English

Kuaförlük mesleği̇ haketti̇ği̇ yerde mi̇?

Ayda Göktürk Çetinkaya 27 Nisan 2018

Aldığım eğitimler ve mesle­ğim gereği kuaförler dünyasıyla neredeyse yirmi yıldır içiçeyim. Sadece kuaförlük ve makyaj konu­larında iki ayrı akademi bitirmiş ve bu alanlarda uzun yıllar çalış­mış biri olarak, işverenleri yöne­tim açısından, mekanları işlevsel­lik ve görsel açıdan, personeli ise hizmet açısından gözlemliyorum.

Bu kapsamda mahalle kuaför­lerinden, sosyetik kuaförlere, TV dünyasından görsel showlara kadar her ortamdaki hizmetleri, dünyanın iki büyük şehri olan İs­tanbul ve Londra’da yakından in­celeme şansına sahip olan

biri olarak, bu sektörde müş­teri ve işveren memnuniyeti açı­sından çok fazla problem oldu­ğuna tanık oldum. Hem Londra’da hem de İstanbul’da bu mesleği la­ikiyle yapan ve hem kendini hem de personelini dünyada ki yeni­liklere uyum sağlaması için ge­liştiren birçok işletme olmasına rağmen, onlarca işletmeninde ne yazık ki, yerinde saydığına şahit oldum. Özellikle Londra da bizim topluma ait kuaför işletmeleri beni hayal kırıklığınına uğrattı di­yebilirim. Bu gözlemleri yapabil­mek için neredeyse Londra’da ki bizim toplumumuza ait bir çok ku­aför işletmelerine saçlarımı ema­net ettim. Bazen saçlarım yandı, bazen hiç istemediğim renklerle sonuçlandı, çoğu zamanda hatalı kesimlerle mutsuz müşteri olarak geri döndüm.

‘Dost acı söyler’ sözünden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum Londra da bizim topluma ait iş­letmelerin ‘Reform’ denilecek dü­zeyde değişime ve eğitime ihti­yacı var.

Kuaförlüğü ve bu alandaki di­ğer hizmetleri sadece bir meslek olarak görmemek gerekir, insan­ların üzüntülü ve mutlu anlarına dokunan, psikolojilerini etkile­yen, aynı zamanda sanatı içeri­sinde barındıran nadir meslek­lerdendir. Bu alandaki hizmetler sadece ticari amaç taşımamalıdır. Hizmet verilirken insanların psi­kolojisi, maddiyatı, statü kaygı­ları dikkate alınmalı ve çağın sun­muş olduğu yenilikler takip edile­rek hizmet verilmelidir.

Güzellik sektöründe önemli bir yere sahip olan kuaförlük mes­leğinin toplumumuz açısından hakettiği yere gelebilmesi için hem işletme sahibinin, hem ça­lışanların hem de müşterinin bu alanda bilmesi gereken çok fazla konu var.

Burada bazı önemli konuları sizlere aktarmak istiyorum.

– İşletmenizi hizmetiyle, per­soneliyle, dekoruyla, malzeme­siyle ve üniformasıyla bütünleş­tirip ‘kurumsal’ kimlik kazandı­rın. Amatör görünümde kalmayın.

-İşletmenizi merkezi konumda seçin.

– İşlerin düzenli yürümesi için iş paylaşımı yapın ve genel koor­dinasyondan sorumlu bir mane­ger edinin.

– Personelinizi enerjisi yüksek, pozitif tarzı olan ve eğitimli kişiler arasından seçin.

– Dünyada ki değişimleri takip edin.

-Kendinize ve personelinize dönemsel aralıklarda eğitim prog­ramları sağlayın.

– Kendinizi sadece yöresel top­luma hizmet verecek düzeyde de­ğil, global topluma hizmet vere­cek düzeyde eğitin.

-Güzellik sektörü aynı za­manda rehabilitasyon merkez­leridir. Bir çok insan bu mekan­lara mutlu olmak ve rahatlamak için gelir. Bu nedenle kullanılan dekor ve malzemelerin en az ve­rilen hizmetler kadar etkisi bü­yüktür. Bu mekanlarda kesinlikle ve kesinlikle rahatlatıcı soft renk­ler kullanılmalıdır. Koyu karam­sar renklerden uzak durulmalı, temiz görüntü verme hissiyle sa­dece beyaz kullanılmamalı (sa­dece beyaz yorgunluk yaratır), bitkilerle ve rahatlatıcı renklerle desteklenmelidir.

– Ayna kullanımına çok dikkat edilmeli, geniş ortam görüntüsü sağlamak için bütün mekanda çok fazla ayna kullanılması ne­gatif enerjiye ve yorgunluğa ne­den olur.

– Bu sektörde çok büyük önem arz eden ışıklandırma sistemi özenle seçilmeli yanlış tercih ya­pılması durumunda ayna kullanı­mında olduğu gibi negatif enerji, yorgunluk, rahatsız edici başağ­rıları, yetersiz kullanılması duru­munda ise verilen hizmetlerde ba­şarısızlığa neden olur.

-Bu sektördeki yanlışlardan bir taneside yüksek sesli rahat­sız edici müzik çalınması. Fön ma­kine seslerinden çıkan gürültüye birde yüksek sesli müzik eklen­mesi son derece rahatsız edici ortamlar olmasına neden oluyor. Oysaki güzellik merkezleri rahat­latıcı mekanlar olamlı.

-Müşterilerinizin tamamını önemseyin, kişilere hizmet açı­sından ayrım yapmayın.

– Hizmetinize başlamadan önce müşterinizi tanıyın; Öncelikle müşterinizin ne istediğini anla­mak için onu dinleyin. Müşteri­nize yüz ve saç analizi yapın ve bunu müşterinize anlatın. Olabi­lecekler ve olamayacaklar konu­sunda müşterinizi ikna edin, daha sonra yapılacak işleme birlikte karar verin.

– Randevulu çalışma sistemi uygulayın, onları bekletmeyin.

-Uzun işlemler arasında müş­terinin zaman geçirebilmesi için bekleme alanı düzenleyin ve on­lara çay kahve gibi küçük ikram­larda bulunun.

– Cilt renk analizi yapmadan müşterinize makyaj yapmayın.

-Müşterinize psikolojik ve gör­sel açıdan yukarı çekecek model­ler uygulayın. Onu aşağı çekme­yin.

– Saç kesiminde ve boyasında yüz ve kafa yapısı analizi yapın, saç kesimiyle kafa yapısını oval şekle yaklaştırmaya çalışın ve boya yaparken öne çıkarmak is­tediğiniz yerlere açık renk, arka planda tutmak istediğiniz yerlere ise koyu renk kullanın.

– Yüz hatlarının iki yarısı eşit değildir. Bir tarafın görsel enerjisi diğer taraftan daha üstündür. Ke­sim ve makyaj yaparken enerjisi fazla olan yüz bölümü öne çıka­rılmalıdır.

– Müşterilerinizi bulunacakları ortamlara göre hazırlayın. Bu ça­lışmalarınızı her zaman doğallığı kaybetmeden yapın. Cilt ten renk­lerini önemseyin ve en fazla iki ton açık veya koyu renk uygula­yın. (Örneğin, kara kaş kara göz bir insanı sarışın yapmaya çalış­mayın.) Bu konuda fazla bilginiz ya da öngürünüz yoksa kişilerin göz bebeklerini oluşturan renk­ler o kişiler için olması gereken renklerdir bu küçük bilgiden ya­rarlanın.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

“Ankara Antlaşmalı” mağdurlardan Home Office’e i̇htarname

Süresiz oturum izni koşullarını bir gecede değiştirmesine karşı çıkan Ankara Anlaşmalılar, haklarını koruma amacıyla İçişleri Bakanlığı’na ikinci ve son ihtarnameyi gönderdi.

Londralı Ezo Sarıcı İzmi̇r’de fi̇nal konseri̇ verdi̇

Londra’da küçük yaşlardan beri elde ettiği başarı ve saygın konser salonlarında vermiş olduğu kon­serlerle müzikseverlerin yakın­dan tanıdığı Ezo Sarıcı (16), usta­lık kursu kapsamında

Boris Johnson’a seçi̇m bölgesi̇nde protesto; Peçeyi̇ deği̇l, Boris’i̇ yasakla

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, peçeli kadınlar hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle seçim bölgesinde protesto edildi. Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson’ın Londra’nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge’deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Camden Town; Baba Zula’yı ağırladı

Türk psikedelik müziğinin ken­dine has ekiplerinden Baba Zula, Londra’da dinleyicisiyle buluştu.

Manga Londra’da hayranlarıyla buluşuyor

Manga konserleri her zaman capcanlı, kıpır kıpır havasıyla hayranlarına bir şölen yaşatmaya devam ediyor. Başarılı rock grubu Manga, sevilen şarkılarıyla 9 yıl aradan sonra bu kez Londra’daki sevenleriyle buluşuyor.

Paris Hilton KKTC’de Li̇mak Cyprus Deluxe Hotel’de parti̇ verdi̇

Amerikalı ünlü model Paris Hil­ton, Platinum Rush European 2018 Avrupa turnesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Limak Cyprus Deluxe Hotel’de DJ per­formansı sergiledi.

Ayı Paddington bu yıl 60’ıncı yaşını kutluyor

İngiliz kültürünün sevilen fi­gürü yeni yaşını özel tasarım ma­deni paralarla kutluyor. İlk kez A Bear Called Padding­ton kitabıyla 13 Ekim 1958’de ki­tapseverlerle buluşan ve aradan geçen yılda

Camden Town; Baba Zula’yı ağırladı

Türk psikedelik müziğinin ken­dine has ekiplerinden Baba Zula, Londra’da dinleyicisiyle buluştu.

Anadolu Kültür Festi̇vali̇ bu yıl 3 gün sürecek

Süleymaniye Kültür Merkezi ve Anadolu Toplum Derneği (ACA) tarafından düzenlenen ve bu yıl 12. yapılacak “Anadolu Kültür Festivali” 29- 30 Eylül ve 1 Ekim tarihinde halkla buluşacak.

“Ankara Antlaşmalı” mağdurlardan Home Office’e i̇htarname

Süresiz oturum izni koşullarını bir gecede değiştirmesine karşı çıkan Ankara Anlaşmalılar, haklarını koruma amacıyla İçişleri Bakanlığı’na ikinci ve son ihtarnameyi gönderdi.

Boris Johnson’a seçi̇m bölgesi̇nde protesto; Peçeyi̇ deği̇l, Boris’i̇ yasakla

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, peçeli kadınlar hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle seçim bölgesinde protesto edildi. Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson’ın Londra’nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge’deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Designed by: Olay Gazeter