English

Kişisel Farkındalık …

Neslihan Doğan 31 Aralık 2018

Hepinize merhaba,

“Yaşam Koçu” denildiğini çok duymuşsunuzdur. Artık bunun yerine genellikle “Kişisel Geli­şim Danışmanı” tabiri kullanılı­yor. Doktorluğu düşünün…

Doktorum dersiniz ama sonra hasta şu soruyu sorar: “Peki ta­mam da ne doktorusunuz?

” Koçlukta da sistem böyledir. Her konunun koçluğu ve uzman­lığı farklıdır. Tabii ki genel alan­larda da koçluk yapılır ancak her koçun belirli uzmanlık alanları­nın olması önemlidir.

Yine aynı doğrultuda eğer ki­şinin durumu koçluktan çok psi­kolojinin dallarından biri ile il­giliyse Koç bu kişiyi nazikçe bir Psikoloğa veya Psikiyatra yön­lendirir.

Danışman kişinin “kör nokta­larının” farkına varmasını sağ­lamalı. Yani önce “kendisinin” farkına varmalı. Hedefe ulaş­mak için başkasının aklına ihti­yacı olmadığını, kendi doğrula­rının onun için en “doğru” yolu açabileceğini bilmeli.

Bir insan için balık tutup ona yedirirseniz o kişi aç kaldığında yine ona birinin balık tutmasını bekleyecektir.

Bir danışman kişiye balık tut­mak yerine ona nasıl balık tutu­lacağı konusunda yardım etmeli ve kişi o balığı tutana kadar da onu teşvik etmeli ve yanında durmalıdır…

Danışman; kişiye doğru ve güçlü sorular soran bir rehber­dir. Bir yandan kişisel problemle­rin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini su­narken aynı zamanda çözümü doğru sorular sorarak danışa­nın bulmasını sağlayan, danışa­nın alışmış olduğu düşünce ya­pısını zorlayan, farklı bakış açı­ları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağla­yan bir yol göstericidir.

Danışmanlık doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sa­natıdır.

Danışmanlar insanların ya­şadığı veya ‘yaşadığını’ sandığı hayat içerisinde onlara bir çe­şit yol arkadaşı ve rehber olma amacını güderler. Akademik an­lamda psikoloji ya da psikiyatri eğitimi almadıkları halde kişinin kendi benliğini tanıması konu­sunda yardımcı olurlar.

Danışman “güce” sahip olan kişinin farkındalıklarının artma­sını ve gerçek potansiyelinin or­taya çıkmasını sağlamaktadır.

P s i k a n a l i s t Catherine Bensaid’e göre;

“Bize acı veren bir olayın ne­reden kaynaklandığını anlaya­madığımız sürece hafızamızda asılı kalır. Tıpkı askıda kalmış bir sorun gibi gelişimimizde bir engel oluşturur. Bunun neden kaynaklandığını bilmez isek do­ğal olarak yeniden benzeri şey­leri yaşamaktan korkarız.

“Düşünmek, arka­daşlarla konuşmak, yaşam koçu ile konuşmak, psikote­rapi ve psikanaliz gibi bize neyin acı verdiğini anlamamızı sağlayacak her şey, o ana kadar yerini yanlış saptamış oldu­ğumuz yaralarımızı sarmamıza yardımcı olur. Bize acı veren şeyin sadece adını telaffuz etmek bile acıyı dışarı vurmanın bir yoludur.”

Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, tam ruhsal potansiyelini eyleme geçirmek ve bunu engelleyen egolarını seyreltmek isteyen ve de bunun için çalışmaya hazır olan kişiler bir kişisel gelişim danışmanına başvurabilir.

Değişim zor bir süreçle işle­yen kademeli bir çalışmadır. Kişi ruhsallığını anımsamak ve bunu kullanmak istiyorsa, bu yolculu­ğunda profesyonel rehberlik hiz­meti almalıdır.

Değişim başladığında, kişi kendi egosundan kaynaklanan eski değerlerini yıkarken ken­dini kaybedebilir. Tüm bu sü­reçlerde kişi kendi kendine ye­temeyebilir.

Danışanın, danışmanın des­teğiyle yaşama başka açılardan bakmayı öğrenmesi ve kısa za­man içinde sorunlarının üste­sinden tek başına gelmeyi ba­şarmasıdır. Danışman olabilmek bir deneyimler ve gelişim süre­cidir. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, ruhsal potansiyelini keşfeder ve hata­larından ders alarak yetkinlikle­rini geliştirir.

Danışmanlığın faydaları ne­lerdir?

 • Danışanın var olan potansi­yelini ortaya çıkarır ve geliştirir.
 • Kendine olan inancını, güve­nini, sevgi ve saygısını yükseltir.
 • Motivasyonunda gözle görü­lür bir artış sağlar.
 • Danışanın artan perfor­mansı sayesinde verimliliğini yükseltir.
 • Danışanın kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağla­yarak kişisel değişim – dönüşüm ve gelişiminde ivme kazandırır.
 • Danışanın sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlar.
 • Danışanın yaşama daha aktif olarak katılımını sağlar.
 • Danışanın öğrenme ve öğ­rendiğini uygulama potansiye­lini arttırır.
 • Danışanın aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini gelişti­rir.
 • Danışanın kendine has özel­liklerini ve yeteneklerini tespit ederek, danışanı bu alanlara yönlendirir.
 • Danışanın zamanını verimli kullanmasını sağlar.
 • Danışanın yaşama karşı po­zitif bakışlı, esnek ve hoşgörülü olmasını sağlar.

Yaşam yolunuzda kişisel ge­lişim danışmanlığına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız veya detaylı bilgi almak isterseniz info@ndlondon.com adresine yazabilirsiniz.

Sevgilerimle,

e-mail:

info@ndlondon.com

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Brexit baskısı artıyor Brexit baskısı artıyor

Başbakan Theresa May’in Parlamento desteğini almak için zamanı azalıyor

‘Borç sorunları depresyonla bağlantılı’ ‘Borç sorunları depresyonla bağlantılı’

Yapılan yeni bir analize göre, ruh sağlığı problemleri bulunan kişilerin, borç konusunda sorun yaşama ihtimali üç buçuk kat fazla.

Nicola Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumu artık kaçınılmaz oldu Nicola Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumu artık kaçınılmaz oldu

İskoçya hükümetinin lideri Ni­cola Sturgeon, ülkede ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılma­sının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

‘İngiltere’de makineler 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir’ ‘İngiltere’de makineler 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir’

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ta­rafından yapılan bir açıklamaya göre, İngiltere genelindeki 1,5 mil­yon insan, işini makinelere kap­tırma riskiyle karşı karşıya.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter