English

Kuaförlük mesleği̇ haketti̇ği̇ yerde mi̇?

Ayda Göktürk Çetinkaya 27 Nisan 2018

Aldığım eğitimler ve mesle­ğim gereği kuaförler dünyasıyla neredeyse yirmi yıldır içiçeyim. Sadece kuaförlük ve makyaj konu­larında iki ayrı akademi bitirmiş ve bu alanlarda uzun yıllar çalış­mış biri olarak, işverenleri yöne­tim açısından, mekanları işlevsel­lik ve görsel açıdan, personeli ise hizmet açısından gözlemliyorum.

Bu kapsamda mahalle kuaför­lerinden, sosyetik kuaförlere, TV dünyasından görsel showlara kadar her ortamdaki hizmetleri, dünyanın iki büyük şehri olan İs­tanbul ve Londra’da yakından in­celeme şansına sahip olan

biri olarak, bu sektörde müş­teri ve işveren memnuniyeti açı­sından çok fazla problem oldu­ğuna tanık oldum. Hem Londra’da hem de İstanbul’da bu mesleği la­ikiyle yapan ve hem kendini hem de personelini dünyada ki yeni­liklere uyum sağlaması için ge­liştiren birçok işletme olmasına rağmen, onlarca işletmeninde ne yazık ki, yerinde saydığına şahit oldum. Özellikle Londra da bizim topluma ait kuaför işletmeleri beni hayal kırıklığınına uğrattı di­yebilirim. Bu gözlemleri yapabil­mek için neredeyse Londra’da ki bizim toplumumuza ait bir çok ku­aför işletmelerine saçlarımı ema­net ettim. Bazen saçlarım yandı, bazen hiç istemediğim renklerle sonuçlandı, çoğu zamanda hatalı kesimlerle mutsuz müşteri olarak geri döndüm.

‘Dost acı söyler’ sözünden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum Londra da bizim topluma ait iş­letmelerin ‘Reform’ denilecek dü­zeyde değişime ve eğitime ihti­yacı var.

Kuaförlüğü ve bu alandaki di­ğer hizmetleri sadece bir meslek olarak görmemek gerekir, insan­ların üzüntülü ve mutlu anlarına dokunan, psikolojilerini etkile­yen, aynı zamanda sanatı içeri­sinde barındıran nadir meslek­lerdendir. Bu alandaki hizmetler sadece ticari amaç taşımamalıdır. Hizmet verilirken insanların psi­kolojisi, maddiyatı, statü kaygı­ları dikkate alınmalı ve çağın sun­muş olduğu yenilikler takip edile­rek hizmet verilmelidir.

Güzellik sektöründe önemli bir yere sahip olan kuaförlük mes­leğinin toplumumuz açısından hakettiği yere gelebilmesi için hem işletme sahibinin, hem ça­lışanların hem de müşterinin bu alanda bilmesi gereken çok fazla konu var.

Burada bazı önemli konuları sizlere aktarmak istiyorum.

– İşletmenizi hizmetiyle, per­soneliyle, dekoruyla, malzeme­siyle ve üniformasıyla bütünleş­tirip ‘kurumsal’ kimlik kazandı­rın. Amatör görünümde kalmayın.

-İşletmenizi merkezi konumda seçin.

– İşlerin düzenli yürümesi için iş paylaşımı yapın ve genel koor­dinasyondan sorumlu bir mane­ger edinin.

– Personelinizi enerjisi yüksek, pozitif tarzı olan ve eğitimli kişiler arasından seçin.

– Dünyada ki değişimleri takip edin.

-Kendinize ve personelinize dönemsel aralıklarda eğitim prog­ramları sağlayın.

– Kendinizi sadece yöresel top­luma hizmet verecek düzeyde de­ğil, global topluma hizmet vere­cek düzeyde eğitin.

-Güzellik sektörü aynı za­manda rehabilitasyon merkez­leridir. Bir çok insan bu mekan­lara mutlu olmak ve rahatlamak için gelir. Bu nedenle kullanılan dekor ve malzemelerin en az ve­rilen hizmetler kadar etkisi bü­yüktür. Bu mekanlarda kesinlikle ve kesinlikle rahatlatıcı soft renk­ler kullanılmalıdır. Koyu karam­sar renklerden uzak durulmalı, temiz görüntü verme hissiyle sa­dece beyaz kullanılmamalı (sa­dece beyaz yorgunluk yaratır), bitkilerle ve rahatlatıcı renklerle desteklenmelidir.

– Ayna kullanımına çok dikkat edilmeli, geniş ortam görüntüsü sağlamak için bütün mekanda çok fazla ayna kullanılması ne­gatif enerjiye ve yorgunluğa ne­den olur.

– Bu sektörde çok büyük önem arz eden ışıklandırma sistemi özenle seçilmeli yanlış tercih ya­pılması durumunda ayna kullanı­mında olduğu gibi negatif enerji, yorgunluk, rahatsız edici başağ­rıları, yetersiz kullanılması duru­munda ise verilen hizmetlerde ba­şarısızlığa neden olur.

-Bu sektördeki yanlışlardan bir taneside yüksek sesli rahat­sız edici müzik çalınması. Fön ma­kine seslerinden çıkan gürültüye birde yüksek sesli müzik eklen­mesi son derece rahatsız edici ortamlar olmasına neden oluyor. Oysaki güzellik merkezleri rahat­latıcı mekanlar olamlı.

-Müşterilerinizin tamamını önemseyin, kişilere hizmet açı­sından ayrım yapmayın.

– Hizmetinize başlamadan önce müşterinizi tanıyın; Öncelikle müşterinizin ne istediğini anla­mak için onu dinleyin. Müşteri­nize yüz ve saç analizi yapın ve bunu müşterinize anlatın. Olabi­lecekler ve olamayacaklar konu­sunda müşterinizi ikna edin, daha sonra yapılacak işleme birlikte karar verin.

– Randevulu çalışma sistemi uygulayın, onları bekletmeyin.

-Uzun işlemler arasında müş­terinin zaman geçirebilmesi için bekleme alanı düzenleyin ve on­lara çay kahve gibi küçük ikram­larda bulunun.

– Cilt renk analizi yapmadan müşterinize makyaj yapmayın.

-Müşterinize psikolojik ve gör­sel açıdan yukarı çekecek model­ler uygulayın. Onu aşağı çekme­yin.

– Saç kesiminde ve boyasında yüz ve kafa yapısı analizi yapın, saç kesimiyle kafa yapısını oval şekle yaklaştırmaya çalışın ve boya yaparken öne çıkarmak is­tediğiniz yerlere açık renk, arka planda tutmak istediğiniz yerlere ise koyu renk kullanın.

– Yüz hatlarının iki yarısı eşit değildir. Bir tarafın görsel enerjisi diğer taraftan daha üstündür. Ke­sim ve makyaj yaparken enerjisi fazla olan yüz bölümü öne çıka­rılmalıdır.

– Müşterilerinizi bulunacakları ortamlara göre hazırlayın. Bu ça­lışmalarınızı her zaman doğallığı kaybetmeden yapın. Cilt ten renk­lerini önemseyin ve en fazla iki ton açık veya koyu renk uygula­yın. (Örneğin, kara kaş kara göz bir insanı sarışın yapmaya çalış­mayın.) Bu konuda fazla bilginiz ya da öngürünüz yoksa kişilerin göz bebeklerini oluşturan renk­ler o kişiler için olması gereken renklerdir bu küçük bilgiden ya­rarlanın.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Mesut ile Amine’nin gizlisi saklısı kalmadı

Arsenal’in Alman milli yıldız futbolcusu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, ilişkilerinde şeffaflığı seçti.

Dünya markası NHS hedefi

NHS için yapılan on yıllık plan kapsamında kanser, kalp rahat­sızlığı ve felç gibi ölümcül hasta­lıklarla mücadelede NHS’i dünya markası haline getirerek, 500 bin daha fazla hayat kurtarmak hedef­leniyor.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Dünya markası NHS hedefi

NHS için yapılan on yıllık plan kapsamında kanser, kalp rahat­sızlığı ve felç gibi ölümcül hasta­lıklarla mücadelede NHS’i dünya markası haline getirerek, 500 bin daha fazla hayat kurtarmak hedef­leniyor.

DUP Brexit Anlaşmasına Destek Vermeyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May’in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP), Brexit anlaşmasına parlamentoda des­tek vermeyeceğini açıkladı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Natural History Museum yetişkinler için “yatılı günler” sunuyor

Eğer siz de içinizdeki çocuğu din­leyenlerdenseniz, dinozorların sadece çocuklar için olmadığına katılabilirsiniz.

Londra Sanat Fuarı 16-20 Ocak Arasında Geri Dönüyor

Daha önce hiç Tate Modern’e gidip sergilenen birbirinden gü­zel modern sanat eserlerini evi­nize götürmek istediniz mi? Eğer cevabınız evet ise Londra Sanat Fu­arı, özenle seçilmiş modern sanat eserlerinden oluşacak özel bir fuar ile, Tate Modern’den eliniz dolu dönmenizi sağlıyor.

Lady Gaga Golden Globe Ödülünü aldı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga 76. Golden Globe törenine damga vurdu. Shallow ile En İyi Film Şarkısı ödülünü kazanan Gaga, kıyafetiyle de konuşuldu. Ünlü şarkıcı 1954’te aynı filmde benzer kı­yafeti giyen Judy Garland’a benzetildi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter