English

Dünya Sen Böyle Olduğun İçin Bu Haldedir…

Neslihan Doğan 11 Mart 2019

Hepinize Merhaba,

Yukarıdaki başlığı kendi var­lığımı sorgulamaya başladığım dönemlerde okumuş olduğum “Tanrılar Okulu” kitabından aldım.

Hayatın içinde var olmanın anlamını ararken okuduğum kitabın yazarı Prof. Stefano Elio D’anna her insanın içinde bulunan tanrısal güce odaklanıyor.

Bu kitap sorunun hep dışarıda olduğuna inanan ve kendine dö­nüp bakmayı düşünemeyenlere güzel bir kaynak. Okuduğum ki­tapları ve seyrettiğim filmleri aklıma ve inancıma en uygun şekilde sentezlediğimi anlat­mıştım.

Yani bazen inançlarınıza uy­gun olmayan ya da kolayca kabul edemeyeceğiniz ifadeler kullanı­labiliyor kitaplarda. Ben bunlara takılmayıp kendi inanç yapıma göre şekillendirmeyi daha doğru buluyorum.

Siz sevgili okuyucularıma da bunu tavsiye ediyorum. Kitabı bu yöntem ile okurken bazı nok­talarda kafamda soru işaretleri oluştuğunu çok iyi hatırlıyorum.

Kişisel gelişime odaklı “Tan­rılar Okulu” kitabından bazı alıntılar yaparak sonunda kendi sentezimi ekleyeceğim. Yorum­lamak artık sizlere kalmış.

”Size ‘öğretilen ve anlatılan dünyanın’, anlatıldığı gibi ol­duğunu söyleyenler sadece anlatanlardır. Korkmanız, çekinmeniz, endişe etmeniz gerektiği söylenen her şey, bu betimlemenin pençesindeki insanların fikirleridir. Oysa bunlar olumsuz duygulardır ve hiçbiri dünyaya geldiği ha­liyle insanın mayasında olan hisler değillerdir. İnsan kor­kusuz doğar. Korku, zorla öğ­retilir.”

Yazar ve kitabın ana kahra­manı Stefano D’Anna kendi söz­leri ile kitabını şu şekilde kısaca tanıtıyor:

“Hayat; tıpkı bana yaptığı gibi, sizi de bir mengenede soluğunuz kesilinceye kadar sıktığında, sizi içinden çıkamayacağınız hayal kırıklıklarına uğrattığında ve hiçbir çıkış yolu bulamadığı­nızda…

İşte ancak o zaman bu kitap, bir anda elinize geçecek ve sizi bulacaktır. Böylece bireysel devriminiz için, bir insanın hayal edebileceği en büyük maceraya hazır olduğunuzu bileceksiniz.

Dış dünyamın kalitesinin daha iyi ya da daha kötü olması­nın benim temel sorumluluğum olduğunu, hayatımdaki terslik­lerin ve bazen trajik olayların oluş seviyeme bağlı olduğunu ve bunların yalnızca, korkula­rımın, yıkıcı düşüncelerimin ve olumsuzca kurduğum hayalle­rimin maddeleşmiş halinden başka bir şey olmadığını fark ettiğim andan itibaren, şikayet etmekten, başkalarını suçlamak­tan, pişmanlık duymaktan ya da kendime acımaktan vazgeçtim.”

Kitaptan birebir yaptığım bazı alıntılar ise şu şekilde:

… “Hayatınızda önünüze çı­kan herkesin özel bir görev ile karşınıza geldiğine emin olun. Ve ona varlığı için teşekkür edin. Özellikle düşmanınızsa. Herkes sizi gösterir. Çünkü herkesi siz yarattınız. Bu dünyayı siz ya­rattınız. Bu sizin dünyanız. Sizi arayan arkadaşınız sizsiniz. Ça­lışanlarınız, üstleriniz, aileniz, hepsi sizsiniz”.

… “Önünüzde gelecek varken, geçmişle uğraşmayın. Ama gele­ceği de yeni bir ‘eski geçmiş’ ya­ratmak için yaşamayın. Onu şe­killendirin; bu kez şekillendirin, geçmişinizin tekrarlarından kur­tulun”..

“Beden olmadan düşleye­mezsiniz. Düşleyen bedendir. Ona çok iyi bakın. Gereğinin ötesinde yiyecek, içecek, gere­ğinin ötesinde uyku, gereğinin ötesinde seks, hiçbir şeyin çö­zümü olmadığı gibi, çözümün üstünü örten uyuşturuculardır. Uyuşturucu almayın. Beyninizi örtmeyin. Orada geleceğiniz şe­killeniyor.”

Batılı bir akademisyenin yaz­dığı felsefi roman tarzında, man­tıklı açıklamaları olan bir kitap. Evet tüm insanlığa Allah ruhun­dan üflemiştir. İstisnasız hepi­miz güzel düşüncelerle istedi­ğimiz hayatı yaratma gücüne sahibiz. Ama bu noktada kitabı okurken her şeyin üstünde olan yaradan ve kader kavramının ta­mamen unutulması beni rahatsız etmişti.

Madde ölümlü, ruh ise ölüm­süz ve sonsuzdur. Fiziksel yani bedensel ölümün olmadığını ve bunu kendimizin korkular ile yarattığını söylüyor kitabın yazarı ve kahramanı Stefano D’Anna. Fakat kendisinin orta yaşlarında hastalıktan hayatını kaybetmesi o dönemde kafamda oluşan soru işaretlerini tekrar hatırlattı bana.

Aslında batıya, uzaklara git­meye gerek yok. 13. yüzyılda ya­şamış olan ünlü büyük düşünür “Mevlana Celaleddin Rumi” ba­kın ne diyor:

“Sen düşünceden ibaretsin.

Geriye kalan et ve kemiksin.

Gül düşünürsün gülistan olursun.

Diken düşünürsün dikenlik olursun.”

Sonuç olarak düşüncenin gü­cünü ve çekim yasasını bilsek bile, bir Yaradan olduğunu hatır­lamak bizi fiziksel dünyada özü­müzdeki güç ve mutlak sevgi ile daha çok birleştirebilir.

Kendimizi küçük tanrıcıklar görüp, ego patlaması yaşamak yerine elimizden gelenin en iyi­sini yapıp Allah’a teslim olma­nın ve tevekkül etmenin ruhları­mıza, doğal olarak ta hayatımıza daha çok huzur getireceğini dü­şünüyorum.

Sevgi ile kalın

e-mail:info@ndlondon.com

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Brexit oylamasında son raunt

Bu hafta üçüncü kez oylanması beklenen anlaşma Brexit’in kaderini belirleyecek

Uzmanlardan tavsiye: Brexit süresince evinizi sakın satmayın Uzmanlardan tavsiye: Brexit süresince evinizi sakın satmayın

Britanya’da Brexit gündemi her gün değişirken, uzmanlardan uyarı­lar gecikmedi. RICS UK Residential Market Survey anketi sonuçlarına göre, Brexit belirsizlikleri konut pi­yasasında gittikçe artan durgunluk­ları beraberinde getiriyor.

“Müslümanları hedef alan bir terör saldırısı olabilir” “Müslümanları hedef alan bir terör saldırısı olabilir”

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, Yeni Zelanda’daki gibi Müslümanları hedef alan bir terör saldırısının İngiltere’de de olabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda’daki terör saldırıları protesto edildi

Londra’da 10 binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüdü ve Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

Brexit anlaşmasına şartlı değişiklik tasarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının mec­listen onay alması için ikinci bir referandum şartlı değişiklik tasa­rısı hazırladığı kaydedildi.

Fransa’da yaşayan İngilizlerin ehliyet başvuruları donduruldu

Fransa’da yaşayan İngiliz vatan­daşları bir süre araçlarını kullana­mayabilir. Fransız yetkililer Brexit konusu netliğe kavuşana kadar İn­gilizlerin Fransız sürücü ehliyetleri için yaptıkları başvuruların dondu­rulduğunu ve İngiliz sürücü ehli­yetlerinin Fransız ehliyetleriyle de­ğiştirilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa’nın en büyük Alevi Festivali 24 Mayıs’ta başlayacak

Londra’da Alevi kültürünü tanıt­mak amacıyla Avrupa’nın en büyük festivallerinden olan Alevi festivali­nin bu yıl 9’uncusu gerçekleştirile­cek. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) tarafın­dan geleneksel olarak düzenlenen “Alevi Festivali”nin bu yıl 9’uncusu tertiplenecek.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Brexit anlaşmasına şartlı değişiklik tasarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının mec­listen onay alması için ikinci bir referandum şartlı değişiklik tasa­rısı hazırladığı kaydedildi.

Brexit’e rağmen borçlanma artıyor

Bankaların onayladığı mortgage sayısı da Eylül 2017’den beri görülen en yüksek seviyede

İngiltere’ye akın var: Türkiye’den iş kurma başvuruları ikiye katlandı

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı veri­lere göre, İngiltere tarafından ve­rilen bir iş kurma izni vizesi olan Ankara Anlaşması’na 2018 yılında toplam 7 bin 607 Türk vatandaşı başvurdu. Bu rakam 2017 yılında yine bir rekor olan 5 bin 205 kişiydi.

Anlaşmasız Brexit tobacco endüstrisinde büyük zarara mal olacak

Dünyaca ünlü tobacco devleri, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız (No-deal) şeklinde çık­ması halinde, özellikle üzerinde si­gara içmenin zararlarını belirten paketlerin ülkeye getirilmesinin milyonlara mal olacağını belirterek sigara sektöründe oluşabilecek bir ekonomik krizin sinyallerini verdi.

Soho Yemek Festivali 2019 tarihi belli oldu!

Her hafta gerçekleşen Berwick Street sokak yemeği fuarının yanı sıra, tüm West End’in her sene dört gözle beklediği bir diğer “lezzetli” festival ise, şüphesiz geleneksel Soho yemek festivali…

Klasik ve barok müzik Orta- Asya ilhamıyla buluşursa…

Londra’da ve Avrupa’da mo­dern ve klasik sanatın önde gelen merkezlerinden Barbican Centre, klasik müzik, orta asya müziği, barok ve daha fazlasını yanyana koyan, farklı dünyaların müzikal bileşkesinin yarattığı yepyeni bir sentez müzik deneyimini Londralı müzikseverlere sunuyor.

Doğanın yakarışına “İnteraktif sergi dikkati”

West End’in sanat evlerinden biri olan Fitzrovia’da yaza kadar devam edecek bu özel interaktif sergi, “Missing” (Eksik) adıyla Londralılarla buluşurken, soyu tükenmekte olan canlıların korunmasına dair anektodlara, ve soyu tükenen canlıların tam bir listesine yer veriyor.

Açık hava sinamaları açılmaya başlıyor!

Her ne kadar yalancı baharla­rın gelişine kansak da, Nisan ayına doğru Londra’nın en sevdiğimiz açık hava sinemaları açılmaya başlıyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter