English

Si̇zi̇n taşıniz hangi̇si̇ !!!

Ayda Göktürk Çetinkaya 5 Nisan 2018

Neredeyse her kadının hayalini küçükde olsa bir pırlanta taş süs­ler. Pırlanta ve kadın arasındaki bu romantik durum zaman zaman şarkılara konu olmuş, bazende ka­dın erkek ilişkilerinde kendine be­lirleyici pozisyon edinmiştir.

Bunun yanında eski zamanlar­dan günümüze kadar gelen bir çok doğal değerli taş mevcut olup, her biri zaman zaman güç ve zengin­liği temsil etmiş, kimi zamanda şans unsuru olarak kullanılmıştır.

Son yıllarda yapılan araştırma­lara göre doğal değerli taşların bir çok hastalığın tedavisinde kulla­nılabileceği, sanş ve başarıyı etki­lediği görüşü ağırlık kazanmıştır. Ayrıca her insanın doğum tarihine göre uğurlu sayılabilecek taşları mevcuttur. Son zamanlarda sa­dece kadınlar değil birçok er­kekde başarı, sans ve sağlık için kendi grubundaki değerli taşını bulma çabasında. Değerli aksesu­arlardan vazgeçemeyen hanımlar için neden sadece pırlanta?

Doğru Taşınızı Bulun Şansınızı Artırın…İşte Size Bazı Değerli Taş­ların Anlam ve Etkileri.

Akik; Cesaret, özgüven, başarı ve enerji artırıcı özelliği vardır. Olumlu düşünceyi sağlar ve vü­cuttaki ağrılara iyi gelir. Genel koruma ve iyileştirme taşı ola­rak bilinir.

Ametist; Mor renkli mücev­herdir. Aşk ve şifa taşıdır, nazara karşı kullanılır. Olumsuz enerjiyi olumluya dönüştürür. Şifa bakı­mından en güçlü taştır; cilt, göz, alerji, migren, kalp rahatsızlıkla­rına ve uykusuzluğa iyi gelir.

Aquamarin; Denizcilerin uğurlu taşıdır. Cesaret verir. Dü­şünceyi berraklaştırır, yaratıcı güç ve ilhamı artırır, sezgileri kuv­vetlendirir. Bereket ve uğur taşı­dır. Emeklerinizin boşa gittiğini hissettiğiniz anda akuamarin sizi yüreklendirir. Nazara karşı korur.

Aragon; Güçlü bir sağlık taşı­dır. Özellikle kemik, kas, sinir has­talıklarına iyi gelir, mide spazm­larını geçirir, kırılan kemiklerin hızlı iyileşmesini sağlar, saçla­rın uzamasına yardımcı olur, saç kaybında tedavi edicidir. Ateşi dü­şürür, iltihabı azaltır, sakinlik ve enerji verir, yorgunluğu giderir.

Elmas; En sert ve kıymetli taş olan Elmas için “rüyaların taşı” da denilmektedir. Beyin fonksiyonla­rını ve kişilik üzerindeki blokajı ortadan kaldırıcı özelliklere sa­hiptir ve aynı zamanda tedavi edici niteliktedir. Bedeni temiz­leyerek olumsuz kuvvetleri yok etmesinin yanı sıra zihin, ruh ve beden üçlüsünü güçlendirici et­kisi de bulunur. Bolluk, saflık, masumluk ve sadakat simgesidir.

İnci; Sadelik ve alçak gönüllü­lüğü simgeler. Böyle gözükmekle beraber, aslında çok kıymetli ol­mayı anlatır. Bu yüzden bilgeliğin simgesi olarak da görülmüştür.

Kalsedon; Nazara karşı kulla­nılır, ruh ve beden arasında den­geyi sağlar. İyimserliği sembolize eder, düşmanlığı, melankoliyi, hu­zursuzluğu yatıştırır. Bunamayı tedavi eder, kekemeliğe iyi gelir. Düşünce ve konuşma yeteneğini arttırır.

Kantaşı; Anlayışı, hafızayı kuv­vetlendirir, zihni netleştirir. Zihinsel engelleri kaldırır, insanı cesur yapar.

Kaplangözü; Bağışıklık ta­şıdır. İnatçılığı azaltır, cesareti arttırır, sonuca gitmenizi sağlar. İlişkide bulunduğunuz kişiyle te­lepatik bağ kurmanızı sağlar, kon­santrasyonu arttırır. Bolluk bere­ket taşıdır; parayı çeker, paranın kalıcı olmasını sağlar. Aynı za­manda ticaret taşıdır.

Kehribar; Paranın taşıdır, kasaların, cüzdanların içine pa­ranın bollaşması için kehribar konulması önerilir. Elektrik yü­künü alır, depresyona karşı fay­dalıdır. Ağrıyan yerlere konuldu­ğunda ağrıları hafifletir, neşeli ol­manızı sağlar, takıntılara iyi gelir.

Kristal Kuvars; Radyasyonu toplar. Zihinsel konsantrasyonu, beyin fonksiyonlarını uyarır. Çev­rede oluşan olumsuz enerjiyi yok eder ve olumlu enerjiyi toplar. Ki­şinin net düşünmesini sağlar. Viz­yon görme, geçmiş hayat görme, sezgi geliştirme için kullanılır. Ko­ruyucu özellik içerir sevgi, şevkat duygularını arttırır.

Lal; Hayal ve merhamet taşıdır. Rahmin üzerine koyularak üreme gücü arttırma amacıyla kullanılır. Adet sancılarına, menopoza fay­dalıdır. Cinsel enerjiyi, duyarlılığı arttırır. İşlerinizin su gibi akma­sını sağlar, hafızayı kuvvetlendi­rir. Yaşlılıkla gelen hastalıklara iyi gelir.

Lapisci; Bu taş kötülükten koruyan taştır. Ruhu günah, kıs­kançlık ve korkudan arındırır. Aynı zamanda tıpta kullanılır. Arkadaş edinmeyi, sevilip sayıl­mayı sağlar.

Mercan; Değişik tedavilerde kullanılır. Kişinin ruhsal anlayı­şını güçlendirir, aile ve arkadaş çevresinde saygınlığı arttırır. Nazara iyi gelir, konsantrasyonu arttırır.

Oniks; Koruyucu bir taştır. Eski ilişkilerden kurtulmanıza ve negatifliği atmanıza yardımcı olur. Kadın ve erkek ilişkisini den­geler, evlilikte çiftler arası uyumu oluşturur, bağımlılık varsa ba­ğımlılıktan kurtulmayı sağlar. Meditasyon taşıdır.

Pember Kuvars; Aşk taşıdır. Özgüveni, duyarlılığı arttırır ve duyguları dengeler. Ametistle beraber kullanılırsa etkisi artar.

Safir; Aşkta sadakati sağlar, al­datmayı engeller, sinirleri sakin­leştirir, konsantrasyonu arttırır, yanlış davranışları engeller.

Sedef; Bereket, güç ve cesaret taşıdır. Toprak enerjisini vücuda çeker ve dinçlik verir. Bedensel toksinlerden arındırır, hormon­ları dengeler.

Sitrin; Sindirime ve zihinsel fonksiyonlara yardımcı olur. Ken­dine olan özgüveni güçlendirir. Masajda kullanılır, masaj yağına enerji verir, dolaşımı hızlandırır. Aynı zamanda tüccar taşıdır, ka­saya konursa parasal güç artar. Sindirimi olumlu etkiler. Yaşama sevinci, canlılık, kararlılık, denge sağlar, güven arttırır.

Topaz; Psikolojik acıyı azaltır. Huzur ve sakinliği sağlar. Affedi­ciliği arttırır.

Turkuaz; Mavi renktedir. Sa­kinlik verir, yaratıcılığı arttırır. Duygusal denge, iletişim, sada­kat, dostluğu sembolize eder.

Yakut; Olumsuz enerjiyi vü­cuttan atar, nazara iyi gelir. Kalbi aşka ve evrensel enerjiye açar. Eş­ler arası uyumu sağlar, kavgayı önler, özgüveni arttırır.

Yeşim; Bilgelik, merhamet, insaniyetlik, cömertlik, huzur ve uyum taşıdır. Mücevher olarak ta­kıldığı zaman koruyucu ve şans getirici özelliğe sahiptir.

Zümrüt; Dünyanın en kıymetli taşlarından biri olan zümrüt, bol­luk, sevgi, iyilik, sakinlik, denge ve sabır gibi unsurları içerir. Ko­şulsuz aşk taşıdır.

Her insanın doğum zamanına göre şanslı bir taşının olduğuna inanılır. Uğurlu taşınızı seçin ha­yata gülümseyin…

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Etnik seçmenler yeteri kadar ciddiye alınmıyor Etnik seçmenler yeteri kadar ciddiye alınmıyor

Bazı Muhafazakar Parti millet­vekilleri, İçişleri Bakanlığı’nın The­resa May yönetimi altında göçmen­likle mücadele konusuna çok fazla yoğunlaştığı endişesini taşıyor.

İnternet üzerinden boşanma gündemde İnternet üzerinden boşanma gündemde

Yüksek Mahkeme Başkanı Ba­rones Hale, çiftlerin boşanabilmek için birbirini suçlamasının haksız ve ayrımcılık olduğunu söyleyerek, tek bir yerde online olarak boşanma imkanı olması gerektiğini söyledi.

‘Faizler bu yıl iki kez artabilir’ ‘Faizler bu yıl iki kez artabilir’

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ekonomik araştır­malar kuruluşu Ernst & Young Item Club, İngiltere Merkez Bankası’nın bu yıl iki kez faiz artışına gidebileceği tah­mininde bulundu.

8 bin metrekare alan, on bin çeşit ürün, 80 çalışan ve 7/24 saat kesintisiz hizmet

Kuzey Londra’da bulunan en büyük alış veriş merkezleri arasına giren Extra Cash and Carry, dört bin metrekare ka­palı, dört bin metrekare açık, toplamda 8 bin metrekare alanı ve binlerce çe­şit ürünü ile, 7/24 saat hizmet vermek amacıyla resmi açılışını gerçekleştirdi.

Şok iddia; Kraliçe II. Elizabeth Hz. Muhammed’in soyundan olabilir’

İngiltere’de ‘The Times’ gazetesinin verdiği habere göre, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Hazreti Muhammed’in soyundan gelmiş olabilir.

Kapanan dükkan sayısı bir yılda ikiye katlandı Kapanan dükkan sayısı bir yılda ikiye katlandı

İnternet üzerinden yapılan alışve­rişlerin son yıllarda yaygınlaşması, fi­yatlarda görülen artışlar ve tüketici güvenindeki düşüş, perakende satışı yapan birçok işletmenin zor bir yıl ge­çirmesine sebep oldu.

AB içinde en fazla vatandaşlık veren ülke İtalya, Türkler 5. sırada

Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında en fazla vatandaşlık veren ülke İtalya oldu. AB vatandaşlığı alanlar arasında ise Türkiye vatandaşları 5. sırada yer aldı.

Renkleri̇n dans etti̇ği̇, nefes kesi̇ci̇ bedava sergi̇

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne

Şok iddia; Kraliçe II. Elizabeth Hz. Muhammed’in soyundan olabilir’

İngiltere’de ‘The Times’ gazetesinin verdiği habere göre, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Hazreti Muhammed’in soyundan gelmiş olabilir.

Kapanan dükkan sayısı bir yılda ikiye katlandı

İnternet üzerinden yapılan alışve­rişlerin son yıllarda yaygınlaşması, fi­yatlarda görülen artışlar ve tüketici güvenindeki düşüş, perakende satışı yapan birçok işletmenin zor bir yıl ge­çirmesine sebep oldu.

Renkleri̇n dans etti̇ği̇, nefes kesi̇ci̇ bedava sergi̇

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne

UK’in konut piyasasındaki hareketsizliği faiz artışlarını önleyebilir

Birleşik Krallık genelinde ko­nut talebinin azalmasının, İngil­tere Merkez Bankası’nın temel faiz oranını yükseltmesini zorlaştırabi­leceği belirtiliyor.

Ziynet Sali Londra’da sahne alacak

Sevenleri için bu ilk Londra konserinde çeşitli sürprizleri oldu­ğunu açıklayan sanatçı, bir yandan özel kostümler hazırlatırken, diğer yandan da kendi şarkıları dışındaki şarkılara da yer vereceği sürpriz bir repertuvara imza atacağının müjdesini verdi.

Londra Kürt Fi̇lm Festi̇vali̇ (LKFF) başladı

Mehmet Aksoy Londra’dan Su­riye’deki YPG saflarına belgesel yapmak amacıyla katılmış, geçen Eylül’de IŞİD tarafından gerçekleş­tirilen bir saldırıda hayatını kay­betmişti.

Mercimek tanesi kadar kitap, ‘Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı, yazar ve şair Ümit Yaşar Işıkhan, 0,9 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 6 milimetre boyunda 72 sayfalık okunabilir şiir kitabı çıkardı.

The Cure stüdyoya gi̇ri̇yor

Bu sene 40. yılını Londra’daki Hyde Park’ta büyük bir festivalle kutlayacak The Cure, 10 sene aradan sonra yeni albüm için stüdyoya giriyor.

CHP İngiltere Birliği başkanını seçti

CHP İngiltere Birliği Olağan Genel Kurulu’nda iki kadın aday yarıştı. 516 üyenin sandık başına gittiği kongrede 366 oy alan Sibel Özçelik, iki yıllığına başkan seçildi.

Londra 8. Alevi̇ Kültür Festi̇vali̇’ni̇n Tanıtımı Yapıldı

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, tarafından Alevi kültürünün tanıtılması amacıyla bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Alevi Festivali’nin hazırlıkları tamamlandı. 20 Mayıs’ta başlayacak ve iki hafta sürecek festivalin finali her yıl olduğu gibi bu yılda 3 Mayıs Hackney Downs Park’ta yapılacak

Müslümanlar’ın yaşam trendleri sergilenecek

Birleşik Krallık’taki Müslümanların güncel yaşam tarzı trendlerini sergileyen fuar bu yıl 21-22 Nisan tarihlerinde Olympia’da yapılacak.

23 Ni̇san Ulusal Egemenli̇k Ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Camden Town Hall’de gerçekleştirildi. Kutlamalarda rengarenk kostümler giyen çocuklar, şiir okudu, şarkılar- türküler söyledi, halk oyunları oynadı. Türk okullarının düzenlediği gösteriler şölen havasında geçti.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter