English

Porselen makyaj nedir ?

Ayda Göktürk Çetinkaya 29 Kasım 2018

Porselen makyajı, 18. yüzyılda Fransız Barok Dönemi’ne ait kadın­ların kendilerine yaptıkları solgun, bembeyaz yüz ile zerafetin simge­lendiği dönem makyajıdır.

Günü­müzde biraz değiştirilmiş biçimiyle tiyatro, opera ve bale gibi sahne sa­natlarında bu makyaj tekniğinden yararlanılmaktadır. Son yıllarda düğün nişan gibi özel günlerde de sıkça kullanılan porselen makyaj, kapatıcı özelliği yüksek profesyo­nel makyaj kozmetikleri ile bütün lekelerin ve kusurların kapatılarak cildin pürüzsüz bir görünüm elde edilmesiyle yapılan makyaj uygu­lamasıdır.

Porselen Makyaj Uygulaması

Porselen makyaj daha çok beyaz ten rengine sahip kişilere uygun bir makyaj yöntemidir. Koyu tenli kişi­lere tavsiye edilmemektedir. Yüzün pürüzsüz ve beyaz olması amaçla­nır. Dudakların kırmızı, yanakların hafif pembe olduğu porselen ciltler, tam da 18. yüzyıl kadınlarının kırıl­gan ve kadınsı yanını ortaya çıkar­maktadır. Solgun, bembeyaz tenin zarafeti simgelediği o yıllarda uy­gulanan makyaj günümüzde biraz değiştirilmiştir. Bu makyajı uygular­ken porselen gibi bir cilt elde et­mek için teninizin duruluğunu hafif pembe allıkla renklendirebilirsiniz. Porselen makyaj uygulaması yapıl­madan bir gün önce cilteki tüm tüy­lerin sir ağda yöntemi ile alınması gerekir, buradaki amaç kişinin asil görünmesi için cildin tamamen pü­rüzsüz, mat ve beyaz görünmesini sağlamaktır.

Porselen makyaja uygun kapa­tıcı ve fondötenle yüzdeki bütün kusurlar kapatılır. Kapatıcı özelliği yüksek makyaj kozmetikleri kullanı­larak tamamen düz bir zemin oluş­turulur ve transparan pudra ile cilt sabitlenir. Oluşturulan zemin üze­rinde adeta yüz hatları yeniden çi­zilir. Gölgelendirme yöntemi kulla­nılarak yüze istenilen şekil verilir. Bu yöntemle yüz daraltılabilir, ge­nişletilebilir, dudaklar olduğundan daha kalın gözterilebilir.

Porselen makyaj uygulamala­rında yüksek kapatıcı özelliğine sa­hip makyaj kozmetikleri kullanıldığı için çok özel geceler ve çekimler dı­şında gün ışığında kullanılabilecek bir makyaj türü değildir. Özellikle gündüz, güneş ışığında yaptığınız bütün makyaj detayları tek tek far­kedilir.

Hafif gölgelendirmelerle yüz ke­mikleri ortaya çıkarılır. Kullanılan ruj dışında renkler belirgin değildir. Belirgin pembeler, bronz pudralar kullanılmaz. Oluşturulan cilt yapı­sını bozmayan göz makyajı yapılır, göz makyajında öne çıkarılması ge­reken eyeliner kullanımıdır. Gelin makyajında ışık vermek amacıyla aydınlatılmış farlar kullanılabilir.

Yanak, alın ve çeneye rengi çok parlak durmayacak pudra ve allık­lar uygulanır. Porselen makyajda kullanılan ürünler genelde mattır, simli ya da sedefli değildir. Porse­len makyajda en çok kullanılan ruj rengi kırmızıdır çünkü yüz ve gözler hemen hemen renksiz gözükür, o

sebeple dudaklarda renk ön plana çıkarılır. Makyajın kalıcılığı ve akmaması içinse sabitleyici sprey­ler ya da transparan pudralar kul­lanılır.

 • Açık tenlilere uygun bir mak­yajdır.

•Kapatıcı özelliği yüksek koz­metiklerle cilteki bütün kusurlar ka­patılır.

•Transparan pudrayla matlaştı­rılıp sabitlenir.

 • Cilde beyaz mat bir görünüm verilir.
 • Kaş, göz ve dudak hatları yeni­den çizilir.
 • Sadece dudaklar kalınlaştırılıp kırmızı ruj sürülerek ön plana çıka­rılır.
 • Çok hafif belli belirsiz allık ya­naklara, alına ve burna sürülür.
 • Hafif tonlarda mat far kullanıla­rak göz makyajı yapılır;
 • Gözün dış kısmından orta kıs­mına doğru kalemi uygulayınız.
 • Gözün iç kısmına da kalem uy­gulayınız.
 • Farı göz kapağının üzerinden uç kısmına kadar sürünüz.
 • İnce uçlu fırça yardımıyla gözün alt kısmına da farı uygulayınız.
 • Geniş fırça yardımıyla sürülen farı yediriniz.
 • Gözün orta kısmına ara renk farı uygulayınız.
 • Göz pınarlarının üzerine ana renk farı geçiniz.
 • Göz kapağına siyah eyeliner uy­gulayayınız.
 • Üst kirpiğe bol rimel ya da takma kirpik koyunuz.

Not; Porselen makyaj uygulaması kontür makyajıyla karıştırılmakta­dır. Gördüğüm birçok kuaförde kon­tür makyajı porselen makyaj diye yapılmaktadır. Bu yanlış bir uygu­lamadır.

OLGUN MAKYAJI

Cilt yıllar içerisinde yavaş yavaş yaşlanmaya başlar. Özellikle ağız ve gözler çevresinde çizgi ve kırışıklık­lar oluşur. Olgun ciltte göz altında mor halkalar, çökük yanaklar ve ku­perozlar oluşur. Özellikle cilt ren­ginde değişim ve lekeler meydana gelir. Bu tür durumlarda makyaj yapmak gerçekten büyük bir usta­lık ister. Kırışıkların arasına giren fondöten ve farlar, yaşlılık izlerini daha çok ortaya çıkarır. Olgun bir ciltte sade bir makyajla yılların izi ustalıkla gizlenebilir.

Olgun Makyaj Uygulamasında Dikkate Edilecek Noktalar

Cilt Lekeleri: Yüzdeki lekeleri yok etmek için kuru dokulu bir ka­patıcı kullanılabilir. Kuru dokulu bir kapatıcı lekelere daha sıkı tutu­nur ve cildi tahriş etmez. Ten ren­gine uygun bir kapatıcı seçilmeli­dir, yoksa lekeler olduğundan daha büyük görünür. Kapatıcıyı fırça yardımıyla lekenin olduğu yere uygulayınız. Kapatıcıyı uyguladık­tan sonra fondöten uygulanabilir.

Çatlak Kılcal Damarlar: Kupe­rozların olduğu bölgeye ince bir şe­kilde kapatıcı sürülür. Bazen yal­nızca fondöten uygulamakta kılcal damar çatlaklarını kapatmak için yeterli olabilir. Fondöten seçimi de oldukça önemlidir. Kırmızılık­ları kapatmak için yeşil bazlı bir ka­patıcı kullanmalı, bunu sadece yü­zün kızarık olan bölgesine sürmeli­siniz. Parmak uçlarınızla dağıtarak üzerine fondöten geçmelisiniz.

Göz Altı Torbası: Yaşın ilerleme­siyle birlikte göz altında kırışıklıklar ve göz altı torbaları oluşur. Bunları kapatmak çok kolay değildir. İlk ola­rak göz torbalarının olduğu bölgeye kapatıcı uygulanır. Daha sonra tor­baların alt kısmına ışık vererek ay­dınlatılabilir. Yüzün geri kalanına fondöten uygulayabilirsiniz.

Çok açık renk kapatıcı kullan­mak, kapatmaya çalıştığınız prob­lemli bölgeye daha fazla dikkat çeker. Kapatıcıyı çok ince bir kat halinde sürmek daha yararlı olur.

Hiperpigmentasyon: Yaşlılık lekeleri veya kahverengi benekler çok fazla güneş ışığından veya ha­milelik esnasında hormanal deği­şiklikten meydana gelebilir. Bun­ları düzeltmek için sadece rengi değişen alana kapatıcı uygulan­malıdır. Kapatıcıyı lekenin dışına taşırırsanız doğal renkte olan cildi aydınlatmış olursunuz. Kapatıcıyı dağıtmak için parmak ucunuzla noktasal hareketler yapabilirsiniz.

Olgun Makyaj Uygulaması

Fondöten makyajın zeminini oluşturmak ve hataları kamufle et­mek için uygulanır ancak bu genç ciltler için uygundur. 40’lı yaşlarda fondöten, sivilce ve leke gibi hata­ları yok edebilir ancak özellikle mi­mikler dolayısıyla ortaya çıkacak çizgileri daha çok ortaya çıkarır.

Bu nedenle fondöten kullanır­ken son derece dikkatli olunmalı, yoğun fondötenler yerine ince li­kit fondötenler tercih edilmelidir. Böylece cilt hem rahatlıkla nefes alabilir hem de fondötenin kalın dokusu kırışıkların arasına gire­rek daha da belirgin olmasını en­gellemiş olur.

Daha ileri cilt deformasyonla­rında ise likit de olsa fondöten kul­lanmamak en doğrusudur. Bunun yerine bir fırça yardımıyla sürüle­cek toz pudra, cilde doğal ve pürüz­süz bir ifade vermek için yeterlidir.

Renk seçiminde ise asla cildin doğal rengi dışına çıkılmamalıdır.

Özellikle çok açık renk kullan­mamaya özen gösterilmelidir.

 • Lekelerin üzerine açık renk kapatıcı uygulayarak renk farkları ortadan kaldırılmalıdır.
 • Ten rengine uygun likit fondö­ten seçilmeli ve uygulanmalıdır.

•Göz altında torbalar veya mor halkalar varsa kapatıcılarla kapa­tılmalıdır.

 • Göz kapağını aydınlatmak için açık renk farlar tercih edilmelidir.
 • Çok parlak ve dikkat çekici renkler tercih edilmemelidir.
 • Kirpikler çok yoğun olmayacak şekilde rimellenmelidir.

•Göz kalemi kapatılmak istenen kusurları ortaya çıkarır.

Bu nedenle farla gölgelendirmek en doğru yöntemdir.

•Canlı, parlak ve sedefli rujlar­dan kaçınılmalıdır.

•Mat ve doğal renkli rujlar tercih edilmelidir.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

‘Council tax’ artışı geliyor

Buna rağmen belediye hizmetlerinde kesinti yapılması planlanıyor.

‘Avrupa ile İngiltere ilişkileri tehdit altında’

İngiltere Dışişleri Bakanı Je­remy Hunt, Brexit sürecine ilişkin, “İki tarafın da güven ve vizyona ih­tiyacı var. Çünkü İngiltere’nin gele­cek 25 yılda Avrupalı komşularıyla inşa edeceği ilişki tehdit altında.” değerlendirmesinde bulundu.

Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı

Oxford ve Exeter üniversite­lerinin yaptığı bir araştırmaya göre, nazik olmak ve nazik dü­şüncelere sahip olmak depresyo­nun önüne geçerken, daha kaliteli bir yaşam sürmede önemli bir rol oynuyor. Clinical Psychological Science dergisinde bulguları pay­laşılan araştırma, 135 katılımcının gözlemlenmesi ile sonuçlandı.

Karl Marx’ın mezarına ikinci kez saldırıya tepki

Karl Marx’ın Kuzey Londra Highgate Mezarlığı’ndaki anıt me­zarı iki haftada ikinci kez saldı­rıya uğraması EMEP ve DAY MER ile Britanya Komünist Partisi ve gençlik örgütü Britanya Komünist Gençlik Ligi tarafından mezarlıkta protesto edildi.

Sala’nın köpeği hala bekliyor

Nantes’tan özel uçakla Cardiff’in yolunu tutan ve içinde Emiliano Sala’nın olduğu uçağın enkazına önceki gün ulaşılmıştı. Uçağı Manş Denizi’ne düşen futbolcu Emiliano Sala’yı sadece ailesi beklemiyor.

Alexandra Palace’a dair yeni park kuralları aileleri “uzaklaştırabilir”

Alexandra Palace’ın ziyaretçileri, tarihte ilk kez yeni park kuralları ile karşılaşabilirler.

Real Madrid’den çılgın transfer! £100 milyon

İspanyol devi Real Madrid, Chelsea’nin yıldızı Eden Hazard için 100 milyon Pound’u gözden çıkardı.

Mehmet Akif Ersoy Adına Şiir Etkinliği Düzenlendi

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen şiir dinletisine Londra’daki 24 okuldan 62 öğrenci katıldı. Etkinlikte Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Alexandra Palace’a dair yeni park kuralları aileleri “uzaklaştırabilir”

Alexandra Palace’ın ziyaretçileri, tarihte ilk kez yeni park kuralları ile karşılaşabilirler.

Mehmet Akif Ersoy Adına Şiir Etkinliği Düzenlendi

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen şiir dinletisine Londra’daki 24 okuldan 62 öğrenci katıldı. Etkinlikte Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Sevgililer gününde “romantik akımlara” yelken açmalı…

West End’in her renkten zevke hitap ettiğini bilmeyenimiz kal­madı, nitekim Southampton Street’te bulunan “Eve Bar”, sevgi­liler günü haftasında sunduğu özel kokteylleri ve menüsü ile, alışılmı­şın dışında bir romantizm skalası sunuyor Londralılara.

Ece Temelkuran, “How to Lose a Country” adlı son kitabını Londra’da tanıtacak

Londra merkezli Türkiye Araş­tırmalar Merkezi’nin (Centre for Turkey Studies) CEFTUS Britanya parlamentosunda düzenlediği top­lantılara hız verdi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter