English

Elimizdekinin Kıymetini Bilmek…

Neslihan Doğan 18 Mart 2019

Hepinize merhaba,

Geçmişte İstanbul’da kendi odamda uyanmanın değerini bile bilmezdim. Kendi evimde ve şehrimde olmanın verdiği hu­zuru ve rahatlığı ancak evimden çok uzakta, senelerce Londra’da yaşayınca anladım. Biz insa­noğlu maalesef bazen elimiz­deki güzelliklerin kıymetini kay­bedince veya uzak kalınca çok daha iyi anlıyoruz. Ama bizler değişim yolundayız. En azından bunu fark etmemiz bile bir de­ğişimdir.

Yeni ve değişmiş ben ise artık sabahları uyandığıma göre halen yaşadığımı, sağlıklı olduğumu, her yeni günün yeni güzel fır­satlar demek olduğunu düşünü­yorum. Doğanın yeniden canlan­dığını görüyorum. Kuşların cıvıl cıvıl seslerini duyuyorum.

Siz hiçbir serçenin “Aman ya her gün cıvıldıyorum. Bugün ca­nım istemediği için somurtaca­ğım ve ötmeyeceğim” dediğini duydunuz mu? Serçeleri ken­dime örnek alıyorum. Her yeni güne uyandığıma göre rızkımın Yaradan tarafından hazırlan­dığını düşünüyorum. Yeter ki içinde bulunduğumuz hayatın bizleri üzen ve hoşlanmadığı­mız yanlarına değil, mutlu eden taraflarına odaklanabilelim.

Ve hemen elimi yüzümü bol su ile güzelce yıkıyorum. Pence­reyi açıp derin derin nefes alı­yorum. Her sabah yaptığım gibi kahvaltı etmeden aç karnına ko­caman bir bardak suyumu içiyo­rum. Sonra sıra esnetme hare­ketlerimde. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş ataları­mız. Esnetme hareketlerimi ya­parken kendi ihtiyacıma göre seçtiğim olumlama cümlelerini ayna karşısında ve yüksek sesle tekrar ediyorum. Tabi fazla yük­sek sesle değil. Yoksa evdekiler veya komşular kendi kendime konuşmamı biraz tuhaf karşıla­yabilirler. Vaktimin az olduğu za­manlarda ise sabahları günümün iyi geçmesine niyet ediyorum.

“Bugünümü mutluluk ve umutla yaşamaya niyet ediyo­rum.”

Buraya kadar kendi iç dünya­mızda her şey yolunda. Ama tabi ki dışımızdaki dünyada sorunlar olabilir. Sonuçta herkes hayatın güzelliklerine odaklanmayı seç­mek zorunda değil. Fakat bizi dışarıdaki çevremiz değil ön­celikle kendi değişimimiz ilgi­lendiriyor. Herkes kendisinden sorumludur. İnsanlar dünyayı değiştirmek istiyor ama kimse­nin aklına önce kendisini değiş­tirmek gelmiyor.

Yazılarımda aklımızı kullan­mayınca ve düşüncelerimizi olu­runa bırakınca, negatif düşünce­lerimizin otomatik olarak baskın çıkma olasılığından bahsediyo­rum. Biz buna benzer enerjiler benzer enerjileri çeker diyoruz.

Ya da Mevlana’nın dediği gibi “Gül düşünürsün gülistan olur­sun. Diken düşünürsün dikenlik olursun.”

Evet, günümüzde bu konu ile ilgili bir yasa olduğu artık kesin­leşti ve bu yasaya hepimizin bil­diği gibi ‘Çekim Yasası’ deniyor. Aslında bu yasa asırlar boyu bi­liniyordu ama hiç bu kadar po­püler olmamıştı. Sadece belli bir kesim tarafından biliniyordu. Bu arada şunu da belirtmek isterim; Katıldığım kurslardaki bir öğret­menim çok önemli bir noktaya değinmişti. Çekim yasası bilim­sel bir gerçek olduğu için Allah’a inanan veya inanmayan herkes için geçerli. Bu yasanın kuralla­rını iyi bilmek gerekiyor.

Bu hafta Nil Gün’ün sade ve açıklayıcı bir şekilde yazdığı, “Hayatın Büyük Sırrı: Çekim Ya­sası” kitabından bazı alıntılar yaparak yasaya biraz daha de­taylı bakalım birlikte. Bu kitap, bu kavramların ne anlama geldi­ğini ve Çekim Yasası’nı bilinçli olarak nasıl kullanacağınızı gös­teriyor.

Çekim Yasası, enerji yasası­dır. Ve biz enerji kelimesini ha­yatımızda sık sık kullanırız; “Bu kişinin enerjisi iyi. Enerjimiz uydu…”

Kendimizi mutlu, heyecanlı, başarılı hissettiğimizde etrafa pozitif enerji yayarız. Oysa ken­dimizi üzgün, kızgın, yalnız, in­cinmiş hissettiğimizde etrafı­mıza da negatif enerji yayarız. Gözlerimizdeki ışık söner. Bu ruh hali uzun sürerse hayatı­mızda her şeyin ters gitmesin­den yakınırız.

Hayatınızı değiştirmek eli­nizde.

Nil Gün çok önemli bir nok­taya değiniyor. “Çekim Yasası düşüncenin yaratıcı gücünün kullanımıyla ilgili. Bu yasa, dik­katinizi neye yöneltirseniz, onu kendinize çekeceğinizi ifade ediyor. Bilincimizde ve bilin­çaltımızda ne tür düşünceler ve inançlar varsa bu inançlara uygun deneyimleri hayatımıza çekiyoruz”.

“Düşüncelerimizden so­rumluyuz

Her şikayet evrene verilmiş bir emirdir

İnançlar bağlandığımız dü­şüncelerdir

Dünkü düşüncelerimizle bugünümüzü inşa ettik …”

“Çekim Yasası, üç temel ya­sanın bileşimidir” diyor Nil Gün:

Etki-Tepki yasası

(Karşılıklılık Yasası)

Şükran yasası

Sevgi yasası

Bunların hepsine yazımda yer veremeyeceğim için bu haftaki köşe yazımda anlattığım elimiz­dekinin kıymetini bilmek yani Şükran Yasasına biraz yer ver­mek istiyorum.

“Bir şeyin yokluğu anlarında, onun var olduğu anların değerini bilirsiniz. İnsanların çoğu sahip olduklarının değerini bilmek ve şükran duymak yerine, sahip olmadıkları şeyler için hayıfla­nıyor.

Düşüncelerimizi sahip olma­dığımız şeylere odakladıkça, sa­hip olmama anlarını çoğaltırız. Neye odaklanırsak onu çoğaltı­rız. Sahip olmadığımız ama iste­diğimizi söylediğimiz şeylerin hayatımıza girmesini engelleriz.

Şükran duygusunun azlığının göstergeleri kıskançlık, şikayet, pişmanlık, hayattan memnuni­yetsizlik, huzursuzluk ile sü­rekli bir doyumsuzluk hissi ve “bir şeyler eksik” duygusudur.

Şükran duygusu, sahip olduk­larımızla yetinmek ve pasif bir kabulleniş değildir.

Şükran duygusu sahip oldu­ğumuz şeylerin onlara sahipken değerini bilmektir.

Şükran duygusu, gelişimi ve başarıyı, gösterilen tüm çabalar­dan daha fazla hızlandırır.

Sevgi ile kalın…

e-mail:

info@ndlondon.com

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı

Sosyal medyada giderek yayılan aşı karşıtı içerikler, ailelerin aşı yap­tırmaya şüpheyle yaklaşmasına ne­den olmuş durumda. İngiltere’de yarım milyondan fazla çocuğun, oldukça önemli olan kızamık aşısını yaptırmadığı ortaya çıktı. Sağlık uzmanları, çocukların kızamık hastalığından tamamen ko­runabilmek için iki doz aşı olması gerektiğini söylüyor. Kızamık hastalığının oldukça bu­laşıcı olduğu ve ciddi sağlık sorun­larına yol açabileceği belirtiliyor. Hastalığın…

Aydın: Halkımız 23kg bagaj hakkını 30kg olarak kullanabilecek

Right Holidays, birçok projede birlikte hareket ettiği Caria Holidays ile bu projeye de birlikte imza attılar

Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme­sine onay verilmediğini açıkladı.

Ara Güler sergisi Saatchi Galeri’de açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafın­dan düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Gurbetçiye para ödemeden çıkış yok

Gümrükten çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Brexit’e Altı Ay Erteleme

Brüksel’de yapılan acil zirve sonra­sında, Avrupa Birliği liderleri İngiltere’ye Brexit için 6 ay daha süre tanınması ko­nusunda anlaştı.

Londra’dan Cem Adrian geçti…

Divaa Event’in Cem Adrian Londra konseri dopdoluydu…

Covent Garden tarihi turları geri dönüyor

West End her daim, yaz/kış ayrı güzel bir bölge peki ya West End’i daha önce hiç görmediğiniz yanları ile, daha tarihi bir bakış açısıyla ele almaya ne dersiniz?

Onur, mini albümünü paylaştı

İkinci kuşaktan müzisyen Onur, “Bin yılın rapsodisi” anlamına da ge­len ilk mini-albümü (EP) “A Millen­nial Rhapsody” yi 4 Nisan’da tüm streaming platformlarından dinleyi­cileriyle paylaştı.

“Pir Sultan Abdal, Pir” oyunu bu cumartesi

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) Da­nışma Kurulu, Okan Şenozan’ın “Pir Sultan Abdal, Pir ve Geçmiş­ten geleceğe bir çığlık” başlıklı tek kişilik oyunu Londra’da sanat se­verlerle buluşturacak.

Designed by: Olay Gazeter