English

Kişisel Farkındalık …

Neslihan Doğan 31 Aralık 2018

Hepinize merhaba,

“Yaşam Koçu” denildiğini çok duymuşsunuzdur. Artık bunun yerine genellikle “Kişisel Geli­şim Danışmanı” tabiri kullanılı­yor. Doktorluğu düşünün…

Doktorum dersiniz ama sonra hasta şu soruyu sorar: “Peki ta­mam da ne doktorusunuz?

” Koçlukta da sistem böyledir. Her konunun koçluğu ve uzman­lığı farklıdır. Tabii ki genel alan­larda da koçluk yapılır ancak her koçun belirli uzmanlık alanları­nın olması önemlidir.

Yine aynı doğrultuda eğer ki­şinin durumu koçluktan çok psi­kolojinin dallarından biri ile il­giliyse Koç bu kişiyi nazikçe bir Psikoloğa veya Psikiyatra yön­lendirir.

Danışman kişinin “kör nokta­larının” farkına varmasını sağ­lamalı. Yani önce “kendisinin” farkına varmalı. Hedefe ulaş­mak için başkasının aklına ihti­yacı olmadığını, kendi doğrula­rının onun için en “doğru” yolu açabileceğini bilmeli.

Bir insan için balık tutup ona yedirirseniz o kişi aç kaldığında yine ona birinin balık tutmasını bekleyecektir.

Bir danışman kişiye balık tut­mak yerine ona nasıl balık tutu­lacağı konusunda yardım etmeli ve kişi o balığı tutana kadar da onu teşvik etmeli ve yanında durmalıdır…

Danışman; kişiye doğru ve güçlü sorular soran bir rehber­dir. Bir yandan kişisel problemle­rin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini su­narken aynı zamanda çözümü doğru sorular sorarak danışa­nın bulmasını sağlayan, danışa­nın alışmış olduğu düşünce ya­pısını zorlayan, farklı bakış açı­ları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağla­yan bir yol göstericidir.

Danışmanlık doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sa­natıdır.

Danışmanlar insanların ya­şadığı veya ‘yaşadığını’ sandığı hayat içerisinde onlara bir çe­şit yol arkadaşı ve rehber olma amacını güderler. Akademik an­lamda psikoloji ya da psikiyatri eğitimi almadıkları halde kişinin kendi benliğini tanıması konu­sunda yardımcı olurlar.

Danışman “güce” sahip olan kişinin farkındalıklarının artma­sını ve gerçek potansiyelinin or­taya çıkmasını sağlamaktadır.

P s i k a n a l i s t Catherine Bensaid’e göre;

“Bize acı veren bir olayın ne­reden kaynaklandığını anlaya­madığımız sürece hafızamızda asılı kalır. Tıpkı askıda kalmış bir sorun gibi gelişimimizde bir engel oluşturur. Bunun neden kaynaklandığını bilmez isek do­ğal olarak yeniden benzeri şey­leri yaşamaktan korkarız.

“Düşünmek, arka­daşlarla konuşmak, yaşam koçu ile konuşmak, psikote­rapi ve psikanaliz gibi bize neyin acı verdiğini anlamamızı sağlayacak her şey, o ana kadar yerini yanlış saptamış oldu­ğumuz yaralarımızı sarmamıza yardımcı olur. Bize acı veren şeyin sadece adını telaffuz etmek bile acıyı dışarı vurmanın bir yoludur.”

Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, tam ruhsal potansiyelini eyleme geçirmek ve bunu engelleyen egolarını seyreltmek isteyen ve de bunun için çalışmaya hazır olan kişiler bir kişisel gelişim danışmanına başvurabilir.

Değişim zor bir süreçle işle­yen kademeli bir çalışmadır. Kişi ruhsallığını anımsamak ve bunu kullanmak istiyorsa, bu yolculu­ğunda profesyonel rehberlik hiz­meti almalıdır.

Değişim başladığında, kişi kendi egosundan kaynaklanan eski değerlerini yıkarken ken­dini kaybedebilir. Tüm bu sü­reçlerde kişi kendi kendine ye­temeyebilir.

Danışanın, danışmanın des­teğiyle yaşama başka açılardan bakmayı öğrenmesi ve kısa za­man içinde sorunlarının üste­sinden tek başına gelmeyi ba­şarmasıdır. Danışman olabilmek bir deneyimler ve gelişim süre­cidir. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, ruhsal potansiyelini keşfeder ve hata­larından ders alarak yetkinlikle­rini geliştirir.

Danışmanlığın faydaları ne­lerdir?

 • Danışanın var olan potansi­yelini ortaya çıkarır ve geliştirir.
 • Kendine olan inancını, güve­nini, sevgi ve saygısını yükseltir.
 • Motivasyonunda gözle görü­lür bir artış sağlar.
 • Danışanın artan perfor­mansı sayesinde verimliliğini yükseltir.
 • Danışanın kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağla­yarak kişisel değişim – dönüşüm ve gelişiminde ivme kazandırır.
 • Danışanın sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlar.
 • Danışanın yaşama daha aktif olarak katılımını sağlar.
 • Danışanın öğrenme ve öğ­rendiğini uygulama potansiye­lini arttırır.
 • Danışanın aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini gelişti­rir.
 • Danışanın kendine has özel­liklerini ve yeteneklerini tespit ederek, danışanı bu alanlara yönlendirir.
 • Danışanın zamanını verimli kullanmasını sağlar.
 • Danışanın yaşama karşı po­zitif bakışlı, esnek ve hoşgörülü olmasını sağlar.

Yaşam yolunuzda kişisel ge­lişim danışmanlığına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız veya detaylı bilgi almak isterseniz info@ndlondon.com adresine yazabilirsiniz.

Sevgilerimle,

e-mail:

info@ndlondon.com

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

NHS’e göre, GP randevusu almak giderek zorlaşıyor

NHS tarafından yapılan bir araş­tırmaya göre, hastalar GP rande­vusu almak, kendi aile hekimlerini görmek ve telefonla kliniklerine ulaşma konusunda zorluklar ya­şıyor.

May: Kullandığı dil kabul edilemez

Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Kongresi’nin Demokrat Partili kadın üyelerini hedef alan ‘ırkçı’ açıklama­sının kesinlikle kabul edilemez bir dil olduğunu belirtti.

Diyabet çocukların kabusu oldu

Sağlıksız beslenmenin obeziteyi tetiklemesi çocuklarda Tip 2 diyabet vakalarını yüzde 50 arttırdı

Tüketicilerin mağaza ziyaretlerinde büyük oranda düşüş yaşandı Tüketicilerin mağaza ziyaretlerinde büyük oranda düşüş yaşandı

Brexit konusundaki belirsiz­likler, Haziran ayında cadde üze­rindeki mağazaları ziyaret eden müşteri sayısının, son 7 yılda bu ay için görülen en düşük sevi­yeye düşmesine neden oldu.

Siyasetçiler: Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanması durdurulsun

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeşil Parti lideri Caroline Lu­cas ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable’ın da aralarında olduğu İngiliz siyasetçiler, hükümete An­kara Anlaşması koşullarındaki de­ğişikliklerin geriye dönük uygulan­masını durdurma çağrısı yaptı.

Bıçaklı saldırı kurbanı Barış Küçük Highgate’te toprağa verildi. STK’lar; Olayın takipçisi olacağız

Londra’da bıçaklı bir saldırı so­nucu kaldırıldığı hastanede haya­tını kaybeden 33 yaşındaki Barış Küçük toprağa verildi. 3 bin kişinin katıldığı cenaze korteji, 6 kilomet­relik yolu 1 buçuk saatte aldı.

Londra’da On Binlerce Kişi Yine Aynı Coşku Ve Heyecanı Yaşadı

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin üçüncüsü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. İngiltere’de 300.000 Kıbrıslı Türk yaşadığı tahmin edilmektedir

Oak Estates: Evini satana yüzde 50 komisyon indirimi

Türkçe konuşan toplumun yo­ğun olarak yaşadığı bölgelerden Palmers Green’de bulunan ve ev satımı, kiralama, emlak yönetimi ve garanti kira geliri ve mimari ser­visler alanında emlak sektöründe gittikçe büyüyen bir marka olan Oak Estates, yaz döneminde bir­birinden ilgi çekici kampanyalar sunuyor.

Siyasetçiler: Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanması durdurulsun

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeşil Parti lideri Caroline Lu­cas ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable’ın da aralarında olduğu İngiliz siyasetçiler, hükümete An­kara Anlaşması koşullarındaki de­ğişikliklerin geriye dönük uygulan­masını durdurma çağrısı yaptı.

Londra’da On Binlerce Kişi Yine Aynı Coşku Ve Heyecanı Yaşadı

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin üçüncüsü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. İngiltere’de 300.000 Kıbrıslı Türk yaşadığı tahmin edilmektedir

Başbakanlık için aşırı vaatlere maliyeden uyarı geldi: Vaatlerinizi karşılayacak para bütçemizde yok

İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden çıkaracak Brexit süreci Başbakan Theresa May’in istifa etmesine ne­den olmuştu. Yerini alacak isim­ler bu yüzden kendilerini seçecek parti üyeleri ve kamuoyuna Brexit planları üzerinden yaklaşıyor.

Merkez Bankası Başkanı Mark Carney: Elbette ki göstergeler endişe verici

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma­sız ayrılması olasılığının ve artan kü­resel ticaret savaşlarının ekonomi üzerinde belirsizlik oluşturmaya devam ettiğini belirterek, “Elbette ki göstergeler endişe verici.” ifade­sini kullandı.

Wimbledon’da Jean pantolon, tişört ve ceketle protokol kurallarını yıktı

Wimbledon’da arkadaşı Serena Williams’ın maçında protokole aykırı giyinmesine rağmen protokol bölümünde oturan Meghan Markle krize yol açtı.

Fatih Sultan Mehmet Portresi Satışa Çıkıyor

Fatih Sultan Mehmet’in portresi Londra’da yeniden satışa sunulacak.

Kalemle çizilmiş illüzyonu yaratan heykeller Kings Cross’ta

İrlanda doğumlu ve dünyaca ünlü heykeltraş ve sanatçı Micheal Craig Martin, büyük ihtimalle daha önce görmediğiniz tarzda modern bir dokunuşla yaratışmış heykel instalasyonunu Kings Cross’ta bulunan Gagosian Galeri’de tanıtıyor.

Yaz sezonunda pub kültürünün merkezi: Camden…

Soho ve West End ile kar­şılaştırıldığında, Doğu ve Batı Londra’nın tam arasında, iki böl­genin de kültürünü temsil eden Camden, hala alternatif kültürün Londra’daki en büyük temsilcile­rinden biri olmaya devam ediyor.

Designed by: Olay Gazeter