English

Gözler kalbi̇n aynasıdır

Ayda Göktürk Çetinkaya 18 Mayıs 2018

Bizi biz yapan organlarımızın hayatla bağımızı sağlayan ayrı önemleri vardır. Ama biri varki bir çok anlam yükler bedenimize. Kimi zaman şarkılara konu olur, kimi zaman aşkın bazen de hüznün simgesidir.

Bazı sanatçılar vardırki sa­dece gözlerinin güzelliğiğle tanı­nır. Anlamlı bakan, doğal ve gü­zel olan gözler sizi favori yapabi­lir. Elbette hiçbirimiz bir Türkan Sultan değiliz, ama bazı makyaj hileleriyle göz ya da dudağımızı ön plana çıkararak bir yıldız gibi parlayabiliriz.

Yakın gözleri uzaklaştırmak, uzak gözleri yakınlaştırmak, kü­çük gözleri büyütmek, düşük göz­leri kaldırmak gibi yapılması ge­reken bir çok hile var. Bu hileleri yaparken doğallıktan uzaklaşma­mak gerekir. Yoksa günümüzde en çok yapılan hatalarda olduğu gibi sokaklar show görünümlü in­sanlarla dolar.

İşte size bazı makyaj eğitim notları;

Gözler

Ayrık Gözler

Gözler arasındaki mesafe bir göz genişliğinden fazla ise, bu gözlere ayrık gözler denir.

Bu gözlere uygulanan makya­jın amacı gözleri birbirine yak­laştırmaktadır. Kaş kemiğine ve göz kapağına açık renk far uygu­layın. Göz kapağı kat yerinin dış köşesinden başlayarak, gözün iç köşesine doğru koyu renk farı ya­yın. Rengi koyulaştırmak ve göz­leri birbirine daha da yakınlaştır­mak için iç köşelere doğru birkaç kat daha uygulayın. Dış köşeden başlayarak üst kirpik çizgisi bo­yunca ve yukarı doğru göz kapağı kat yerinin içine doğru koyu renk farı yayın. Farı gözün dış kena­rının ötesine geçmemesine özen göstererek alt kirpik çizgisinin al­tına doğru sürün.

Çıkık gözler

Burada amaç gözü daha içe­ride göstermek ve geri plana atıl­masını sağlamaktır. Bunu

üç farklı göz farı ile açıktan koyuya bir etki yaratarak yapa­bilirsiniz. Hiçbir zaman göz ka­pağına ışık vermeyin, aksi halde gözler olduğundan daha çıkık gö­rünür. Göz kapağı boyunca kulla­nılandan daha koyu bir renk veya gölge gözlerin arka plana atılma­sını sağlar. Işık için açık renk farı sadece kaş kemiği üzerine uygu­layın. Ara tonu üst kirpik çizgisi­nin dibinden başlayarak göz ka­pağının bütünü ve kaş kemiğinin bütünü boyunca yayın. Kirpik çiz­gisinin dibinden başlayarak göz kapağının tümü ve göz kapağı kat yeri boyunca gölge farı sürün ve alt kirpik çizgisinin altındaki göl­geyi silin.

Çukur Gözler

Bu gözün özelliği kaş kemiğinin normal gözlere göre daha dışarı doğru olmasıdır. Bu

makyajda amaç, çukur gözleri dışarı çıkarmak ve daha belirgin hale getirmektir.

Işığı göz kapağına ve göz ka­pağı kat yerine uygulayın. Ara tonu göz kapağı kat yerinin üze­rine sürün ve oradan kaş kemiğini daha içerde göstermek için kaş kemiği boyunca yayın. Üst kirpik çizgisinin dış köşesine ve daha sonra bu bölgeyi geri plana at­mak için kaş kemiğinin köşesine gölge uygulayın. Alt kirpik çizgisi altındaki gölgeyi silerek gözleri belirginleştirin.

Birbirine Yakın Gözler

Gözler arasındaki mesafe bir göz genişliğinden az ise, bu göz­lere yakın gözler denir.

Bu gözlere uygulanan makyajın amacı gözleri birbirinden uzak­laştırmaktır.

Göz kapağına, kaş kemiğine ve alt kirpik çizgisinin üst köşesine açık renk far uygulayarak ışık ve­rin.

Ara tonu göz kapağı kat ye­rinin dış köşesinden başlayarak kaşın iç köşesine doğru yayın.

Koyu farı üst kirpik çizgisinin dibi boyunca ve göz kapağı katı­nın dış bölgesine doğru sürerek gölge yapın. İç köşeler hariç ol­mak üzere belirginlik kazandır­mak için alt kirpik çizgisinin alt kısmına doğru yayın. Gözlerinizin birbirinden daha uzak görünme­sini sağlamak için gözün iç

köşelerine ışık verin.

Düşük Gözler

Düşük gözlerde, gözlerin dış köşeleri aşağıya doğrudur. Mak­yajın amacı gözlerin dış

köşelerini daha kalkık göster­mektir. Açık renk farı kaş kemi­ğine ve göz kapağına uygulayın. Açık renk farı gözün dış köşesi­nin çok az içinden başlayarak göz kapağı katının iç köşesine doğru kat boyunca sürün. Koyu renk farı gözün dış köşesinin çok az için­den başlayarak yukarı ve göz ka­pağı içine yayın, daha sonra alt kirpik çizgisi boyunca gölgeyi ya­yın bunu yaparken köşenin çok az içinden başlayın.

Dudaklar

Benzer kurallar dudaklar içinde geçerlidir. Amaç orantılı dolgun dudak gürünümü sağla­maktır.

İnce Dudaklar: Dudak çizgi­sini bir kalem ucu kadar dıştan çizin. Dudağa daha dolgun bir gö­rünüm verir. Daha sonra dudak kalemine uygun ruj sürün ve du­dağın tam ortasına bir ton açık renk parlatıcı ile küçük dokunuş­lar yapın.

Dolgun Dudaklar: Dudak çiz­gisini takip ederek bir kalem ucu kadar içten çizin.Ve koyu renk ruj kullanın. Koyu renk ruj daha dar alan görüntüsü verir.

Düşük Dudaklar: Bu tür ağız üzüntü ifadesi yaratır. Alt dudak çizgisinin kenarlarını üst dudak çizgisi ile birleştirerek gülüm­seme ifadesi verin.

Dengesiz Dudaklar: Eğer üst dudak alt dudaktan daha ince ise kalem ile üst dudak eğrisinin bi­raz üzerinden yeni bir çizgi çe­kin. Eğer alt dudak ince ise, du­dak kenarı dışından dudak çizgisi takip edilerek yeni bir çizgi çizin. Her iki durumda da yeni çizilen çizgi dudağın dış sınırları içinde olmalıdır. Yeni oluşturduğunuz çizgilerle dudak kalınlıklarını eşitleyin.

Asimetrik Ağız: Üst dudağın bir tarafı, diğerinden daha ince­dir. Dengeli bir görünüm elde et­mek için, ince olan tarafı dudak kalemi ile diğer normal taraf ile eşitleyin.

Vurgulamak istediğiniz bölge­lerde açık renk, arka plana atmak istediğiniz bölgelerde koyu renk kullanılması gerektiğini unutma­yın ve anlamlı bakışlarla hayata gülümseyin…

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Nesli̇han Doğan i̇le “ki̇şi̇sel ve ruhsal geli̇şi̇m sohbetleri̇ 30 hazi̇ran ‘da…

Kişisel Gelişim Danışmanı ve Yazar Neslihan Doğan, 30 Hazi­ran Cumartesi günü Londra’da ka­dınlara yönelik vereceği bir semi­nerde duygu yönetiminin önemi, çekim yasası,

Birleşik Krallık’ta sandığa ilgi Avrupa ortalamasının altında

Birleşik Krallık’ta kayıtlı bulunan 99 bin 250 seçmenin 42 bin 731’i oy kullandı. Dış temsilciliklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarındaki oy kullanım oranı 47 bin 517’ye ulaştı.

Geleneksel Eid Festi̇val Haftasonu Trafalgar Meydanı’nda!

Ramazan Bayramı’nı (Eid) kutlamak amacıyla geleneksel olarak, Londra Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Eid Festival, ülkenin dört bir yanından katılacak

İngiltere’de oy verme sürecinde son gün

Londra’daki seçmen, 24 Haziran’da Türkiye’deki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi için “Olympia London”da sandığa gitmeyi sürdürüyor. Londra’da 16 Haziran’da “Hammersmith Road, Kensington W14 8UX” adresindeki “Olympia London”da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran Salı saat 21’e kadar sürecek.

Zaza dili ve kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması hedefleniyor

Görseller eşliğinde Türkiye’de Zazalar adıyla, Zazaları İngilizce olarak anlatan broşür; Britanya Zaza Derneği tarafından Londra’da yayın­landı. Broşürün basına tanıtımı için

Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Sajid Javid, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, hükümetin mevcut göçmen politikasındaki önemli kısımların tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

Yurt dışı oylarına KISA KISA üst düzey koruma

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının, 24 Haziran seçimlerinde iradelerini yansıtacakları oy pusulaları ve zarflar, en üst düzey güvenlik uygulanarak Türkiye’ye ulaştırılacak.

Hackney’i̇n en köklü etki̇nli̇ği̇ Day-Mer festi̇vali̇ başladı

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY MER) Kültür Sanat Fes­tivali Londra Toplum Merkezi’nde ya­pılan açılış resepsiyonu ile başladı. Toplumdaki en köklü festivalin açılış

Zaza dili ve kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması hedefleniyor

Görseller eşliğinde Türkiye’de Zazalar adıyla, Zazaları İngilizce olarak anlatan broşür; Britanya Zaza Derneği tarafından Londra’da yayın­landı. Broşürün basına tanıtımı için

Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Sajid Javid, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, hükümetin mevcut göçmen politikasındaki önemli kısımların tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

Yurt dışı oylarına KISA KISA üst düzey koruma

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının, 24 Haziran seçimlerinde iradelerini yansıtacakları oy pusulaları ve zarflar, en üst düzey güvenlik uygulanarak Türkiye’ye ulaştırılacak.

Hackney’i̇n en köklü etki̇nli̇ği̇ Day-Mer festi̇vali̇ başladı

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY MER) Kültür Sanat Fes­tivali Londra Toplum Merkezi’nde ya­pılan açılış resepsiyonu ile başladı. Toplumdaki en köklü festivalin açılış

Mübarek Ramazan Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz

Mübarek Ramazan Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz

Geleneksel Eid Festi̇val Haftasonu Trafalgar Meydanı’nda!

Ramazan Bayramı’nı (Eid) kutlamak amacıyla geleneksel olarak, Londra Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Eid Festival, ülkenin dört bir yanından katılacak

KKTC Kültür Sanat Festivali

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı köklü dernek ve kuruluşun bir araya gelerek organize ettiği “1. Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali” 10 Haziran Pazar günü Lea Valley Park’ta birlik ve beraberlik ruhu içinde gerçekleştirildi.

İngiltere’de oy verme sürecinde son gün

Londra’daki seçmen, 24 Haziran’da Türkiye’deki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi için “Olympia London”da sandığa gitmeyi sürdürüyor. Londra’da 16 Haziran’da “Hammersmith Road, Kensington W14 8UX” adresindeki “Olympia London”da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran Salı saat 21’e kadar sürecek.

Türk vatandaşlarına yeniden süresiz oturum hakkı geliyor

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, İngiltere’de beş yıl aralıksız yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum almak için başvuru yapabilecek.

29’ncu Day-Mer Kültür Sanat Festi̇vali̇ Başladı

DAY-MER Kültür Sanat Festivali Londra Toplum Merkezi’nde yapılan açılış resepsiyonu ile başladı. Birincisi 1990 yılında yapılan festivalin resepsiyonuna sendika, kitle örgütü, siyasi parti temsilcisinin yanısıra DAY-MER üyelerinden kalabalık bir katılım oldu.

Designed by: Olay Gazeter