English

Logonu tasarla, sloganını yaz, i̇şyeri̇ni̇ geleceğe taşı!

Ayda G. Çetinkaya 20 Temmuz 2018

Ticaretle uğraşan, ya da uğraş­mayı düşünen bir çok kişi ürete­ceği ürünü veye hizmeti markalaş­tırıp piyasaya sürmeyi amaçlar. Bu yolda bazı işletme sahipleri hedeflediği yolda ilerlerken bazı­ları ise yarı yolda kalır.

Çağımızda hızla değişim gösteren sanayi akı­mına ayak uydurmak elbette kolay değil. Ancak ticarete ve ticari hiz­mete gönül verdiyseniz, bu yolda ilerlemek istiyorsanız değişimi ta­kip etmek ve ‘Marka’ olmanız şart.

İster küçük bir kafe açmayı planlayın, isterseniz çok yüklü bir sermaye harcayarak büyük bir tekstil firması, ya da bir avu­katlık ofisi hiç farketmez, uzun yıl­lar piyasada kalmanız için bilme­niz ve uygulamanız gereken belli başlı kurallar hakkında yazmak istiyorum.

Zaman zaman Londra da Türki­yeli topluma ait bir çok işletmeyi değişik açılardan gözlemliyorum. Bir çoğu dar bir kalıp içerisine sıkışmış profesyonel görünüm­den çok uzak, amatör hizmet an­layışında. Sürekli değişen modern dünyaya ayak uydurup süreklilik­lerini devam ettirmek için bir çok açıdan değişime ihtiyaçları var.

ADIM ADIM ‘MARKA’ OLMAK

Marka; İşyerinizin uzun soluklu olması için marka olması gerekir. An­laşılır bir dille ‘Marka, bir teşebbü­sün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayarak, ticari başarı, verimlilik, etkin kurumsal yönetim, kurumsal itibar ve ürün ve hizmet devamlılığı için yapılan çalışmaların hepsidir.’

Vizyon; Kurmak istediğiniz şirket, hedef ve amaçlar doğrultusunda bir vizyona sahip olmalıdır.

Misyon; Kurum aşamasında olan şirketin hedef ve amaçlarının gerçek­leştirilebilmesi için nelerin nasıl ya­pılacağının programlanması gerekir.

Marka İsmi; Anlaşılması ve akılda kalması kolay, ürününüzü çağrıştıran, başka ürünlerle tek­rara düşmeyen, gerçekçi ve ken­dine özgü bir isim olmalıdır.

Profesyonel Ekip; Hedefe ula­şıp devamlılığın sağlanması için işinin uzmanı, güvenilir, takım ru­huyla çalışan ve iş ahlakına sa­hip profesyonel bir ekibe ihtiyaç vardır.

Logo ve Amblem; Markalaşma yolunda kurulacak şirketin Logo ve Amblemi olmalıdır. Amblem, markanın işaretle dizayn edilerek sembolleştirilmiş halidir. Logo ise yine markanın isim olarak ya­zılmış ve dizayn edilmiş şeklidir.

Markada Renk; Logo ve Amb­lem ile diğer kurumsal renkler bir bütün olmalıdır. İşletmenin hiz­met ya da ürünün amacına göre uygun anlamlı renk tercih edil­melidir. Renk müşterinin ürünü yada hizmeti tercih etmesi için en büyük algı operasyonundan bir tanesidir.

Dekorasyon; Hizmet verdiği­niz alan ne olursa olsun ofisini­zin dekorasyonunu ürün kalitesi kadar önemsemeniz gerekir. İş­yeri dekorasyonu rastgele yapıl­mamalıdır. Verilen hizmete göre renk seçilmeli, personelin rahat çalışacağı, müşteriyi etkileyen ve işleve uygun mobilya kullanıl­malı ve diğer benzer şirketlerle tekrara düşülmeden özgün tarz sahibi olunmalıdır.

Marka Sloganı; Markaların he­def kitlelerine ulaşmasındaki en etkili yollardan bir taneside slo­gandır. Yaratıcılığınızı kullanarak ürününüzü temsil eden etkileyici bir slogan oluşturmanız gerekir.

Etkili Reklam; Markanızın he­def kitlenize ulaşmasını sağlamak için en etkili reklam kanallarını kullanmanız gerekir. (Gazetede haber-reklam, radyoda sloganlı reklam, liflet, facebook gibi ti­cari sosyal medya reklamları vb.)

Dergi Broşur; Şirketinize ait hiz­met ve ürünlerinizi tanıtan, zaman zaman şirketin yöneticileriyle yapı­lan ropörtajların yayınlandığı dergi ve broşur gibi yayınların olması ku­rumsal imaj ve marka oluşumu açı­sından önemli bir faktördür.

Kaliteli Ürün ve Hizmet; Yuka­rıda saymış olduğumuz her mad­deyi mükemmel yapmış olsanız bile ürün ve hizmetiniz kalitesiz ise marka olma şansınız yoktur. Müş­teri kalitesiz hizmet ve ürünü asla ikinci kez tercih etmez.

Müşteri Memnuniyeti; Müşteri en iyi reklam kaynağıdır. Memnun müşteri şirketinizin satışlarını en üst seviyeye çıkaracağı gibi, çok kısa sürede dibe vurmanızıda sağ­lar. Bu nedenle müşterinin beklen­tilerine uygun kaliteli ve güler yüzle hizmet verilmelidir.

Konumlanma; Her ürün her pi­yasada satılamaz. Bu nedenle he­def kitle analizi iyi yapılmalıdır. Hedef kitlenin satınalma güçü ve yaşam biçimi doğru tespit edilme­lidir. Çok kaliteli ve lüks bir resto­rant açmış olabilirsiniz, eğer he­def kitle doğru değilse işletmenin ayakta kalması imkansızdır.

Pazarlama ve Satış Organi­zasyonu; Şirketlerin markalaşma yolunda doğru hazırlanmış pazar­lama ve satış stratejisi olması ge­rekir. Bu yönü eksik olan şirket­lerin başarı olma şansı yok kadar azdır.

Satış Sonrası Hizmet; Müşteri memnuniyeti ve geri dönüşümü açısından satış sonrası hizmet iyi yönetilmelidir. Satış sonrası hiz­met müşteri ve şirket arasındaki güveni oluşturur ve müşterilerin çoğalarak geri dönmesini sağlar.

Inovasyon Süreci; Inovasyon değişik yenilikleri takip edip uy­gulama sürecidir. Hangi hizmeti veriyor olursanız olun verdiğiniz hizmet ya da ürününüz çağın sun­muş olduğu yeniliklere ve ihtiyaç­lara uygun olmalıdır.

Değerlendirme; Zaman zaman memnuniyet anketleri oluşturun. Bilir kişilerden ya da müşterile­rinizden yeni fikirler, eksiklikler veya müşteri isteklerinin neler ol­duğunu öğrenin ve bu doğrultuda hizmet verin.

Farkındalık; Günümüzde nere­deyse her hizmetin ve her ürünün benzer ya da alternatif ürünü var. Bu nedenle ürün veya hizmet poli­tikanızda farkındalık yaratmanız gerekir. Diğer şirketlerin arasın­dan sıyrılıp farkedilmeniz için kü­çükde olsa onlarda olmayan bir hizmetinizi öne çıkarmanız ve bu alan üzerinden reklam yapmanız gerekir.

Saygınlık ve Adil Olma; Eğer bir şirketin patronuysanız çalı­şanlarınıza ve müşteriye karşı saygılı ve adil olmak durumun­dasınız. Saygı ve adiliyet minnet duygusu oluşturur ve şirkete karşı ihaneti ortadan kaldırır.

Doğruluk; Şirketlerin birçoğu kısa zamanda daha fazla kazanma hırsı ile bir çok usulsuzlüğe baş­vurur. Kimi devleti soyar kimi müşteriyi. Oysa uzun zamanda hep doğruluk kazanır. Ne müş­teri ne devlet usulsüzlüğü affet­mez ve markanız oluşmadan sonu gelmiş olur.

Profesyonel Görünüm; Marka­laşma yolundaki her adım profes­yonel olmalıdır. Personelin kıya­fetinden davranışına, kurumsal ekipmanın birbiri arasındaki renk ve tasarım uyumuna, ürün ve sa­tış politikasına kadar bir şirket­teki her alanın bir bütün olma gö­rüntüsü vermesi gerekir.

İş Dağılımı; Bir İşverenin hem patron hem bütün işleri yapan ça­lışan olması çok zordur. Bir za­man sonra bütün işler birbirine karışır ve işverende herşeyi ben biliyorum egoso oluşur. Bu du­rum personelin işverene antipa­tiyle bakmasına, iteatsiz ve sa­dakatiz olmasına sebep olur. En doğrusu işverenin önderliğinde her alanda ayrı profesyonel bir ekiple çalışmaktır.

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

LSE: Ebeveynleri boşanan çocuklar kilo almaya daha yatkın gözüküyor

İngiltere’de yapılan bir araş­tırma, ebeveynleri boşanan çocuk­ların diğer çocuklara kıyasla kilo almaya daha çok meyilli oldukla­rını ortaya koydu.

Merkez Londra’yı bir günlüğüne araba trafiğine kapatma kararı

Londra Belediye Başkanı Sa­diq Khan, hava kirliliğiyle müca­dele kapsamında, Londra’da 20 kilometrelik yolu bir günlüğüne araba trafiğine kapatma planla­rını açıkladı.

UK’de enflasyon oranı hedeflenen seviyeye geriledi

Uçak bileti ve kıyafet fiyatları­nın düşmesi, İngiltere’de son dö­nemlerde artmakta olan enflasyon oranını tekrardan aşağıya çekti.

İngiltere’de hastane hizmetleri krizde

NHS’teki yatak eksikliği ve 40 bin hemşire açığı, artan hasta sayısıyla baş etmeyi zorlaştırıyor

Polis; Barış’ın katil zanlısı yakalandı

Metropolitan Police’in bilgisine göre Barış Küçük’ün (33) katil zan­lısı olarak yakalanan 17 yaşındaki ismi belirtilmeyen bir gencin Doğu Londra’daki bir polis karakolunda sorgusu sürüyor.

Bankaların ‘overdraft’ ücretlerine denetleme

100 sterlinlik plansız limit aşımının (overdraft) günlük ücreti 5 sterlinden 20 penny’e düşecek

İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi

SOSYAL medya hesabından Van’daki bedensel engelliler için kampanya başlatan ‘Vanlı Amcan’ adlı kullanıcının çağrısı İngiltere’ye ulaştı.

‘Milyonlarca Kişi Nakitsiz Yaşamı Tercih Ediyor’

İngiltere genelinde beş milyondan fazla kişinin geçen yılın neredeyse ta­mamını nakit para kullanmadan geçir­diği ortaya çıktı.

İngiltere genelinde kiralık ev bulma krizi kapıda

Ev sahiplerinin piyasadan çıkmak istemesi uygun fiyata kiralık ev bulmayı zorlaştıracak

Bankaların ‘overdraft’ ücretlerine denetleme

100 sterlinlik plansız limit aşımının (overdraft) günlük ücreti 5 sterlinden 20 penny’e düşecek

Heathrow’dan el bagajında sıvı ve laptop izni

Londra’daki Heathrow Havaa­lanı tarafından kurulan yeni gü­venlik tarayıcılarının, el bagajla­rında sıvı ve dizüstü bilgisayar taşınmasına olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Yılbaşından beri Londra’da bıçaklı saldırılarda 59 kişi hayatını kaybetti

Londra’da bıçakla işlenen suçlar korkutucu bir hızla artmaya devam ediyor. Bıçak ve kesici aletlerle işlenen suçlarla yılbaşından bu yana 59 kişi hayatını kaybetti.

Tower Bridge 125. yaşını kutlayacak

Londra’nın en ikonik yapıtlarından Tower Bridge köprüsü, bu ay 125. yaşını dolduruyor.

Romantik kaçamaklar için en uygun Londra noktaları…

Her mevsimde romantizmini koruyan Londra, yaz aylarında özellikle dış alanlarına taşan ka­labalıkları, etkinlikleri ve doğal güzelliği ile romantik kaçamak­lar için en güzel mekanlara ev sahipliği yapan, büyüleyici bir şehir haline geliyor.

Keman sanatçısı Ezgi Sarıkcıoğlu’nun yıldızı Londra’da parlıyor

Uluslararası birçok ödülün sa­hibi olan genç Türk keman sanat­çısı Ezgi Sarıkcıoğlu müzik kariye­rini Master Programı kapsamında Londra’daki ünlü Royal College of Music’te sürdürürken, aldığı kon­ser teklifleri ile ‘yıldızı parlayan’ müzisyen olarak gösteriliyor.

Mayfair’in ortasında ‘mini müzik festivali’

Yaz sezonuyla açılan geniş çaplı müzik festivallerinin yanı sıra, Londra’da aynı zamanda daha alter­natif ve küçük ölçekli müzik festival­lerinin de tadı ayrı oluyor.

Designed by: Olay Gazeter