English

Şapka deği̇p geçmeyi̇n!!!!!

Ayda Göktürk Çetinkaya 29 Mart 2018

Giyim kuşam varoluşu itibariyle coğrafi koşullar, dini inanışlar ve kültürel değerlerin etkisiyle insa­noğlunun hayatına zorunluluk ola­rak girmiştir. Zamanla farklılıklar göstererek değişik moda akımla­rıyla şekillenerek günümüze ka­dar gelmiş ve hayatımızın önemli değerleri arasında yer edinmiştir. Bu süreç içerisinde giysileri daha gösterişli, daha verimli ve daha çekici hale getirmek amacıyla, Fransızca’dan, Türkçe’ye geçen ve çok geniş bir kullanım alanı olan ‘ Akseuar’ kavramı giyim –kuşamın içine girmiştir.

AKSESUAR KAVRA­MININ EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ: ‘ŞAPKA’

M.Ö. 3200’li yıllarda ilk defa Mı­sır ve Yunan medeniyetlerinde or­taya çıktığı düşünülen şapka, za­manla tüm dünyaya yayılmış ve yaygın kullanılmaya başlanmış. Şapka günümüzde çoğunlukla gü­neş ışıklarının olumsuz etkilerin­den korunmak ve moda aksesuarı olarak kullanılmakta. Ancak, 5000 yılık tarihi içinde bir çok amaca hizmet edecek şekilde üretilmiş, değişik toplumlarda saldırılardan korunma, rütbe sembolü ve soy­luluk sembolü olarak kullanılmış. Bazı toplumlarda sadece yoksulla­rın kullandığı şapkalar, diğer top­lumlarda ise soyluluğun simgesi olmuş. 1500’lerde modern şapka dönemi Fransız kukuletasıyla baş­lamış, İngiliz Sombrero’suyla de­vam edip, bütün dünyada kulla­nılan bir moda akımı oluşturmuş. 1800’lü yılların sonlarında ‘fötr şapka’ medeniyet göstergesi ola­rak dünya kültüründe yerini almış. Ülkemizde ise Türkiye Cumhuri­yeti ‘nin kurulmasının ardından 25 Kasım 1925 tarihinde Atatürk’ün Şapka Devrimi ile modern kılık kı­yafete geçişin bir sembolü olmuş.

Kıyafetin tamamlayıcı aksesu­arlarından biri olan ‘şapka’ me­deniyetin sembolü olarak kabul edilmiş, moda dünyasının baştacı olmuş ve özellikle batılı ülkelerde her dönem çok yaygın kullanılmış.

Yaşadığımız ülke İngiltere’de ise şapkanın yeri apayrı…Neredeyse her zümre tarafından kullanılan şapka, Kraliyet Ailesi için vazge­çilmez bir sembol. Özellikle tüylü şapkalar ekonomik istikrar ve yük­sek statüye sahip ailelerin simgesi durumunda. İngiltere’nin dünyaca ünlü şapka tasarımcısı Stephan Jones, başta Kraliyet Ailesi olmak üzere dünyada ki bir çok üst dü­zey ailenin tercih ettiği tasarımcı.

İNSANLARIN RUHUNDA FARKLI HİSLER UYAN­DIRAN ŞAPKA MODEL­LERİNDEN BAZILARI

Beret; Örgü ya da kumaştan ya­pılan ve kafayı komple kaplayan şapkalardır.

Bird Cage; Üzeri tülle kaplı, eski feslere benzer süslü bir şapka tü­rüdür.

Bobble; Genelde örgü olan ve te­pesinden ponponu bulunan şapka modelidir.

Bonnet; Bone şeklinde olan ve kulakları kapatarak boyun altından bağlanan şapkalardır.

Boonie hat; Kamuflaj desenli ku­maştan yapılan askeri ya da safari modeli şapka çeşididir.

Bretton; Etrafı yukarı kıvrılmış hasır şapkalardır.

Bucket; Kenarları kısa, aşağı doğru kıvrık olan ve genelde ba­lıkçıların kullandığı şapka türüdür.

Cloche; Çan biçimindeki 1920’lerde popüler olan bu şap­kalar, son yıllarda yeniden moda olmuştur.

Cowboy; Kenarları yukarı doğru kıvrık ve genelde boyundan ip ge­çirilen şapkalardır.

Fedora; Daha çok erkeklerin kullandığı yuvarlak şeklindeki fötr şapkalardır.

Fez- Fes: Koni şeklinde bir şapka modelidir. Kuzey Af­rika kökenli olan fes, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde erkekler tarafından kullanıldı.

Floopy Hat: Güneşten maksi­mum koruyan, geniş kenarlı şap­kalardır.

Hood; Başlık şeklinde olan ge­niş ve boyundan bağlanan geniş başlıklardır.

Poorboy; Genelde kumaştan ya da keçeden yapılan, küçük ve si­perli şapkalardır.

Porkpie; Amerikalı caz ve blues müzisyenlerin klasik kıyafetleri parçasıdır.

Skimmer; Bunlar üstleri düz olan ve sert kenarlı hasır örgüden yapılmış şapkalardır.

Snood; Süs olarak saç filesi gibi kullanılan baş aksesuarlarıdır.

Sun Hat; Geniş kenarlı kumaş ya da hasır şapkalardır.

Trapper; Daha çok avcıların kullandığı, kulakları kapatan ve içi tüylü olan ya da sıcak tutan malze­meden yapılan şapkalardır.

Victorian; Viktoria dönemine ait olan şapkalardır.

2012-2013 Sonbahar/Kış kolek­siyonlarına baktığımız zaman ise, şapkalara oldukça şaşırtıcı boyut­lar ve çizgiler eklenmiş durumda. Marc Jacobs devasa boyuttaki kürk ve baterist çocuk şapkala­rıyla, Burberry Prorsum kasketlere deri ve desen ayrıntılarla, Mosc­hino ve Paul&joe fötr şapkada son­bahar renkleriyle, Dior Homme kasketlerde boyut ve renk ayrıntı­sıyla, Emperio Armani ise fötr şap­kaya biraz boyut ekleyerek klasik görünümü sunarak, gelecek yılın trendlerinde şapkayı ön plana çı­kardılar.

Charlie Chaplin’in melon şap­kası ya da Frank Sinatra’nın fötr şapkası olsun, onları hatırladığı­mızda kafalarındaki küçük ama güçlü aksesuar olan ‘havalı şapka’, yıllar boyu söz sahibi olmaya de­vam edecek ve yaşamımızdaki en şık tamamlayıcı olarak yerini koru­maya devam edecektir.

Yazı; Modazon.com / Elina Ni­kolayevna

Sizi Öne Çıkarır

Çoğu kişi öne çıkmamayı tercih ederken, bazen de tam olarak ih­tiyacınız olan şey budur. Girdiği­niz herhangi bir ortamda kendinizi göstermek istiyorsanız ana uygun şapkalar takmayı tercih edebilir­siniz.

Kendinizden Emin Gösterir

Bu madde özellikle geniş süslü şapkalar ve iddialı şapkalar için geçerlidir. Şık bir davette ken­dinizden emin olduğunuzu belli etmek için güzel ve alışılmamış şapkaları kullanabilirsiniz. Bu çok tipik olmadığından, cesur görün­menizi veya kendinize güvenme­nizi sağlar.

Şapkalar Yüzünüzü Şekillen­direbilir

Hepimizin sevdiğimiz bir özel­liği var. Bir şapka kullanmak optik bir yanılsamadır. Uzun yüz şekli geniş süslü şapkalarda daha iyi gö­rünüyor, zira yukarı doğru değil de dışarı doğru dikkat çekiyorlar. Kısa veya küçük yüzlü birisi için, basit bir bere çok daha iyi görün­menizi sağlayacaktır.

Herhangi Bir Kıyafeti Başka­laştırır

Şapkalar, herhangi bir kıyafeti tamamlayan nihai aksesuardır. Bir kıyafete bir şapka taktığınızda, bir bardak sıcak çikolataya mars­hmallow eklemiş gibi olursunuz. Şapkalar kıyafeti eksiksiz görünür hale getiriyorlar.

İşlevsellik

Şapkalar sizi güneşten korur­lar, korkunç saç kesimlerini giz­lerler, yüzünüzü fark edilmemeyi umduğunuz kişilerden gizlerler.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Mesut ile Amine’nin gizlisi saklısı kalmadı

Arsenal’in Alman milli yıldız futbolcusu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, ilişkilerinde şeffaflığı seçti.

Dünya markası NHS hedefi

NHS için yapılan on yıllık plan kapsamında kanser, kalp rahat­sızlığı ve felç gibi ölümcül hasta­lıklarla mücadelede NHS’i dünya markası haline getirerek, 500 bin daha fazla hayat kurtarmak hedef­leniyor.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Dünya markası NHS hedefi

NHS için yapılan on yıllık plan kapsamında kanser, kalp rahat­sızlığı ve felç gibi ölümcül hasta­lıklarla mücadelede NHS’i dünya markası haline getirerek, 500 bin daha fazla hayat kurtarmak hedef­leniyor.

DUP Brexit Anlaşmasına Destek Vermeyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May’in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP), Brexit anlaşmasına parlamentoda des­tek vermeyeceğini açıkladı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Natural History Museum yetişkinler için “yatılı günler” sunuyor

Eğer siz de içinizdeki çocuğu din­leyenlerdenseniz, dinozorların sadece çocuklar için olmadığına katılabilirsiniz.

Londra Sanat Fuarı 16-20 Ocak Arasında Geri Dönüyor

Daha önce hiç Tate Modern’e gidip sergilenen birbirinden gü­zel modern sanat eserlerini evi­nize götürmek istediniz mi? Eğer cevabınız evet ise Londra Sanat Fu­arı, özenle seçilmiş modern sanat eserlerinden oluşacak özel bir fuar ile, Tate Modern’den eliniz dolu dönmenizi sağlıyor.

Lady Gaga Golden Globe Ödülünü aldı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga 76. Golden Globe törenine damga vurdu. Shallow ile En İyi Film Şarkısı ödülünü kazanan Gaga, kıyafetiyle de konuşuldu. Ünlü şarkıcı 1954’te aynı filmde benzer kı­yafeti giyen Judy Garland’a benzetildi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter