English

Şapka deği̇p geçmeyi̇n!!!!!

Ayda Göktürk Çetinkaya 29 Mart 2018

Giyim kuşam varoluşu itibariyle coğrafi koşullar, dini inanışlar ve kültürel değerlerin etkisiyle insa­noğlunun hayatına zorunluluk ola­rak girmiştir. Zamanla farklılıklar göstererek değişik moda akımla­rıyla şekillenerek günümüze ka­dar gelmiş ve hayatımızın önemli değerleri arasında yer edinmiştir. Bu süreç içerisinde giysileri daha gösterişli, daha verimli ve daha çekici hale getirmek amacıyla, Fransızca’dan, Türkçe’ye geçen ve çok geniş bir kullanım alanı olan ‘ Akseuar’ kavramı giyim –kuşamın içine girmiştir.

AKSESUAR KAVRA­MININ EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ: ‘ŞAPKA’

M.Ö. 3200’li yıllarda ilk defa Mı­sır ve Yunan medeniyetlerinde or­taya çıktığı düşünülen şapka, za­manla tüm dünyaya yayılmış ve yaygın kullanılmaya başlanmış. Şapka günümüzde çoğunlukla gü­neş ışıklarının olumsuz etkilerin­den korunmak ve moda aksesuarı olarak kullanılmakta. Ancak, 5000 yılık tarihi içinde bir çok amaca hizmet edecek şekilde üretilmiş, değişik toplumlarda saldırılardan korunma, rütbe sembolü ve soy­luluk sembolü olarak kullanılmış. Bazı toplumlarda sadece yoksulla­rın kullandığı şapkalar, diğer top­lumlarda ise soyluluğun simgesi olmuş. 1500’lerde modern şapka dönemi Fransız kukuletasıyla baş­lamış, İngiliz Sombrero’suyla de­vam edip, bütün dünyada kulla­nılan bir moda akımı oluşturmuş. 1800’lü yılların sonlarında ‘fötr şapka’ medeniyet göstergesi ola­rak dünya kültüründe yerini almış. Ülkemizde ise Türkiye Cumhuri­yeti ‘nin kurulmasının ardından 25 Kasım 1925 tarihinde Atatürk’ün Şapka Devrimi ile modern kılık kı­yafete geçişin bir sembolü olmuş.

Kıyafetin tamamlayıcı aksesu­arlarından biri olan ‘şapka’ me­deniyetin sembolü olarak kabul edilmiş, moda dünyasının baştacı olmuş ve özellikle batılı ülkelerde her dönem çok yaygın kullanılmış.

Yaşadığımız ülke İngiltere’de ise şapkanın yeri apayrı…Neredeyse her zümre tarafından kullanılan şapka, Kraliyet Ailesi için vazge­çilmez bir sembol. Özellikle tüylü şapkalar ekonomik istikrar ve yük­sek statüye sahip ailelerin simgesi durumunda. İngiltere’nin dünyaca ünlü şapka tasarımcısı Stephan Jones, başta Kraliyet Ailesi olmak üzere dünyada ki bir çok üst dü­zey ailenin tercih ettiği tasarımcı.

İNSANLARIN RUHUNDA FARKLI HİSLER UYAN­DIRAN ŞAPKA MODEL­LERİNDEN BAZILARI

Beret; Örgü ya da kumaştan ya­pılan ve kafayı komple kaplayan şapkalardır.

Bird Cage; Üzeri tülle kaplı, eski feslere benzer süslü bir şapka tü­rüdür.

Bobble; Genelde örgü olan ve te­pesinden ponponu bulunan şapka modelidir.

Bonnet; Bone şeklinde olan ve kulakları kapatarak boyun altından bağlanan şapkalardır.

Boonie hat; Kamuflaj desenli ku­maştan yapılan askeri ya da safari modeli şapka çeşididir.

Bretton; Etrafı yukarı kıvrılmış hasır şapkalardır.

Bucket; Kenarları kısa, aşağı doğru kıvrık olan ve genelde ba­lıkçıların kullandığı şapka türüdür.

Cloche; Çan biçimindeki 1920’lerde popüler olan bu şap­kalar, son yıllarda yeniden moda olmuştur.

Cowboy; Kenarları yukarı doğru kıvrık ve genelde boyundan ip ge­çirilen şapkalardır.

Fedora; Daha çok erkeklerin kullandığı yuvarlak şeklindeki fötr şapkalardır.

Fez- Fes: Koni şeklinde bir şapka modelidir. Kuzey Af­rika kökenli olan fes, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde erkekler tarafından kullanıldı.

Floopy Hat: Güneşten maksi­mum koruyan, geniş kenarlı şap­kalardır.

Hood; Başlık şeklinde olan ge­niş ve boyundan bağlanan geniş başlıklardır.

Poorboy; Genelde kumaştan ya da keçeden yapılan, küçük ve si­perli şapkalardır.

Porkpie; Amerikalı caz ve blues müzisyenlerin klasik kıyafetleri parçasıdır.

Skimmer; Bunlar üstleri düz olan ve sert kenarlı hasır örgüden yapılmış şapkalardır.

Snood; Süs olarak saç filesi gibi kullanılan baş aksesuarlarıdır.

Sun Hat; Geniş kenarlı kumaş ya da hasır şapkalardır.

Trapper; Daha çok avcıların kullandığı, kulakları kapatan ve içi tüylü olan ya da sıcak tutan malze­meden yapılan şapkalardır.

Victorian; Viktoria dönemine ait olan şapkalardır.

2012-2013 Sonbahar/Kış kolek­siyonlarına baktığımız zaman ise, şapkalara oldukça şaşırtıcı boyut­lar ve çizgiler eklenmiş durumda. Marc Jacobs devasa boyuttaki kürk ve baterist çocuk şapkala­rıyla, Burberry Prorsum kasketlere deri ve desen ayrıntılarla, Mosc­hino ve Paul&joe fötr şapkada son­bahar renkleriyle, Dior Homme kasketlerde boyut ve renk ayrıntı­sıyla, Emperio Armani ise fötr şap­kaya biraz boyut ekleyerek klasik görünümü sunarak, gelecek yılın trendlerinde şapkayı ön plana çı­kardılar.

Charlie Chaplin’in melon şap­kası ya da Frank Sinatra’nın fötr şapkası olsun, onları hatırladığı­mızda kafalarındaki küçük ama güçlü aksesuar olan ‘havalı şapka’, yıllar boyu söz sahibi olmaya de­vam edecek ve yaşamımızdaki en şık tamamlayıcı olarak yerini koru­maya devam edecektir.

Yazı; Modazon.com / Elina Ni­kolayevna

Sizi Öne Çıkarır

Çoğu kişi öne çıkmamayı tercih ederken, bazen de tam olarak ih­tiyacınız olan şey budur. Girdiği­niz herhangi bir ortamda kendinizi göstermek istiyorsanız ana uygun şapkalar takmayı tercih edebilir­siniz.

Kendinizden Emin Gösterir

Bu madde özellikle geniş süslü şapkalar ve iddialı şapkalar için geçerlidir. Şık bir davette ken­dinizden emin olduğunuzu belli etmek için güzel ve alışılmamış şapkaları kullanabilirsiniz. Bu çok tipik olmadığından, cesur görün­menizi veya kendinize güvenme­nizi sağlar.

Şapkalar Yüzünüzü Şekillen­direbilir

Hepimizin sevdiğimiz bir özel­liği var. Bir şapka kullanmak optik bir yanılsamadır. Uzun yüz şekli geniş süslü şapkalarda daha iyi gö­rünüyor, zira yukarı doğru değil de dışarı doğru dikkat çekiyorlar. Kısa veya küçük yüzlü birisi için, basit bir bere çok daha iyi görün­menizi sağlayacaktır.

Herhangi Bir Kıyafeti Başka­laştırır

Şapkalar, herhangi bir kıyafeti tamamlayan nihai aksesuardır. Bir kıyafete bir şapka taktığınızda, bir bardak sıcak çikolataya mars­hmallow eklemiş gibi olursunuz. Şapkalar kıyafeti eksiksiz görünür hale getiriyorlar.

İşlevsellik

Şapkalar sizi güneşten korur­lar, korkunç saç kesimlerini giz­lerler, yüzünüzü fark edilmemeyi umduğunuz kişilerden gizlerler.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Designed by: Olay Gazeter