English

Logonu tasarla, sloganını yaz, i̇şyeri̇ni̇ geleceğe taşı!

Ayda Göktürk Çetinkaya 20 Temmuz 2018

Ticaretle uğraşan, ya da uğraş­mayı düşünen bir çok kişi ürete­ceği ürünü veye hizmeti markalaş­tırıp piyasaya sürmeyi amaçlar. Bu yolda bazı işletme sahipleri hedeflediği yolda ilerlerken bazı­ları ise yarı yolda kalır.

Çağımızda hızla değişim gösteren sanayi akı­mına ayak uydurmak elbette kolay değil. Ancak ticarete ve ticari hiz­mete gönül verdiyseniz, bu yolda ilerlemek istiyorsanız değişimi ta­kip etmek ve ‘Marka’ olmanız şart.

İster küçük bir kafe açmayı planlayın, isterseniz çok yüklü bir sermaye harcayarak büyük bir tekstil firması, ya da bir avu­katlık ofisi hiç farketmez, uzun yıl­lar piyasada kalmanız için bilme­niz ve uygulamanız gereken belli başlı kurallar hakkında yazmak istiyorum.

Zaman zaman Londra da Türki­yeli topluma ait bir çok işletmeyi değişik açılardan gözlemliyorum. Bir çoğu dar bir kalıp içerisine sıkışmış profesyonel görünüm­den çok uzak, amatör hizmet an­layışında. Sürekli değişen modern dünyaya ayak uydurup süreklilik­lerini devam ettirmek için bir çok açıdan değişime ihtiyaçları var.

ADIM ADIM ‘MARKA’ OLMAK

Marka; İşyerinizin uzun soluklu olması için marka olması gerekir. An­laşılır bir dille ‘Marka, bir teşebbü­sün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayarak, ticari başarı, verimlilik, etkin kurumsal yönetim, kurumsal itibar ve ürün ve hizmet devamlılığı için yapılan çalışmaların hepsidir.’

Vizyon; Kurmak istediğiniz şirket, hedef ve amaçlar doğrultusunda bir vizyona sahip olmalıdır.

Misyon; Kurum aşamasında olan şirketin hedef ve amaçlarının gerçek­leştirilebilmesi için nelerin nasıl ya­pılacağının programlanması gerekir.

Marka İsmi; Anlaşılması ve akılda kalması kolay, ürününüzü çağrıştıran, başka ürünlerle tek­rara düşmeyen, gerçekçi ve ken­dine özgü bir isim olmalıdır.

Profesyonel Ekip; Hedefe ula­şıp devamlılığın sağlanması için işinin uzmanı, güvenilir, takım ru­huyla çalışan ve iş ahlakına sa­hip profesyonel bir ekibe ihtiyaç vardır.

Logo ve Amblem; Markalaşma yolunda kurulacak şirketin Logo ve Amblemi olmalıdır. Amblem, markanın işaretle dizayn edilerek sembolleştirilmiş halidir. Logo ise yine markanın isim olarak ya­zılmış ve dizayn edilmiş şeklidir.

Markada Renk; Logo ve Amb­lem ile diğer kurumsal renkler bir bütün olmalıdır. İşletmenin hiz­met ya da ürünün amacına göre uygun anlamlı renk tercih edil­melidir. Renk müşterinin ürünü yada hizmeti tercih etmesi için en büyük algı operasyonundan bir tanesidir.

Dekorasyon; Hizmet verdiği­niz alan ne olursa olsun ofisini­zin dekorasyonunu ürün kalitesi kadar önemsemeniz gerekir. İş­yeri dekorasyonu rastgele yapıl­mamalıdır. Verilen hizmete göre renk seçilmeli, personelin rahat çalışacağı, müşteriyi etkileyen ve işleve uygun mobilya kullanıl­malı ve diğer benzer şirketlerle tekrara düşülmeden özgün tarz sahibi olunmalıdır.

Marka Sloganı; Markaların he­def kitlelerine ulaşmasındaki en etkili yollardan bir taneside slo­gandır. Yaratıcılığınızı kullanarak ürününüzü temsil eden etkileyici bir slogan oluşturmanız gerekir.

Etkili Reklam; Markanızın he­def kitlenize ulaşmasını sağlamak için en etkili reklam kanallarını kullanmanız gerekir. (Gazetede haber-reklam, radyoda sloganlı reklam, liflet, facebook gibi ti­cari sosyal medya reklamları vb.)

Dergi Broşur; Şirketinize ait hiz­met ve ürünlerinizi tanıtan, zaman zaman şirketin yöneticileriyle yapı­lan ropörtajların yayınlandığı dergi ve broşur gibi yayınların olması ku­rumsal imaj ve marka oluşumu açı­sından önemli bir faktördür.

Kaliteli Ürün ve Hizmet; Yuka­rıda saymış olduğumuz her mad­deyi mükemmel yapmış olsanız bile ürün ve hizmetiniz kalitesiz ise marka olma şansınız yoktur. Müş­teri kalitesiz hizmet ve ürünü asla ikinci kez tercih etmez.

Müşteri Memnuniyeti; Müşteri en iyi reklam kaynağıdır. Memnun müşteri şirketinizin satışlarını en üst seviyeye çıkaracağı gibi, çok kısa sürede dibe vurmanızıda sağ­lar. Bu nedenle müşterinin beklen­tilerine uygun kaliteli ve güler yüzle hizmet verilmelidir.

Konumlanma; Her ürün her pi­yasada satılamaz. Bu nedenle he­def kitle analizi iyi yapılmalıdır. Hedef kitlenin satınalma güçü ve yaşam biçimi doğru tespit edilme­lidir. Çok kaliteli ve lüks bir resto­rant açmış olabilirsiniz, eğer he­def kitle doğru değilse işletmenin ayakta kalması imkansızdır.

Pazarlama ve Satış Organi­zasyonu; Şirketlerin markalaşma yolunda doğru hazırlanmış pazar­lama ve satış stratejisi olması ge­rekir. Bu yönü eksik olan şirket­lerin başarı olma şansı yok kadar azdır.

Satış Sonrası Hizmet; Müşteri memnuniyeti ve geri dönüşümü açısından satış sonrası hizmet iyi yönetilmelidir. Satış sonrası hiz­met müşteri ve şirket arasındaki güveni oluşturur ve müşterilerin çoğalarak geri dönmesini sağlar.

Inovasyon Süreci; Inovasyon değişik yenilikleri takip edip uy­gulama sürecidir. Hangi hizmeti veriyor olursanız olun verdiğiniz hizmet ya da ürününüz çağın sun­muş olduğu yeniliklere ve ihtiyaç­lara uygun olmalıdır.

Değerlendirme; Zaman zaman memnuniyet anketleri oluşturun. Bilir kişilerden ya da müşterile­rinizden yeni fikirler, eksiklikler veya müşteri isteklerinin neler ol­duğunu öğrenin ve bu doğrultuda hizmet verin.

Farkındalık; Günümüzde nere­deyse her hizmetin ve her ürünün benzer ya da alternatif ürünü var. Bu nedenle ürün veya hizmet poli­tikanızda farkındalık yaratmanız gerekir. Diğer şirketlerin arasın­dan sıyrılıp farkedilmeniz için kü­çükde olsa onlarda olmayan bir hizmetinizi öne çıkarmanız ve bu alan üzerinden reklam yapmanız gerekir.

Saygınlık ve Adil Olma; Eğer bir şirketin patronuysanız çalı­şanlarınıza ve müşteriye karşı saygılı ve adil olmak durumun­dasınız. Saygı ve adiliyet minnet duygusu oluşturur ve şirkete karşı ihaneti ortadan kaldırır.

Doğruluk; Şirketlerin birçoğu kısa zamanda daha fazla kazanma hırsı ile bir çok usulsuzlüğe baş­vurur. Kimi devleti soyar kimi müşteriyi. Oysa uzun zamanda hep doğruluk kazanır. Ne müş­teri ne devlet usulsüzlüğü affet­mez ve markanız oluşmadan sonu gelmiş olur.

Profesyonel Görünüm; Marka­laşma yolundaki her adım profes­yonel olmalıdır. Personelin kıya­fetinden davranışına, kurumsal ekipmanın birbiri arasındaki renk ve tasarım uyumuna, ürün ve sa­tış politikasına kadar bir şirket­teki her alanın bir bütün olma gö­rüntüsü vermesi gerekir.

İş Dağılımı; Bir İşverenin hem patron hem bütün işleri yapan ça­lışan olması çok zordur. Bir za­man sonra bütün işler birbirine karışır ve işverende herşeyi ben biliyorum egoso oluşur. Bu du­rum personelin işverene antipa­tiyle bakmasına, iteatsiz ve sa­dakatiz olmasına sebep olur. En doğrusu işverenin önderliğinde her alanda ayrı profesyonel bir ekiple çalışmaktır.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

Avrupa Birliği, dijital kimliklere resmi olarak destek vermeye başladı Avrupa Birliği, dijital kimliklere resmi olarak destek vermeye başladı

Eğer AB vatandaşlığınız varsa, kimliğinizi onaylamak artık daha kolay hale geldi. Çünkü Avrupa Bir­liği, resmi olarak sınırlar arası diji­tal kimlik sistemini desteklemeye başladı.

Haringey’de kahveler kansere karşı i̇çi̇ldi̇

Kanserle mücadele derneği Macmillan’ın organize ettiği ve pek çok görüllü kurum ve kuruluşlarının da kendi organizasyonuyla destek verdiği “Dünyanın en büyük sabah kahvesi” etkinliği 28 Eylül’de yapıldı.

Yetersiz uykunun çocuklar üzerindeki etkisi araştırıldı

Harvard Tıp Fakültesi’nden El­sie Taveras’in, başını çektiği yeni bir araştırmaya göre, yeteri kadar uyku uyumayan 3-7 yaş arasındaki çocukların dikkat, duygusal kontrol

Bulgurcu’ya ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ Ödülü

Hayatını İngiltere’de sürdüren iş adamı Nuri Bulgurcu, Ankara merkezli TÜRYAK tarafından 2018 “Örnek Kı­demli Vatandaş” olarak seçildi.

Avrupa Birliği, dijital kimliklere resmi olarak destek vermeye başladı

Eğer AB vatandaşlığınız varsa, kimliğinizi onaylamak artık daha kolay hale geldi. Çünkü Avrupa Bir­liği, resmi olarak sınırlar arası diji­tal kimlik sistemini desteklemeye başladı.

Gaziantep son dakikalarda sevindi

Geçen hafta çok gollü bir maç oy­nayan Gaziantepspor, bu hafta Türk­menköy karşısında gol atmakta zor­landı ve oyunun son dakikalarında attığı tek golle maçı kazandı.

Haringey’de kahveler kansere karşı i̇çi̇ldi̇

Kanserle mücadele derneği Macmillan’ın organize ettiği ve pek çok görüllü kurum ve kuruluşlarının da kendi organizasyonuyla destek verdiği “Dünyanın en büyük sabah kahvesi” etkinliği 28 Eylül’de yapıldı.

Bulgurcu’ya ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ Ödülü

Hayatını İngiltere’de sürdüren iş adamı Nuri Bulgurcu, Ankara merkezli TÜRYAK tarafından 2018 “Örnek Kı­demli Vatandaş” olarak seçildi.

Sanat profesyonelleri Royal Festival Hall’da buluştu

Londra’daki Türkiye kökenli sanat profesyonelleri ve sanatse­verler tanışmak, kaynaşmak, fikir üretmek, yardımlaşmak kısacası bir network oluşturmak için bir araya geldi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

12 Yıldır Londra’da Anadolu Kültürü Tanıtıliyor

Londra’da Anadolu kültürü geleneksel bir festivalle 12 yıldır tanıtılmaya devam ediyor. Bu yılkı festivalin açılışını Anadolu Toplum Derneği Başkanı Avukat İsmail Şık ve Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin yaptı.

Enfield’de Sazlı-Sözlü Aşure

Enfield Alevi Kültür Merkezi’nin hafta sonu BAF yerleşkesinde düzenlediği etkinlikte aşure, sanatçıların saz ve türküleri eşliğinde vatandaşlara dağıtıldı.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Designed by: Olay Gazeter