English

TTFF Camiası yemekte buluştu

Türk Toplumu Futbol Fede­rasyonu, 42. yılını Başkan Ke­mal Soyer’in doğum günü ile bir­likte kutladı. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nda yapılan geceye, Yö­netim Kurulu Üyeleri, Kulüp Baş­kanları, Eski Başkanlar ve Onur Kurulu üyeleri katıldı.

Kemal Soyer gecede yaptığı ko­nuşmada 1976 yılından bu güne kadar Federasyon içinde binlerce insan buluştu, tanıştı arkadaş oldu, İngiltere’de Türk Toplumu içinde en faal ve başarılı kuruluş olduğumuz tartışılmaz bir gerçek­tir. Kuruluşundan bu güne kadar Federasyon’a destek olan herkese teşekkür eden Soyer, hayatını kay­beden üyelere de rahmetle andık­larını sözlerine ekledi. Fahri Baş­kan Dr.Teoman Sırrı ,büyük bir aile olduğumuz bir gerçektir, sahadaki oyun orada kalır fakat dostluklar kalıcıdır. Bu gecedeki manzarada bunun bir örneği, bir kaç yıl önce camiaya girenlerle kırk yıl hizmet verenler aynı amaç etrafında sa­halarda ve burada buluştu. Çok güzel bir birliktelik, bunu kaybet­memeliyiz . Daha sonra söz alan eski Başkanlardan Ahmet Durmuş, Nazım Çelebi ve Yakup Hüseyin’de Federasyon ile ilgili düşüncelerini anlattılar. Bu yıl genişletilen Onur Kurulu Üyelerinden Şenel Gökçe, Nural Ezel, Levent Ruso ve Serdar Sarı’da birer konuşma yaptılar.

TTFF Yönetim Kurulu tarafın­dan organize edilen gecede Yöne­tim Kurulu üyeleri ve kulüp baş­kanlarına da söz veren Kemal So­yer, onların görüş ve önerilerini de aldı. Geceye Başkan Kemal Soyer ve As Başkan Serdar Sarı ile birlikte YK üyeleri, Soner Mustafa, Meh­met Elitok, Osman Ercen, Mustafa Çetinkaya, Zeki Salih, İrfan Davul­cular, Oktay Amasyalı, Alp Ermiya ve Berk Emül tam kadro katıldı.

 1976 yılından itibaren 42 yıl kesintisiz hizmet veren Türt Toplumu Futbol Federasyonu bünyesinde, birinci ligde 12, ikinci ligde 9, Vete­ran 35+ da 12 ve Veteran 45+ da 8 olmak üzere 41 takım her hafta ak­tif futbol yapıyor. Gecede konuşan Kulüp Balkanları, ilk defa yapılan gecenin çok isabetli bir karar ol­duğunu belirttikten sonra, eleştiri ve önerilerini aktardılar. ­

Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çetinkaya yaptığı konuşmada, 42 yıllık kurumun artık bir çatı altında faaliyetlerini yürütmesi­nin zamanının geldiğini, bu ne­denle başlatılan vakıf olma çaba­larının devam etmesi gerektiğini söyledi. Doksan dakikalık ve se­zonluk planların bir kenara bıra­kılması gerektiğine dikkat çeken Çetinkaya, Gençler Ligine yapıla­cak yatırımın TTFF’nin geleceği olacağını da sözlerine ekledi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon yükselişe geçti

İngiltere Merkez Bankası faizler için Brexit durumunun netleşmesini bekliyor

Parlamento’ya ait dilekçe websitesi aşırı ilgiden ‘çöktü’

Britanya hükümeti ve parla­mentosunun topluma açık dilekçe platformu olan Petitions bölümü, 21 Mart Perşembe günü öğle saat­lerinde Brexit’in durdurulmasını ta­lep eden vatandaşların yoğun akını sebebiyle çöktü. Başbakan Theresa May’e, Birleşik Krallığın AB’den çık­masını sağlayacak Article 50’i ger­çekleştirmemesi üzerine talepte bulunan dilekçeler, çok kısa sürede bir milyonu geçerek rekor kırdı.

Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupta Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi.

Milletvekillerine güvenlik uyarısı Milletvekillerine güvenlik uyarısı

Başbakan Theresa May’in mil­letvekillerini “Brexit sürecini tı­kamakla” suçlamasının ardından, Avam Kamarasının Başkan Yardım­cısı Lindsay Hoyle de milletvekille­rine “Parlamento binasından yalnız ayrılmamaları” uyarısı yaptı.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter