English

Si̇zi̇n taşıniz hangi̇si̇ !!!

Ayda Göktürk Çetinkaya 5 Nisan 2018

Neredeyse her kadının hayalini küçükde olsa bir pırlanta taş süs­ler. Pırlanta ve kadın arasındaki bu romantik durum zaman zaman şarkılara konu olmuş, bazende ka­dın erkek ilişkilerinde kendine be­lirleyici pozisyon edinmiştir.

Bunun yanında eski zamanlar­dan günümüze kadar gelen bir çok doğal değerli taş mevcut olup, her biri zaman zaman güç ve zengin­liği temsil etmiş, kimi zamanda şans unsuru olarak kullanılmıştır.

Son yıllarda yapılan araştırma­lara göre doğal değerli taşların bir çok hastalığın tedavisinde kulla­nılabileceği, sanş ve başarıyı etki­lediği görüşü ağırlık kazanmıştır. Ayrıca her insanın doğum tarihine göre uğurlu sayılabilecek taşları mevcuttur. Son zamanlarda sa­dece kadınlar değil birçok er­kekde başarı, sans ve sağlık için kendi grubundaki değerli taşını bulma çabasında. Değerli aksesu­arlardan vazgeçemeyen hanımlar için neden sadece pırlanta?

Doğru Taşınızı Bulun Şansınızı Artırın…İşte Size Bazı Değerli Taş­ların Anlam ve Etkileri.

Akik; Cesaret, özgüven, başarı ve enerji artırıcı özelliği vardır. Olumlu düşünceyi sağlar ve vü­cuttaki ağrılara iyi gelir. Genel koruma ve iyileştirme taşı ola­rak bilinir.

Ametist; Mor renkli mücev­herdir. Aşk ve şifa taşıdır, nazara karşı kullanılır. Olumsuz enerjiyi olumluya dönüştürür. Şifa bakı­mından en güçlü taştır; cilt, göz, alerji, migren, kalp rahatsızlıkla­rına ve uykusuzluğa iyi gelir.

Aquamarin; Denizcilerin uğurlu taşıdır. Cesaret verir. Dü­şünceyi berraklaştırır, yaratıcı güç ve ilhamı artırır, sezgileri kuv­vetlendirir. Bereket ve uğur taşı­dır. Emeklerinizin boşa gittiğini hissettiğiniz anda akuamarin sizi yüreklendirir. Nazara karşı korur.

Aragon; Güçlü bir sağlık taşı­dır. Özellikle kemik, kas, sinir has­talıklarına iyi gelir, mide spazm­larını geçirir, kırılan kemiklerin hızlı iyileşmesini sağlar, saçla­rın uzamasına yardımcı olur, saç kaybında tedavi edicidir. Ateşi dü­şürür, iltihabı azaltır, sakinlik ve enerji verir, yorgunluğu giderir.

Elmas; En sert ve kıymetli taş olan Elmas için “rüyaların taşı” da denilmektedir. Beyin fonksiyonla­rını ve kişilik üzerindeki blokajı ortadan kaldırıcı özelliklere sa­hiptir ve aynı zamanda tedavi edici niteliktedir. Bedeni temiz­leyerek olumsuz kuvvetleri yok etmesinin yanı sıra zihin, ruh ve beden üçlüsünü güçlendirici et­kisi de bulunur. Bolluk, saflık, masumluk ve sadakat simgesidir.

İnci; Sadelik ve alçak gönüllü­lüğü simgeler. Böyle gözükmekle beraber, aslında çok kıymetli ol­mayı anlatır. Bu yüzden bilgeliğin simgesi olarak da görülmüştür.

Kalsedon; Nazara karşı kulla­nılır, ruh ve beden arasında den­geyi sağlar. İyimserliği sembolize eder, düşmanlığı, melankoliyi, hu­zursuzluğu yatıştırır. Bunamayı tedavi eder, kekemeliğe iyi gelir. Düşünce ve konuşma yeteneğini arttırır.

Kantaşı; Anlayışı, hafızayı kuv­vetlendirir, zihni netleştirir. Zihinsel engelleri kaldırır, insanı cesur yapar.

Kaplangözü; Bağışıklık ta­şıdır. İnatçılığı azaltır, cesareti arttırır, sonuca gitmenizi sağlar. İlişkide bulunduğunuz kişiyle te­lepatik bağ kurmanızı sağlar, kon­santrasyonu arttırır. Bolluk bere­ket taşıdır; parayı çeker, paranın kalıcı olmasını sağlar. Aynı za­manda ticaret taşıdır.

Kehribar; Paranın taşıdır, kasaların, cüzdanların içine pa­ranın bollaşması için kehribar konulması önerilir. Elektrik yü­künü alır, depresyona karşı fay­dalıdır. Ağrıyan yerlere konuldu­ğunda ağrıları hafifletir, neşeli ol­manızı sağlar, takıntılara iyi gelir.

Kristal Kuvars; Radyasyonu toplar. Zihinsel konsantrasyonu, beyin fonksiyonlarını uyarır. Çev­rede oluşan olumsuz enerjiyi yok eder ve olumlu enerjiyi toplar. Ki­şinin net düşünmesini sağlar. Viz­yon görme, geçmiş hayat görme, sezgi geliştirme için kullanılır. Ko­ruyucu özellik içerir sevgi, şevkat duygularını arttırır.

Lal; Hayal ve merhamet taşıdır. Rahmin üzerine koyularak üreme gücü arttırma amacıyla kullanılır. Adet sancılarına, menopoza fay­dalıdır. Cinsel enerjiyi, duyarlılığı arttırır. İşlerinizin su gibi akma­sını sağlar, hafızayı kuvvetlendi­rir. Yaşlılıkla gelen hastalıklara iyi gelir.

Lapisci; Bu taş kötülükten koruyan taştır. Ruhu günah, kıs­kançlık ve korkudan arındırır. Aynı zamanda tıpta kullanılır. Arkadaş edinmeyi, sevilip sayıl­mayı sağlar.

Mercan; Değişik tedavilerde kullanılır. Kişinin ruhsal anlayı­şını güçlendirir, aile ve arkadaş çevresinde saygınlığı arttırır. Nazara iyi gelir, konsantrasyonu arttırır.

Oniks; Koruyucu bir taştır. Eski ilişkilerden kurtulmanıza ve negatifliği atmanıza yardımcı olur. Kadın ve erkek ilişkisini den­geler, evlilikte çiftler arası uyumu oluşturur, bağımlılık varsa ba­ğımlılıktan kurtulmayı sağlar. Meditasyon taşıdır.

Pember Kuvars; Aşk taşıdır. Özgüveni, duyarlılığı arttırır ve duyguları dengeler. Ametistle beraber kullanılırsa etkisi artar.

Safir; Aşkta sadakati sağlar, al­datmayı engeller, sinirleri sakin­leştirir, konsantrasyonu arttırır, yanlış davranışları engeller.

Sedef; Bereket, güç ve cesaret taşıdır. Toprak enerjisini vücuda çeker ve dinçlik verir. Bedensel toksinlerden arındırır, hormon­ları dengeler.

Sitrin; Sindirime ve zihinsel fonksiyonlara yardımcı olur. Ken­dine olan özgüveni güçlendirir. Masajda kullanılır, masaj yağına enerji verir, dolaşımı hızlandırır. Aynı zamanda tüccar taşıdır, ka­saya konursa parasal güç artar. Sindirimi olumlu etkiler. Yaşama sevinci, canlılık, kararlılık, denge sağlar, güven arttırır.

Topaz; Psikolojik acıyı azaltır. Huzur ve sakinliği sağlar. Affedi­ciliği arttırır.

Turkuaz; Mavi renktedir. Sa­kinlik verir, yaratıcılığı arttırır. Duygusal denge, iletişim, sada­kat, dostluğu sembolize eder.

Yakut; Olumsuz enerjiyi vü­cuttan atar, nazara iyi gelir. Kalbi aşka ve evrensel enerjiye açar. Eş­ler arası uyumu sağlar, kavgayı önler, özgüveni arttırır.

Yeşim; Bilgelik, merhamet, insaniyetlik, cömertlik, huzur ve uyum taşıdır. Mücevher olarak ta­kıldığı zaman koruyucu ve şans getirici özelliğe sahiptir.

Zümrüt; Dünyanın en kıymetli taşlarından biri olan zümrüt, bol­luk, sevgi, iyilik, sakinlik, denge ve sabır gibi unsurları içerir. Ko­şulsuz aşk taşıdır.

Her insanın doğum zamanına göre şanslı bir taşının olduğuna inanılır. Uğurlu taşınızı seçin ha­yata gülümseyin…

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kabine Brexit’i onayladı Kabine Brexit’i onayladı

Başbakan Theresa May, Çarşamba günü kabinesiyle gerçekleştirdiği uzun toplantı sonrasında, Avrupa Birliği’nden ayrılmak için sunduğu anlaşma taslağının kabul edildiğini açıkladı.

AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı

Avrupa Birliği Komisyonu, İngil­tere ile AB arasında devam eden Brexit müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda va­tandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmasını teklif etti.

Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi

İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Baş­bakan Theresa May hakkında gü­vensizlik oylaması için başvurdu.

İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit sürecinin ülkesinin ba­ğımsızlık davasını güçlendirdi­ğini belirterek, “O gün gelecek ve geldiğinde de hiç şüphem yok İskoçya halkı bağımsızlığı seçe­cek.” dedi.

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda ‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor

Brexit yaklaştıkça İngiltere’deki iş yerleri hem Avrupa Birliği vatan­daşları hem de diğer ülkelerden ge­len işçiler için çekiciliğini yitiriyor.

Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı

Düşük maliyetli seferler dü­zenleyen İrlanda merkezli hava­yolu şirketi Ryanair, 1 Kasım’dan itibaren yolcuların uçağa aldıkları el bagajları için ücret alacaklarını açıkladı.

Bilim adamları beyne bilgi yüklemenin yolunu buldu! Bilim adamları beyne bilgi yüklemenin yolunu buldu!

Bilim insanları, tıpkı Matrix’te olduğu gibi beyne bilgi yükleme­nin yakın zamanda uykuya dal­mak kadar kolay olacaklarını söy­lediler.

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor

Brexit yaklaştıkça İngiltere’deki iş yerleri hem Avrupa Birliği vatan­daşları hem de diğer ülkelerden ge­len işçiler için çekiciliğini yitiriyor.

Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı

Düşük maliyetli seferler dü­zenleyen İrlanda merkezli hava­yolu şirketi Ryanair, 1 Kasım’dan itibaren yolcuların uçağa aldıkları el bagajları için ücret alacaklarını açıkladı.

Evlilikte sözlü kavga, sigara ve alkol gibi tehlikeli

Amerika Birleşik Devletleri’nde ya­pılan bir araştırma, evlilikte çıkan kav­gaların çiftler üzerinde sigara ve alkol kadar zararlı olduğunu ortaya koydu.

Aşk ve sevgi̇ bütün farklılıkları aşabi̇li̇r

Londra’daki Enfield Belediyesi’nin Türkiye kökenli Belediye Başkanı Sa­ray Karakuş’un, ikisi de kendi gelenek­lerine bağlı İngiliz aile ile Türk ailenin bir ev ziyaretinde buluşmasını

İlhan Şeşen’den unutulmaz konser

Ünlü şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen, Londra konserinde hayranlarıyla buluştu. İlhan Şeşen konserinde dinleyicilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Celiloğlu’nun yeni oyunu The Cockpit’de

Tİyatro oyuncusu ve yönetmen Barış Celiloğlu’nun yönet­tiği oyun “Don’t You Dare!” 15 Kasım Salı saat 19’da “Gateforth Street, NW8 8EH Lon­don” adresinde gerçekleşecek.

‘Müslüm’ fi̇lmi̇ Londra’da 2 si̇nemada bi̇rden vi̇zyona gi̇rdi̇

Vizyondaki üçüncü haftasında yaklaşık 3,5 milyon kişiye efsanevi sanatçı Müslüm Gürses’in hayatı­nın bilinmeyen yönlerini anlatarak derinden sarsan ‘Müslüm’ filmi, Avrupa’da sekiz ülkede vizyona girdi.

Bozca-Der 10 yaşında

Bozca-Der kuruluşunun 10. Yılını ünlü sanatçıların sahne aldığı balo ile kutladı. Bozca-Der’in geleneksel dayanışma gecesinde konuşan başkan Mehmet Şar, derneğin 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, kuruluşundan bu zamana kadar destek verenlere teşekkür etti.

Turist Sayısında 40 Milyonu Geçeceğiz

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market, Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, KKTC ve Azerbaycan tanıtım stantlarını ziyaret edip KKTC’li mevkidaşı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

Atatürk Londra’da Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıldı

Londra’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü münasebetiyle “Atatürk’ü Anma ve Anlama” başlığı altında düzenlenen “Atatürk Neden Ölümsüz?” konulu etkinlikte anıldı.

Londra’daki̇ Bett Fuarı Ocak Ayında Yapılacak; Robotlar İşi̇ Kapabi̇li̇r

Eğitim, Bilişim Teknolojisi ve Telekomünikasyon sektörlerindeki uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirmeyi hedefleyen BETT Londra Fuarı, 23-26 Ocak tarihlerinde Excel’de yapılacak. Fuara, Türkiye güçlü bir şekilde katılım sağlayacak.

Designed by: Olay Gazeter