English

Göçmenleri̇n ve mazlumların vatanı Anadolu…

Mustafa Çetinkaya 3 Ekim 2017

Yurtlarından ayrılan insanların şüphesiz çok çeşitli hikayeleri vardır. Hiç kimse doğduğu yaşadığı yeri kısa ya da uzun bir dönem için isteyerek terk etmez.

Hiç dönmeyeceğini düşünerek, doğduğu eve son bir kez bakmanın acısını zorunlu olmadıkça kimse yaşamak istemez.

Göçler, dün olduğu gibi günümüz dünyasınında en büyük kederi ve acısı. Çaresizlikten, canlarını kurtarmak için veya başka bir hayat kurmak özlemiyle yaşadığı yerden ayrılanlar, gittikleri yerde de hoş karşılanmazlar. Son yıllarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan Avrupa yönüne yoğun bir göç var. Ülkelerdeki iç barış ve istikrar sağlanamadıkça bu göçler hiç durmayacak. Bu bölgelerde yaşanan şavaşlara dışardan müdahil olanlar ne kadar samimiler? Ortada bir yağma var ve herkes bundan ne kapacağının hesabını yapıyor. Genellikle savaşların ardından ortaya çıkan duruma göre belirlenen sınır çizgileri, artık önceden belirlenen temsili haritaların uygulanması şeklinde oluyor.

Bu yazıda dünyada doğu batıya ya da kuzey güney yönlerinde hareket eden göçlerin tarih boyunca en önemli kesişme noktası olan herkesin anavatanı olan Anadolu topraklarında sadece son yüz elli yılda yaşananlara değineceğim.

Osmanlı topraklarına göç, 1850’li yıllarda Kırım Tatarlarıyla başlamış, sonrasında Gürcü ve Çerkezler başta olmak üzere Dağıstanlılar, Çeçenler, Lazlar gibi Kafkaslar halklarıyla birlikte göçler devam etmiş. 1864’li yıllarda Rusya’dan sürülen yüz binlerce müslüman Çerkez, Osmanlı İmparatorluğu’na sığınır. Bu o kadar büyük bir göçtür ki Anadolunun demografik yapısı değişir. Ardından Balkan Şavaşları, tüm Balkan ülkelerinde yaşayan müslüman kökenliler uzun ve kıyıcı bir göçün ardından kitleler halinde İstanbul’a ve Anadolu’ya gelirler. Ölenler müslüman ve Türk olduğu için çok fazla adı anılmaz fakat, Balkan sürgününde yüzbinlerce insanın yollarda ya da katliamlarda öldüğü tarihçiler tarafından bilinir. Kaderin cilvesine bakın ki bundan kısa bir süre sonra 1917 yılında Rusya’da devrim olunca, Çerkez ve Balkanlardaki sürgünlerde payı olan Beyaz Ruslar’da soluğu İstanbul’da alırlar. Girit Sürgünleri, Kurtuluş Savaşı’nda yapılan mübadelede Anadolu’ya gelen göçmenlerde yine yüz binlerle ifade edilirler. İkinci Dünya Savaşın’da Almanların kıyımından kaçan bir çok Yahudi Türkiye’ye sığınmış. Osmanlı İmparatorluğu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’ne değişik zamanda değişik ülkelerden çok sayıda Yahidi kökenli insanlar da göç ederek yerleşmiştir. Sovyetlerin Afganistan’ı işgalinden sonra İran üzerinden Türkiye’ye yoğun bir göç yaşanmış. Hemen ardından bu defa İran’da Humeyni’nin iktidara gelmesiyle muhalif milyonlar Türkiye’ye sığınmış. Rakam abartılı gelmesin, Azeriler, Kürtler ve bir çoğu zengin ve eğitimli İranlılar’dan meydana gelen büyük nüfus daha sonra buradan dünyaya dağılsalar da bir süreliğine Türkiye’de konaklamışlar ve önemli bir kısmı Türkiye’de yerleşip kalmış.

1950 ve 60’lı yıllarda Bulgaristan’dan Türkiye’ye sürekli bir göç yaşanmış. Fakat 1989 yılına gelindiğinde iş çığrından çıkmış. Bulgaristan, ülkede yaşayan Türklerin isimlerini zorla değiştirmeye başladı ve 1989 yılının yazında Bulgaristan’dan Türkiye’ye sekiz yüz bin insan yanlarında taşıyabilecekleri kadar eşya alarak toplu halde göç ettiler.

Yıl 16 Mart 1988, Irak’ın mutlak hakimi Saddam Hüseyin, muhalif Kürtlere karşı kimyasal silah kullandı. İran-Irak Savaşının en hızlı döneminde canını kurtarmak için apar topar yollara düşen yüz binlerce Kuzey Iraklı Kürt, yaşlı çocuk kadın hasta, yalın ayak yollara düşüp, T.C’nin sınırlarına dayandılar.

1999 yılında Yugoslavya’nın parçalanması ve yaşanan iç savaş nedeniyle yine on binlerce Boşnak, Türkiye’ye akın etmiş. Çeşitli dönemlerde gelen Arnavutlar ve çeşitli vesilelerle Anadoluya gelip yerleşen Araplar, Uygur Türkleri dağınık şekilde geldiklerinden bu hesabın içinde yoklar.

Son büyük dalgayı hiç süphe yok ki Suriyeliler oluşturdu. Çerkezlerin toplu göçünün ardından sayıları milyonları bulan Suriyelilerin 2011 yılında başlayan göçleri de ülkedeki demografik yapıyı etkiledi.

Anadolu tarihinin son iki yüz yılında yaklaşık 10 milyona yakın göçmen, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine yerleşmiştir. Göçmenlerin yaklaşık yarısı devlet imkanları ile yerleştirilmişler ve istihdam sağlanmıştır. Diğer yarısı genelde daha önce gelen eş-dost ve akrabaların yakınına yerleşmişler. Bitmek bilmeyen göçler karşısında Anadolu insanı misafirperver davranmış ve yerini, aşını paylaşmıştır.

Velhasılı kelam dostlar, Anadolu tüm halkların mazlumların anavatanı, kökeni Türk olsun yada olmasın başı dertte olan tüm insanlar canlarını kurtarmak, nefes almaya devam edebilmek için sığındıkları bir yurt olmuş. Acılar savaşlar içinden yoğrulup gelen Anadolu halkı dün olduğu gibi bu günde kimsenin olmadığı kadar cömert, göçmenlere kucak açmış. Şimdi iç savaş ve parçalanma sırası bu vefalı topraklara geldiyse, Türkiye’de yaşayanlarda dışardakilerde bilmelidir ki dünya üzerinde onları kabul edecek başka bir Anadolu yok.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Küçük işletmelere büyük business rate artışı yolda Küçük işletmelere büyük business rate artışı yolda

Enflasyonun sürekli yükselme­siyle halihazırda finansal baskı al­tında olan küçük işletmelere bir darbe de business rate artışların­dan gelebilir.

Dünyada 6 ölümden 1’inin nedeni çevre kirliliği Dünyada 6 ölümden 1’inin nedeni çevre kirliliği

Çevre kirliliğinin 2015 yılında dünya çapında 9 milyon kişinin ölümüne yol açtığı ortaya çıktı. Tıp dergisi The Lancet’te yayın­lanan bir rapora göre, bu ölümle­rin neredeyse hepsi düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldi.

Hücrelerdeki az miktar değişiklikler bile kanseri tetikleyebiliyor Hücrelerdeki az miktar değişiklikler bile kanseri tetikleyebiliyor

Britanyalı bilim insanları, sağ­lıklı bir hücrenin kanserli bir hüc­reye dönüşmesi için kaç değişik­lik aşamasından geçmesi gerektiği üzerine bir araştırma yaptı.

NHS’te turist ücretleri yürürlüğe girdi NHS’te turist ücretleri yürürlüğe girdi

İngiltere’de NHS’e bağlı has­tane ve kliniklerin ücretsiz ba­kım hakkı olmayanlardan ücret talep etmesini zorunlu hale ge­tiren kural, dünden itibaren yü­rürlüğe girdi.

3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü 3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü

Theresa May, Birleşik Krallık’ta ya­şayan 3 milyon Avrupa Birliği vatanda­şının Brexit sonrasında ülkede kalma­sının mümkün olduğunca kolaylaştırı­lacağına dair söz verdi.Bunun için bir başvuru süreci ola­cağını söyleyen May, şu anda ülkede yasal olarak yaşamını devam ettiren AB vatandaşlarının başvurularının kabul edileceğini ifade etti.

Benefit alanlar enflasyon nedeniyle zor durumda Benefit alanlar enflasyon nedeniyle zor durumda

Düşük gelirli ailelerin faydalandığı sosyal yardımlarla (benefit) ödenen para miktarını dört yıllığına sabitle­yen uygulama, enflasyondaki keskin yükseliş nedeniyle yoksulluk içinde yaşayan insan sayısını arttırıyor.

Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı

Birleşik Krallık’taki konut pi­yasasında satışa sunulan ev sa­yısının yetersizliği ve istihdam seviyesinin artmasıyla, ev fiyat­larındaki artışlar da hızlanmaya başladı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, Birleşik Krallık ge­nelindeki ev fiyatlarında görülen yıllık artış eylül ayında yüzde 4 oranında oldu.

Giderek artan kira fiyatları finansal baskı oluşturuyor Giderek artan kira fiyatları finansal baskı oluşturuyor

Birleşik Krallık genelinde gün­den güne artan kira fiyatları, dü­şük gelirli aileleri finansal açıdan baskı altına almaya devam ediyor. Düşük gelirli kiracılar şu anda ortalama olarak gelirlerinin yüzde 28’ini ev kirası için harcıyor.1990’lı yılların ortalarında bu oranın yüzde 21 olduğu ifade edildi. Aynı dönemde, özel sek­törde ev kiralayanların oranı da yüzde 8’den yüzde 19’a yükseldi.

Sürüş sınavlarında değişikliğe gidiliyor

İngiltere, İskoçya ve Galler’de ya­pılan sürüş ehliyeti sınavlarının 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren de­ğişeceği açıklandı.Yapılan yeni değişikliklerle bera­ber sürücülerin, sınavın bağımsız sürüş kısmında artık navigasyon cihazlarıyla yönlendirileceği be­lirtiliyor.Bunun yanında sınavdaki bağımsız sürüş zamanı 20 dakikaya çıkacak ve geri manevralar ve sürüş esnasında araç güvenlik sorusunu cevaplama kısımları da değişecek.

3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü

Theresa May, Birleşik Krallık’ta ya­şayan 3 milyon Avrupa Birliği vatanda­şının Brexit sonrasında ülkede kalma­sının mümkün olduğunca kolaylaştırı­lacağına dair söz verdi.Bunun için bir başvuru süreci ola­cağını söyleyen May, şu anda ülkede yasal olarak yaşamını devam ettiren AB vatandaşlarının başvurularının kabul edileceğini ifade etti.

Başbakan May şirketlere Brexit güvencesi verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May; GlaxoSmithKline, Vodafone, HSBC ve başka büyük şirketlerin yet­kilileriyle bir görüşme gerçekleşti­rerek, ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışından sonra kesinlikle iki yıllık bir geçiş süresi olacağını söyledi.

‘Ülkede bir milyonu aşkın yasa dışı göçmen var’

Hükümetin yıllardır inkar et­mesine rağmen, kıdemli bir yet ­kili Birleşik Krallık’ta yıllardır çok sayıda yasa dışı göçmen yaşadığını itiraf etti.Eski bir İçişleri Bakanlığı ida­recisi tarafından yapılan açıkla­mada, Birleşik Krallık’ta bir mil­yondan fazla yasadışı göçmen bulunduğu belirtildi.

‘Rubens’in 400 yıldır kayıp tablosu İskoçya’da bulundu

Barok dönemin en önemli temsilcilerinden olan Flaman ressam Peter Paul Rubens’in 400 yıldır kayıp olan eserinin, İskoçya daki Glasgow Müzesi’nde kopya sanılarak sergilendiği ortaya çıktı.

Mona Lisa’nın nü taslağı ortaya çıktı

Fransa’da 150 yıldır sergilen­mekte olan bir kara kalem resmin Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa resminin taslağı olduğu ortaya çıktı.

Yunus emre ensti̇tüsü’nde yeni̇ dönem kursları başladı

Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kül­türünü ve sanatını çeşitli etkinlik­lerle tanıtmaya devam ediyor. Ens­titünün Londra Merkezi bu sene de bir çok kurs seçenekleriyle yaban­cıların ve Türklerin buluşma nok­tası olacak.

Türk Ud sanatçısı Baha Yetki̇n Royal Albert Hall’de

Türk Ud Sanatçısı Baha Yetkin, Royal Albert Hall’de solo perfor­mans gerçekleştirecek. Meslek hayatını İngiltere’de sürdüren, ud sanatçısı Baha Yetkin, Londra’nın dünyaca ünlü kültür ve sanat mer­kezi Royal Albert Hall tarafından solo konser daveti aldı.

BAF’ın Genel Merkezi̇ 29 Eki̇m’de açılıyor

Avrupa’daki Alevi kurumları arasında en geniş yerleşkeye sahip Britanya Alevi Federasyonu, Enfield bölgesinin Edmonton semtindeki 50 bin metrekare alan üzerindeki ‘Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’ için açılış töreni düzenliyor.

Ceftus 6. Yılını Başarı Ödülleri̇yle Kutladı

CEFTUS 6 Toplumsal Başarı Ödülleri Galası 8 Ekim gecesi Westminster Park Plaza Hotel’de düzenlendi Ödül gecesi; siyaset ve iş dünyasından 700’den fazla misafirle yoğun katılımla gerçekleşti.

Vatandaşlarımızın Türki̇ye’deki̇ Mal Varlıkları İncelenmeyecek

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, ‘sosyal yardım alanların Türkiye’deki mal varlıklarının araştırılacaği’ yönünde basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Çınar, “Vatandaşlarımızın Türkiye’de mal varlıkları hakkındaki İngiltere tarafından başkonsolosluğumuza bilgi verilmesi söz konusu değil. Zaten bu konuda başkonsolosluğa ulaşmış bir başvuru yok” dedi.

Tugay Hurman; Aşure Bi̇rli̇k Ve Beraberli̇ği̇n En Güzel Örneği̇

Londra’da geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı İngiltere Alevi Kültür Kültür Merkezi ve Cemevi’nin (İAKM- Cemevi) Wood Green’deki yeni binasında gerçekleştirildi.

Designed by: Olay Gazeter