English

Şapka deği̇p geçmeyi̇n!!!!!

Ayda Göktürk Çetinkaya 29 Mart 2018

Giyim kuşam varoluşu itibariyle coğrafi koşullar, dini inanışlar ve kültürel değerlerin etkisiyle insa­noğlunun hayatına zorunluluk ola­rak girmiştir. Zamanla farklılıklar göstererek değişik moda akımla­rıyla şekillenerek günümüze ka­dar gelmiş ve hayatımızın önemli değerleri arasında yer edinmiştir. Bu süreç içerisinde giysileri daha gösterişli, daha verimli ve daha çekici hale getirmek amacıyla, Fransızca’dan, Türkçe’ye geçen ve çok geniş bir kullanım alanı olan ‘ Akseuar’ kavramı giyim –kuşamın içine girmiştir.

AKSESUAR KAVRA­MININ EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ: ‘ŞAPKA’

M.Ö. 3200’li yıllarda ilk defa Mı­sır ve Yunan medeniyetlerinde or­taya çıktığı düşünülen şapka, za­manla tüm dünyaya yayılmış ve yaygın kullanılmaya başlanmış. Şapka günümüzde çoğunlukla gü­neş ışıklarının olumsuz etkilerin­den korunmak ve moda aksesuarı olarak kullanılmakta. Ancak, 5000 yılık tarihi içinde bir çok amaca hizmet edecek şekilde üretilmiş, değişik toplumlarda saldırılardan korunma, rütbe sembolü ve soy­luluk sembolü olarak kullanılmış. Bazı toplumlarda sadece yoksulla­rın kullandığı şapkalar, diğer top­lumlarda ise soyluluğun simgesi olmuş. 1500’lerde modern şapka dönemi Fransız kukuletasıyla baş­lamış, İngiliz Sombrero’suyla de­vam edip, bütün dünyada kulla­nılan bir moda akımı oluşturmuş. 1800’lü yılların sonlarında ‘fötr şapka’ medeniyet göstergesi ola­rak dünya kültüründe yerini almış. Ülkemizde ise Türkiye Cumhuri­yeti ‘nin kurulmasının ardından 25 Kasım 1925 tarihinde Atatürk’ün Şapka Devrimi ile modern kılık kı­yafete geçişin bir sembolü olmuş.

Kıyafetin tamamlayıcı aksesu­arlarından biri olan ‘şapka’ me­deniyetin sembolü olarak kabul edilmiş, moda dünyasının baştacı olmuş ve özellikle batılı ülkelerde her dönem çok yaygın kullanılmış.

Yaşadığımız ülke İngiltere’de ise şapkanın yeri apayrı…Neredeyse her zümre tarafından kullanılan şapka, Kraliyet Ailesi için vazge­çilmez bir sembol. Özellikle tüylü şapkalar ekonomik istikrar ve yük­sek statüye sahip ailelerin simgesi durumunda. İngiltere’nin dünyaca ünlü şapka tasarımcısı Stephan Jones, başta Kraliyet Ailesi olmak üzere dünyada ki bir çok üst dü­zey ailenin tercih ettiği tasarımcı.

İNSANLARIN RUHUNDA FARKLI HİSLER UYAN­DIRAN ŞAPKA MODEL­LERİNDEN BAZILARI

Beret; Örgü ya da kumaştan ya­pılan ve kafayı komple kaplayan şapkalardır.

Bird Cage; Üzeri tülle kaplı, eski feslere benzer süslü bir şapka tü­rüdür.

Bobble; Genelde örgü olan ve te­pesinden ponponu bulunan şapka modelidir.

Bonnet; Bone şeklinde olan ve kulakları kapatarak boyun altından bağlanan şapkalardır.

Boonie hat; Kamuflaj desenli ku­maştan yapılan askeri ya da safari modeli şapka çeşididir.

Bretton; Etrafı yukarı kıvrılmış hasır şapkalardır.

Bucket; Kenarları kısa, aşağı doğru kıvrık olan ve genelde ba­lıkçıların kullandığı şapka türüdür.

Cloche; Çan biçimindeki 1920’lerde popüler olan bu şap­kalar, son yıllarda yeniden moda olmuştur.

Cowboy; Kenarları yukarı doğru kıvrık ve genelde boyundan ip ge­çirilen şapkalardır.

Fedora; Daha çok erkeklerin kullandığı yuvarlak şeklindeki fötr şapkalardır.

Fez- Fes: Koni şeklinde bir şapka modelidir. Kuzey Af­rika kökenli olan fes, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde erkekler tarafından kullanıldı.

Floopy Hat: Güneşten maksi­mum koruyan, geniş kenarlı şap­kalardır.

Hood; Başlık şeklinde olan ge­niş ve boyundan bağlanan geniş başlıklardır.

Poorboy; Genelde kumaştan ya da keçeden yapılan, küçük ve si­perli şapkalardır.

Porkpie; Amerikalı caz ve blues müzisyenlerin klasik kıyafetleri parçasıdır.

Skimmer; Bunlar üstleri düz olan ve sert kenarlı hasır örgüden yapılmış şapkalardır.

Snood; Süs olarak saç filesi gibi kullanılan baş aksesuarlarıdır.

Sun Hat; Geniş kenarlı kumaş ya da hasır şapkalardır.

Trapper; Daha çok avcıların kullandığı, kulakları kapatan ve içi tüylü olan ya da sıcak tutan malze­meden yapılan şapkalardır.

Victorian; Viktoria dönemine ait olan şapkalardır.

2012-2013 Sonbahar/Kış kolek­siyonlarına baktığımız zaman ise, şapkalara oldukça şaşırtıcı boyut­lar ve çizgiler eklenmiş durumda. Marc Jacobs devasa boyuttaki kürk ve baterist çocuk şapkala­rıyla, Burberry Prorsum kasketlere deri ve desen ayrıntılarla, Mosc­hino ve Paul&joe fötr şapkada son­bahar renkleriyle, Dior Homme kasketlerde boyut ve renk ayrıntı­sıyla, Emperio Armani ise fötr şap­kaya biraz boyut ekleyerek klasik görünümü sunarak, gelecek yılın trendlerinde şapkayı ön plana çı­kardılar.

Charlie Chaplin’in melon şap­kası ya da Frank Sinatra’nın fötr şapkası olsun, onları hatırladığı­mızda kafalarındaki küçük ama güçlü aksesuar olan ‘havalı şapka’, yıllar boyu söz sahibi olmaya de­vam edecek ve yaşamımızdaki en şık tamamlayıcı olarak yerini koru­maya devam edecektir.

Yazı; Modazon.com / Elina Ni­kolayevna

Sizi Öne Çıkarır

Çoğu kişi öne çıkmamayı tercih ederken, bazen de tam olarak ih­tiyacınız olan şey budur. Girdiği­niz herhangi bir ortamda kendinizi göstermek istiyorsanız ana uygun şapkalar takmayı tercih edebilir­siniz.

Kendinizden Emin Gösterir

Bu madde özellikle geniş süslü şapkalar ve iddialı şapkalar için geçerlidir. Şık bir davette ken­dinizden emin olduğunuzu belli etmek için güzel ve alışılmamış şapkaları kullanabilirsiniz. Bu çok tipik olmadığından, cesur görün­menizi veya kendinize güvenme­nizi sağlar.

Şapkalar Yüzünüzü Şekillen­direbilir

Hepimizin sevdiğimiz bir özel­liği var. Bir şapka kullanmak optik bir yanılsamadır. Uzun yüz şekli geniş süslü şapkalarda daha iyi gö­rünüyor, zira yukarı doğru değil de dışarı doğru dikkat çekiyorlar. Kısa veya küçük yüzlü birisi için, basit bir bere çok daha iyi görün­menizi sağlayacaktır.

Herhangi Bir Kıyafeti Başka­laştırır

Şapkalar, herhangi bir kıyafeti tamamlayan nihai aksesuardır. Bir kıyafete bir şapka taktığınızda, bir bardak sıcak çikolataya mars­hmallow eklemiş gibi olursunuz. Şapkalar kıyafeti eksiksiz görünür hale getiriyorlar.

İşlevsellik

Şapkalar sizi güneşten korur­lar, korkunç saç kesimlerini giz­lerler, yüzünüzü fark edilmemeyi umduğunuz kişilerden gizlerler.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kiralamak için ev alanlar piyasadan elini çekiyor Kiralamak için ev alanlar piyasadan elini çekiyor

İkinci kez ev alanların ödediği ver­gilerde yapılan artışlar, faiz yardım­larının kaldırılması ve borç veren ku­rumlara daha sert standartlar uygu­lanmaya başlanılmasıyla, kiralamak için

‘Düzenli şekilde egzersiz, kalp ve atardamarları genç tutuyor’ ‘Düzenli şekilde egzersiz, kalp ve atardamarları genç tutuyor’

Yayınlanan yeni bir araştır­maya göre, kalbe giden atardamar­ların sertleşmesini önlemek için haftada dört kez egzersiz yapmak gerekiyor.

‘Mantarlar her yerde, aldığımız her nefeste içimize mantar çekiyoruz’ ‘Mantarlar her yerde, aldığımız her nefeste içimize mantar çekiyoruz’

Mantar enfeksiyonlarının ilaç­lara karşı geliştirdikleri dayanıklı­lığın arttığını söyleyen bilim insan­ları, daha fazla mantar salgınına karşı uyarıda bulunuyor.

Avrupa’nın en büyük Alevi Festivali başladı

Londra’da, Alevi kültürünü tanıt­mak amacıyla bu yıl 8’ncisi düzenle­nen ve Avrupa’nın en büyük ‘Alevi Festivali’ dün akşam gerçekleştiri­len resepsiyon ile başladı.

AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek

İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği, Brexit sonrasındaki geçiş süreci müzakerelerinde, Avrupa Birliği vatandaşları ve onların ai­lelerinin nasıl bir yasal statüye sa­hip olacağı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat

Yılın ilk aylarında konut talebinin düşmesiyle, hem bankalar tarafın­dan onaylanan mortgage sayısı hem de ev satışlarında azalma görüldü.

En kolay oturma izni veren ülkeler listesi açıklandı; Sadece 500 bin Euro En kolay oturma izni veren ülkeler listesi açıklandı; Sadece 500 bin Euro

Vizesiz dolaşma izni veren Avrupa ülkeleri popülaritesini her geçen gün arttırırken düşen yurtdışı uçak bileti fiyatları de Avrupa ülkelerini gezmek isteyen kişileri cesaretlendiriyor.

12 kilo ağırlığında dev bir sıçan

Londra’da ilginç bir fare türü yakalandı. Londra’nın merkezinde bir sokakta görülen dev fare için uz­manlara haber verildi. Olay yerine gelen yetkililer hayvanı güçlükle zaptederek canlı oalrak ele geçirdi.

AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek

İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği, Brexit sonrasındaki geçiş süreci müzakerelerinde, Avrupa Birliği vatandaşları ve onların ai­lelerinin nasıl bir yasal statüye sa­hip olacağı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat

Yılın ilk aylarında konut talebinin düşmesiyle, hem bankalar tarafın­dan onaylanan mortgage sayısı hem de ev satışlarında azalma görüldü.

12 kilo ağırlığında dev bir sıçan

Londra’da ilginç bir fare türü yakalandı. Londra’nın merkezinde bir sokakta görülen dev fare için uz­manlara haber verildi. Olay yerine gelen yetkililer hayvanı güçlükle zaptederek canlı oalrak ele geçirdi.

Banka hesapları üzerinden göçmen kontrolü askıya alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından alı­nan yeni bir karara göre, Birleşik Krallık genelindeki banka hesapları üzerinden yapılan göçmenlik kont­rolleri askıya alındı.

Leah Barnes’i Ela ‘En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday

İngiltere’de yaşayan taksici Mehmet Vural Demircan’ın 12 yaşındaki kızı Ela May Melek Demircan, ‘Channel 4’ televizyonunda 5 yıldır yayınlanan ve İngiltere’nin en çok

Taste of London, 13-17 hazi̇ran’da, regent park’ta

Londra’da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen, dünyanın en bü­yük yiyecek ve içecek festivali olan Taste of London’ bu yıl 13-17 Hazi­ran tarihleri arasında yapılacak.

Çocuklarımız için farkındalık ebeveynlik ve farkındalıklı beslenme

Çocuklarınıza sağlıklı tabaklar hazırlamak ister misiniz ? Çocuklarınız ile farkındalıklı bir iletişim kurmak ister misiniz ? Bu ve bu gibi sorularınızı cevaplamak için sizlerleyiz !

Londra Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi

TSM yeni dönem çalışmalarına ait ilk konserini 6 Mayıs Pazar ak­şamı Oasis Academy Hadley’de gerçekleştirdi. Sanatseverlerin yal­nız bırakmadığı konser, büyük bir coşku ve keyifle dinlendi.

Yerel Seçi̇mde Büyük Başarı

Geçen perşembe günü yapılan yerel seçimlerde, Türkiye kökenli yaklaşık 40 aday, Londra’nın ilçe belediyelerinde meclis üyesi seçildi. Sadece Enfield Belediyesi’ne seçilen Türkiye ve KKTC kökenli adayların sayısı 21’i buldu.

Ziynet Sali Şov

Romantik şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Ziynet Sali İngiltere’deki ilk konserini Londra’da verdi. Konserin organizatörü Fadıl Özgener, şarkıcıya sahnede sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Türkçe Eği̇ti̇mde 35 Yıllık Yolculuk

Londra’da Türkçe eğitimn temel taşlarından olan Türk Aile Birliği’ne bağlı Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu 35’nci kuruluş yılını düzenlediği görkemli bir balo ile kutladı.

Londra’da öğrenci̇ler bi̇lgi̇leri̇ni̇ yarıştırdı

İNGİLTERE Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu’na bağlı Türk okulları arasında düzenlenen geleneksel ‘Bilgi Yarışması’ yapıldı. Sekiz Türk okulunun katıldığı yarışmada, Manchester Selimiye Türk Okulu birinci, Aziziye Haftasonu Okulu ikinci, Coventry Türk Eğitim Merkezi üçüncü oldu.

Designed by: Olay Gazeter