English

Sofrada düzen ve davranış

Ayda Göktürk Çetinkaya 15 Haziran 2018

Bir çok yazımda kılık kiyafetin imajımızı belirleyen etkileri hak­kında bilgiler vermeye çalıştım. Sosyal statümüzün belirlenme­sinde kılık kıyafetin yeri çok büyük ancak yeterli değil.

Çok sevdiğim bir söz var’ Konuklar kılık kıya­fetleriyle ağarlanır, bilgi beceri ve davranışlarıyla uğurlanır’ diye. Bu sözde de anlatılmak istendiği gibi görgü ve davranış kurallarınında çok büyük yeri var hayatımızın her alanında.

Bu haftaki yazımda hem özel, hem de resmi hayatımızın içeri­sinde olan ‘Sofra düzeni ve davet­lerde davranış kuralları’ hakkında bilgi vermek istiyorum.

Birçok kişi günlük hayatında sofra düzenini çok önemsemez , oysaki en kötü yapılmış yemek bile iyi düzenlenmiş bir sofrada cazibeli hale gelebilir.Bu durum restorantlar içinde geçerlidir, tam tersi düşünürsek yemek ne kadar iyi olursa olsun kötü bir servis o yemeğin bütün cazibesini yok ede­bilir.

Özellikle, özel yada resmi da­vetler bizleri endişelendirir. Ev sahibi olduğumuzda nasıl hazırlık yapmalıyız, konuk olduğumuzda ise nasıl davranmalıyız duygusu bizleri heycanlandırır. Özel da­vetlerde hem masa düzeni hemde davranış kuralları resmi davetlere göre biraz daha esnektir. Resmi davetlerde ise kurallar kesindir.

Sofra Düzeni

Sofra düzeninde ki ilk adım da­vetin konusunun belirlenmesidir. Konuya göre kullanılacak objeler belirlenir. Sofra düzeninin ilk mi­henk taşı masa örtüsüdür. Masa örtüsü temiz,ütülü ve masa ölçü­leriyle uyumlu, ne uzun nede kısa, kullanılacak peçete ve yemek ser­vis takımıyla uyum içerisinde ol­malıdır. Resmi davetlerde masa örtüsü beyaz renkte kullanılma­lıdır. Peçeteler uygun şekillerde katlanmalı ve masaya enerji kat­ması için çiçek konmalıdır. Masa ikram edeceğiniz yemeklere uy­gun ekipmanlarla düzenlenmeli­dir. Örneğin ikramda tatlı varsa, tatlı tabağı, çatalı veya kaşığı ma­saya konmalıdır. Sofranın ama­cına göre aşağıdaki resimlere göre düzenlenmelidir.

Yemeklerde Uyulması Gereken Kurallar

-Yemek masasında otururken dirsekler ve kollar masa üstüne konulmaz. Sadece bileklerden iti­baren masaya temas eder. Kulla­nılmadığı zaman her iki el veya biri masanın altında tutulur.

-Yemek yerken vücut masaya dik durur, sadece baş eğilmelidir.

-Masada dirsekler fazla açılıp yandakiler rahatsız edilmez.

– Masada iken uzanamayacak kadar uzakta olan malzemeler (tuz, biber vb. gibi) ayağa kalkıp alınmaz. Garson yok ise, kibarca istenebilir.

-Masadan geçici olarak ayrılma­larda sandalye çekildiği gibi bıra­kılmaz içeriye doğru itilir.-Masa altından ayaklar karşıya doğru uzatılmaz.

-Masada el kol sallayarak ko­nuşulmaz

– Sağınızda oturan bayanın san­dalyesine oturup, kalkmasına yar­dımcı olunur.

– Garsondan veya görevlilerden nezaketle ve alçak sesle istekte bu­lunulur. Yemek esnasında yemek­lerin olumsuzluklarından bahse­dilmez.

-Yemekten önce beğenilmeyen yemeklerden söz edilmez.

– Servisteki bir hata kesinlikle söylenmez.

– Kaza eseri yemekte istenme­yen cisimler çıkarsa, ev sahibini zor durumda bırakacak bir ha­rekette bulunulmaz. Yemek yen­mese bile masada kalır ve diğer tabaklarla beraber kaldırılır. Aynı durum lokantada olursa, garsona tabağı değiştirmesi söylenir.

-Bir şey içerken yavaş içilir. Ağızda yemek varken su içilmez. Su bardağının tamamı bir defada içilmez, yudumlanır.

– Ağza alınan lokma çok büyük olmaz.

– Lokma çiğnenirken ağız açı­lıp kapanmaz. Dudaklar kapalı olur.Dudaklar hiçbir zaman yağlı bırakılmaz, hemen peçete ile ku­rutulur.

–Yemekte yere düşen çatal, bı­çak ve malzemeler alınmaz, yenisi istenir.

– Sofrada çatal, bıçak, kaşıkla oynanmaz.

– Çay ve kahve uzun süre ve gü­rültülü karıştırılmaz.

– Tatlı, yoğurt, çorba, çay, kahve kaselerinin içinde kaşık bı­rakılmaz, tabağın yanına bırakılır.

– Ani öksürük, tıkanma, ak­sırma, hıçkırık gibi durumlarda hemen masa terk edilir .Tekrar dönüldüğünde özür dilenir.

– Misafir olarak, ev sahipleri ile diğer misafirlerin karar verdikleri müşterek bir yemeğe, sevmeseniz dahi zorluk çıkarılmaz.

-Siz konuşurken onur konuğu konuşmaya başlarsa, diğer ko­nuklar konuşmalarını keserek dinlerler.

– Oturmalı bir yemek davetinde yemek son bulmadan ev sahiple­rine mazeret bildirerek kalkılabi­lir.

Yemek Sırasında Yapıl­maması Gereken Davra­nışlar

– Yemek masasında asla diş ka­rıştırılmaz. ihtiyaç halinde dışarı çıkılır.

-Hiçbir şeyin kontrolü koklaya­rak yapılmaz.

– Yemek masasında ilaç alın­maz.

– Başkasının bardağı asla kul­lanılmaz.

– Sofrada çorba veya yemek beklerken, ekmeği koparıp onunla oyalanılmaz.

-Masada okunmaz, yazılmaz, not alınmaz.

-Saç düzeltilmez, makyaj yapıl­maz.

-Ağızda yemek varken konuşul­maz, gülünmez.

– Yanakları dolduracak büyük­lükte lokma alınmaz.

– Ağız şapırdatılmaz.

– Parmaklar asla yalanmaz.

– Tabak ekmekle silinmez, ye­meğin suyuna banılmaz.

– Yemek odasına yanan sigara ile girilmez ve izin verilmemiş ise sigara içilmez.

– Yemeklerdeki kemiklere el sü­rülmez, ilikleri çekilmez.

– Yemek tabağı, çay, kahve fin­canı ve ağızdan lokma çıkarılmaz.

– Tabakları kül tablası olarak kullanılmaz, izin vermişse bile tatlı servisinden önce sigara içil­mez.

– Masada dil ve diş temizlen­mez, geğirme, sümkürme, esneme, yalanma, hareketleri hiç yapılmaz.

– Tabakta yarım kalan bir yemek başkasına “ye” diye ısrar edilmez

Oturma Planı Kuralları

Tecrübeli diplomatlar davetin çeşidine göre en uygun oturma planını ortaya çıkarırlar. Çünkü bu konuda tecrübe sahibidirler. Oturma planları masanın şekli ve kişi sayılarına göre farklı şe­killerde planlanır.

-Davetliler önceden hazırlan­mış masa planına göre “yer mü­şiri” yerlerine oturur.

– Özel davetliler ve onur ko­nuklarına, davet sahibi tarafın­dan masalarına kadar eşlik edilir.

-Eşlere karşılıklı değil, yan yana olmamak kaydıyla aynı sı­rada yer verilmelidir.

-Kadın ve erkekler dönüşümlü oturtulmalıdır. Çok zorunlu du­rumlarda iki erkek veya iki kadın yan yana oturabilir.

-Tek kadınlara yaş ve sosyal durumlarına göre yer verilmeli­dir.

-Sadece erkekler arasında dü­zenlenen yemeklerde birinci yer ev sahibinin sağıdır. Onur konuğu varsa, ev sahibinin karşısına alı­nır.

– Ev sahibesinin de katıldığı yemeklerde erkek konuklar için birinci yer ev sahibinin sağıdır.

– Yemekte ev sahibesi bulun­muyorsa, ev sahibi yerine en yük­sek dereceli konuğu veya başka bir kadın konuk alınabilir.

– Uzun, tek masanın merkezleri (ev sahiplerinin oturdukları yer­ler) konukların durumuna göre saptanır. Masa uçlarında otur­maları sakıncalı olacak konuklar varsa, bu durumda merkezler masa ortasına alınır.

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Sürücülerin akaryakıt vergilerine artış yolda Sürücülerin akaryakıt vergilerine artış yolda

Maliye Bakanı Philip Hammond, akaryakıt vergilerindeki 8 yıllık don­durulma sürecinin sonuna gelindiğini ifade ederek vergi artışı sinyali verdi.

‘Sağlıklı beslenme su tüketimini azaltabiliyor’ ‘Sağlıklı beslenme su tüketimini azaltabiliyor’

Sağlıklı beslenmenin, özellikle de vejetaryen beslenmenin, su tüketimini yüzde 55’e kadar azal­tabildiği belirlendi.

Glasgow AKM ve Cemevinde yeni dönem

Glasgow Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi düzenlediği 10’uncu genel kurulunda yeni yönetimini de be­lirledi.

Limasolluların kermesi bu pazar

Limasollular Derneği UK, gele­neksel olarak her yıl düzenlediği kermesi bu yıl 16 Eylül pazar günü saat 13-17 arasında Kıbrıs Toplum Merkezi’nde yapacaklarını duyurdu.

Kaynak Ailesi; THY’den özür bekliyoruz

Dört çocuklu anne İstanbul’dan Londra’ya uçmak için gittiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gişe gö­revlilerinin ihmali ve duyarsızlığı nedeniyle uçağa binemedikleri ve şikayetlerinin de dikkate alınmadı­ğından yakındı.

Eski başbakan Tony Blair’den Brexit eleştirisi; Parlamento Brexit planını reddedecek

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Theresa May’in Brexit (Avrupa Birliği’nden çıkış) planını eleştirerek, atılan adımların hatalı bir istikamette yol aldığını söyledi.

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu; 1. sırada Finlandiya var

Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlan­diya olurken, Türkiye’nin mutlu­luk sıralamasında 74’üncü olduğu görüldü.

‘Self employed’ çalışanların vergi indirimi rafa kaldırıldı ‘Self employed’ çalışanların vergi indirimi rafa kaldırıldı

‘Self employed’ olarak bilinen kendi işinde çalışanlara yönelik vergi indirimleri, İngiltere hükümeti tarafından rafa kaldırıldı.

Eski başbakan Tony Blair’den Brexit eleştirisi; Parlamento Brexit planını reddedecek

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Theresa May’in Brexit (Avrupa Birliği’nden çıkış) planını eleştirerek, atılan adımların hatalı bir istikamette yol aldığını söyledi.

‘Self employed’ çalışanların vergi indirimi rafa kaldırıldı

‘Self employed’ olarak bilinen kendi işinde çalışanlara yönelik vergi indirimleri, İngiltere hükümeti tarafından rafa kaldırıldı.

Hareketsiz kalmak ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor

Yapılan yeni bir araştırma sonu­cunda, dünya nüfusunun dörtte bi­rinin yeterli düzeyde egzersiz yap­madığı ve bunun ölümcül hastalık­lara neden olabileceği sonucuna ulaşıldı.

Sürücülerin akaryakıt vergilerine artış yolda

Maliye Bakanı Philip Hammond, akaryakıt vergilerindeki 8 yıllık don­durulma sürecinin sonuna gelindiğini ifade ederek vergi artışı sinyali verdi.

“Miss England”, ilk defa bir başörtülü manken finalde yarıştı

Hukuk fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Sara Iftekhar, Miss England güzellik yarışmasında finale kalan ilk başörtülü kadın oldu. Huddersfield Üniversitesi’nde eğitim gören Iftekhar, Miss England 2018’de, 49 yarışmacıyla birlikte finalde yarıştı.

Belçim Bilgin Hollywood filminde

Belçim Bilgin’in dünyaca ünlü İngiliz yıldızlar Ben Kingsley ve Theo James ile başrolü paylaştığı Hollywood filmi ‘Komplo’ Türkiye’de de vizyona girdi.

Sanatçıların gözünden Michael Jackson

Londra’daki National Portrait Gallery, “Popun Kralı” Michael Jackson’ın çağdaş sanat üzerindeki etkisini merkeze alan “Michael Jackson: On the Wall” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Adıyamanlı teyzenin organları 5 kişiye umut oldu

Kuzey Londra’nın Dalston bölgesinde elektirikli bisikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren 56 yaşındaki Sakine Tezerdi, İngiltere’de organ bekleyen hastalara umut oldu.

Alevilikte önemli bir yeri olan Matem Oruçları başladı

Aleviler tarafından her yıl tutulan muharrem matem ayı bugün itibariye başladı. 72 ehlibeyit üyesinin Kerbala’da katledilmesi nedeniyle tutulan yas orucu, tam 12 gün sürecek.

Emine Erdoğan’a İnsani Hizmet Takdir Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, World Congress of Muslim Philanthropists tarafından Londra’da
düzenlenen Küresel Donörler Forumu kapsamında verilen “İnsani Hizmet Takdir Ödülü”ne layık görüldü.

Onur’un i̇lk single’ı ‘Beamin’ 10 Eylül’de

R&B ve soul müzikte sesini duyuran ses sanatçısı ve besteci ONUR (Sevigen)’in ilk single’ı “Beamin” 10 Eylül’de Spotify, iTunes ve Amazon gibi online müzik platformlarında piyasaya çıkıyor.

Designed by: Olay Gazeter