English

Si̇zi̇n taşıniz hangi̇si̇ !!!

Ayda Göktürk Çetinkaya 5 Nisan 2018

Neredeyse her kadının hayalini küçükde olsa bir pırlanta taş süs­ler. Pırlanta ve kadın arasındaki bu romantik durum zaman zaman şarkılara konu olmuş, bazende ka­dın erkek ilişkilerinde kendine be­lirleyici pozisyon edinmiştir.

Bunun yanında eski zamanlar­dan günümüze kadar gelen bir çok doğal değerli taş mevcut olup, her biri zaman zaman güç ve zengin­liği temsil etmiş, kimi zamanda şans unsuru olarak kullanılmıştır.

Son yıllarda yapılan araştırma­lara göre doğal değerli taşların bir çok hastalığın tedavisinde kulla­nılabileceği, sanş ve başarıyı etki­lediği görüşü ağırlık kazanmıştır. Ayrıca her insanın doğum tarihine göre uğurlu sayılabilecek taşları mevcuttur. Son zamanlarda sa­dece kadınlar değil birçok er­kekde başarı, sans ve sağlık için kendi grubundaki değerli taşını bulma çabasında. Değerli aksesu­arlardan vazgeçemeyen hanımlar için neden sadece pırlanta?

Doğru Taşınızı Bulun Şansınızı Artırın…İşte Size Bazı Değerli Taş­ların Anlam ve Etkileri.

Akik; Cesaret, özgüven, başarı ve enerji artırıcı özelliği vardır. Olumlu düşünceyi sağlar ve vü­cuttaki ağrılara iyi gelir. Genel koruma ve iyileştirme taşı ola­rak bilinir.

Ametist; Mor renkli mücev­herdir. Aşk ve şifa taşıdır, nazara karşı kullanılır. Olumsuz enerjiyi olumluya dönüştürür. Şifa bakı­mından en güçlü taştır; cilt, göz, alerji, migren, kalp rahatsızlıkla­rına ve uykusuzluğa iyi gelir.

Aquamarin; Denizcilerin uğurlu taşıdır. Cesaret verir. Dü­şünceyi berraklaştırır, yaratıcı güç ve ilhamı artırır, sezgileri kuv­vetlendirir. Bereket ve uğur taşı­dır. Emeklerinizin boşa gittiğini hissettiğiniz anda akuamarin sizi yüreklendirir. Nazara karşı korur.

Aragon; Güçlü bir sağlık taşı­dır. Özellikle kemik, kas, sinir has­talıklarına iyi gelir, mide spazm­larını geçirir, kırılan kemiklerin hızlı iyileşmesini sağlar, saçla­rın uzamasına yardımcı olur, saç kaybında tedavi edicidir. Ateşi dü­şürür, iltihabı azaltır, sakinlik ve enerji verir, yorgunluğu giderir.

Elmas; En sert ve kıymetli taş olan Elmas için “rüyaların taşı” da denilmektedir. Beyin fonksiyonla­rını ve kişilik üzerindeki blokajı ortadan kaldırıcı özelliklere sa­hiptir ve aynı zamanda tedavi edici niteliktedir. Bedeni temiz­leyerek olumsuz kuvvetleri yok etmesinin yanı sıra zihin, ruh ve beden üçlüsünü güçlendirici et­kisi de bulunur. Bolluk, saflık, masumluk ve sadakat simgesidir.

İnci; Sadelik ve alçak gönüllü­lüğü simgeler. Böyle gözükmekle beraber, aslında çok kıymetli ol­mayı anlatır. Bu yüzden bilgeliğin simgesi olarak da görülmüştür.

Kalsedon; Nazara karşı kulla­nılır, ruh ve beden arasında den­geyi sağlar. İyimserliği sembolize eder, düşmanlığı, melankoliyi, hu­zursuzluğu yatıştırır. Bunamayı tedavi eder, kekemeliğe iyi gelir. Düşünce ve konuşma yeteneğini arttırır.

Kantaşı; Anlayışı, hafızayı kuv­vetlendirir, zihni netleştirir. Zihinsel engelleri kaldırır, insanı cesur yapar.

Kaplangözü; Bağışıklık ta­şıdır. İnatçılığı azaltır, cesareti arttırır, sonuca gitmenizi sağlar. İlişkide bulunduğunuz kişiyle te­lepatik bağ kurmanızı sağlar, kon­santrasyonu arttırır. Bolluk bere­ket taşıdır; parayı çeker, paranın kalıcı olmasını sağlar. Aynı za­manda ticaret taşıdır.

Kehribar; Paranın taşıdır, kasaların, cüzdanların içine pa­ranın bollaşması için kehribar konulması önerilir. Elektrik yü­künü alır, depresyona karşı fay­dalıdır. Ağrıyan yerlere konuldu­ğunda ağrıları hafifletir, neşeli ol­manızı sağlar, takıntılara iyi gelir.

Kristal Kuvars; Radyasyonu toplar. Zihinsel konsantrasyonu, beyin fonksiyonlarını uyarır. Çev­rede oluşan olumsuz enerjiyi yok eder ve olumlu enerjiyi toplar. Ki­şinin net düşünmesini sağlar. Viz­yon görme, geçmiş hayat görme, sezgi geliştirme için kullanılır. Ko­ruyucu özellik içerir sevgi, şevkat duygularını arttırır.

Lal; Hayal ve merhamet taşıdır. Rahmin üzerine koyularak üreme gücü arttırma amacıyla kullanılır. Adet sancılarına, menopoza fay­dalıdır. Cinsel enerjiyi, duyarlılığı arttırır. İşlerinizin su gibi akma­sını sağlar, hafızayı kuvvetlendi­rir. Yaşlılıkla gelen hastalıklara iyi gelir.

Lapisci; Bu taş kötülükten koruyan taştır. Ruhu günah, kıs­kançlık ve korkudan arındırır. Aynı zamanda tıpta kullanılır. Arkadaş edinmeyi, sevilip sayıl­mayı sağlar.

Mercan; Değişik tedavilerde kullanılır. Kişinin ruhsal anlayı­şını güçlendirir, aile ve arkadaş çevresinde saygınlığı arttırır. Nazara iyi gelir, konsantrasyonu arttırır.

Oniks; Koruyucu bir taştır. Eski ilişkilerden kurtulmanıza ve negatifliği atmanıza yardımcı olur. Kadın ve erkek ilişkisini den­geler, evlilikte çiftler arası uyumu oluşturur, bağımlılık varsa ba­ğımlılıktan kurtulmayı sağlar. Meditasyon taşıdır.

Pember Kuvars; Aşk taşıdır. Özgüveni, duyarlılığı arttırır ve duyguları dengeler. Ametistle beraber kullanılırsa etkisi artar.

Safir; Aşkta sadakati sağlar, al­datmayı engeller, sinirleri sakin­leştirir, konsantrasyonu arttırır, yanlış davranışları engeller.

Sedef; Bereket, güç ve cesaret taşıdır. Toprak enerjisini vücuda çeker ve dinçlik verir. Bedensel toksinlerden arındırır, hormon­ları dengeler.

Sitrin; Sindirime ve zihinsel fonksiyonlara yardımcı olur. Ken­dine olan özgüveni güçlendirir. Masajda kullanılır, masaj yağına enerji verir, dolaşımı hızlandırır. Aynı zamanda tüccar taşıdır, ka­saya konursa parasal güç artar. Sindirimi olumlu etkiler. Yaşama sevinci, canlılık, kararlılık, denge sağlar, güven arttırır.

Topaz; Psikolojik acıyı azaltır. Huzur ve sakinliği sağlar. Affedi­ciliği arttırır.

Turkuaz; Mavi renktedir. Sa­kinlik verir, yaratıcılığı arttırır. Duygusal denge, iletişim, sada­kat, dostluğu sembolize eder.

Yakut; Olumsuz enerjiyi vü­cuttan atar, nazara iyi gelir. Kalbi aşka ve evrensel enerjiye açar. Eş­ler arası uyumu sağlar, kavgayı önler, özgüveni arttırır.

Yeşim; Bilgelik, merhamet, insaniyetlik, cömertlik, huzur ve uyum taşıdır. Mücevher olarak ta­kıldığı zaman koruyucu ve şans getirici özelliğe sahiptir.

Zümrüt; Dünyanın en kıymetli taşlarından biri olan zümrüt, bol­luk, sevgi, iyilik, sakinlik, denge ve sabır gibi unsurları içerir. Ko­şulsuz aşk taşıdır.

Her insanın doğum zamanına göre şanslı bir taşının olduğuna inanılır. Uğurlu taşınızı seçin ha­yata gülümseyin…

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Nesli̇han Doğan i̇le “ki̇şi̇sel ve ruhsal geli̇şi̇m sohbetleri̇ 30 hazi̇ran ‘da…

Kişisel Gelişim Danışmanı ve Yazar Neslihan Doğan, 30 Hazi­ran Cumartesi günü Londra’da ka­dınlara yönelik vereceği bir semi­nerde duygu yönetiminin önemi, çekim yasası,

Birleşik Krallık’ta sandığa ilgi Avrupa ortalamasının altında

Birleşik Krallık’ta kayıtlı bulunan 99 bin 250 seçmenin 42 bin 731’i oy kullandı. Dış temsilciliklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarındaki oy kullanım oranı 47 bin 517’ye ulaştı.

Geleneksel Eid Festi̇val Haftasonu Trafalgar Meydanı’nda!

Ramazan Bayramı’nı (Eid) kutlamak amacıyla geleneksel olarak, Londra Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Eid Festival, ülkenin dört bir yanından katılacak

İngiltere’de oy verme sürecinde son gün

Londra’daki seçmen, 24 Haziran’da Türkiye’deki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi için “Olympia London”da sandığa gitmeyi sürdürüyor. Londra’da 16 Haziran’da “Hammersmith Road, Kensington W14 8UX” adresindeki “Olympia London”da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran Salı saat 21’e kadar sürecek.

Zaza dili ve kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması hedefleniyor

Görseller eşliğinde Türkiye’de Zazalar adıyla, Zazaları İngilizce olarak anlatan broşür; Britanya Zaza Derneği tarafından Londra’da yayın­landı. Broşürün basına tanıtımı için

Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Sajid Javid, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, hükümetin mevcut göçmen politikasındaki önemli kısımların tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

Yurt dışı oylarına KISA KISA üst düzey koruma

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının, 24 Haziran seçimlerinde iradelerini yansıtacakları oy pusulaları ve zarflar, en üst düzey güvenlik uygulanarak Türkiye’ye ulaştırılacak.

Hackney’i̇n en köklü etki̇nli̇ği̇ Day-Mer festi̇vali̇ başladı

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY MER) Kültür Sanat Fes­tivali Londra Toplum Merkezi’nde ya­pılan açılış resepsiyonu ile başladı. Toplumdaki en köklü festivalin açılış

Zaza dili ve kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması hedefleniyor

Görseller eşliğinde Türkiye’de Zazalar adıyla, Zazaları İngilizce olarak anlatan broşür; Britanya Zaza Derneği tarafından Londra’da yayın­landı. Broşürün basına tanıtımı için

Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Sajid Javid, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, hükümetin mevcut göçmen politikasındaki önemli kısımların tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

Yurt dışı oylarına KISA KISA üst düzey koruma

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının, 24 Haziran seçimlerinde iradelerini yansıtacakları oy pusulaları ve zarflar, en üst düzey güvenlik uygulanarak Türkiye’ye ulaştırılacak.

Hackney’i̇n en köklü etki̇nli̇ği̇ Day-Mer festi̇vali̇ başladı

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY MER) Kültür Sanat Fes­tivali Londra Toplum Merkezi’nde ya­pılan açılış resepsiyonu ile başladı. Toplumdaki en köklü festivalin açılış

Mübarek Ramazan Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz

Mübarek Ramazan Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz

Geleneksel Eid Festi̇val Haftasonu Trafalgar Meydanı’nda!

Ramazan Bayramı’nı (Eid) kutlamak amacıyla geleneksel olarak, Londra Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Eid Festival, ülkenin dört bir yanından katılacak

KKTC Kültür Sanat Festivali

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı köklü dernek ve kuruluşun bir araya gelerek organize ettiği “1. Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali” 10 Haziran Pazar günü Lea Valley Park’ta birlik ve beraberlik ruhu içinde gerçekleştirildi.

İngiltere’de oy verme sürecinde son gün

Londra’daki seçmen, 24 Haziran’da Türkiye’deki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi için “Olympia London”da sandığa gitmeyi sürdürüyor. Londra’da 16 Haziran’da “Hammersmith Road, Kensington W14 8UX” adresindeki “Olympia London”da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran Salı saat 21’e kadar sürecek.

Türk vatandaşlarına yeniden süresiz oturum hakkı geliyor

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, İngiltere’de beş yıl aralıksız yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum almak için başvuru yapabilecek.

29’ncu Day-Mer Kültür Sanat Festi̇vali̇ Başladı

DAY-MER Kültür Sanat Festivali Londra Toplum Merkezi’nde yapılan açılış resepsiyonu ile başladı. Birincisi 1990 yılında yapılan festivalin resepsiyonuna sendika, kitle örgütü, siyasi parti temsilcisinin yanısıra DAY-MER üyelerinden kalabalık bir katılım oldu.

Designed by: Olay Gazeter