English

Dekorasyonda az mali̇yetli̇ büyük deği̇şi̇m

Ayda Göktürk Çetinkaya 13 Temmuz 2018

Yaşam alanlarımızın, işyerimi­zin kendimizi iyi hissetmek yada mekanların kaliteli hizmet ver­meleri için her zaman değişime ihtiyaçları vardır. Bu değişimin bir çok alanı olduğu gibi özellikle mekanlarda dekorasyonla gerçek­leşir. Dekorasyon değincede ilk aklımıza profesyonel mimari-de­korasyon hizmetleri gelir. Bu hiz­metlerin maddi boyutları ise çoğu zaman bütçelerimizi alt üst eder. Oysaki bilinmesi gereken bazı kü­çük dokunuşlarla her alanda ha­rika ortamlar yaratabilir ve mali­yetide çok çok aşağıya çekebiliriz. Bu günkü yazımda dekorasyonda değişimin ilk temel adımı olan du­var boyama tekniklerinden bah­settmek istiyorum.

Uygulanacak mekana ve o me­kanda verilecek hizmete göre ter­cih edilecek renk seçimi, dekoras­yon yapılacak alanın kendini gös­termesi için çok önemlidir.

Eğer bir mekanı sıfırdan de­kore edecekseniz işiniz daha ko­lay. Öncelikle ana mobilyalarınızı seçmeniz, ikinci olarak mobilyala­rınıza uygun perde, halı ve akse­suar en sonundada seçtiğiniz mo­bilya grubunun renk kombinasyo­nuna uygun duvar boyası seçmeniz gerekir. Değişimi uygulayacağınız mekanlarda profesyonel görünüm elde etmek istiyorsanız mobilyala­rın, döşemelerin, aksesuarların ve duvar yüzeylerinin birbirleri ara­sında uyumlu bir renk dağılımı ya­parak renk kartelanızı oluşturma­nız gerekir. Oluşturduğunuz renk kartelası dekorasyonda sizin yol haritanız olacak ve işiniz çok ko­laylaşacaktır.

Renk dağılımı yaparken or­tamdaki ana mobilyayı baz almanız gerekir. Örneğin oturma odasının ana mobilyası koltuktur. Eğer kol­tuğunuz açık renk ise yastıklarını­zın zıt renkte yada kendi renk gru­bundan algı yaratacak koyu renkte seçilmesi gerekir. Duvar rengide bu mantığa göre seçilmelidir. Se­çeceğiniz dekorasyon tarzıda renk seçimini etkiler. Ancak mobilyala­rın ve duvarın aynı renk olması, çok koyu yada çok açık olması da iddasız ve algısız ortamların oluş­masına neden olur.

Dekore edilecek alanların yaklaşık yarısını duvarlar oluştur­maktadır. Duvarlarda yapılacak değişiklikler için gereksiz kırıp dökmeye gerek yoktur. Duvarları görsel alanlara dönüştürmek için günümüzde üretilmiş birçok du­var kağıdıyla birlikte, duvar bo­yama teknikleri mevcuttur. Dar ve koyu mekan duvarlarında açık renk boya, 3 boyutlu duvar kağıdı, düz yada küçük desen kullanılmak şartıyla duvarlarda en fazla 3 renk kullanılmalıdır. Duvarlarınızın ya­rısından fazlası ana boya rengiyle, kolon gibi küçük alanların ise ana rengin daha koyusu ya da aksesuar renklerinden bir renge boyanması ortamda seçicilik yaratır.

DEKORATiF BOYAMA TEKNiKLERi

Stencil Boyama Tekniği

Stencil boyama tekniği ile du­varlarınıza istediğiniz desende kağıt kaplama görüntüsü verebi­lirsiniz. Bu işlem için stencil mo­del şablonu, stencil yapıştırıcı, ak­rilik boya ve rulo fırçaya ihtiyaç var. Öncelikle duvarınıza deko­rasyonunuza uygun zemin rengini uygulayın. Tamamen kurudukdan sonra stencil şablonlarınızın ar­kasını yapıştırıcı sürüp uygulaya­cağınız duvara yapıştırın. Üzerini duvar renginden farklı bir renk kul­lanarak rulo fırça ile boyayın. Bi­raz kuruduktan sonra aynı işlemi uygulayacağınız alan bitene kadar devam edin.

Havlu Tekniği İle Duvar Boyama

Havlu tekniği ile duvarınıza muhteşem bir hava katabilirsiniz. İlk olarak duvarınızı renk kartela­nızda seçtiğiniz uygun bir renkte boyayın. Üzerine desen yapmak için kullandığınız boyanın bir ton koyu rengini seçin. Seçtiğiniz koyu boyanın içerisine bir havluyu dal­dırıp havlunun boyayı emmesini sağlayın. Daha sonra havluyu rulo şekline getirip seçtiğiniz alana uy­gulayın. Havlunun iplikleriyle du­vara teması sonucu etkileyici bir desen ortaya çıkaracaktır.

Naylon Tekniği İle Duvar Boyama

Duvarınıza eskitme görüntüsü vermek için boya ile naylon bo­yama tekniği uygulayın. Duvarı dekorasyona uygun boya ile bo­yayın. Boya henüz kurumamışken naylon parçasını duvarın üstüne yapıştırıp biraz bekledikten sonra duvardan kaldırın. Duvarın tama­mına her defasında yeni bir naylon kullanarak bu işlemi uygulayın.

Süpürge Tekniği İle Duvar Boyama

Duvarlarınıza kağıt uygulanmış görüntüsü vermek için süpürge tek­niyi ile boya işlemini kullanabilirsi­niz. Duvarınızın boyası kurumadan bir çalı süpürgesinin saplarını açarak duvara aşağı yukarı hareketlerini du­varın tamamına uygulayın. Bu hare­ket duvarınızda dekoratif çizgiler oluşturarak dekorasyonda muhte­şem bir görüntü sağlar.

Maskeleme Tekniği İle Duvar Boyama

Maskeleme tekniği için daha ön­ceden bir model belirleyerek kağıt üzerinde çizim yapmanız gerekir. Bu yöntemle daha çok geometrik desen­ler tercih edilir. Bu yöntemi uygula­mak için kırtasiyeden yada nalbur malzemeleri satan alışveriş dükkan­larından bulabileceğiniz maskeleme bandına ve dekorasyona uygun bir kaç renk boyaya ihtiyacınız olacak­tır. İnternet üzerinden bulacağınız uygulma fotağrafları size yol göste­recektir.

Sünger Tekniği İle Duvar Boyama

Duvarınıza tuğla duvar görünümü vermek için ya da hayalinizdeki bir tasarımı uygulamak için sünger tek­niğini kullanabilirsiniz.

Bu yöntem için bir kaç adet sıva süngeri ve tuğla görünümü için tuğla renginde boyaya ihtiyacınız olacaktır. Duvarı ince bir kat boyadıktan sonra süngeri kıvamındaki boyaya daldırıp, boya akıntısını engelleyip tuğla görün­tüsünde duvara uygulayın.

Sulu Boya Tekniği İle Duvar Boyama

Sulu Boya tekniği duvarlara başka bir görsel boyut kazandırıyor. Bu yön­temde fırça, sünger ve biraz daha ince kıvamlı boyaya ihtiyaç var. Duvarların pürüzsüz ve ya alçı olması daha iyi so­nuç veriyor. Bu teknikle hayalinizdeki herhangibir deseni, dekore edilecek mekanın sadece bir duvarına ya da bir eşyanın arkası gibi dar alanlara uyga­layabilirsiniz. Bu yöntemi püskürtme boya tüpleriylede yapabilirsiniz. Yan­lız yüzünüzü ve diğer eşyaları örterek korumanız gerekir.

Kırık Renk Boyama Tekniği

Bu teknikle duvara pürüzlü bir efekt yaratılır. Sade boyanmiş bir duvarın üzerine farklı renkte boyan­mış model aparatlarla baskı yapılır. Seçeceğiniz renk ve aparat modeliğle ister bütün mevsimleri, ister çiçekleri hayalinizdeki herşeyi duvarınıza res­medebilirsiniz.

Resim Çizme Tekniği

Bu yöntem diğer yöntemlere göre daha teknik bir iştir. Resim çizim becerisi gerektirir. Özellikle çocuklarınızın hayallerindeki kah­ramanları duvarlarına yansıtmak bu yöntemle mümkündür. Resim çizme beceriniz varsa bir kaç tek­nik bilgiyle bu işlemi başarıyla uy­gulayabilirsiniz.

Biraz teknik bilgiye el becerinizi ve hayal güçünüzü ekleyerek kendi değişiminizde ve mekanlarınızın de­ğişiminde muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz bu değişimler için on­larca para harcayıp bütçenizi zora sokmanıza gerek yoktur.İyi bir deko­rasyon fikri ve teknik bir boya usta­sıyla muhteşem mekanlar yaratmak çok kolay. Tek yapmanız gereken kendinize güzven ve birazda bilgi sahibi olmak. Her zaman dediğim gibi ‘Küçük dokunuşlarla az mali­yetle büyük değişim’.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Göçmenlikte kimlik değil yetenek önemli Göçmenlikte kimlik değil yetenek önemli

Brexit’ten sonra göçmenlik baş­vurusunda bulunan şahıslar hangi ülkeden geldiğine göre değil, yete­neklerine göre değerlendirilecek.

Jeremy Corbyn; Ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünmüyoruz Jeremy Corbyn; Ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünmüyoruz

İngiltere’de Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) tasarısı üzerin­den yürütülen tartışmalar hız kes­meden devam ediyor.

İngiltere Avrupa Birliği’den ayrılana kadar göçmen mutabakatına sadık kalacak İngiltere Avrupa Birliği’den ayrılana kadar göçmen mutabakatına sadık kalacak

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışını (Brexit) öngören tas­lak belgede bir bölüm, göçmen mu­tabakatı kapsamında Türkiye’ye yapılacak mali yardımlara ve İn­giltere

On binlerce kişi ırkçılığa karşı sokağa çıktı

İngiltere’de göçmen sorununun Brexit tartışmaları çerçevesinde sürekli gündemde tutulmasını pro­testo için Londra’da toplanan 30 bin kişi, Downing Street 10 numaradaki başbakanlık ofisine yürüdü.

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda ‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor

Brexit yaklaştıkça İngiltere’deki iş yerleri hem Avrupa Birliği vatan­daşları hem de diğer ülkelerden ge­len işçiler için çekiciliğini yitiriyor.

Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı

Düşük maliyetli seferler dü­zenleyen İrlanda merkezli hava­yolu şirketi Ryanair, 1 Kasım’dan itibaren yolcuların uçağa aldıkları el bagajları için ücret alacaklarını açıkladı.

Bilim adamları beyne bilgi yüklemenin yolunu buldu! Bilim adamları beyne bilgi yüklemenin yolunu buldu!

Bilim insanları, tıpkı Matrix’te olduğu gibi beyne bilgi yükleme­nin yakın zamanda uykuya dal­mak kadar kolay olacaklarını söy­lediler.

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor

Brexit yaklaştıkça İngiltere’deki iş yerleri hem Avrupa Birliği vatan­daşları hem de diğer ülkelerden ge­len işçiler için çekiciliğini yitiriyor.

Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı

Düşük maliyetli seferler dü­zenleyen İrlanda merkezli hava­yolu şirketi Ryanair, 1 Kasım’dan itibaren yolcuların uçağa aldıkları el bagajları için ücret alacaklarını açıkladı.

Evlilikte sözlü kavga, sigara ve alkol gibi tehlikeli

Amerika Birleşik Devletleri’nde ya­pılan bir araştırma, evlilikte çıkan kav­gaların çiftler üzerinde sigara ve alkol kadar zararlı olduğunu ortaya koydu.

Aşk ve sevgi̇ bütün farklılıkları aşabi̇li̇r

Londra’daki Enfield Belediyesi’nin Türkiye kökenli Belediye Başkanı Sa­ray Karakuş’un, ikisi de kendi gelenek­lerine bağlı İngiliz aile ile Türk ailenin bir ev ziyaretinde buluşmasını

‘Müslüm’ fi̇lmi̇ Londra’da 2 si̇nemada bi̇rden vi̇zyona gi̇rdi̇

Vizyondaki üçüncü haftasında yaklaşık 3,5 milyon kişiye efsanevi sanatçı Müslüm Gürses’in hayatı­nın bilinmeyen yönlerini anlatarak derinden sarsan ‘Müslüm’ filmi, Avrupa’da sekiz ülkede vizyona girdi.

İlhan Şeşen’den unutulmaz konser

Ünlü şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen, Londra konserinde hayranlarıyla buluştu. İlhan Şeşen konserinde dinleyicilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Celiloğlu’nun yeni oyunu The Cockpit’de

Tİyatro oyuncusu ve yönetmen Barış Celiloğlu’nun yönet­tiği oyun “Don’t You Dare!” 15 Kasım Salı saat 19’da “Gateforth Street, NW8 8EH Lon­don” adresinde gerçekleşecek.

Bozca-Der 10 yaşında

Bozca-Der kuruluşunun 10. Yılını ünlü sanatçıların sahne aldığı balo ile kutladı. Bozca-Der’in geleneksel dayanışma gecesinde konuşan başkan Mehmet Şar, derneğin 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, kuruluşundan bu zamana kadar destek verenlere teşekkür etti.

Turist Sayısında 40 Milyonu Geçeceğiz

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market, Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, KKTC ve Azerbaycan tanıtım stantlarını ziyaret edip KKTC’li mevkidaşı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

Atatürk Londra’da Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıldı

Londra’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü münasebetiyle “Atatürk’ü Anma ve Anlama” başlığı altında düzenlenen “Atatürk Neden Ölümsüz?” konulu etkinlikte anıldı.

Londra’daki̇ Bett Fuarı Ocak Ayında Yapılacak; Robotlar İşi̇ Kapabi̇li̇r

Eğitim, Bilişim Teknolojisi ve Telekomünikasyon sektörlerindeki uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirmeyi hedefleyen BETT Londra Fuarı, 23-26 Ocak tarihlerinde Excel’de yapılacak. Fuara, Türkiye güçlü bir şekilde katılım sağlayacak.

Designed by: Olay Gazeter