English

Kişisel Farkındalık …

Neslihan Doğan 31 Aralık 2018

Hepinize merhaba,

“Yaşam Koçu” denildiğini çok duymuşsunuzdur. Artık bunun yerine genellikle “Kişisel Geli­şim Danışmanı” tabiri kullanılı­yor. Doktorluğu düşünün…

Doktorum dersiniz ama sonra hasta şu soruyu sorar: “Peki ta­mam da ne doktorusunuz?

” Koçlukta da sistem böyledir. Her konunun koçluğu ve uzman­lığı farklıdır. Tabii ki genel alan­larda da koçluk yapılır ancak her koçun belirli uzmanlık alanları­nın olması önemlidir.

Yine aynı doğrultuda eğer ki­şinin durumu koçluktan çok psi­kolojinin dallarından biri ile il­giliyse Koç bu kişiyi nazikçe bir Psikoloğa veya Psikiyatra yön­lendirir.

Danışman kişinin “kör nokta­larının” farkına varmasını sağ­lamalı. Yani önce “kendisinin” farkına varmalı. Hedefe ulaş­mak için başkasının aklına ihti­yacı olmadığını, kendi doğrula­rının onun için en “doğru” yolu açabileceğini bilmeli.

Bir insan için balık tutup ona yedirirseniz o kişi aç kaldığında yine ona birinin balık tutmasını bekleyecektir.

Bir danışman kişiye balık tut­mak yerine ona nasıl balık tutu­lacağı konusunda yardım etmeli ve kişi o balığı tutana kadar da onu teşvik etmeli ve yanında durmalıdır…

Danışman; kişiye doğru ve güçlü sorular soran bir rehber­dir. Bir yandan kişisel problemle­rin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini su­narken aynı zamanda çözümü doğru sorular sorarak danışa­nın bulmasını sağlayan, danışa­nın alışmış olduğu düşünce ya­pısını zorlayan, farklı bakış açı­ları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağla­yan bir yol göstericidir.

Danışmanlık doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sa­natıdır.

Danışmanlar insanların ya­şadığı veya ‘yaşadığını’ sandığı hayat içerisinde onlara bir çe­şit yol arkadaşı ve rehber olma amacını güderler. Akademik an­lamda psikoloji ya da psikiyatri eğitimi almadıkları halde kişinin kendi benliğini tanıması konu­sunda yardımcı olurlar.

Danışman “güce” sahip olan kişinin farkındalıklarının artma­sını ve gerçek potansiyelinin or­taya çıkmasını sağlamaktadır.

P s i k a n a l i s t Catherine Bensaid’e göre;

“Bize acı veren bir olayın ne­reden kaynaklandığını anlaya­madığımız sürece hafızamızda asılı kalır. Tıpkı askıda kalmış bir sorun gibi gelişimimizde bir engel oluşturur. Bunun neden kaynaklandığını bilmez isek do­ğal olarak yeniden benzeri şey­leri yaşamaktan korkarız.

“Düşünmek, arka­daşlarla konuşmak, yaşam koçu ile konuşmak, psikote­rapi ve psikanaliz gibi bize neyin acı verdiğini anlamamızı sağlayacak her şey, o ana kadar yerini yanlış saptamış oldu­ğumuz yaralarımızı sarmamıza yardımcı olur. Bize acı veren şeyin sadece adını telaffuz etmek bile acıyı dışarı vurmanın bir yoludur.”

Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, tam ruhsal potansiyelini eyleme geçirmek ve bunu engelleyen egolarını seyreltmek isteyen ve de bunun için çalışmaya hazır olan kişiler bir kişisel gelişim danışmanına başvurabilir.

Değişim zor bir süreçle işle­yen kademeli bir çalışmadır. Kişi ruhsallığını anımsamak ve bunu kullanmak istiyorsa, bu yolculu­ğunda profesyonel rehberlik hiz­meti almalıdır.

Değişim başladığında, kişi kendi egosundan kaynaklanan eski değerlerini yıkarken ken­dini kaybedebilir. Tüm bu sü­reçlerde kişi kendi kendine ye­temeyebilir.

Danışanın, danışmanın des­teğiyle yaşama başka açılardan bakmayı öğrenmesi ve kısa za­man içinde sorunlarının üste­sinden tek başına gelmeyi ba­şarmasıdır. Danışman olabilmek bir deneyimler ve gelişim süre­cidir. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, ruhsal potansiyelini keşfeder ve hata­larından ders alarak yetkinlikle­rini geliştirir.

Danışmanlığın faydaları ne­lerdir?

 • Danışanın var olan potansi­yelini ortaya çıkarır ve geliştirir.
 • Kendine olan inancını, güve­nini, sevgi ve saygısını yükseltir.
 • Motivasyonunda gözle görü­lür bir artış sağlar.
 • Danışanın artan perfor­mansı sayesinde verimliliğini yükseltir.
 • Danışanın kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağla­yarak kişisel değişim – dönüşüm ve gelişiminde ivme kazandırır.
 • Danışanın sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlar.
 • Danışanın yaşama daha aktif olarak katılımını sağlar.
 • Danışanın öğrenme ve öğ­rendiğini uygulama potansiye­lini arttırır.
 • Danışanın aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini gelişti­rir.
 • Danışanın kendine has özel­liklerini ve yeteneklerini tespit ederek, danışanı bu alanlara yönlendirir.
 • Danışanın zamanını verimli kullanmasını sağlar.
 • Danışanın yaşama karşı po­zitif bakışlı, esnek ve hoşgörülü olmasını sağlar.

Yaşam yolunuzda kişisel ge­lişim danışmanlığına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız veya detaylı bilgi almak isterseniz info@ndlondon.com adresine yazabilirsiniz.

Sevgilerimle,

e-mail:

info@ndlondon.com

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Mesut ile Amine’nin gizlisi saklısı kalmadı

Arsenal’in Alman milli yıldız futbolcusu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, ilişkilerinde şeffaflığı seçti.

Dünya markası NHS hedefi

NHS için yapılan on yıllık plan kapsamında kanser, kalp rahat­sızlığı ve felç gibi ölümcül hasta­lıklarla mücadelede NHS’i dünya markası haline getirerek, 500 bin daha fazla hayat kurtarmak hedef­leniyor.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Dünya markası NHS hedefi

NHS için yapılan on yıllık plan kapsamında kanser, kalp rahat­sızlığı ve felç gibi ölümcül hasta­lıklarla mücadelede NHS’i dünya markası haline getirerek, 500 bin daha fazla hayat kurtarmak hedef­leniyor.

DUP Brexit Anlaşmasına Destek Vermeyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May’in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP), Brexit anlaşmasına parlamentoda des­tek vermeyeceğini açıkladı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Natural History Museum yetişkinler için “yatılı günler” sunuyor

Eğer siz de içinizdeki çocuğu din­leyenlerdenseniz, dinozorların sadece çocuklar için olmadığına katılabilirsiniz.

Londra Sanat Fuarı 16-20 Ocak Arasında Geri Dönüyor

Daha önce hiç Tate Modern’e gidip sergilenen birbirinden gü­zel modern sanat eserlerini evi­nize götürmek istediniz mi? Eğer cevabınız evet ise Londra Sanat Fu­arı, özenle seçilmiş modern sanat eserlerinden oluşacak özel bir fuar ile, Tate Modern’den eliniz dolu dönmenizi sağlıyor.

Lady Gaga Golden Globe Ödülünü aldı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga 76. Golden Globe törenine damga vurdu. Shallow ile En İyi Film Şarkısı ödülünü kazanan Gaga, kıyafetiyle de konuşuldu. Ünlü şarkıcı 1954’te aynı filmde benzer kı­yafeti giyen Judy Garland’a benzetildi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter