English

Kuaförlük mesleği̇ haketti̇ği̇ yerde mi̇?

Ayda Göktürk Çetinkaya 27 Nisan 2018

Aldığım eğitimler ve mesle­ğim gereği kuaförler dünyasıyla neredeyse yirmi yıldır içiçeyim. Sadece kuaförlük ve makyaj konu­larında iki ayrı akademi bitirmiş ve bu alanlarda uzun yıllar çalış­mış biri olarak, işverenleri yöne­tim açısından, mekanları işlevsel­lik ve görsel açıdan, personeli ise hizmet açısından gözlemliyorum.

Bu kapsamda mahalle kuaför­lerinden, sosyetik kuaförlere, TV dünyasından görsel showlara kadar her ortamdaki hizmetleri, dünyanın iki büyük şehri olan İs­tanbul ve Londra’da yakından in­celeme şansına sahip olan

biri olarak, bu sektörde müş­teri ve işveren memnuniyeti açı­sından çok fazla problem oldu­ğuna tanık oldum. Hem Londra’da hem de İstanbul’da bu mesleği la­ikiyle yapan ve hem kendini hem de personelini dünyada ki yeni­liklere uyum sağlaması için ge­liştiren birçok işletme olmasına rağmen, onlarca işletmeninde ne yazık ki, yerinde saydığına şahit oldum. Özellikle Londra da bizim topluma ait kuaför işletmeleri beni hayal kırıklığınına uğrattı di­yebilirim. Bu gözlemleri yapabil­mek için neredeyse Londra’da ki bizim toplumumuza ait bir çok ku­aför işletmelerine saçlarımı ema­net ettim. Bazen saçlarım yandı, bazen hiç istemediğim renklerle sonuçlandı, çoğu zamanda hatalı kesimlerle mutsuz müşteri olarak geri döndüm.

‘Dost acı söyler’ sözünden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum Londra da bizim topluma ait iş­letmelerin ‘Reform’ denilecek dü­zeyde değişime ve eğitime ihti­yacı var.

Kuaförlüğü ve bu alandaki di­ğer hizmetleri sadece bir meslek olarak görmemek gerekir, insan­ların üzüntülü ve mutlu anlarına dokunan, psikolojilerini etkile­yen, aynı zamanda sanatı içeri­sinde barındıran nadir meslek­lerdendir. Bu alandaki hizmetler sadece ticari amaç taşımamalıdır. Hizmet verilirken insanların psi­kolojisi, maddiyatı, statü kaygı­ları dikkate alınmalı ve çağın sun­muş olduğu yenilikler takip edile­rek hizmet verilmelidir.

Güzellik sektöründe önemli bir yere sahip olan kuaförlük mes­leğinin toplumumuz açısından hakettiği yere gelebilmesi için hem işletme sahibinin, hem ça­lışanların hem de müşterinin bu alanda bilmesi gereken çok fazla konu var.

Burada bazı önemli konuları sizlere aktarmak istiyorum.

– İşletmenizi hizmetiyle, per­soneliyle, dekoruyla, malzeme­siyle ve üniformasıyla bütünleş­tirip ‘kurumsal’ kimlik kazandı­rın. Amatör görünümde kalmayın.

-İşletmenizi merkezi konumda seçin.

– İşlerin düzenli yürümesi için iş paylaşımı yapın ve genel koor­dinasyondan sorumlu bir mane­ger edinin.

– Personelinizi enerjisi yüksek, pozitif tarzı olan ve eğitimli kişiler arasından seçin.

– Dünyada ki değişimleri takip edin.

-Kendinize ve personelinize dönemsel aralıklarda eğitim prog­ramları sağlayın.

– Kendinizi sadece yöresel top­luma hizmet verecek düzeyde de­ğil, global topluma hizmet vere­cek düzeyde eğitin.

-Güzellik sektörü aynı za­manda rehabilitasyon merkez­leridir. Bir çok insan bu mekan­lara mutlu olmak ve rahatlamak için gelir. Bu nedenle kullanılan dekor ve malzemelerin en az ve­rilen hizmetler kadar etkisi bü­yüktür. Bu mekanlarda kesinlikle ve kesinlikle rahatlatıcı soft renk­ler kullanılmalıdır. Koyu karam­sar renklerden uzak durulmalı, temiz görüntü verme hissiyle sa­dece beyaz kullanılmamalı (sa­dece beyaz yorgunluk yaratır), bitkilerle ve rahatlatıcı renklerle desteklenmelidir.

– Ayna kullanımına çok dikkat edilmeli, geniş ortam görüntüsü sağlamak için bütün mekanda çok fazla ayna kullanılması ne­gatif enerjiye ve yorgunluğa ne­den olur.

– Bu sektörde çok büyük önem arz eden ışıklandırma sistemi özenle seçilmeli yanlış tercih ya­pılması durumunda ayna kullanı­mında olduğu gibi negatif enerji, yorgunluk, rahatsız edici başağ­rıları, yetersiz kullanılması duru­munda ise verilen hizmetlerde ba­şarısızlığa neden olur.

-Bu sektördeki yanlışlardan bir taneside yüksek sesli rahat­sız edici müzik çalınması. Fön ma­kine seslerinden çıkan gürültüye birde yüksek sesli müzik eklen­mesi son derece rahatsız edici ortamlar olmasına neden oluyor. Oysaki güzellik merkezleri rahat­latıcı mekanlar olamlı.

-Müşterilerinizin tamamını önemseyin, kişilere hizmet açı­sından ayrım yapmayın.

– Hizmetinize başlamadan önce müşterinizi tanıyın; Öncelikle müşterinizin ne istediğini anla­mak için onu dinleyin. Müşteri­nize yüz ve saç analizi yapın ve bunu müşterinize anlatın. Olabi­lecekler ve olamayacaklar konu­sunda müşterinizi ikna edin, daha sonra yapılacak işleme birlikte karar verin.

– Randevulu çalışma sistemi uygulayın, onları bekletmeyin.

-Uzun işlemler arasında müş­terinin zaman geçirebilmesi için bekleme alanı düzenleyin ve on­lara çay kahve gibi küçük ikram­larda bulunun.

– Cilt renk analizi yapmadan müşterinize makyaj yapmayın.

-Müşterinize psikolojik ve gör­sel açıdan yukarı çekecek model­ler uygulayın. Onu aşağı çekme­yin.

– Saç kesiminde ve boyasında yüz ve kafa yapısı analizi yapın, saç kesimiyle kafa yapısını oval şekle yaklaştırmaya çalışın ve boya yaparken öne çıkarmak is­tediğiniz yerlere açık renk, arka planda tutmak istediğiniz yerlere ise koyu renk kullanın.

– Yüz hatlarının iki yarısı eşit değildir. Bir tarafın görsel enerjisi diğer taraftan daha üstündür. Ke­sim ve makyaj yaparken enerjisi fazla olan yüz bölümü öne çıka­rılmalıdır.

– Müşterilerinizi bulunacakları ortamlara göre hazırlayın. Bu ça­lışmalarınızı her zaman doğallığı kaybetmeden yapın. Cilt ten renk­lerini önemseyin ve en fazla iki ton açık veya koyu renk uygula­yın. (Örneğin, kara kaş kara göz bir insanı sarışın yapmaya çalış­mayın.) Bu konuda fazla bilginiz ya da öngürünüz yoksa kişilerin göz bebeklerini oluşturan renk­ler o kişiler için olması gereken renklerdir bu küçük bilgiden ya­rarlanın.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kiralamak için ev alanlar piyasadan elini çekiyor Kiralamak için ev alanlar piyasadan elini çekiyor

İkinci kez ev alanların ödediği ver­gilerde yapılan artışlar, faiz yardım­larının kaldırılması ve borç veren ku­rumlara daha sert standartlar uygu­lanmaya başlanılmasıyla, kiralamak için

‘Düzenli şekilde egzersiz, kalp ve atardamarları genç tutuyor’ ‘Düzenli şekilde egzersiz, kalp ve atardamarları genç tutuyor’

Yayınlanan yeni bir araştır­maya göre, kalbe giden atardamar­ların sertleşmesini önlemek için haftada dört kez egzersiz yapmak gerekiyor.

‘Mantarlar her yerde, aldığımız her nefeste içimize mantar çekiyoruz’ ‘Mantarlar her yerde, aldığımız her nefeste içimize mantar çekiyoruz’

Mantar enfeksiyonlarının ilaç­lara karşı geliştirdikleri dayanıklı­lığın arttığını söyleyen bilim insan­ları, daha fazla mantar salgınına karşı uyarıda bulunuyor.

Avrupa’nın en büyük Alevi Festivali başladı

Londra’da, Alevi kültürünü tanıt­mak amacıyla bu yıl 8’ncisi düzenle­nen ve Avrupa’nın en büyük ‘Alevi Festivali’ dün akşam gerçekleştiri­len resepsiyon ile başladı.

AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek

İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği, Brexit sonrasındaki geçiş süreci müzakerelerinde, Avrupa Birliği vatandaşları ve onların ai­lelerinin nasıl bir yasal statüye sa­hip olacağı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat

Yılın ilk aylarında konut talebinin düşmesiyle, hem bankalar tarafın­dan onaylanan mortgage sayısı hem de ev satışlarında azalma görüldü.

En kolay oturma izni veren ülkeler listesi açıklandı; Sadece 500 bin Euro En kolay oturma izni veren ülkeler listesi açıklandı; Sadece 500 bin Euro

Vizesiz dolaşma izni veren Avrupa ülkeleri popülaritesini her geçen gün arttırırken düşen yurtdışı uçak bileti fiyatları de Avrupa ülkelerini gezmek isteyen kişileri cesaretlendiriyor.

12 kilo ağırlığında dev bir sıçan

Londra’da ilginç bir fare türü yakalandı. Londra’nın merkezinde bir sokakta görülen dev fare için uz­manlara haber verildi. Olay yerine gelen yetkililer hayvanı güçlükle zaptederek canlı oalrak ele geçirdi.

AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek

İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği, Brexit sonrasındaki geçiş süreci müzakerelerinde, Avrupa Birliği vatandaşları ve onların ai­lelerinin nasıl bir yasal statüye sa­hip olacağı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat

Yılın ilk aylarında konut talebinin düşmesiyle, hem bankalar tarafın­dan onaylanan mortgage sayısı hem de ev satışlarında azalma görüldü.

12 kilo ağırlığında dev bir sıçan

Londra’da ilginç bir fare türü yakalandı. Londra’nın merkezinde bir sokakta görülen dev fare için uz­manlara haber verildi. Olay yerine gelen yetkililer hayvanı güçlükle zaptederek canlı oalrak ele geçirdi.

Banka hesapları üzerinden göçmen kontrolü askıya alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından alı­nan yeni bir karara göre, Birleşik Krallık genelindeki banka hesapları üzerinden yapılan göçmenlik kont­rolleri askıya alındı.

Leah Barnes’i Ela ‘En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday

İngiltere’de yaşayan taksici Mehmet Vural Demircan’ın 12 yaşındaki kızı Ela May Melek Demircan, ‘Channel 4’ televizyonunda 5 yıldır yayınlanan ve İngiltere’nin en çok

Taste of London, 13-17 hazi̇ran’da, regent park’ta

Londra’da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen, dünyanın en bü­yük yiyecek ve içecek festivali olan Taste of London’ bu yıl 13-17 Hazi­ran tarihleri arasında yapılacak.

Çocuklarımız için farkındalık ebeveynlik ve farkındalıklı beslenme

Çocuklarınıza sağlıklı tabaklar hazırlamak ister misiniz ? Çocuklarınız ile farkındalıklı bir iletişim kurmak ister misiniz ? Bu ve bu gibi sorularınızı cevaplamak için sizlerleyiz !

Londra Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi

TSM yeni dönem çalışmalarına ait ilk konserini 6 Mayıs Pazar ak­şamı Oasis Academy Hadley’de gerçekleştirdi. Sanatseverlerin yal­nız bırakmadığı konser, büyük bir coşku ve keyifle dinlendi.

Yerel Seçi̇mde Büyük Başarı

Geçen perşembe günü yapılan yerel seçimlerde, Türkiye kökenli yaklaşık 40 aday, Londra’nın ilçe belediyelerinde meclis üyesi seçildi. Sadece Enfield Belediyesi’ne seçilen Türkiye ve KKTC kökenli adayların sayısı 21’i buldu.

Ziynet Sali Şov

Romantik şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Ziynet Sali İngiltere’deki ilk konserini Londra’da verdi. Konserin organizatörü Fadıl Özgener, şarkıcıya sahnede sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Türkçe Eği̇ti̇mde 35 Yıllık Yolculuk

Londra’da Türkçe eğitimn temel taşlarından olan Türk Aile Birliği’ne bağlı Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu 35’nci kuruluş yılını düzenlediği görkemli bir balo ile kutladı.

Londra’da öğrenci̇ler bi̇lgi̇leri̇ni̇ yarıştırdı

İNGİLTERE Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu’na bağlı Türk okulları arasında düzenlenen geleneksel ‘Bilgi Yarışması’ yapıldı. Sekiz Türk okulunun katıldığı yarışmada, Manchester Selimiye Türk Okulu birinci, Aziziye Haftasonu Okulu ikinci, Coventry Türk Eğitim Merkezi üçüncü oldu.

Designed by: Olay Gazeter