English

Eşyalarınızın kölesi̇ olmayın onlara dokunun !!!

Ayda Göktürk Çetinkaya 20 Nisan 2018

Alışveriş kelimesi hemen herkesi heycanlandırır. Kimi alacaklarının hayalini kurarak heyecanlanır, bazı­ları da harcayacağı paradan korktuğu için heycanlanır. İki duygunun aynı anda yaşandığı bir durumdur ‘Alış­veriş’. Bu duygu hayatımızın her ala­nında vardır, çoğunlukla günümüzün yarısı market, mağaza, ticaret, mo­bilya gibi değişik alışverişlerde geçer ve bizleri maddi manevi etkisi altına alır. Bazen uzun süreli bir mutluluk birakır, bazen pişmanlık…..

Bugünkü yazımda neredeyse 7 den 77 ye hepimizin hayalini süsle­yen mobilya alışverişinden bahsett­mek istiyorum. Uzun süre kafamızda tasarlayıp ve oldukça yüklü paralar ödediğimiz mobilyalardan kısa sü­rede sıkılmamak ve pişmanlık yaşa­mamak için mobilya alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Tüketim çağı bizlere her türden yüzlerce alternatif sunmakta. Hergün yenisi açılan mağazalarda bin bir çe­şit ürünün arasından seçim yapmak oldukça zor. Bunu kolaylaştırmak için öncelikle;

İhtiyaçlarınızı belirleyin

Yeni ev mi kuruyorsunuz, yoksa yeniliğe mi ihtiyacınız var. Küçük dokunuşlarla büyük farklar mı ya­ratmak istiyorsunuz. Ya da sadece tekstil ürünlerini ve renginizi değiş­tirmek yeterli mi?

Bütçenizi Belirleyin

İhtiyacınıza göre bütçenizi belirle­yin. Hayatınızın diğer alanlarını olum­suz etkilememsi için alışverişe ayıra­cağınız para, gelirinizin yüzde onunu geçmemelidir.

Tarzınızı Belirleyin

Mobilyanızı uzun yıllar sıkılma­dan kullanmak istiyorsanız bir tarzı­nız olsun, kendinize diğer aile fertle­riyle ortak bir tarz belirleyin. Modern, Country, Retro, Rustik, Vintage vb.

Kaliteden Ödün Vermeyin

Alacağınız ürünün sağlığa zararlı olup olmadığından emin olun. Tüketici güvenliğine ve standartlara uygun üre­tim belgelerine sahip olduğunu kontrol edin.

Dayanıklılığı Önemseyin

Türkiye Mobilya Sanayiciler Derneyi ( Mosder)’in açıklamasına göre, fırınlanmış gürgen, karaa­ğaç, meşe, huş ve ceviz ağaçların­dan yapılan mobilyalar, dayanıklı ve sağlam yapıları nedeniyle uzun yıllar kullanılmaya uygundur. Ku­maş bölümünde ise Eko Teks ve TSE EN standartlarına uygun ürün­lerin tercih edilmesi kullanım ko­laylığı ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Alan Belirleme

Sahip olduğunuz alan ile alacağı­nız mobilyanın kaplayacağı alanın arasındaki denge iyi belirlenmelidir. Mobilya kullanım alanının tamamını kaplamamalıdır. Her bir parça birbi­rinden bağımsız konumlandırılmalı, sıkışıklık hissi vermemelidir.

Ergonominin Önemi

‘Ergonomi’ insanların kullana­cağı araç ve gereçleri insan sağlı­ğına uyumlu hale getirme şeklinde tanımlanabilir. Ergonomi, yaşam alanlarında, mimaride mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Seçilen mobilyanın boyutu kullanacak kişi­nin vücut ölçüleri ile orantılı olmalı, kullanım ve hareket alanı için yer bı­rakılmalıdır.

Kullanım Kolaylığı

Seçilen mobilyaların rahat kullanı­lır olabilmesi için, kullanış amacına uygun renkte, kolay temizlenebilir kumaşdan seçilmesi, kolay hareket ve temizlik açısından hafif ağırlıkta ve ayaklı olması gerekir.

Estetik Açıdan

Mobilyaların görsel açıdan birbi­riyle uyumlu olması gerekir. Yaşam alanlarının her köşesinin ayrı havada dekore edilmesi rahatsız edici bir ka­rışıklığa neden olur. Bir ortamda en fazla 3 uyumlu rengin kullanılması idealdir. Duvar boyası mobilya seçil­meden yapılmamalıdır. Dünyanın en pahalı mobilyasını almış olsanız bile duvar, tekstil, halı ve mobilya arasın­daki doğru renk uyumunu kullanma­dığınız taktirde istediğiniz sonuca ulaşmanız mümkün değildir.

Dekorda Fark Yaratın

Son yıllarda ürünlerinin kalitesi ve mobilya tarzları aynı, sadece marka isimleri farklı olan onlarca mağaza var. Bu nedenle, neredeyse herkesin evinde aynı ya da benzer mobilya var. Keyifli ve huzurlu yaşamlar için kü­çük dokunuş ya da tercihlerle fark yaratın. Örneğin, mobilyanızın ta­mamını aynı mağazadan almak zo­runda kalmayın. Değişik özel parça­larla hem daha sade hem de daha şık ve keyifli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bilinçli Müşteri Olun

Müşteri haklarıyla ilgili değişik yayınlar okuyun. Garanti belgesi ol­mayan hiçbir ürünü almayın. Seçece­ğiniz mobilya ile kulanacağınız alan arasındaki dengeyi belirliyemiyorsa­nız, mağazadaki ilgili görevlinin önce kullanılacak alanı görmesini sağlayın. Bu dengeyi kurmadan mobilya satın almayın. Kaderinizi satıcıların ikna kabiliyetlerine bırakmayın.

Renklerin Dilini Öğrenin

Hayatımızın her alanında ol­duğu gibi mobilya seçimi ve deko­rasyonda renklerin önemi çok faz­ladır. Her rengin kulanım alanına göre bir anlamı ve etkisi vardır. Bu alanda seçtiğimiz renkler kul­lanım alanlarına uygun olmalıdır. Örneğin, uyku odamız dinlenme alanımızdır.Yeşil, mavi, hafif mor, pembe gibi soğuk renkler kullanıl­malıdır. Yatak odalarında kırmızı, siyah gibi renklerin kullanılması agresifliğe neden olur.

Kullanım Rahatlığı

En önemli unsurlardan biride kullanım rahatlığıdır. Seçilen mo­bilyaların görsel sunumuna al­danmamalı kullanım rahatlığı de­netlenmelidir. Üzerinde rahat edemeyeceğiniz hiç bir mobilyayı almayın. Günün yorgunluğunu üze­rinizden atmaya yardımcı olacak ürünler tercih edin. Alacağınız koltukla bütünleşin mesela, batta­niyenizin yumuşaklığını hissedin, hiç oturmadığınız kotluğunuzun yerine, bir tane ayağınızı uzataca­ğınız sallanan sandalyeniz olsun….

Eşyanızın Esiri olmayın

Tercih edeceğiniz eşyaların ta­mamı kullanılabilir olsun. Yıllarca misafir kullanacak diye kimseyi sokmadığınız bir odanız olmasın, her alanı rahatlıkla kullanın. Yıl­larca sadece toz aldığınız bir vitrin neden olur bir evde? Dokunmaya korktuğunuz kristal bir bardak ya da vazo?

Eşyalarınızın kölesi olmayın on­lara dokunun!!!

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Designed by: Olay Gazeter