taveras’in, başını çektiği yeni bir araştırmaya göre, yeteri kadar uyku uyumayan 3-7 yaş arasındaki çocukların dikkat, duygusal kontrol

Bulgurcu’ya ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ Ödülü

Hayatını İngiltere’de sürdüren iş adamı Nuri Bulgurcu, Ankara merkezli TÜRYAK tarafından 2018 “Örnek Kı­demli Vatandaş” olarak seçildi.

Avrupa Birliği, dijital kimliklere resmi olarak destek vermeye başladı

Eğer AB vatandaşlığınız varsa, kimliğinizi onaylamak artık daha kolay hale geldi. Çünkü Avrupa Bir­liği, resmi olarak sınırlar arası diji­tal kimlik sistemini desteklemeye başladı.

Gaziantep son dakikalarda sevindi

Geçen hafta çok gollü bir maç oy­nayan Gaziantepspor, bu hafta Türk­menköy karşısında gol atmakta zor­landı ve oyunun son dakikalarında attığı tek golle maçı kazandı.

Haringey’de kahveler kansere karşı i̇çi̇ldi̇

Kanserle mücadele derneği Macmillan’ın organize ettiği ve pek çok görüllü kurum ve kuruluşlarının da kendi organizasyonuyla destek verdiği “Dünyanın en büyük sabah kahvesi” etkinliği 28 Eylül’de yapıldı.

Bulgurcu’ya ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ Ödülü

Hayatını İngiltere’de sürdüren iş adamı Nuri Bulgurcu, Ankara merkezli TÜRYAK tarafından 2018 “Örnek Kı­demli Vatandaş” olarak seçildi.

Sanat profesyonelleri Royal Festival Hall’da buluştu

Londra’daki Türkiye kökenli sanat profesyonelleri ve sanatse­verler tanışmak, kaynaşmak, fikir üretmek, yardımlaşmak kısacası bir network oluşturmak için bir araya geldi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

12 Yıldır Londra’da Anadolu Kültürü Tanıtıliyor

Londra’da Anadolu kültürü geleneksel bir festivalle 12 yıldır tanıtılmaya devam ediyor. Bu yılkı festivalin açılışını Anadolu Toplum Derneği Başkanı Avukat İsmail Şık ve Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin yaptı.

Enfield’de Sazlı-Sözlü Aşure

Enfield Alevi Kültür Merkezi’nin hafta sonu BAF yerleşkesinde düzenlediği etkinlikte aşure, sanatçıların saz ve türküleri eşliğinde vatandaşlara dağıtıldı.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Designed by: Olay Gazeter