English

Sofrada düzen ve davranış

Ayda G. Çetinkaya 15 Haziran 2018

Bir çok yazımda kılık kiyafetin imajımızı belirleyen etkileri hak­kında bilgiler vermeye çalıştım. Sosyal statümüzün belirlenme­sinde kılık kıyafetin yeri çok büyük ancak yeterli değil.

Çok sevdiğim bir söz var’ Konuklar kılık kıya­fetleriyle ağarlanır, bilgi beceri ve davranışlarıyla uğurlanır’ diye. Bu sözde de anlatılmak istendiği gibi görgü ve davranış kurallarınında çok büyük yeri var hayatımızın her alanında.

Bu haftaki yazımda hem özel, hem de resmi hayatımızın içeri­sinde olan ‘Sofra düzeni ve davet­lerde davranış kuralları’ hakkında bilgi vermek istiyorum.

Birçok kişi günlük hayatında sofra düzenini çok önemsemez , oysaki en kötü yapılmış yemek bile iyi düzenlenmiş bir sofrada cazibeli hale gelebilir.Bu durum restorantlar içinde geçerlidir, tam tersi düşünürsek yemek ne kadar iyi olursa olsun kötü bir servis o yemeğin bütün cazibesini yok ede­bilir.

Özellikle, özel yada resmi da­vetler bizleri endişelendirir. Ev sahibi olduğumuzda nasıl hazırlık yapmalıyız, konuk olduğumuzda ise nasıl davranmalıyız duygusu bizleri heycanlandırır. Özel da­vetlerde hem masa düzeni hemde davranış kuralları resmi davetlere göre biraz daha esnektir. Resmi davetlerde ise kurallar kesindir.

Sofra Düzeni

Sofra düzeninde ki ilk adım da­vetin konusunun belirlenmesidir. Konuya göre kullanılacak objeler belirlenir. Sofra düzeninin ilk mi­henk taşı masa örtüsüdür. Masa örtüsü temiz,ütülü ve masa ölçü­leriyle uyumlu, ne uzun nede kısa, kullanılacak peçete ve yemek ser­vis takımıyla uyum içerisinde ol­malıdır. Resmi davetlerde masa örtüsü beyaz renkte kullanılma­lıdır. Peçeteler uygun şekillerde katlanmalı ve masaya enerji kat­ması için çiçek konmalıdır. Masa ikram edeceğiniz yemeklere uy­gun ekipmanlarla düzenlenmeli­dir. Örneğin ikramda tatlı varsa, tatlı tabağı, çatalı veya kaşığı ma­saya konmalıdır. Sofranın ama­cına göre aşağıdaki resimlere göre düzenlenmelidir.

Yemeklerde Uyulması Gereken Kurallar

-Yemek masasında otururken dirsekler ve kollar masa üstüne konulmaz. Sadece bileklerden iti­baren masaya temas eder. Kulla­nılmadığı zaman her iki el veya biri masanın altında tutulur.

-Yemek yerken vücut masaya dik durur, sadece baş eğilmelidir.

-Masada dirsekler fazla açılıp yandakiler rahatsız edilmez.

– Masada iken uzanamayacak kadar uzakta olan malzemeler (tuz, biber vb. gibi) ayağa kalkıp alınmaz. Garson yok ise, kibarca istenebilir.

-Masadan geçici olarak ayrılma­larda sandalye çekildiği gibi bıra­kılmaz içeriye doğru itilir.-Masa altından ayaklar karşıya doğru uzatılmaz.

-Masada el kol sallayarak ko­nuşulmaz

– Sağınızda oturan bayanın san­dalyesine oturup, kalkmasına yar­dımcı olunur.

– Garsondan veya görevlilerden nezaketle ve alçak sesle istekte bu­lunulur. Yemek esnasında yemek­lerin olumsuzluklarından bahse­dilmez.

-Yemekten önce beğenilmeyen yemeklerden söz edilmez.

– Servisteki bir hata kesinlikle söylenmez.

– Kaza eseri yemekte istenme­yen cisimler çıkarsa, ev sahibini zor durumda bırakacak bir ha­rekette bulunulmaz. Yemek yen­mese bile masada kalır ve diğer tabaklarla beraber kaldırılır. Aynı durum lokantada olursa, garsona tabağı değiştirmesi söylenir.

-Bir şey içerken yavaş içilir. Ağızda yemek varken su içilmez. Su bardağının tamamı bir defada içilmez, yudumlanır.

– Ağza alınan lokma çok büyük olmaz.

– Lokma çiğnenirken ağız açı­lıp kapanmaz. Dudaklar kapalı olur.Dudaklar hiçbir zaman yağlı bırakılmaz, hemen peçete ile ku­rutulur.

–Yemekte yere düşen çatal, bı­çak ve malzemeler alınmaz, yenisi istenir.

– Sofrada çatal, bıçak, kaşıkla oynanmaz.

– Çay ve kahve uzun süre ve gü­rültülü karıştırılmaz.

– Tatlı, yoğurt, çorba, çay, kahve kaselerinin içinde kaşık bı­rakılmaz, tabağın yanına bırakılır.

– Ani öksürük, tıkanma, ak­sırma, hıçkırık gibi durumlarda hemen masa terk edilir .Tekrar dönüldüğünde özür dilenir.

– Misafir olarak, ev sahipleri ile diğer misafirlerin karar verdikleri müşterek bir yemeğe, sevmeseniz dahi zorluk çıkarılmaz.

-Siz konuşurken onur konuğu konuşmaya başlarsa, diğer ko­nuklar konuşmalarını keserek dinlerler.

– Oturmalı bir yemek davetinde yemek son bulmadan ev sahiple­rine mazeret bildirerek kalkılabi­lir.

Yemek Sırasında Yapıl­maması Gereken Davra­nışlar

– Yemek masasında asla diş ka­rıştırılmaz. ihtiyaç halinde dışarı çıkılır.

-Hiçbir şeyin kontrolü koklaya­rak yapılmaz.

– Yemek masasında ilaç alın­maz.

– Başkasının bardağı asla kul­lanılmaz.

– Sofrada çorba veya yemek beklerken, ekmeği koparıp onunla oyalanılmaz.

-Masada okunmaz, yazılmaz, not alınmaz.

-Saç düzeltilmez, makyaj yapıl­maz.

-Ağızda yemek varken konuşul­maz, gülünmez.

– Yanakları dolduracak büyük­lükte lokma alınmaz.

– Ağız şapırdatılmaz.

– Parmaklar asla yalanmaz.

– Tabak ekmekle silinmez, ye­meğin suyuna banılmaz.

– Yemek odasına yanan sigara ile girilmez ve izin verilmemiş ise sigara içilmez.

– Yemeklerdeki kemiklere el sü­rülmez, ilikleri çekilmez.

– Yemek tabağı, çay, kahve fin­canı ve ağızdan lokma çıkarılmaz.

– Tabakları kül tablası olarak kullanılmaz, izin vermişse bile tatlı servisinden önce sigara içil­mez.

– Masada dil ve diş temizlen­mez, geğirme, sümkürme, esneme, yalanma, hareketleri hiç yapılmaz.

– Tabakta yarım kalan bir yemek başkasına “ye” diye ısrar edilmez

Oturma Planı Kuralları

Tecrübeli diplomatlar davetin çeşidine göre en uygun oturma planını ortaya çıkarırlar. Çünkü bu konuda tecrübe sahibidirler. Oturma planları masanın şekli ve kişi sayılarına göre farklı şe­killerde planlanır.

-Davetliler önceden hazırlan­mış masa planına göre “yer mü­şiri” yerlerine oturur.

– Özel davetliler ve onur ko­nuklarına, davet sahibi tarafın­dan masalarına kadar eşlik edilir.

-Eşlere karşılıklı değil, yan yana olmamak kaydıyla aynı sı­rada yer verilmelidir.

-Kadın ve erkekler dönüşümlü oturtulmalıdır. Çok zorunlu du­rumlarda iki erkek veya iki kadın yan yana oturabilir.

-Tek kadınlara yaş ve sosyal durumlarına göre yer verilmeli­dir.

-Sadece erkekler arasında dü­zenlenen yemeklerde birinci yer ev sahibinin sağıdır. Onur konuğu varsa, ev sahibinin karşısına alı­nır.

– Ev sahibesinin de katıldığı yemeklerde erkek konuklar için birinci yer ev sahibinin sağıdır.

– Yemekte ev sahibesi bulun­muyorsa, ev sahibi yerine en yük­sek dereceli konuğu veya başka bir kadın konuk alınabilir.

– Uzun, tek masanın merkezleri (ev sahiplerinin oturdukları yer­ler) konukların durumuna göre saptanır. Masa uçlarında otur­maları sakıncalı olacak konuklar varsa, bu durumda merkezler masa ortasına alınır.

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

LSE: Ebeveynleri boşanan çocuklar kilo almaya daha yatkın gözüküyor

İngiltere’de yapılan bir araş­tırma, ebeveynleri boşanan çocuk­ların diğer çocuklara kıyasla kilo almaya daha çok meyilli oldukla­rını ortaya koydu.

Merkez Londra’yı bir günlüğüne araba trafiğine kapatma kararı

Londra Belediye Başkanı Sa­diq Khan, hava kirliliğiyle müca­dele kapsamında, Londra’da 20 kilometrelik yolu bir günlüğüne araba trafiğine kapatma planla­rını açıkladı.

UK’de enflasyon oranı hedeflenen seviyeye geriledi

Uçak bileti ve kıyafet fiyatları­nın düşmesi, İngiltere’de son dö­nemlerde artmakta olan enflasyon oranını tekrardan aşağıya çekti.

İngiltere’de hastane hizmetleri krizde

NHS’teki yatak eksikliği ve 40 bin hemşire açığı, artan hasta sayısıyla baş etmeyi zorlaştırıyor

Polis; Barış’ın katil zanlısı yakalandı

Metropolitan Police’in bilgisine göre Barış Küçük’ün (33) katil zan­lısı olarak yakalanan 17 yaşındaki ismi belirtilmeyen bir gencin Doğu Londra’daki bir polis karakolunda sorgusu sürüyor.

Bankaların ‘overdraft’ ücretlerine denetleme

100 sterlinlik plansız limit aşımının (overdraft) günlük ücreti 5 sterlinden 20 penny’e düşecek

İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi

SOSYAL medya hesabından Van’daki bedensel engelliler için kampanya başlatan ‘Vanlı Amcan’ adlı kullanıcının çağrısı İngiltere’ye ulaştı.

‘Milyonlarca Kişi Nakitsiz Yaşamı Tercih Ediyor’

İngiltere genelinde beş milyondan fazla kişinin geçen yılın neredeyse ta­mamını nakit para kullanmadan geçir­diği ortaya çıktı.

İngiltere genelinde kiralık ev bulma krizi kapıda

Ev sahiplerinin piyasadan çıkmak istemesi uygun fiyata kiralık ev bulmayı zorlaştıracak

Bankaların ‘overdraft’ ücretlerine denetleme

100 sterlinlik plansız limit aşımının (overdraft) günlük ücreti 5 sterlinden 20 penny’e düşecek

Heathrow’dan el bagajında sıvı ve laptop izni

Londra’daki Heathrow Havaa­lanı tarafından kurulan yeni gü­venlik tarayıcılarının, el bagajla­rında sıvı ve dizüstü bilgisayar taşınmasına olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Yılbaşından beri Londra’da bıçaklı saldırılarda 59 kişi hayatını kaybetti

Londra’da bıçakla işlenen suçlar korkutucu bir hızla artmaya devam ediyor. Bıçak ve kesici aletlerle işlenen suçlarla yılbaşından bu yana 59 kişi hayatını kaybetti.

Tower Bridge 125. yaşını kutlayacak

Londra’nın en ikonik yapıtlarından Tower Bridge köprüsü, bu ay 125. yaşını dolduruyor.

Romantik kaçamaklar için en uygun Londra noktaları…

Her mevsimde romantizmini koruyan Londra, yaz aylarında özellikle dış alanlarına taşan ka­labalıkları, etkinlikleri ve doğal güzelliği ile romantik kaçamak­lar için en güzel mekanlara ev sahipliği yapan, büyüleyici bir şehir haline geliyor.

Keman sanatçısı Ezgi Sarıkcıoğlu’nun yıldızı Londra’da parlıyor

Uluslararası birçok ödülün sa­hibi olan genç Türk keman sanat­çısı Ezgi Sarıkcıoğlu müzik kariye­rini Master Programı kapsamında Londra’daki ünlü Royal College of Music’te sürdürürken, aldığı kon­ser teklifleri ile ‘yıldızı parlayan’ müzisyen olarak gösteriliyor.

Mayfair’in ortasında ‘mini müzik festivali’

Yaz sezonuyla açılan geniş çaplı müzik festivallerinin yanı sıra, Londra’da aynı zamanda daha alter­natif ve küçük ölçekli müzik festival­lerinin de tadı ayrı oluyor.

Designed by: Olay Gazeter