English

Göçmenleri̇n ve mazlumların vatanı Anadolu…

Mustafa Çetinkaya 3 Ekim 2017

Yurtlarından ayrılan insanların şüphesiz çok çeşitli hikayeleri vardır. Hiç kimse doğduğu yaşadığı yeri kısa ya da uzun bir dönem için isteyerek terk etmez.

Hiç dönmeyeceğini düşünerek, doğduğu eve son bir kez bakmanın acısını zorunlu olmadıkça kimse yaşamak istemez.

Göçler, dün olduğu gibi günümüz dünyasınında en büyük kederi ve acısı. Çaresizlikten, canlarını kurtarmak için veya başka bir hayat kurmak özlemiyle yaşadığı yerden ayrılanlar, gittikleri yerde de hoş karşılanmazlar. Son yıllarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan Avrupa yönüne yoğun bir göç var. Ülkelerdeki iç barış ve istikrar sağlanamadıkça bu göçler hiç durmayacak. Bu bölgelerde yaşanan şavaşlara dışardan müdahil olanlar ne kadar samimiler? Ortada bir yağma var ve herkes bundan ne kapacağının hesabını yapıyor. Genellikle savaşların ardından ortaya çıkan duruma göre belirlenen sınır çizgileri, artık önceden belirlenen temsili haritaların uygulanması şeklinde oluyor.

Bu yazıda dünyada doğu batıya ya da kuzey güney yönlerinde hareket eden göçlerin tarih boyunca en önemli kesişme noktası olan herkesin anavatanı olan Anadolu topraklarında sadece son yüz elli yılda yaşananlara değineceğim.

Osmanlı topraklarına göç, 1850’li yıllarda Kırım Tatarlarıyla başlamış, sonrasında Gürcü ve Çerkezler başta olmak üzere Dağıstanlılar, Çeçenler, Lazlar gibi Kafkaslar halklarıyla birlikte göçler devam etmiş. 1864’li yıllarda Rusya’dan sürülen yüz binlerce müslüman Çerkez, Osmanlı İmparatorluğu’na sığınır. Bu o kadar büyük bir göçtür ki Anadolunun demografik yapısı değişir. Ardından Balkan Şavaşları, tüm Balkan ülkelerinde yaşayan müslüman kökenliler uzun ve kıyıcı bir göçün ardından kitleler halinde İstanbul’a ve Anadolu’ya gelirler. Ölenler müslüman ve Türk olduğu için çok fazla adı anılmaz fakat, Balkan sürgününde yüzbinlerce insanın yollarda ya da katliamlarda öldüğü tarihçiler tarafından bilinir. Kaderin cilvesine bakın ki bundan kısa bir süre sonra 1917 yılında Rusya’da devrim olunca, Çerkez ve Balkanlardaki sürgünlerde payı olan Beyaz Ruslar’da soluğu İstanbul’da alırlar. Girit Sürgünleri, Kurtuluş Savaşı’nda yapılan mübadelede Anadolu’ya gelen göçmenlerde yine yüz binlerle ifade edilirler. İkinci Dünya Savaşın’da Almanların kıyımından kaçan bir çok Yahudi Türkiye’ye sığınmış. Osmanlı İmparatorluğu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’ne değişik zamanda değişik ülkelerden çok sayıda Yahidi kökenli insanlar da göç ederek yerleşmiştir. Sovyetlerin Afganistan’ı işgalinden sonra İran üzerinden Türkiye’ye yoğun bir göç yaşanmış. Hemen ardından bu defa İran’da Humeyni’nin iktidara gelmesiyle muhalif milyonlar Türkiye’ye sığınmış. Rakam abartılı gelmesin, Azeriler, Kürtler ve bir çoğu zengin ve eğitimli İranlılar’dan meydana gelen büyük nüfus daha sonra buradan dünyaya dağılsalar da bir süreliğine Türkiye’de konaklamışlar ve önemli bir kısmı Türkiye’de yerleşip kalmış.

1950 ve 60’lı yıllarda Bulgaristan’dan Türkiye’ye sürekli bir göç yaşanmış. Fakat 1989 yılına gelindiğinde iş çığrından çıkmış. Bulgaristan, ülkede yaşayan Türklerin isimlerini zorla değiştirmeye başladı ve 1989 yılının yazında Bulgaristan’dan Türkiye’ye sekiz yüz bin insan yanlarında taşıyabilecekleri kadar eşya alarak toplu halde göç ettiler.

Yıl 16 Mart 1988, Irak’ın mutlak hakimi Saddam Hüseyin, muhalif Kürtlere karşı kimyasal silah kullandı. İran-Irak Savaşının en hızlı döneminde canını kurtarmak için apar topar yollara düşen yüz binlerce Kuzey Iraklı Kürt, yaşlı çocuk kadın hasta, yalın ayak yollara düşüp, T.C’nin sınırlarına dayandılar.

1999 yılında Yugoslavya’nın parçalanması ve yaşanan iç savaş nedeniyle yine on binlerce Boşnak, Türkiye’ye akın etmiş. Çeşitli dönemlerde gelen Arnavutlar ve çeşitli vesilelerle Anadoluya gelip yerleşen Araplar, Uygur Türkleri dağınık şekilde geldiklerinden bu hesabın içinde yoklar.

Son büyük dalgayı hiç süphe yok ki Suriyeliler oluşturdu. Çerkezlerin toplu göçünün ardından sayıları milyonları bulan Suriyelilerin 2011 yılında başlayan göçleri de ülkedeki demografik yapıyı etkiledi.

Anadolu tarihinin son iki yüz yılında yaklaşık 10 milyona yakın göçmen, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine yerleşmiştir. Göçmenlerin yaklaşık yarısı devlet imkanları ile yerleştirilmişler ve istihdam sağlanmıştır. Diğer yarısı genelde daha önce gelen eş-dost ve akrabaların yakınına yerleşmişler. Bitmek bilmeyen göçler karşısında Anadolu insanı misafirperver davranmış ve yerini, aşını paylaşmıştır.

Velhasılı kelam dostlar, Anadolu tüm halkların mazlumların anavatanı, kökeni Türk olsun yada olmasın başı dertte olan tüm insanlar canlarını kurtarmak, nefes almaya devam edebilmek için sığındıkları bir yurt olmuş. Acılar savaşlar içinden yoğrulup gelen Anadolu halkı dün olduğu gibi bu günde kimsenin olmadığı kadar cömert, göçmenlere kucak açmış. Şimdi iç savaş ve parçalanma sırası bu vefalı topraklara geldiyse, Türkiye’de yaşayanlarda dışardakilerde bilmelidir ki dünya üzerinde onları kabul edecek başka bir Anadolu yok.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon baskısı dinmeye başladı Enflasyon baskısı dinmeye başladı

İngiltere Merkez Bankası’na göre, geçen yılın haziran ayından beridir ilk kez düşerek aralık ayında yüzde 3 seviyesine gerileyen enflas­yon oranı, bu yıl içinde gerilemeye devam edecek.

Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı

Avrupa Birliği mevzuatının Bir­leşik Krallık’ın iç hukukuna akta­rılmasında yetkiyi hükümete dev­reden Brexit yasa tasarısı parla­mentonun alt kanadında yapılan oylamayla kabul edildi.

Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek

Uber şirketinin gelecek hafta Birleşik Krallık genelinde yeni bir tedbir alarak, sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama ge­tirecek.

‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’ ‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’

Yapılan bir araştırma, bebekle­rin emekleme dönemlerinde, yetiş­kinlere göre yerdeki toz ve bakte­riyi dört kat daha fazla soluduğunu ortaya koydu.

Dünyadaki tüm Atatürkçüler için bir sinerji ve güç yarattı’

Atatürkçü Düşünce Dünya Plat­formu ( ADDP) Başkan Yardım­cıları Jale Özer ve Mevlit Deniz, Ankara’da bulununan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı.

Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı

Birleşik Krallık ekonomisindeki belirsizlikler ve reel maaşlarda olu­şan baskılar nedeniyle 2017 yılının, ev fiyatlarındaki artış bakımından son beş yılın en durgun senesi ol­duğu görüldü.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

Süpermarket tavuklarında zararlı bakteriler bulundu

Hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırma, Birleşik Krallık gene­lindeki süpermarketlerde satılan ta­vukların rekor seviyede antibiyotik­lere dirençli bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

İngiltere’de “Özgürlük İnisiyatifi” faaliyete geçti

Tottenham bölgesindeki Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde, cu­martesi akşamı düzenlenen etkin­liğe kurum yöneticilerinin yanı sıra Londra’da bulunan HDP Ağrı Millet­vekili Berdan Öztürk, Haringey Bele­diye Meclis Üyesi Ali Gül Özbek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı

Örge Volkan’dan Londra’da Rock Konseri

Londra’nın en eski ve köklü mü­zikli mekanlarından Cyprus Meze Bar Restaurant’ta gerçekleşecek Rock konserde, Örge Volkan, Hasan Evrim, Ali Kireşçi, Hüseyin Cemgünal

“Arif v 216” Londra’da vizyonda

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216 bugün (12 Ocak) itibarıyla Londra’da da vizyona girdi. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz

“Beyza’nın Portresi” Edinburgh İskoç Ulusal Portre Galerisi’nde sergileniyor

İngiltere’de düzenlenen, 87 ül­keden 2 bin 580 sanatçının katıl­dığı BP Portre Ödülleri’nde (BP Portrait Award) başarılı ressam Mustafa Özel’in ”Beyza’nın Port­resi” adlı eseri finale kalmayı ba­şarmıştı.

Güpse Özay Deliha 2 ile güldürmeye devam ediyor

Güpse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Deliha 2” isimli film, Londra’da da vizyona girdi. Wood Green ve Enfield Cineworld sinemasında vizyona giren

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan dede Cafer, Cemevi’nin insanlığa, Alevi toplumuna ve dünyada bulunan bütün mazlum insanlara hizmet eden bir cemevi olarak hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

“Britanya Özgürlük İnisiyatifi” Londra’da çalışmalarına başladı

Londra’da yer alan 22 farklı kurumdan oluşan “Britanya Özgürlük İnisiyatifi” düzenlenen basın toplantısıyla kuruluşunu resmen ilan etti.

Hasan Rai̇f Sonsuzluğa Uğurlandı

Londra’da uzun yıllardır yaşayan Kıbrıslı Türk devrimcilerden Hasan Raif (69), yüzlerce kişinin katıldığı törenlerle sonsuzluğa uğurlandı.

UBP kazandı ancak, partiler koalisyona yanaşmıyor

Kıbrıs Türkleri, 7 Ocak Pazar günü sandık başına gitti. Erken yapılan genel seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için yeterli oyu alamadı. KKTC’de koalisyon arayışları başladı.

Designed by: Olay Gazeter