English

Etki̇li̇ konuşma’nın sti̇li̇ni̇ze etki̇si̇

Ayda Göktürk Çetinkaya 19 Ekim 2018

Stil denilince bir çoğumuzun ak­lına sadece kılık kıyafet ve dış görü­nüş gelir. Oysa stil ya da tarz sahibi olmak sadece iyi giyinmek değildir.

Kendinize olan güvenden top­lumsal görgü kurallarına uygun davranmaya, yediğiniz yemekten gittiğiniz kafeye, dinlediğiniz mü­zikten okuduğunuz kitaba kadar günlük hayatınızın içerisinde olan bütün davranışlarınızın bir uyumu­dur.Tarz sahibi olmanın en etkili un­surlarından bir taneside yerinde, zamanında, etkili bir dil kullanarak ‘konuşma’ biçimidir. Bazı kişiler çok iyi giyinir, kimileri çok uyumlu dav­ranışlara sahiptir, bazıları da çok iyi konuşur fakat bir kişide bu özellik­lerin bir tanesi eksik ise tarz sahibi olma olasılığı düşer.

Dış görünüşünüz 3-4 saniyede karşı tarafa kim olabileceğiniz algı­sını verir. Konuşmanız ise tam ola­rak sizin kim olduğunuzu belirler. Çok iyi okullarda okumuş olabilir­siniz, iyi giyinmek için maddi du­rumunuz da çok iyidir, bunlar dış etkenlerle kendinize kattığınız özel­liklerdir oysa ‘konuşma’ tam olarak sizin nasıl bir insan olduğunuzu ta­nımlar. Çünkü okuduğunuz okullar, aile terbiyeniz, aldığınız toplumsal görgü kuralları, sahip olduğunuz ka­riyer gibi unsurlar konuşmanızı et­kiler. Hiç kimse ilk etapta kişinin kim olduğu hakkında bilgiye sahip değil­dir. Ancak zamanında, yerinde etkili bir konuşma ile geçmişinizde kim olduğunuz ve geleceğinizde de kim olacağınız hakkında ki etkiyi karşı tarafa yansıtırsınız. Giyiminiz, dav­ranışlarınız ve konuşmanızla uyum içerisinde olmayı başarabilirseniz tarzınızı bulmuş ‘stil sahibi’ bir ki­şisiniz demektir. Stil sahibi olmak, özel ve kariyer hayatınızda size bir çok kapıyı rahatlıkla açmanızı sağ­lar.

Konuşmak, insanların kendi­lerini etkili bir şekilde ifade etme yöntemidir. Özel yada kariyer ha­yatında kendimizi daha etkili ifade etmek ve toplumsal saygınlık kazan­mak için nasıl daha etkili konuşmayı öğrenebiliriz…

Zamanında, yerinde etkili ko­nuşmaya sahip olmanın temel ola­rak üç kuralı vardır;

Teknik Kurallar – Sosyal Kural­lar – Resmi Kurallar

TEKNİK KURALLAR

Hazırlık Yapmak; Etkili bir ko­nuşma için söyleğeceğiniz yada anlatacaklarınıza önceden hazır­lık yapmalısınız. Eğer konuşmanız, topluma yapacağınız planlı bir su­num ise ve konuşmanızı bir metin üzerinde yapacaksanız başlama­dan önce ayna karşısında metin üzerinde pratik yapmalısınız. Ko­nuşmanız plansız ve hazırlıksız bir konuşma ise başlamadan bahse­deceğiniz konuları aklınızdan geçi­rip, düşünerek ve yavaş konuşma­lısınız.

Güzel Konuşma; Güzel konuşma sanıldığı gibi sadece sunuculara spi­kerlere özgü bir davranış değildir. Özellikle yöneticilerin, siyasi ve top­lum liderlerinin veya toplum karşı­sında konuşma yapacak hatiplerin güzel konuşma ve okuma becerisine sahip olması gerekir. Bu kapsamda vucuttaki ses organları geliştirmeli, soluma dengeleme becerisi kazanıl­malı, ses çıkış tonu ayarlanmalı, dik­siyon düzeltilmeli ve söyleme ku­surları yok edilmelidir.

Ses tonu; Bu konudaki en önemli unsurlardan birtaneside ses tonu­dur. Ses tonu heycanlı, stresli, üzün­tülü ve neşeli olma gibi duygu ve düşüncelerinizi karşı tarafa yansıt­mayı sağlar. Bu nedenle hem ko­nuşma yapacağınız ortama göre, hemde kendi duygularınızın ko­nuşma yaptığınız ortama uygun olup olmadığı durumuna göre ses tonunuzu ayarlamanız gerekmekte­dir. Ses tonu kişilerin duyamayacağı kadar sessiz veya rahatsız edici yük­seklikte olmamalıdır.

Göz teması; Konuşurken göz teması kurmak, etkili iletişim için uygulanması gereken kuralların ba­şında gelir. Eğer karşınızdakini ko­nuşmanızla etkilemek ve söyledikle­rinizlede samimi olduğunuza inan­dırmak istiyorsanız konuşurken göz teması kurun. Ancak, bunu yapar­ken tek bir noktaya odaklanıp kar­şınızdaki kişi yada kişileri rahatsız edici davranışlardan kaçının.

Beden dili; Etkili konuşmada ge­reken bir diğer yol da jest ve mimik­lerimizi iyi kullanmaktır. Yerinde kullanılan jest ve mimikler konuş­mayı daha etkili hale getirerek karşı tarafı daha kolay etkiler.

Mesaja Odaklanma; Konusu ve amacı olmayan konuşma etkili ol­maz ve karşı tarafa istenilen mesajı vermez. Etkili konuşma için konuş­manızın bir konusu ve konunun da bir mesajı olmalıdır. Yapılan ko­nuşma başka konulara geçilmeden, verilmek istenen mesajı yansıtma­lıdır.Tabiri yerindeyse, konuşmada ‘daldan dala atlanmamalıdır.’

Dikkat Çekmek; Sıkıcı olmayan etkili bir konuşma için, dinleyicinin dikkatini çekmek önemlidir. Genel­likle bilgi içerikli konuşmalar din­leyicileri yorar ve dinlemeye odak­lanmayı olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle konuyla bağlantılı mizahi anlatımlar veye anektotlarla dikkat çekmek gerekir.

Sözü Uzatmamak; Gereğinden uzun konuşmalar dinleyicilerin dikkatinin ve ilgisinin azalmasına neden olur. Bu nedenle konuşma­nın yaklaşık ilk 5 ila 10 dakikasında verilmek istenen mesaj karşı tarafa verilmeli ve konuşma, ortalama 20 dakika aralığında bitirilmelidir.

SOSYAL KURALLAR

Toplumsal Kurallara Uygun Ko­nuşma; Toplumsal görgü ve davra­nış kuralları insanların toplum içe­risinde uyumlu bir şekilde yaşama­sını sağlar. Görgü kurallarına uymak diğer insanlara olan saygınızı göste­rir.Toplum hayatının düzenlenme­sinde etkili olan genel görgü kural­larına uyan kişiler; terbiyeli, saygılı, nazik olarak tanımlanır. Toplumsal kurallar konuşma için de geçerlidir.

Örneğin bizim geleneklerimizde topluluktaki ilk söz büyüğe verilir. Ya da konuya dahil olmasada, mev­kisi yüksek olan kişiye nezaketen söz hakkı verilir.Nezaket içerisinde konuşma kapsamında karşınızdaki konuşan kişi sözü kesilmeden din­lenmeli, sözü bittiğinde ikinci kişi konuşmalıdır.Veya bir konuşma esnasında hep aynı kişi kesintisiz konuşmamalı diğer kişilerede söz hakkı tanınmalıdır.

Kişiye Uygun Konuşma; Stil sa­hibi iyi bir konuşmacı olmak için sadece topluma karşı konuşma ku­rallarını bilmek yetmez. Bunun da­hilinde çocuğunuzla, eşinizle, sev­gilinizle, patronunuzla veya çalışa­nınızlada uygun kurallar içerisinde konuşmanız gerekir. Sevilen sayılan bir evebeyn olmak, uyumlu ve sevgi dolu partner olmak, saygı duyulan bir yönetici olmak ve sevilen sayılan bir çalışan olmanın en önemli ku­rallarından biridir zamanında, ye­rinde, doğru ses tonu ve kurallarıyla konuşma becerisine sahip olmak.

RESMİ KURALLAR

Çalışma haytında ve devlet pro­tokolünde uyulması gereken kesin ve net kurallar vardır. Konuşma kurallarıda bunlardan bir tanesi­dir. Bir çok kuralda olduğu gibi konuşma kurallarındaki sınırlarda alt-üst ilişkisine göre belirlenir. Et­kili konuşmada diğer unsurlarla birlikte bu uygulamalarada dikkat etmek gerekir. Yerinde zamanında ve resmi kurallara uygun bir şe­kilde konuşmak kişilerin kariyer basamaklarının yükselmesinde ol­dukça etkilidir.

Sonuç olarak uygun konuşma becerisine sahip olmak sizi sadece stil sahibi yapmaz, aynı zamanda toplumda saygınlığı olan, özel ha­yatında sevilen sayılan, kariyer ha­yatında hep önü açık, başarı şansı yüksek bir birey yapar….

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kabine Brexit’i onayladı Kabine Brexit’i onayladı

Başbakan Theresa May, Çarşamba günü kabinesiyle gerçekleştirdiği uzun toplantı sonrasında, Avrupa Birliği’nden ayrılmak için sunduğu anlaşma taslağının kabul edildiğini açıkladı.

AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı

Avrupa Birliği Komisyonu, İngil­tere ile AB arasında devam eden Brexit müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda va­tandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmasını teklif etti.

Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi

İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Baş­bakan Theresa May hakkında gü­vensizlik oylaması için başvurdu.

İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit sürecinin ülkesinin ba­ğımsızlık davasını güçlendirdi­ğini belirterek, “O gün gelecek ve geldiğinde de hiç şüphem yok İskoçya halkı bağımsızlığı seçe­cek.” dedi.

AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak

Göçmenlik Bakanı tarafından ya­pılan açıklamalara göre, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde İngiltere genelindeki iş­verenlerin, tüm AB vatandaşı ça­lışanları için derhal çalışma hakkı kontrolü yapması gerekecek.

Erkin Güney; 13 yıldır babamızı gömemiyoruz

İngiltere Türk İslam Vakfı Baş­kanı Erkin Güney, Kıbrıs’ta 2 Ka­sım 2006’da öldürüldüğünü öne sürdüğü işadamı babası Ramadan Güney’in cenazesini hukuki süre­cin tamamlanamadığı için bir türlü

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda ‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak

Göçmenlik Bakanı tarafından ya­pılan açıklamalara göre, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde İngiltere genelindeki iş­verenlerin, tüm AB vatandaşı ça­lışanları için derhal çalışma hakkı kontrolü yapması gerekecek.

Erkin Güney; 13 yıldır babamızı gömemiyoruz

İngiltere Türk İslam Vakfı Baş­kanı Erkin Güney, Kıbrıs’ta 2 Ka­sım 2006’da öldürüldüğünü öne sürdüğü işadamı babası Ramadan Güney’in cenazesini hukuki süre­cin tamamlanamadığı için bir türlü

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

Londra’da Hacı Bektaş-i Veli Gençlik Şenliği düzenlendi

Londra’da Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Gençlik Şöleni çeşitli etkinlikle kutlandı. İngiltere Alevi Kültür Mer­kezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) Genç­lik Kolları tarafından geleneksel olarak düzenlenen

Aşk ve sevgi̇ bütün farklılıkları aşabi̇li̇r

Londra’daki Enfield Belediyesi’nin Türkiye kökenli Belediye Başkanı Sa­ray Karakuş’un, ikisi de kendi gelenek­lerine bağlı İngiliz aile ile Türk ailenin bir ev ziyaretinde buluşmasını

İlhan Şeşen’den unutulmaz konser

Ünlü şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen, Londra konserinde hayranlarıyla buluştu. İlhan Şeşen konserinde dinleyicilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Celiloğlu’nun yeni oyunu The Cockpit’de

Tİyatro oyuncusu ve yönetmen Barış Celiloğlu’nun yönet­tiği oyun “Don’t You Dare!” 15 Kasım Salı saat 19’da “Gateforth Street, NW8 8EH Lon­don” adresinde gerçekleşecek.

Bozca-Der 10 yaşında

Bozca-Der kuruluşunun 10. Yılını ünlü sanatçıların sahne aldığı balo ile kutladı. Bozca-Der’in geleneksel dayanışma gecesinde konuşan başkan Mehmet Şar, derneğin 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, kuruluşundan bu zamana kadar destek verenlere teşekkür etti.

Londra’da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Verildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçi Ümit Yalçın’ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında
resepsiyon verildi. Geceye İngiltere’deki Türk toplumunun temsilcilerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Turist Sayısında 40 Milyonu Geçeceğiz

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market, Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, KKTC ve Azerbaycan tanıtım stantlarını ziyaret edip KKTC’li mevkidaşı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

Atatürk Londra’da Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıldı

Londra’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü münasebetiyle “Atatürk’ü Anma ve Anlama” başlığı altında düzenlenen “Atatürk Neden Ölümsüz?” konulu etkinlikte anıldı.

Designed by: Olay Gazeter