English

Rumlari sıkıntı bekliyor

Prof. Dr. Ata Atun 1 Ağustos 2017

Kıbrıs adasının yakın geçmişi, özellikle de Makarios dönemi banagerçekte birçok ipucu veriyor müzakerelerin geleceği ile ilgili.

Kıbrıs jeopolitik olarak yani hem coğrafik, hem de politik olarak dünyanın önemli kriz merkezlerinden bir tanesinin içinde yer alıyor.Gerek ABD’nin, gerekse de AB’ninyani AngloSakson ve Batı dünyasınınadaya gönderdiği diplomatikmisyon şefleri ve personel, geneldehep ellerindeki en iyiler ve en seçkinleroldu bugüne değin. Rusyada aynı şekilde davranıyor ve aynıstratejiyi uyguluyor. En iyi diplomatlarıbir dönem Kıbrıs’ta görevyapıyorlar mutlaka.Tabii ki anavatan Türkiye deaynı politik ve askeri stratejiyi uyguluyoryıllardır. T.C. Dışişleri Bakanlığıile T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğindeataşelikleri olan Bakanlıklar,KKTC’ye en iyi personellerini göndermeyegayret ediyorlar. TSK daöyle. KKTC’ye gönderdiği subaylarve astsubaylar hep en seçkinler.Üst düzey subayların büyük çoğunluğudönüşlerine veya da zamanıgeldiğinde Generalliğe terfiediyorlar.Helen’lerin, ki bu terim dünyadaki tüm kendini Yunanlı kabul edenveya hissedenleri kapsamaktadır,kendilerine özgü bir megalomani,büyüklük duyguları vardır. Kendilerinidünyanın en ari, en üstün veen ileri ırkı olarak görürler, başkalarınıda küçümserler, adamdanbile saymazlar.

Hele de Türklerihizmetkarları sınıfına koyarlar hayalgüçleri içinde. Biz Kıbrıslı Türklerasırlardır hizmetkarlıktan kahyalığabile terfi edemedik Rumlarınbu hayal dünyası içinde…1905 yılının ortalarından başlamaküzere Kıbrıs adasında, KıbrıslıTürklerin haklarını ellerindenalmak ve kötü şartlar içindeyaşamaları için, İngiliz SömürgeYönetiminin sağladığı vatandaşlıkhaklarını kullanarak önce dışgöçlerle nüfuslarını arttırmışlar,sonra da yerel kurumlarda eldeettikleri çoğunluk oyları ile Türklerive Türk bölgelerini elden geldiğincemağdur etmeye başlamışlar.1950 yılında yapılan Yunanistan’abağlanma oylaması (Plebisit) veMakarios’un Başpiskopos seçilmesiKıbrıs’ın geleceğinde bir dönümnoktasını oluşturmuş. Önceişe sokak, bölge ve yer isimleriniRumcalaştırmakla başlamışlar. Örneğin,günümüzdeki Ledra Yolugirişindeki Eleftherios (Hürriyet)Meydanının adı son 379 senedir“Bayraktar Meydanı” iken 1950 yılındaRum Belediyesinin kararı ile“Eleftherios Venizelos Meydanı”olmuş.

Bu kültürel saldırı sokakve bölge isimlerinin Rumcalaştırılmasıuygulaması ile devam etmiş.1957 yılından itibaren de KıbrıslıTürklere silahlı saldırılarla öldürmelerbaşlamış. 21 Aralık 1963 sabaherken saatlerde Kıbrıslı Türklerekarşı “Akritas Planı” içeriğincebaşlatılan yok etme saldırılarınıörtbas etmek için Rumlar “Türklerisyan etti, biz de kendimizi koruduk”safsatasını uydurmuşlar vedünyaya politik olarak bu görüşüyaymışlar. Neyse ki yalanlarını A.Ortega başkanlığındaki BM Heyetininyazdığı Ortega Raporu ortayaçıkarmış…Rumlara göre kendileri ne isterlerseyapabilirler ve hiç kimsede onlara dokunamaz. Herkes deonların yaptıklarını kabul etmek zorundadır.Dokunanın da eli yanar.Yanmaya yanar da, bugüne değinmegolamanik kararlarının tümününsonucunda elleri yananlar hepkendileri oldular, dokunanların eliolacağına.

Makarios’un iki taraflı oynayarak Batı’ya yanaşmayı öne sürüpRusları yanına çekme, Rusya’ya yanaşmayıöne sürüp Batı’yı yanınaçekme oyunu, Yunanistan kaynaklıdarbe ile son bulmuş, hüsranlabitmişti. Sonunda adanın tümünüYunanistan’a bağlamak ve Kıbrısadasını Helen adası yapmak hayallerinigerçekleştirmek yerine bir deadanın yaklaşık üçte birini bir dahagörmemek üzere kaybetmişlerdi.ABD ve AB ittifakı ile Rusya’nınson birkaç aydır, daha doğrusuCrans Monta’nada sürdürülen müzakereleriAnastasiadis’in çıkmazasokmasından sonra Anastasiadis’egizli gizli aba altından sopa gösterdikleripek de dikkatten kaçmadı.

Şimdi Türkiye’nin ve KKTC’nin eli geçmişe kıyasla çok daha güçlü v eRumları sıkıntıya sokacak açılımlarda yolda…

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

BoE, faiz artırımı sinyali verebilir BoE, faiz artırımı sinyali verebilir

İngiltere Merkez Bankası’nın on yıl sonra ilk kez temel faiz oranla­rında artışa gidebileceğine dair be­lirtiler, sterlinin dolar karşısında Brexit referandumundan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkma­sına neden oldu.

Brexit sonrasında yeni savunma anlaşması önerilecek Brexit sonrasında yeni savunma anlaşması önerilecek

Birleşik Krallık, üyelikten çıktıktan sonra Avrupa Birliği ile yeni bir savunma anlaşması imzalayarak “giderek büyüyen ve sınırları aşan tehditleri” yok etmek için gereken iş birliğini sürdürmek ve derinleştirmeyi önerecek.

Tüm dünyadaki tarım arazileri verimsizleşiyor Tüm dünyadaki tarım arazileri verimsizleşiyor

Birleşmiş Milletler’in bir çalış­ması, dünyadaki arazilerin üçte birinin yoğun tarım pratikleri ne­deniyle aşırı derecede aşındığını ortaya koydu.‘The Global Land Outlook’ (Kü­resel Arazi Görünümü) isimli ça­lışmada, verimsizleşen topraklar nedeniyle milyonlarca insanın aç­lık, yoksulluk ve çatışma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Saray kumaşı Londra’da podyuma taşındı

Modaseverlerin yoğun ilgi gös­terdiği Londra Moda Haftası (LFW), İngiltere’de yaşam süren Türk mo­dacı Bora Aksu’nun cuma günü muh­teşem defilesiyle start aldı.

Süpermarketçi Hacı Arslan’ın hikayesi, ders niteliğinde

Hacı Arslan: O adamlar benim dük­kanıma geldiği zaman bana böyle, sanki böyle bir suç işlemişim gibi; beni bu memlekette istemiyorlar gi­biydi. Yani tamam, alkol satmışız, o suçtur ama o yetkililerin yani trading standarts dediğimiz ekibin buraya gelip bu dükkana o gözle bakmaları beni uyandırdı.

Brexit sonrası Avrupa’lı göçmene kısıtlama Brexit sonrası Avrupa’lı göçmene kısıtlama

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden gelecek en kalifiye işçiler hariç tüm göçleri kısıtlamaya yönelik planlar ya­pıyor.Basına sızdırılan bir hükümet bel­gesine göre bu planlar doğrultusunda Brexit’in resmi olarak gerçekleşmesi­nin hemen ardından, AB’den gelecek iş­çileri caydırmaya yönelik kısıtlamalar getirilecek.

Sizleri Kıbrıs Türk halkının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz

Halkın Partisi yetkilileri Londra’da Kıbrıslı Türk iş insanla­rıyla bir araya geldi. HP lideri Prof. Dr. Kudret Özer­say KKTC’den Londra’ya varışın­dan çok kısa bir süre sonra aya­ğının tozuyla Londra’da

Banka kartı ve kredi kartı dolandırıcıları postacılarla işbirliği yapıyor Banka kartı ve kredi kartı dolandırıcıları postacılarla işbirliği yapıyor

İngiltere’de banka kartı ve kredi kartı dolandırıcılığında yeni bir durum ortaya çıkarıldı. Bu kartların bilgilerini yasa dışı yollardan ele geçiren çeteler, kendilerine farklı yollar bulmak­tan da geri durmuyorlar.

Brexit sonrası Avrupa’lı göçmene kısıtlama

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden gelecek en kalifiye işçiler hariç tüm göçleri kısıtlamaya yönelik planlar ya­pıyor.Basına sızdırılan bir hükümet bel­gesine göre bu planlar doğrultusunda Brexit’in resmi olarak gerçekleşmesi­nin hemen ardından, AB’den gelecek iş­çileri caydırmaya yönelik kısıtlamalar getirilecek.

Brexit’e karşı yeni öneri

İngiltere’nin eski başbakanla­rından Tony Blair, halkı Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde oy ver­meye sevk eden sorunların çözül­mesi halinde, AB içinde kalınması­nın mümkün olabileceğini savundu.

Londra’daki ev krizi için yeni çözüm planı

Sadiq Khan, karşılanabilir evler için 250 milyon sterlinlik arazi yatırımı yapılacağını açıkladı.Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra’daki karşılanabilir ko­nut krizini çözmek için yeni bir plan geliştirilerek 250 milyon sterlinlik arazi yatırımı yapılacağını duyurdu.

Ev fiyatlarındaki artış son sekiz ayın en yüksek seviyesinde

Birleşik Krallık’taki ev fiyatları ağustos ayında, bu yıl içerisinde aylık bazda görülen en hızlı sevi­yede arttı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, ev fiyatları temmuz ayındaki fiyatlara oranla yüzde 1.1 artış gösterdi ve Brexit referan­dumu sonrasında yavaşlamaya başlayan konut piyasasına güç kazandırdı.

Ceylan Ertem konser verecek

Türkiye’nin önemli kadın vokallerinden Ceylan Ertem, Kasım ayında Londra’da bir konser verecek. Islington’da bulunan Gracepoint’ta 17 Kasım’da düzenlenecek olan konser saat 18.30’da başlayacak.

Miki Oshita, Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde

Japonya’da engelli çocuklara ge­leneksel Türk sanatı ebruyu öğre­ten Miki Oshita, Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde (LYEE) 6-7 Ekim günle­rinde ebru atölye çalışması yapacak…

Her çocuğun okuması gereken kitaplar

1868 yılında denizlerde bazı ge­milerin çarpıp batmasına neden olan garip bir nesnenin varlığı de­nizcileri heyecanlandırmaktadır. Fransız bilim adamı Pierre Aron­nax, konuyu araştıran bir ABD bi­lim gemisine uşağı ile birlikte biner.

Thomas Allom’un gözünden İstanbul ve Türki̇ye

1800’lü yıllarda Avrupa’dan Anadolu’ya seyahat eden en önemli gravür sanatçılarından olan mimar Thomas Allom’un İstanbul gravürleri 18 Eylül 2017 tarihinde ünlü modacı Zeynep Kartal’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenleyeceği defile öncesi aynı salonda dünyanın her yerinden gelen konuklar için sergilenecek.

Nilgün Canver Son Yolculuğuna Törenle Uğurlandı..

İşçi Partisi’nde uzun yıllar aktif siyaset yapan Nilgün Canver (60), kansere yenik düşmesi ardından Londra’da toprağa verildi. Cenaze törenine ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de katıldı.

Kktc Haksız İzolasyonlar Yükü Altında

Londra’da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma programı düzenledi. Bayramlaşmada, konuklara Kıbrıs Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.

Bayram Hyde Park’ta Kutlandı

Londra’da, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin halkla bayramlaştı. Başkonsolosluk tarafından Hyde Park’taki göl kenarında düzenlenen piknikte,konsolosluk çalışanları ile Londra’da yasayan Türkler bir araya geldi.

Londra’da Kurban Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Londra ve civarında yaşayan vatandaşlarımız bayram namazı kılmak için cuma günü sabahın erken saatinde camilere akın etti.

Designed by: Olay Gazeter