English

Yeni̇ yıl, yeni̇ alışkanlıklar…

Neslihan Doğan 11 Aralık 2018

Hepinize merhaba,geçen hafta yaşadığımız yeri temizlemek ve düzenlemekten bahsetmiştim. Bu hafta sanırım “2019 Hayallerim ve Planlarım” adını verdiğimiz defterimiz eli­mizde artık.

Çalışmanızı kendi­nize en az yarım saat ayırabile­ceğiniz bir zaman diliminde ve sakin bir ortamda yapmanızı öneririm. Ayrıca güzel bir kahve veya çay eşliğinde olabilir. Def­terimize sırası ile:

*Öncelikle kendinizde cid­den hoşunuza gitmeyen ve de­ğiştirmek istediğiniz şeyler, alışkanlıklar neler? Madde madde en önemlilerini yaza­lım.

Bir alışkanlığın değişmesi için 21 gün gerektiğini unutmayalım. Bu kurala göre beynin yeniden programlanması 21 günde ger­çekleşmektedir. Kuantum fiziği, sinir hücrelerinin 21 gün içinde benzerlerine bölündüğünü, hücreler arası yeni yollar oluş­tuğunu, bu sayede yeni nöron bağlantılarının ortaya çıktığını savunmaktadır. Bir alışkanlığı­mızı değiştirmeye karar verdiği­miz andan itibaren güçlü elekt­riksel sinirler çalışmaya başla­yacaktır.

Bir gün bile ara verilirse tek­rar 21 gün kuralı geçerli. Bunun anlamı sadece dilemek değil ciddi ve planlı şekilde bir alış­kanlığı değiştirmek için karar ve­rip üzerinde çalışmak lazım. Me­sela en basitinden sağlıklı olma dileğiniz var ama buna karşılık kötü besleniyorsunuz veya si­gara içiyorsunuz. O zaman bu dileğin gerçekleşmesi için bun­ların değişmesi lazım.

Geçen haftalarda “Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırmak” ki­tabından bahsetmiştim. “Her sabah kim olduğumuza, nerede olduğumuza, vs. dair hatırlatma­larla gerçekliğimize bağlandık­tan sonra ne yaparız? Bir dizi ru­tin, bilinçaltı otomatik davranışı sergileyerek geçmiş benliğimize bağlı kalırız.

“Her bir gün aynı düşünceleri düşünür­ken, aynı eylemleri gerçekleştirirken ve aynı duyguları

yaşarken neden içten içe yaşamınızda farklı bir şeylerin olmasını bekliyor­sunuz ki? “Dr. Joe Dispenza

*Geçmişte neleri yanlış yap­tık veya nelerin pişmanlığını yaşıyoruz halen? Affedemedi­ğimiz insanlar var mı hayatı­mızda?

Siz öncelikle geçmişte yaptığı­nız hatalar için sorumluluk alın. Hatanızı kabul edin ve kendinizi affedin yeni yıl ile birlikte. Şunu bilelim ki affedememe duygu­muzu bastırırsak daha çok prob­lemler çıkıyor.

Psikanalist Catherıne Bensaid’e göre bize acı veren bir olayın nereden kaynaklan­dığını anlayamadığımız sürece hafızamızda asılı kalır. Tıpkı as­kıda kalmış bir sorun gibi geli­şimimizde bir engel oluşturur. Bunun neden kaynaklandığını bilmez isek doğal olarak yeni­den benzeri şeyleri yaşamaktan korkarız.

“Düşünmek, arkadaşlarla ko­nuşmak, yaşam koçu ile konuş­mak, psikoterapi ve psikanaliz gibi bize neyin acı verdiğini an­lamamamızı sağlayacak her şey, o ana kadar yerini yanlış sapta­mış olduğumuz yaralarımızı sar­mamıza yardımcı olur. Bize acı veren şeyin sadece adını telaffuz etmek bile acıyı dışarı vurmanın bir yoludur. Olumsuz hatırala­rın, haksızlık veya güçsüzlük duygusunun içimizi kaplama­sını önlemek için her deneyim üzerine düşünüp bundan nasıl bir ders alacağımızı anlamamız gerekir.”

Öncelikle ne olursa olsun ken­dimizi sevmek, kendimizi affet­mek ve kendi değerimizi bilmek çok önemli. Affedemediğiniz insanları da affetmeye çalışın. Affetme için bazı içsel temizlik teknikleri var. Gelecek hafta­larda ara ara yer vereceğim bu tekniklere. Fakat kendi başınıza içsel temizlik yapamıyorsanız mutlaka güvendiğiniz bir kişi­sel gelişim danışmanından des­tek alınız.

*Sahip olduklarımız için ne kadar şükrediyoruz? Şükürle­rimizi madde madde yazalım.

Aslında düşüncelerimiz ile ge­leceğimizi yaratırken en önemli konu Allah’ın verdiklerine şük­retmek. Genelde şükür etme kısmı gelince hemen elde edile­meyen maddi şeyler düşünülü­yor. Ama nefes almak, başımı­zın üstünde bir çatının olması, şu anda bu yazıyı okuyabiliyor olmanız, sağlıklı olmak, yaşadı­ğımız ülke, şehir, her gün doğan güneş, doğanın güzelliği gibi ola­ğan gelen şeyler aslında şükredi­lecek en önemli şeylerin başında geliyor.

Aslında hayattaki en önemli şeyler bedavadır. Mesela nefes almak. Dürüst olursak kaç kişi acaba derin derin nefes alıp her sabah içtenlikle bunun için şük­rediyor? Nefes zaten doğal bir şey çoğumuz için ve bu yüzden farkında bile değiliz. Ama dü­şünelim astım hastası veya zor nefes alan birisine sorsak ne ce­vap verir sizce? Şükür maddesini uzatıyorum ama tüm mutluluğu­muzun ve pozitif düşüncemizin kaynağı şükretmekten geçiyor. Bu arada 2019 ‘da şükürlerinizi arttırmayı bile bir dilek olarak dileyebilirsiniz.

Emin olun yaşadığınız yerde yapacağınız fiziksel temizlikler ve her gün şikayet etmek yerine, elinizdekilere içtenlikle şükret­mek bile yeni yılda hayatınıza irili ufaklı bazı güzellikler geti­recek.

Bu arada ufak tefek güzellik­leri sakın küçümsemeyin. Yoksa büyük güzellikler size küsebilir­ler.

Gelecek haftaya kadar sevgi ile kalın..

e-mail: info@ndlondon.com

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Brexit baskısı artıyor Brexit baskısı artıyor

Başbakan Theresa May’in Parlamento desteğini almak için zamanı azalıyor

‘Borç sorunları depresyonla bağlantılı’ ‘Borç sorunları depresyonla bağlantılı’

Yapılan yeni bir analize göre, ruh sağlığı problemleri bulunan kişilerin, borç konusunda sorun yaşama ihtimali üç buçuk kat fazla.

Nicola Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumu artık kaçınılmaz oldu Nicola Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumu artık kaçınılmaz oldu

İskoçya hükümetinin lideri Ni­cola Sturgeon, ülkede ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılma­sının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

‘İngiltere’de makineler 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir’ ‘İngiltere’de makineler 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir’

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ta­rafından yapılan bir açıklamaya göre, İngiltere genelindeki 1,5 mil­yon insan, işini makinelere kap­tırma riskiyle karşı karşıya.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter