English

 1 2 3 4 5 6 Sonraki

Kadına karşı şi̇ddete dur

Kadına şiddeti ele alan bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere İngiltere Kadın Platformu (Women’s Platform UK- WPUK) ve Enfield Belediyesi’nin öncülüğünde Türkiye’den ‘Biz Dünyayız’ (We Are The World) Platformu, Londra’ya geldi.

Son Galeriler

Designed by: Olay Gazeter