English

Sofrada düzen ve davranış

Ayda Göktürk Çetinkaya 15 Haziran 2018

Bir çok yazımda kılık kiyafetin imajımızı belirleyen etkileri hak­kında bilgiler vermeye çalıştım. Sosyal statümüzün belirlenme­sinde kılık kıyafetin yeri çok büyük ancak yeterli değil.

Çok sevdiğim bir söz var’ Konuklar kılık kıya­fetleriyle ağarlanır, bilgi beceri ve davranışlarıyla uğurlanır’ diye. Bu sözde de anlatılmak istendiği gibi görgü ve davranış kurallarınında çok büyük yeri var hayatımızın her alanında.

Bu haftaki yazımda hem özel, hem de resmi hayatımızın içeri­sinde olan ‘Sofra düzeni ve davet­lerde davranış kuralları’ hakkında bilgi vermek istiyorum.

Birçok kişi günlük hayatında sofra düzenini çok önemsemez , oysaki en kötü yapılmış yemek bile iyi düzenlenmiş bir sofrada cazibeli hale gelebilir.Bu durum restorantlar içinde geçerlidir, tam tersi düşünürsek yemek ne kadar iyi olursa olsun kötü bir servis o yemeğin bütün cazibesini yok ede­bilir.

Özellikle, özel yada resmi da­vetler bizleri endişelendirir. Ev sahibi olduğumuzda nasıl hazırlık yapmalıyız, konuk olduğumuzda ise nasıl davranmalıyız duygusu bizleri heycanlandırır. Özel da­vetlerde hem masa düzeni hemde davranış kuralları resmi davetlere göre biraz daha esnektir. Resmi davetlerde ise kurallar kesindir.

Sofra Düzeni

Sofra düzeninde ki ilk adım da­vetin konusunun belirlenmesidir. Konuya göre kullanılacak objeler belirlenir. Sofra düzeninin ilk mi­henk taşı masa örtüsüdür. Masa örtüsü temiz,ütülü ve masa ölçü­leriyle uyumlu, ne uzun nede kısa, kullanılacak peçete ve yemek ser­vis takımıyla uyum içerisinde ol­malıdır. Resmi davetlerde masa örtüsü beyaz renkte kullanılma­lıdır. Peçeteler uygun şekillerde katlanmalı ve masaya enerji kat­ması için çiçek konmalıdır. Masa ikram edeceğiniz yemeklere uy­gun ekipmanlarla düzenlenmeli­dir. Örneğin ikramda tatlı varsa, tatlı tabağı, çatalı veya kaşığı ma­saya konmalıdır. Sofranın ama­cına göre aşağıdaki resimlere göre düzenlenmelidir.

Yemeklerde Uyulması Gereken Kurallar

-Yemek masasında otururken dirsekler ve kollar masa üstüne konulmaz. Sadece bileklerden iti­baren masaya temas eder. Kulla­nılmadığı zaman her iki el veya biri masanın altında tutulur.

-Yemek yerken vücut masaya dik durur, sadece baş eğilmelidir.

-Masada dirsekler fazla açılıp yandakiler rahatsız edilmez.

– Masada iken uzanamayacak kadar uzakta olan malzemeler (tuz, biber vb. gibi) ayağa kalkıp alınmaz. Garson yok ise, kibarca istenebilir.

-Masadan geçici olarak ayrılma­larda sandalye çekildiği gibi bıra­kılmaz içeriye doğru itilir.-Masa altından ayaklar karşıya doğru uzatılmaz.

-Masada el kol sallayarak ko­nuşulmaz

– Sağınızda oturan bayanın san­dalyesine oturup, kalkmasına yar­dımcı olunur.

– Garsondan veya görevlilerden nezaketle ve alçak sesle istekte bu­lunulur. Yemek esnasında yemek­lerin olumsuzluklarından bahse­dilmez.

-Yemekten önce beğenilmeyen yemeklerden söz edilmez.

– Servisteki bir hata kesinlikle söylenmez.

– Kaza eseri yemekte istenme­yen cisimler çıkarsa, ev sahibini zor durumda bırakacak bir ha­rekette bulunulmaz. Yemek yen­mese bile masada kalır ve diğer tabaklarla beraber kaldırılır. Aynı durum lokantada olursa, garsona tabağı değiştirmesi söylenir.

-Bir şey içerken yavaş içilir. Ağızda yemek varken su içilmez. Su bardağının tamamı bir defada içilmez, yudumlanır.

– Ağza alınan lokma çok büyük olmaz.

– Lokma çiğnenirken ağız açı­lıp kapanmaz. Dudaklar kapalı olur.Dudaklar hiçbir zaman yağlı bırakılmaz, hemen peçete ile ku­rutulur.

–Yemekte yere düşen çatal, bı­çak ve malzemeler alınmaz, yenisi istenir.

– Sofrada çatal, bıçak, kaşıkla oynanmaz.

– Çay ve kahve uzun süre ve gü­rültülü karıştırılmaz.

– Tatlı, yoğurt, çorba, çay, kahve kaselerinin içinde kaşık bı­rakılmaz, tabağın yanına bırakılır.

– Ani öksürük, tıkanma, ak­sırma, hıçkırık gibi durumlarda hemen masa terk edilir .Tekrar dönüldüğünde özür dilenir.

– Misafir olarak, ev sahipleri ile diğer misafirlerin karar verdikleri müşterek bir yemeğe, sevmeseniz dahi zorluk çıkarılmaz.

-Siz konuşurken onur konuğu konuşmaya başlarsa, diğer ko­nuklar konuşmalarını keserek dinlerler.

– Oturmalı bir yemek davetinde yemek son bulmadan ev sahiple­rine mazeret bildirerek kalkılabi­lir.

Yemek Sırasında Yapıl­maması Gereken Davra­nışlar

– Yemek masasında asla diş ka­rıştırılmaz. ihtiyaç halinde dışarı çıkılır.

-Hiçbir şeyin kontrolü koklaya­rak yapılmaz.

– Yemek masasında ilaç alın­maz.

– Başkasının bardağı asla kul­lanılmaz.

– Sofrada çorba veya yemek beklerken, ekmeği koparıp onunla oyalanılmaz.

-Masada okunmaz, yazılmaz, not alınmaz.

-Saç düzeltilmez, makyaj yapıl­maz.

-Ağızda yemek varken konuşul­maz, gülünmez.

– Yanakları dolduracak büyük­lükte lokma alınmaz.

– Ağız şapırdatılmaz.

– Parmaklar asla yalanmaz.

– Tabak ekmekle silinmez, ye­meğin suyuna banılmaz.

– Yemek odasına yanan sigara ile girilmez ve izin verilmemiş ise sigara içilmez.

– Yemeklerdeki kemiklere el sü­rülmez, ilikleri çekilmez.

– Yemek tabağı, çay, kahve fin­canı ve ağızdan lokma çıkarılmaz.

– Tabakları kül tablası olarak kullanılmaz, izin vermişse bile tatlı servisinden önce sigara içil­mez.

– Masada dil ve diş temizlen­mez, geğirme, sümkürme, esneme, yalanma, hareketleri hiç yapılmaz.

– Tabakta yarım kalan bir yemek başkasına “ye” diye ısrar edilmez

Oturma Planı Kuralları

Tecrübeli diplomatlar davetin çeşidine göre en uygun oturma planını ortaya çıkarırlar. Çünkü bu konuda tecrübe sahibidirler. Oturma planları masanın şekli ve kişi sayılarına göre farklı şe­killerde planlanır.

-Davetliler önceden hazırlan­mış masa planına göre “yer mü­şiri” yerlerine oturur.

– Özel davetliler ve onur ko­nuklarına, davet sahibi tarafın­dan masalarına kadar eşlik edilir.

-Eşlere karşılıklı değil, yan yana olmamak kaydıyla aynı sı­rada yer verilmelidir.

-Kadın ve erkekler dönüşümlü oturtulmalıdır. Çok zorunlu du­rumlarda iki erkek veya iki kadın yan yana oturabilir.

-Tek kadınlara yaş ve sosyal durumlarına göre yer verilmeli­dir.

-Sadece erkekler arasında dü­zenlenen yemeklerde birinci yer ev sahibinin sağıdır. Onur konuğu varsa, ev sahibinin karşısına alı­nır.

– Ev sahibesinin de katıldığı yemeklerde erkek konuklar için birinci yer ev sahibinin sağıdır.

– Yemekte ev sahibesi bulun­muyorsa, ev sahibi yerine en yük­sek dereceli konuğu veya başka bir kadın konuk alınabilir.

– Uzun, tek masanın merkezleri (ev sahiplerinin oturdukları yer­ler) konukların durumuna göre saptanır. Masa uçlarında otur­maları sakıncalı olacak konuklar varsa, bu durumda merkezler masa ortasına alınır.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Konut piyasası gençler için daha cazip hale geldi Konut piyasası gençler için daha cazip hale geldi

İngiltere’de hükümetin konut pi­yasasını dengelemek adına yürüt­tüğü politikalar ve vergi değişiklik­leri, ülke genelinde ilk kez ev alacak olanlara yaradı.

Avrupa Birliği ülkelerinden göç son beş yılın en düşük seviyesinde Avrupa Birliği ülkelerinden göç son beş yılın en düşük seviyesinde

Açıklanan yeni verilere göre, Avrupa Birliği ülkelerinden İngiltere’ye yapılan göç miktarı geçen yıl 101 bin ile 2013 yılından bu yana görülen en düşük sevi­yede oldu.

Stres eklem iltihabı ve kalp problemlerine yol açıyor Stres eklem iltihabı ve kalp problemlerine yol açıyor

İngiltere’de bulunan Southamp­ton Üniversitesİ’nin yaptığı bir araştırmaya göre, eklem ve kalp rahatsızlıklarının stres seviyesi ile doğru orantılı olarak geliştiği öne sürüldü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; Biz demokrasi için canımızı verdik!

İngiliz kamuoyunu bilgilendir­mek amacıyla başkanlığını Erdal Yetimova’nın üstlendiği Uluslara­rası Demokratlar Birliği (UID) İn­giltere şubesi taraftarları “15 Tem­muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinliği düzenlendi.

Londra’da düğünleri̇n aranılan tasarımcısı Mustafa Aslantürk

Doğu Akdeniz Üniversitesinde “iç mimarlık” okuduktan sonra, Londra moda Kolejini bitiren, 2010 yılında İngiltere’nin “ en iyi çıkış yapan yeni tasarımcısı” seçilen As­lantürk, tanınmış modacı

Londra polisi, terör saldırısı sırasında restaurantın kapılarını görevlilere açan İbrahim Doğuş’u ödüllendirdi

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, sivil toplum çalışmaları ile Britanya’da yaşayan Türk ve Kürt toplumlarının en çok tanınan isimlerinden birisi olan İbrahim Doğuş’u, gösterdiği destek ve dayanışmadan dolayı ödüllendirdi.

Londra’dan dışarı göç son yıllara göre rekor seviyede Londra’dan dışarı göç son yıllara göre rekor seviyede

Yapılan son araştırmalara göre, Londra’dan dışarı göç oranları son senelere göre en rekor düzeyde sey­rediyor. Londra’da ev ve mülk sahibi olanların çoğu mülklerini satarak Bir­mingham, Brighton ve Hove bölgele­rine taşınıyorlar.

Rusya Türkiye üzerinden F-35’lerin sırrını öğrenecek

İngiltere ve ABD, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin endişeli görüşünü sürdürüyor.

Londra’da düğünleri̇n aranılan tasarımcısı Mustafa Aslantürk

Doğu Akdeniz Üniversitesinde “iç mimarlık” okuduktan sonra, Londra moda Kolejini bitiren, 2010 yılında İngiltere’nin “ en iyi çıkış yapan yeni tasarımcısı” seçilen As­lantürk, tanınmış modacı

Londra polisi, terör saldırısı sırasında restaurantın kapılarını görevlilere açan İbrahim Doğuş’u ödüllendirdi

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, sivil toplum çalışmaları ile Britanya’da yaşayan Türk ve Kürt toplumlarının en çok tanınan isimlerinden birisi olan İbrahim Doğuş’u, gösterdiği destek ve dayanışmadan dolayı ödüllendirdi.

Londra’dan dışarı göç son yıllara göre rekor seviyede

Yapılan son araştırmalara göre, Londra’dan dışarı göç oranları son senelere göre en rekor düzeyde sey­rediyor. Londra’da ev ve mülk sahibi olanların çoğu mülklerini satarak Bir­mingham, Brighton ve Hove bölgele­rine taşınıyorlar.

Karagöz ve Hacivat Manchester sokaklarında

İngiltere’nin kuzey batısında yer alan Manchester şehrinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen festival kortejini yaklaşık 50 bin kişi izledi.

Çocuklar için verimli yaz tatili semineri !

Çocuklar için verimli Yaz Tatili Planı için Uzman Diyetisyen Öykü Uman ve Psikolog Dr. Özden Bayraktar, Londra’nın Harley Street bölgesinde ailelere seminer düzenleyecek.

Göbekli̇tepe, Unesco li̇stesi̇nde

Göbeklitepe UNESCO’nun kalıcı Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Şanlıurfa’daki kazı alanında devam eden çalışmalar sayesinde dünya tarihi yeniden yazılmıştı. Turistlerin de ilgi gösterdiği bölgeye, gelen ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

They Call Me Max’i̇n İlk Konseri̇ 20 Temmuz’da

Londra Hip-hop/Funk ve Jazz sahnelerinin yükselen yeni yüzü grup “They Call Me MAX”, 20 Temmuz’da çıkaracağı ilk albümleri kapsamında aynı gün O2 Islington Arena’da lansman konserlerini verecekler.

Londra Poli̇si̇, İbrahi̇m Doğuş’u Ödüllendi̇rdi̇

Londra polisi, 22 Mart’ta Westminster Bridge köprüsü üzerinde gerçekleşen terör saldırısı sırasınra polis ve ilk yardım ekiplerine verdiği destekten ötürü CEFTUS Başkanı Ibrahim Doğuş’u ödüllendirdi.

İAKM’de 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Sona Erdi

Cemevi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler sertifika heyecanı yaşadılar. Törende konuşan İAKM-Cemevi Başkanı Hüseyin Üzüm, “2018-2019 eğitim öğretim dönemin de daha güçlü hizmet vereceğiz” dedi.

Londra’da ırkçılığa karşı 10. Kültür Sanat Festivali düzenledi

Göçmen İşçiler Derneği’nin Londra’da 10’ncu kez düzenlediği ve bu yıl temasını “ırkçılık karşıtı” olarak açıkladığı festival, park şenliği ile sona erdi. Pymmes Park’ta yapılab şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Londra’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ikinci yıldönümü sebebiyle “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinliği düzenlendi. Program kapsamında, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için 251 balon havaya bırakıldı

Designed by: Olay Gazeter