English

Zihin Oyunları…

Neslihan Doğan 31 Ekim 2017

Hepinize merhaba,

Geçen hafta ‘Zihin Kontrolü’ yazımda zihnin nasıl kontrol edi­lebileceğinden bahsetmiştim. Okumak isteyenler bu ilginç ve önemli konuya göz atabilirler. Bu hafta özellikle görsel med­yada kullanılabilen 25. kareye ve ayrıca ses efektler, kokular ve renklerin insan psikolojisi üze­rindeki etkilerine yer vereceğim.

Konunun öncelikle teknik yö­nüne bir bakalım. Sinema tele­vizyon veya reklam filmleri ya da her türlü televizyon programı 24 kare resmin bir saniye içinde art arda gelmesiyle hareketli hale gelir. İnsan gözü ard arda gelen bu 24 kareyi algılarken, bunların arkasına yerleştirilen 25.kareyi algılayamaz. İnsan algıladığı ka­reler hakkında yorum yapabilir, ondan etkilenip etkilenmemeyi seçebilir. İnsan gözünün algıla­yamadığı 25.kare ise kontrolsüz şekilde beyne gider ve insan bi­lincine yerleşir. 25.kare genel­likle yazı şeklindedir ve bu efekt algılama dışı uyarıcı olarak da adlandırılır. 25.kare program yapımcıları tarafından insanları yönlendirme de kullanılabilir ve bu yöntemin birçok ülkede ya­saklandığı bilinmektedir. Daha doğrusu bu şekilde umuyoruz demek daha doğru.

25.kare insanları, herhangi bir fikre veya eyleme, belli bir adaya oy vermeye, bir ürünü al­maya ya da başka bir amaç doğ­rultusunda kullanılabilir. Bu şe­kilde beyinleri yönetmek müm­kün olabilir. Bazen de olumlu şekilde yabancı dil öğrenme programlarında kullanılabilir.

  1. kare prensibi özellikle gü­nümüzde kişinin bilinçaltında ki yanlış bilgileri temizlemek için bazı kişilerce ses dalgaları pren­sibi vasıtası ile mp3 tarzı sesli programlarda da kullanılır. Bu kayıtlarda kişinin ihtiyacına göre örneğin klasik müzik çalar­ken altına yerleştirilen sesi kişi algılayamaz. Olumlu bir yöntem olmasına rağmen bu tarz prog­ramları alırken aldığınız kişiye güven şarttır. Yoksa tam tersi daha da kötüye giden durumlar ortaya çıkabilir.

Bu yöntem günümüzde insan davranışlarını kontrol etmede en cazip yöntem haline gelmiş­tir. Özel kodla şifrelenen ses ka­yıtları, radyo ve televizyon ara­cılığıyla insanlara herhangi bir emir bile verebilir.

Ayrıca renklerin insan psiko­lojisinde ne kadar etkili oldu­ğuna daha önce yer vermiştim. Örneğin kırmızı, turuncu ve sa­rının uyarıcı, mavi ve morun sa­kinleştirici, yeşilin ise uyum sağ­layıcı etkileri vardır. Renklerin, seslerin ve şekillerin tek tek veya birlikte, belli bir düzende, belli bir sırayla ve hızla hareket et­tirilmesiyle insanların, özellikle çocukların beynini kontrol al­tına almak mümkündür.

Kokular ise insan ruhunu ve psikolojisini güçlü şekilde et­kileyen faktörlerdir. Amerikalı psikiyatrist A. Hirsh belli bir kokunun insanı belli bir tavır ve eyleme yönlendirebildiğini ispatlamıştır. Bazı mağazala rda belli bir koku yayıldığında ürün satışının yüksek seviyelere ulaştığı ve bazı kokular koklan­dığında kilo vermeye yardımcı olduğu görülebilmiştir. Bu arada yapılan klinik araştırmalar sonu­cunda papatya, lavanta, limon ve sandal ağacı kokularının en güçlü antidepresandan daha et­kili olduğu görülmüştür. Ayrıca gül, yasemin, nane ve karanfil kokularının ise insan beynini en sert kahveden bile fazla etkile­diği ortaya çıkmıştır.

Bu yüzden de kokular insan psikolojisinin en zayıf noktası­dır ve iyi kullanılabildiği gibi ters yönde de kullanılabilir.

Sevgi ile kalın..

e-mail: info@ndlondon.com

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Designed by: Olay Gazeter