English

Araştırma: Çocuklarda aşılarla nöro psikiyatrik hastalıkların zamansal ilişkisi olabilir

Yale ve Pennsylvania State Tıp Fakülteleri uzmanlarınca gerçekleştirilen araştırmada bazı beyin hastalıklarının başlangıcının bir grup çocukta daha önce yapılan aşıların zamanlamasıyla ilgili olabileceği ortaya çıktı.

6-15 yaş arasındaki çocuklara ait beş senelik sağlık sigortası veri­lerinden yararlanılarak yapılan ça­lışmada bazı nöro-psikiyatrik has­talıkların teşhisinin 3-12 ay önce aşı yapılan çocuklarda aşı yapılma­yanlara nazaran daha fazla olduğu tespit edildi.

Frontiers in Psychiatry’de ya­yınlanan araştırmada yedi nöro-psikiyatrik hastalıktan (anorek­siya nervosa, anksiyete hastalığı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığı=DEHH, bipolar hastalık, majör depresyon, obsesif-kompül­sif hastalık ve tik hastalığı) biri olan 95 binden fazla çocuğa ait veriler analiz edildi. Bu hastalıkları olan çocuklar, nöro-psikiyatrik hasta­lıkları olmayan çocuklarla ve aşı­lama ile ilgisi muhtemel olmayan açık yara ve kemik kırığı olan ço­cuklarla kıyaslandı. Analizlerde, aşılanan çocuklarda anoreksiya nervosa teşhisi aşılanmayan ço­cuklara oranla %80 ve obsesif kom­pülsif hastalık teşhisi %25 fazla bu­lundu.

Aşı yapılan çocuklarda anksi­yete hastalığı ve tik hastalığı riski de aşılanmayanlara göre daha yük­sekti.Beklenildiği gibi, açık yara ve kemik kırığı ile aşılamalar ara­sında herhangi bir ilişki bulunmaz­ken yeni majör depresyon, bipolar hastalık veya DEHH arasında da bir ilişki ortaya konamadı.

Araştırmayı gerçekleştiren uz­manlar şu açıklamada bulundu:

“Bu pilot epidemiyolojik analiz bazı nöro-psikiyatrik hastalıkların başlangıcının bir grup çocukta ön­ceki aşılamalarla sınırlı bir süre içinde ilişkili olabileceğini ima ediyor. Bu bulgular bu hastalıkla­rın pato-etyolojisinde aşılamaların veya evvelki enfeksiyonların sebep olduğunu ispat etmiyor, daha ileri araştırmaların yapılmasını gerekli kılıyor. Çocukluk çağında başlayan bazı nöro-psikiyatrik hastalıkların daha önce yapılan aşılarla sınırlı bir süre içinde ilişkili olabileceğine dair preliminer epidemiyolojik de­lilleri ortaya koyuyor. Bu hastalık­ların her biri etiyolojik olarak hete­rojendir ve duyarlı kişilerin küçük bir grubunda konakçı faktörlerin de muhtemelen önemli rolü vardır.

Bununla beraber bu bulgular gelecekte başka çalışmalarla tek­rarlansa bile aşıların bu hastalıkla­rın herhangi birinin pato-etiyoloji­sinde sebep olacağını ispat etmez. Nitekim evvelki enfeksiyonlar da duyarlı kişilerde bu hastalıkların birinin veya birden fazlasının ge­lişme riskini artırabilir.

Nihayet, bu sonuçların fazla büyük olmayan ehemmiyeti ve zamanında yapılan aşılarla çocuk­luk çağı hastalıklarının ve bunlara bağlı ölümlerin önlenmesinin halk sağlığı bakımından açık faydaları dikkate alındığında ailelerin CDC tarafından tavsiye edilen tüm ted­birleri de alarak bugünkü aşılama programlarına uymalarını tavsiye ediyoruz.”

Kaynak: ht tp://weeksmd. c o m / 2 0 1 7 / 0 2 / y a l e – s h o w s – vaccinations-cause-problems/

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Brexit oylamasında son raunt

Bu hafta üçüncü kez oylanması beklenen anlaşma Brexit’in kaderini belirleyecek

Uzmanlardan tavsiye: Brexit süresince evinizi sakın satmayın Uzmanlardan tavsiye: Brexit süresince evinizi sakın satmayın

Britanya’da Brexit gündemi her gün değişirken, uzmanlardan uyarı­lar gecikmedi. RICS UK Residential Market Survey anketi sonuçlarına göre, Brexit belirsizlikleri konut pi­yasasında gittikçe artan durgunluk­ları beraberinde getiriyor.

“Müslümanları hedef alan bir terör saldırısı olabilir” “Müslümanları hedef alan bir terör saldırısı olabilir”

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, Yeni Zelanda’daki gibi Müslümanları hedef alan bir terör saldırısının İngiltere’de de olabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda’daki terör saldırıları protesto edildi

Londra’da 10 binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüdü ve Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

Brexit anlaşmasına şartlı değişiklik tasarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının mec­listen onay alması için ikinci bir referandum şartlı değişiklik tasa­rısı hazırladığı kaydedildi.

Fransa’da yaşayan İngilizlerin ehliyet başvuruları donduruldu

Fransa’da yaşayan İngiliz vatan­daşları bir süre araçlarını kullana­mayabilir. Fransız yetkililer Brexit konusu netliğe kavuşana kadar İn­gilizlerin Fransız sürücü ehliyetleri için yaptıkları başvuruların dondu­rulduğunu ve İngiliz sürücü ehli­yetlerinin Fransız ehliyetleriyle de­ğiştirilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa’nın en büyük Alevi Festivali 24 Mayıs’ta başlayacak

Londra’da Alevi kültürünü tanıt­mak amacıyla Avrupa’nın en büyük festivallerinden olan Alevi festivali­nin bu yıl 9’uncusu gerçekleştirile­cek. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) tarafın­dan geleneksel olarak düzenlenen “Alevi Festivali”nin bu yıl 9’uncusu tertiplenecek.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Brexit anlaşmasına şartlı değişiklik tasarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının mec­listen onay alması için ikinci bir referandum şartlı değişiklik tasa­rısı hazırladığı kaydedildi.

Brexit’e rağmen borçlanma artıyor

Bankaların onayladığı mortgage sayısı da Eylül 2017’den beri görülen en yüksek seviyede

İngiltere’ye akın var: Türkiye’den iş kurma başvuruları ikiye katlandı

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı veri­lere göre, İngiltere tarafından ve­rilen bir iş kurma izni vizesi olan Ankara Anlaşması’na 2018 yılında toplam 7 bin 607 Türk vatandaşı başvurdu. Bu rakam 2017 yılında yine bir rekor olan 5 bin 205 kişiydi.

Anlaşmasız Brexit tobacco endüstrisinde büyük zarara mal olacak

Dünyaca ünlü tobacco devleri, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız (No-deal) şeklinde çık­ması halinde, özellikle üzerinde si­gara içmenin zararlarını belirten paketlerin ülkeye getirilmesinin milyonlara mal olacağını belirterek sigara sektöründe oluşabilecek bir ekonomik krizin sinyallerini verdi.

Soho Yemek Festivali 2019 tarihi belli oldu!

Her hafta gerçekleşen Berwick Street sokak yemeği fuarının yanı sıra, tüm West End’in her sene dört gözle beklediği bir diğer “lezzetli” festival ise, şüphesiz geleneksel Soho yemek festivali…

Klasik ve barok müzik Orta- Asya ilhamıyla buluşursa…

Londra’da ve Avrupa’da mo­dern ve klasik sanatın önde gelen merkezlerinden Barbican Centre, klasik müzik, orta asya müziği, barok ve daha fazlasını yanyana koyan, farklı dünyaların müzikal bileşkesinin yarattığı yepyeni bir sentez müzik deneyimini Londralı müzikseverlere sunuyor.

Doğanın yakarışına “İnteraktif sergi dikkati”

West End’in sanat evlerinden biri olan Fitzrovia’da yaza kadar devam edecek bu özel interaktif sergi, “Missing” (Eksik) adıyla Londralılarla buluşurken, soyu tükenmekte olan canlıların korunmasına dair anektodlara, ve soyu tükenen canlıların tam bir listesine yer veriyor.

Açık hava sinamaları açılmaya başlıyor!

Her ne kadar yalancı baharla­rın gelişine kansak da, Nisan ayına doğru Londra’nın en sevdiğimiz açık hava sinemaları açılmaya başlıyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter