English

Sofrada düzen ve davranış

Ayda Göktürk Çetinkaya 15 Haziran 2018

Bir çok yazımda kılık kiyafetin imajımızı belirleyen etkileri hak­kında bilgiler vermeye çalıştım. Sosyal statümüzün belirlenme­sinde kılık kıyafetin yeri çok büyük ancak yeterli değil.

Çok sevdiğim bir söz var’ Konuklar kılık kıya­fetleriyle ağarlanır, bilgi beceri ve davranışlarıyla uğurlanır’ diye. Bu sözde de anlatılmak istendiği gibi görgü ve davranış kurallarınında çok büyük yeri var hayatımızın her alanında.

Bu haftaki yazımda hem özel, hem de resmi hayatımızın içeri­sinde olan ‘Sofra düzeni ve davet­lerde davranış kuralları’ hakkında bilgi vermek istiyorum.

Birçok kişi günlük hayatında sofra düzenini çok önemsemez , oysaki en kötü yapılmış yemek bile iyi düzenlenmiş bir sofrada cazibeli hale gelebilir.Bu durum restorantlar içinde geçerlidir, tam tersi düşünürsek yemek ne kadar iyi olursa olsun kötü bir servis o yemeğin bütün cazibesini yok ede­bilir.

Özellikle, özel yada resmi da­vetler bizleri endişelendirir. Ev sahibi olduğumuzda nasıl hazırlık yapmalıyız, konuk olduğumuzda ise nasıl davranmalıyız duygusu bizleri heycanlandırır. Özel da­vetlerde hem masa düzeni hemde davranış kuralları resmi davetlere göre biraz daha esnektir. Resmi davetlerde ise kurallar kesindir.

Sofra Düzeni

Sofra düzeninde ki ilk adım da­vetin konusunun belirlenmesidir. Konuya göre kullanılacak objeler belirlenir. Sofra düzeninin ilk mi­henk taşı masa örtüsüdür. Masa örtüsü temiz,ütülü ve masa ölçü­leriyle uyumlu, ne uzun nede kısa, kullanılacak peçete ve yemek ser­vis takımıyla uyum içerisinde ol­malıdır. Resmi davetlerde masa örtüsü beyaz renkte kullanılma­lıdır. Peçeteler uygun şekillerde katlanmalı ve masaya enerji kat­ması için çiçek konmalıdır. Masa ikram edeceğiniz yemeklere uy­gun ekipmanlarla düzenlenmeli­dir. Örneğin ikramda tatlı varsa, tatlı tabağı, çatalı veya kaşığı ma­saya konmalıdır. Sofranın ama­cına göre aşağıdaki resimlere göre düzenlenmelidir.

Yemeklerde Uyulması Gereken Kurallar

-Yemek masasında otururken dirsekler ve kollar masa üstüne konulmaz. Sadece bileklerden iti­baren masaya temas eder. Kulla­nılmadığı zaman her iki el veya biri masanın altında tutulur.

-Yemek yerken vücut masaya dik durur, sadece baş eğilmelidir.

-Masada dirsekler fazla açılıp yandakiler rahatsız edilmez.

– Masada iken uzanamayacak kadar uzakta olan malzemeler (tuz, biber vb. gibi) ayağa kalkıp alınmaz. Garson yok ise, kibarca istenebilir.

-Masadan geçici olarak ayrılma­larda sandalye çekildiği gibi bıra­kılmaz içeriye doğru itilir.-Masa altından ayaklar karşıya doğru uzatılmaz.

-Masada el kol sallayarak ko­nuşulmaz

– Sağınızda oturan bayanın san­dalyesine oturup, kalkmasına yar­dımcı olunur.

– Garsondan veya görevlilerden nezaketle ve alçak sesle istekte bu­lunulur. Yemek esnasında yemek­lerin olumsuzluklarından bahse­dilmez.

-Yemekten önce beğenilmeyen yemeklerden söz edilmez.

– Servisteki bir hata kesinlikle söylenmez.

– Kaza eseri yemekte istenme­yen cisimler çıkarsa, ev sahibini zor durumda bırakacak bir ha­rekette bulunulmaz. Yemek yen­mese bile masada kalır ve diğer tabaklarla beraber kaldırılır. Aynı durum lokantada olursa, garsona tabağı değiştirmesi söylenir.

-Bir şey içerken yavaş içilir. Ağızda yemek varken su içilmez. Su bardağının tamamı bir defada içilmez, yudumlanır.

– Ağza alınan lokma çok büyük olmaz.

– Lokma çiğnenirken ağız açı­lıp kapanmaz. Dudaklar kapalı olur.Dudaklar hiçbir zaman yağlı bırakılmaz, hemen peçete ile ku­rutulur.

–Yemekte yere düşen çatal, bı­çak ve malzemeler alınmaz, yenisi istenir.

– Sofrada çatal, bıçak, kaşıkla oynanmaz.

– Çay ve kahve uzun süre ve gü­rültülü karıştırılmaz.

– Tatlı, yoğurt, çorba, çay, kahve kaselerinin içinde kaşık bı­rakılmaz, tabağın yanına bırakılır.

– Ani öksürük, tıkanma, ak­sırma, hıçkırık gibi durumlarda hemen masa terk edilir .Tekrar dönüldüğünde özür dilenir.

– Misafir olarak, ev sahipleri ile diğer misafirlerin karar verdikleri müşterek bir yemeğe, sevmeseniz dahi zorluk çıkarılmaz.

-Siz konuşurken onur konuğu konuşmaya başlarsa, diğer ko­nuklar konuşmalarını keserek dinlerler.

– Oturmalı bir yemek davetinde yemek son bulmadan ev sahiple­rine mazeret bildirerek kalkılabi­lir.

Yemek Sırasında Yapıl­maması Gereken Davra­nışlar

– Yemek masasında asla diş ka­rıştırılmaz. ihtiyaç halinde dışarı çıkılır.

-Hiçbir şeyin kontrolü koklaya­rak yapılmaz.

– Yemek masasında ilaç alın­maz.

– Başkasının bardağı asla kul­lanılmaz.

– Sofrada çorba veya yemek beklerken, ekmeği koparıp onunla oyalanılmaz.

-Masada okunmaz, yazılmaz, not alınmaz.

-Saç düzeltilmez, makyaj yapıl­maz.

-Ağızda yemek varken konuşul­maz, gülünmez.

– Yanakları dolduracak büyük­lükte lokma alınmaz.

– Ağız şapırdatılmaz.

– Parmaklar asla yalanmaz.

– Tabak ekmekle silinmez, ye­meğin suyuna banılmaz.

– Yemek odasına yanan sigara ile girilmez ve izin verilmemiş ise sigara içilmez.

– Yemeklerdeki kemiklere el sü­rülmez, ilikleri çekilmez.

– Yemek tabağı, çay, kahve fin­canı ve ağızdan lokma çıkarılmaz.

– Tabakları kül tablası olarak kullanılmaz, izin vermişse bile tatlı servisinden önce sigara içil­mez.

– Masada dil ve diş temizlen­mez, geğirme, sümkürme, esneme, yalanma, hareketleri hiç yapılmaz.

– Tabakta yarım kalan bir yemek başkasına “ye” diye ısrar edilmez

Oturma Planı Kuralları

Tecrübeli diplomatlar davetin çeşidine göre en uygun oturma planını ortaya çıkarırlar. Çünkü bu konuda tecrübe sahibidirler. Oturma planları masanın şekli ve kişi sayılarına göre farklı şe­killerde planlanır.

-Davetliler önceden hazırlan­mış masa planına göre “yer mü­şiri” yerlerine oturur.

– Özel davetliler ve onur ko­nuklarına, davet sahibi tarafın­dan masalarına kadar eşlik edilir.

-Eşlere karşılıklı değil, yan yana olmamak kaydıyla aynı sı­rada yer verilmelidir.

-Kadın ve erkekler dönüşümlü oturtulmalıdır. Çok zorunlu du­rumlarda iki erkek veya iki kadın yan yana oturabilir.

-Tek kadınlara yaş ve sosyal durumlarına göre yer verilmeli­dir.

-Sadece erkekler arasında dü­zenlenen yemeklerde birinci yer ev sahibinin sağıdır. Onur konuğu varsa, ev sahibinin karşısına alı­nır.

– Ev sahibesinin de katıldığı yemeklerde erkek konuklar için birinci yer ev sahibinin sağıdır.

– Yemekte ev sahibesi bulun­muyorsa, ev sahibi yerine en yük­sek dereceli konuğu veya başka bir kadın konuk alınabilir.

– Uzun, tek masanın merkezleri (ev sahiplerinin oturdukları yer­ler) konukların durumuna göre saptanır. Masa uçlarında otur­maları sakıncalı olacak konuklar varsa, bu durumda merkezler masa ortasına alınır.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

‘Council tax’ artışı geliyor

Buna rağmen belediye hizmetlerinde kesinti yapılması planlanıyor.

‘Avrupa ile İngiltere ilişkileri tehdit altında’

İngiltere Dışişleri Bakanı Je­remy Hunt, Brexit sürecine ilişkin, “İki tarafın da güven ve vizyona ih­tiyacı var. Çünkü İngiltere’nin gele­cek 25 yılda Avrupalı komşularıyla inşa edeceği ilişki tehdit altında.” değerlendirmesinde bulundu.

Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı

Oxford ve Exeter üniversite­lerinin yaptığı bir araştırmaya göre, nazik olmak ve nazik dü­şüncelere sahip olmak depresyo­nun önüne geçerken, daha kaliteli bir yaşam sürmede önemli bir rol oynuyor. Clinical Psychological Science dergisinde bulguları pay­laşılan araştırma, 135 katılımcının gözlemlenmesi ile sonuçlandı.

Karl Marx’ın mezarına ikinci kez saldırıya tepki

Karl Marx’ın Kuzey Londra Highgate Mezarlığı’ndaki anıt me­zarı iki haftada ikinci kez saldı­rıya uğraması EMEP ve DAY MER ile Britanya Komünist Partisi ve gençlik örgütü Britanya Komünist Gençlik Ligi tarafından mezarlıkta protesto edildi.

Sala’nın köpeği hala bekliyor

Nantes’tan özel uçakla Cardiff’in yolunu tutan ve içinde Emiliano Sala’nın olduğu uçağın enkazına önceki gün ulaşılmıştı. Uçağı Manş Denizi’ne düşen futbolcu Emiliano Sala’yı sadece ailesi beklemiyor.

Alexandra Palace’a dair yeni park kuralları aileleri “uzaklaştırabilir”

Alexandra Palace’ın ziyaretçileri, tarihte ilk kez yeni park kuralları ile karşılaşabilirler.

Real Madrid’den çılgın transfer! £100 milyon

İspanyol devi Real Madrid, Chelsea’nin yıldızı Eden Hazard için 100 milyon Pound’u gözden çıkardı.

Mehmet Akif Ersoy Adına Şiir Etkinliği Düzenlendi

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen şiir dinletisine Londra’daki 24 okuldan 62 öğrenci katıldı. Etkinlikte Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Alexandra Palace’a dair yeni park kuralları aileleri “uzaklaştırabilir”

Alexandra Palace’ın ziyaretçileri, tarihte ilk kez yeni park kuralları ile karşılaşabilirler.

Mehmet Akif Ersoy Adına Şiir Etkinliği Düzenlendi

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen şiir dinletisine Londra’daki 24 okuldan 62 öğrenci katıldı. Etkinlikte Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Sevgililer gününde “romantik akımlara” yelken açmalı…

West End’in her renkten zevke hitap ettiğini bilmeyenimiz kal­madı, nitekim Southampton Street’te bulunan “Eve Bar”, sevgi­liler günü haftasında sunduğu özel kokteylleri ve menüsü ile, alışılmı­şın dışında bir romantizm skalası sunuyor Londralılara.

Ece Temelkuran, “How to Lose a Country” adlı son kitabını Londra’da tanıtacak

Londra merkezli Türkiye Araş­tırmalar Merkezi’nin (Centre for Turkey Studies) CEFTUS Britanya parlamentosunda düzenlediği top­lantılara hız verdi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter